Forskjell mellom versjoner av «Kontaktledning/Prosjektering/Isolatorer»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Informasjon om utsatt tekst for kravendringer 5.2.2019)
(Merket som utgått, og lagt til lenke hvor kravene kan finnes i versjon 5.2.2019 12.2.2019 - BIOL)
(Tagg: Erstattet)
 
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
  
<big><big><big><span style="color:#ff0000">Oppdatert regelverk for kontaktledning, prosjektering og bygging, medfører større strukturelle endringer i gjeldende versjon av regelverket. Oppdatert versjon av regelverket for 5.2.2019 publiseres endelig i løpet av 11.2.2019.</SPAN></big></big></big> <br>
+
<big><big><big><span style="color:#ff0000"> OBS: Dette kapittelet er utgått.</SPAN></big></big></big> <br> Kravene er flyttet til [[Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Komponenter/Vedlegg/Isolatorer|&#128279; Vedlegget: Isolatorer i kapitlet Komponenter]]
= Hensikt og omfang =
 
 
 
Isolatorer brukes der hvor to anleggsdeler skal være elektrisk atskilt, samtidig som de er mekanisk sammenhengende.  Det må derfor stilles både mekaniske og elektriske krav til isolatorer.
 
 
 
I kontakledningsanlgget finnes isolatorer i forbindelse med kontakttråd og bæreline, utliggere, mate-, forbigangs-, forsterknings- og returledning, seksjonering, brytere og barduner.
 
 
 
= Generelle krav =
 
 
 
Dersom isolatorene skades og isolasjonseffekten blir borte, skal isolatoren beholde sin mekaniske styrke.
 
 
 
Byggelengdene bør standardiseres, en eller to “default”-verdier er akseptable.
 
 
 
Det må stilles krav til diameter på isolatorene, avhengig av hvor isolatorene skal monteres.
 
 
 
Piggisolatorer skal være av kompositt, og tilfredsstille følgende krav til utforming:
 
 
 
*piggene må være ombyttbare
 
*standardiserte krav til dimensjoner, festeanordning, gjenger, mv
 
*krav til vogga som linen skal ligge i
 
 
 
Det skal spesifiseres hvor isolatoren skal brukes.
 
 
 
For å sikre seg best mulig mot følgeskader av hærverk bør en velge materiale som står best mot hærverk.
 
 
 
Isolatoren skal leveres med emballasje på. Denne skal ikke fjernes før hele kontaktledningsanlegget står ferdig og anleggsplassen er ryddet og rengjordt.
 
 
 
= Mekaniske krav =
 
 
 
== Isolatorer i kontakttråd og bæreline ==
 
 
 
Isolatorer i kontakttråd og bæreline skal dimensjoneres for følgende mekanisk påkjenninger:
 
 
 
<figtable id="tab:Mekaniske minstekrav til isolatorer i kontakttråd og bærline">
 
{|class="wikitable"
 
|+<caption>Mekaniske minstekrav til isolatorer i kontakttråd og bærline</caption>
 
|-
 
!Kontaktledningssystem!!width="100pt"|Strekkrefter i kontakttråd og bæreline <br/>kN!!width="100pt"|4 x belastning <br/>kN!!width="100pt"|1,6 x linens bruddstyrke Kontakttråd <br/>kN!!width="100pt"|1,6 x linens bruddstyrke bæreline <br/>kN
 
|-
 
|System 35||<center>7,06</center>||<center>28,8</center>||<center>56,0</center>||<center>31,7</center>
 
|-
 
|System 20 A||<center>10</center>||<center>40,0</center>||<center>56,0</center>||<center>44,7</center>
 
|-
 
|System 20 B||<center>10</center>||<center>40,0</center>||<center>56,0</center>||<center>44,7</center>
 
|-
 
|System 20 C<sub>1</sub>||<center>13</center>||<center>52,0</center>||<center>56,0</center>||<center>44,7</center>
 
|-
 
|System 25||<center>15</center>||<center>60,0</center>||<center>67,2</center>||<center>61,8</center>
 
|-
 
|System 25 tunnel||<center>15</center>||<center>60,0</center>||<center>67,2</center>||<center>61,8</center>
 
|}
 
</figtable>
 
 
 
Isolatorer i kontakttråd og bæreline utsettes for strekkrefter.  Det skal derfor utføres strekkprøver på isolatorene i henhold til normer som beskrevet <xr id="tab:Oversikt over prøver som skal utføres på forskjellige isolatorkategorier"/>.
 
 
 
== Isolatorer i utligger ==
 
 
 
Isolatorer i utliggere må dimensjoneres for følgende mekaniske påkjenninger (Se <xr id="Krefter og belastninger på utligger"/> og <xr id="tab:Mekaniske minstekrav til isolatorer i strekkutligger"/> og <xr id="tab:Mekaniske minstekrav til isolatorer i trykkutligger"/>):
 
 
 
<figure id="Krefter og belastninger på utligger">
 
[[Bilde:Krefter på isolator i utligger.svg|thumb|left|350px|<caption>Krefter og belastninger på utligger</caption>]]
 
</figure>
 
<br style="clear: both" />
 
<figtable id="tab:Mekaniske minstekrav til isolatorer i strekkutligger">
 
{|class="wikitable"
 
|+<caption>Mekaniske minstekrav til isolatorer i strekkutligger</caption>
 
|-
 
!Kontaktledningssystem!!colspan="2"|Strekk-/ trykkrefter i isolatorer i strekkutligger!!colspan="2"|4 x belastning
 
|-
 
! !!width="100pt"|B (N)!!width="100pt"|A<sub>II</sub> (N)!!width="100pt"|B (N)!!width="100pt"|A<sub>II</sub> (N)
 
|-
 
|System 35||<center>5306</center>||<center>4253</center>||<center>21224</center>||<center>17012</center>
 
|-
 
|System 20 A||<center>6024</center>||<center>4993</center>||<center>24096</center>||<center>19972</center>
 
|-
 
|System 20 B||<center>6015</center>||<center>4780</center>||<center>24060</center>||<center>19120</center>
 
|-
 
|System 20 C<sub>1</sub>||<center>7789</center>||<center>5325</center>||<center>31156</center>||<center>21300</center>
 
|-
 
|System 25||<center>6339</center>||<center>5014</center>||<center>25356</center>||<center>20056</center>
 
|-
 
|System 25 tunnel||<center>7903</center>||<center>4475</center>||<center>31612</center>||<center>17900</center>
 
|}
 
</figtable>
 
 
 
<figtable id="tab:Mekaniske minstekrav til isolatorer i trykkutligger">
 
{|class="wikitable"
 
|+<caption>Mekaniske minstekrav til isolatorer i trykkutligger</caption>
 
|-
 
!Kontaktledningssystem!!colspan="2"|Strekk-/ trykkkrefter i isolatorer i trykkutliggere!!colspan="2"|4 x belastning
 
|-
 
! !!width="100pt"|B (N)!!width="100pt"|A<sub>II</sub> (N)!!width="100pt"|B (N)!!width="100pt"|A<sub>II</sub> (N)
 
|-
 
|System 35||<center>2831 / -2102</center>||<center>4463</center>||<center>11324 / -8408</center>||<center>17852</center>
 
|-
 
|System 20 A||<center>3594 / -3385</center>||<center>5420</center>||<center>14373 / -13540</center>||<center>21680</center>
 
|-
 
|System 20 B||<center>3516 / -2868</center>||<center>5402</center>||<center>14064 / -11472</center>||<center>21608</center>
 
|-
 
|System 20 C<sub>1</sub>||<center>2011 / -5164</center>||<center>5485</center>||<center>8004 / -20656</center>||<center>21940</center>
 
|-
 
|System 25||<center>2660 / -4570</center>||<center>5073</center>||<center>10640 / -18280</center>||<center>20292</center>
 
|-
 
|System 25 tunnel||<center>1228 / -4848</center>||<center>5318</center>||<center>4912 / -19392</center>||<center>21272</center>
 
|}
 
</figtable>
 
 
 
Isolatorer i utliggere utsettes for strekk- / trykk- og bøyekrefter. Det skal derfor utføres strekkprøver på isolatorene i henhold til normer som beskrevet <xr id="tab:Oversikt over prøver som skal utføres på forskjellige isolatorkategorier"/>.
 
 
 
== Isolatorer i retur-, mate-, forbigangs- og forsterkningsledning ==
 
 
 
<figtable id="tab:Mekaniske minstekrav til isolatorer i retur-,mate-, forbigangs- og forsterkningsledning">
 
{|class="wikitable"
 
|+<caption>Mekaniske minstekrav til isolatorer i retur-,mate-, forbigangs- og forsterkningsledning</caption>
 
|-
 
!width="220pt"|Belastninger!!width="150pt"|Maksimale krefter <br/> <br/> kN!!width="150pt"|3 x belastninger
 
|-
 
|Vertikale krefter||<center>2,81</center>||<center>8,43</center>
 
|-
 
|Horisontale sidekrefter||<center>1,11</center>||<center>3,33</center>
 
|}
 
</figtable>
 
 
 
Iht. [FEA-F] beregnes maksimalt strekk i ledningen lik 40 % av linens bruddlast. Krav til isolatorens elektromekaniske bruddstyrke blir 4 ganger 40 % av linens bruddlast 4x0,4 lik 1,6 ganger linens bruddlast.
 
 
 
<figtable id="tab:Mekaniske minstekrav til liner">
 
{|class="wikitable"
 
|+<caption>Mekaniske minstekrav til liner</caption>
 
|-
 
!width="220pt"|Line!!width="150pt"|Bruddlast <br/> kN!!width="150pt"|1,6 x bruddlast <br/> kN
 
|-
 
|Feralnr. 150||<center>36,29</center>||<center>58,06</center>
 
|}
 
</figtable>
 
 
 
== Isolatorer i bardunwire ==
 
 
 
<figtable id="tab:Mekaniske minstekrav til bardunisolatorer">
 
{|class="wikitable"
 
|+<caption>Mekaniske minstekrav til bardunisolatorer</caption>
 
|-
 
!width="220pt"|Kontaktledningssystem!!width="120pt"|Strekkkrefter kontakttråd og bæreline <br/> kN!!width="120pt"|Strekkrefter i bardunwire <br/> kN!!width="120pt"|3 x belastningen
 
|-
 
|System 35||<center>2 x 7,2</center>||<center>20,4</center>||<center>60,6</center>
 
|-
 
|System 20||<center>10,0</center>||<center>14,1</center>||<center>42,3</center>
 
|-
 
|System 20 C||<center>13,0</center>||<center>18,4</center>||<center>55,2</center>
 
|-
 
|System 25||<center>15,0</center>||<center>21,2</center>||<center>63,3</center>
 
|}
 
</figtable>
 
 
 
 
 
Bardunisolatorer utsettes for strekkrefter. Det skal derfor utføres strekkprøver på isolatorene i henhold til normer som beskrevet <xr id="tab:Oversikt over prøver som skal utføres på forskjellige isolatorkategorier"/>.
 
 
 
= Elektrotekniske krav =
 
 
 
== Generelt ==
 
 
 
Isolasjonsnivå for isolatorer skal være i henhold til [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse]].
 
 
 
== Krypstrømsvei ==
 
 
 
For krav til krypstrømsvei se ''Lenke:'' [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsniv.C3.A5_i_kontaktledningsanlegget.2C_15_kV|Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse, Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegget, 15 kV]]
 
 
 
Ved eksisterende tvangspunkter (bruer, tunneler mm) der isolatorene ikke er utsatt for regn (naturlig vasking) kan Bane NOR ved [http://trv.jbv.no/trvdisp/?&lang=no Teknisk regelverk] gi dispensasjon fra krav om minste krypstrømsvei ned til 690 mm dersom det utføres tilstrekkelig vask/rengjøring av isolatorene.
 
 
 
== Isolasjonskoordinering - krav til isolator ==
 
 
 
For å unngå at det oppstår svake punkter i kontaktledningsanlegget med hensyn på isolasjonsholdfasthet, bør alle isolatorer ha samme isolasjonsholdfasthet, slik som nevnt under avsnittet for holdespenning ovenfor.
 
 
 
Se forøvrig kap.12.
 
 
 
= Krav til dokumentasjon =
 
 
 
== Generelt ==
 
 
 
Ved leveranser av isolatorer skal det kreves typeprøvesertifikater. De typerprøvene som skal utføres på isolatorer er gitt i <xr id="tab:Oversikt over prøver som skal utføres på forskjellige isolatorkategorier"/>
 
 
 
Det bør også vedlegges dokumentasjon av de rutine og stikkprøver som er utført. Ved større leveranser er det naturlig at kunden deltar ved rutine og stikkprøvene. I tillegg til dokumentasjon av prøver bør leverandør fremlegge dokumentasjon om sitt kvalitetssikringssystem.
 
 
 
== Glass og porselen isolatorer ==
 
 
 
<figtable id="tab:Oversikt over prøver som skal utføres på forskjellige isolatorkategorier">
 
{|class="wikitable"
 
|+<caption>Oversikt over prøver som skal utføres på forskjellige isolatorkategorier</caption>
 
|-
 
!Isolatortype!!colspan="4"|Støtteisolator<sup>(1</sup>!!colspan="4"|Linjeisolator<sup>(2</sup>
 
|-
 
!IEC-publ.!!colspan="4"|168!!colspan="4"|383 og 305
 
|-
 
!Prøvens art!!T!!S!!R!!Merkn.!!T!!S!!R!!Merkn.
 
|-
 
|1,2/50 impuls holdespenning||<center>X</center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center>X</center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>
 
|-
 
|50 Hz 1 min. holdespenning||<center>X</center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center>X</center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>
 
|-
 
|50 Hz spenningsprøve||<center></center>||<center></center>||<center>X</center>||<center><sup>(3</sup></center>||<center></center>||<center></center>||<center>X</center>||<center><sup>(3</sup></center>
 
|-
 
|50 Hz gjennomslagsprøve||<center></center>||<center>X</center>||<center></center>||<center><sup>(3</sup></center>||<center></center>||<center>X</center>||<center>X</center>||<center><sup>(3</sup></center>
 
|-
 
|Radiostøy||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center>X</center>||<center>X</center>||<center></center>
 
|-
 
|Mekanisk bøyespenning||<center>X</center>||<center>X</center>||<center>X</center>||<center></center>||<center>X</center>||<center>X</center>||<center>X</center>||<center><sup>(5</sup></center>
 
|-
 
|Kontroll av utbøying||<center>X</center>||<center></center>||<center></center>||<center><sup>(4</sup></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>
 
|-
 
|Mekanisk vridningsprøve||<center>X</center>||<center>X</center>||<center></center>||<center><sup>(4</sup></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>
 
|-
 
|Mekanisk strekkprøve||<center>X</center>||<center>X</center>||<center>X</center>||<center><sup>(4</sup></center>||<center>X</center>||<center>X</center>||<center>X</center>||<center><sup>(6</sup></center>
 
|-
 
|Innvendig trykkprøve||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>
 
|-
 
|Ultralydprøve||<center></center>||<center></center>||<center>X</center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center>X</center>||<center></center>
 
|-
 
|Visuell kontroll||<center></center>||<center>X</center>||<center>X</center>||<center></center>||<center></center>||<center>X</center>||<center>X</center>||<center></center>
 
|-
 
|Dimensjonskontroll||<center></center>||<center>X</center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center>X</center>||<center></center>||<center></center>
 
|-
 
|Temperaturvekselprøve||<center></center>||<center>X</center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center>X</center>||<center></center>||<center></center>
 
|-
 
|Temperatursjokkprøve||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center>X</center>||<center></center>||<center><sup>(7</sup></center>
 
|-
 
|Porøsitetsprøve||<center></center>||<center>X</center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center>X</center>||<center></center>||<center><sup>(8</sup></center>
 
|-
 
|Kontroll av sinkprøve||<center></center>||<center>X</center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center>X</center>||<center></center>||<center></center>
 
|-
 
|Forurensingsegenskaper||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>||<center></center>
 
|}
 
</figtable>
 
 
 
*) T: typeprøve, S: stikkprøve, R:Rutineprøve
 
# Kappe- og piggisolatorer<br/>
 
# Støtte- og stavisolator<br/>
 
# Bare med forskjellige skåler isolatorer: Hvor gjennomslagsveien er mindre enn halvparten av slagvidden<br/>
 
# Bare etter nærmere avtale<br/>
 
# T & S bare for piggisolatorer og linje-støtteisolatorer. R bare for linjestøtte-isolatorer<br/>
 
# Bare glassisolatorer og stavisolatorer<br/>
 
# Bare glassisolatorer<br/>
 
# Bare porselenisolatorer<br/>
 
 
 
== Komposittisolatorer ==
 
 
 
Komposittisolatorer skal være silikonbasert  (prosentandel silikon angis)
 
 
 
For komposittisolatorer gjelder [IEC 1109]. I denne normen er det spesifisert, som tilsvarende normer for isolatorer laget av glass eller porselen, type-,rutine- og stikkprøver. I tillegg er det definert designprøver.
 
 
 
Hensikten med designprøver er å verifisere at utformingen, materialvalg, material- sammensetingen og fremstillingen er tilfredsstillende. Når designprøver er utført på et antall  komposittisolatorer, aksepteres resultatene for andre isolatorer i samme klasse. En klasse har følgende felles karakteristikker:
 
 
 
* samme materiale i kjernen (bærende element), samme dekkmateriale og produksjons- og montasjeprosess.
 
* samme materiale i armatur, samme design og beslag.
 
* samme eller tykkere lag av dekkmateriale over det bærende elementet i forhold til isolatorene som er testet i henhold til designprøvene.
 
* samme eller større diameter på det mekanisk bærende elementet i forhold til isolatorene som testet  i henhold til designprøvene.
 
 
 
Ved designprøven testes isolatorklassens egenskaper med hensyn på
 
 
 
* mekanisk strekkbelastning
 
* varierende mekanisk strekkbelastning
 
* mekaniske egenskaper i forhold til temperatur
 
* elektrotekniske egenskaper
 
* vanninntrengingsegenskaper
 

Nåværende revisjon fra 12. feb. 2019 kl. 09:26


OBS: Dette kapittelet er utgått.
Kravene er flyttet til 🔗 Vedlegget: Isolatorer i kapitlet Komponenter