Forskjell mellom versjoner av «Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Overtemperatur i elektriske komponenter.)
(Jording: Opprettet krav-id)
 
(104 mellomliggende revisjoner av 6 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
= omfang =
+
__NUMBEREDHEADINGS__
Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg.  
+
= Omfang =
 +
Kapittelet gir utløsende krav for vedlikehold på Bane NORs kontaktledningsanlegg.  
  
For dokumentasjon av vedlikehold kan vedlegg 4.j og vedlegg 4.k benyttes som hjelpemiddel.
+
For dokumentasjon av vedlikehold kan [[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vedlegg|🔗 vedlegg 4.j]] og [[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vedlegg|🔗 vedlegg 4.k]] benyttes som hjelpemiddel.
  
Krav til sporbarhet er gitt i vedlegg 4.b.
+
Krav til sporbarhet er gitt i vedlegg [[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Sporbarhet for komponenter systemer|🔗 Sporbarhet for komponenter/systemer]].
  
Generiske arbeidsrutiner er gitt i vedlegg 4.m.
+
Generiske arbeidsrutiner er gitt i [https://trv.banenor.no/portaler/!ga/doku.php?id=start 🔗 vedlegg 4.m].
  
Krav til kompetanse er gitt i vedlegg 4.i.
+
Krav til kompetanse er gitt i vedlegg [[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Kompetansekrav vedlikehold kontaktledningsanlegg|🔗 Kompetansekrav vedlikehold kontaktledningsanlegg]].
  
{{lærebokstoff|Kapitlet omfatter følgende:
+
Regelverket for prosjektering og bygging gjelder også for større [[Definisjon:Fornyelse|🔗 fornyelser]] og vedlikeholdsoppgaver så langt det passer.
 +
 
 +
{{lærebokstoff|Kapittelet omfatter følgende:
 
* Sporbarhet
 
* Sporbarhet
* Jording
 
 
* Belastning
 
* Belastning
 
* Samsvarserklæring
 
* Samsvarserklæring
 
* Befaring av luftledninger
 
* Befaring av luftledninger
* Jording
+
* Utjevning (Jording)
 
* Isolasjonstilstand
 
* Isolasjonstilstand
 
* Feilrapportering
 
* Feilrapportering
Linje 29: Linje 31:
 
= Krav til utførelse av vedlikehold =
 
= Krav til utførelse av vedlikehold =
 
== Sporbarhet for komponenter /systemer ==
 
== Sporbarhet for komponenter /systemer ==
{{lærebokstoff|I vedlegg 4.b er det vist en oversikt over komponenter i kontaktledningsanlegget som det kreves sporbarhet for.}}
+
{{lærebokstoff|I vedlegg [[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Sporbarhet for komponenter systemer|🔗 Sporbarhet for komponenter/systemer]] er det vist en oversikt over komponenter i kontaktledningsanlegget som det kreves sporbarhet for.}}
  
a) Komponentene listet i vedlegg 4.b skal merkes og registreres i henhold til kap. 2 [JD 501].</nowiki>
+
<onlyinclude>'''''TRV:01211'''''
 +
 +
a) Komponentene listet i vedlegg [[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Sporbarhet for komponenter systemer|&#128279; Sporbarhet for komponenter/systemer]] skal merkes og registreres i henhold til [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser|&#128279; Felles bestemmelser, Generelle bestemmelser]].</onlyinclude>
  
 
== Jording ==
 
== Jording ==
  
{{sikkerhetskrav|a)  Alle ledende gjenstander innenfor kontaktledningsanleggets slyngfelt skal ha utjamningsforbindelse til banestrømmens returkrets.}}
+
Krav til ledende del innenfor [[Definisjon:sone for kontaktledning|&#128279; sone for kontaktledning]] se [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning|&#128279; Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning]].
  
# I anlegg med langsgående jordleder skal alle utjamningsforbindelser kobles til denne.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01251'''''
# For anlegg uten langsgående jordleder kan utjamningsforbindelse kobles direkte til skinnegang.
+
# Manglende utjamningsforbindelse skal utbedres umiddelbart.
+
{{sikkerhetskrav|a) '''Utbedring av utjevningsforbindelse:''' Manglende/ødelagt utjevningsforbindelse skal utbedres umiddelbart.}}</onlyinclude>
# Tilkopling til sporet skal utføres i henhold til type sporfelt på stedet.
 
 
 
{{lærebokstoff|
 
* For enkeltisolerte sporfelt kobles utjamning direkte til jordet skinne.
 
* For spor uten sporfelter kan utjamning kobles til begge skinnestrenger.
 
* For strekninger med dobbeltisolert sporfelt kobles utjamning normalt til nærmeste skinne.
 
* For anlegg med langsgående eller seksjonert langsgående jordleder kobles utjamning normalt til sporet via et filter/filterimpedans avhengig av type sporfelt.
 
* <nowiki>For slyngfelt og jordingsbegreper, se kap. 6 [JD 510].</nowiki>}}
 
  
 
== Normal belastning ==
 
== Normal belastning ==
 
{{lærebokstoff|Alle typer systemer og komponenter slites og eldes raskere ved høy belastning. Samtidig fører maksimal utnyttelse av systemer og komponenter til begrenset mulighet for å håndtere kortere perioder med høy belastning ved uforutsette hendelser.}}  
 
{{lærebokstoff|Alle typer systemer og komponenter slites og eldes raskere ved høy belastning. Samtidig fører maksimal utnyttelse av systemer og komponenter til begrenset mulighet for å håndtere kortere perioder med høy belastning ved uforutsette hendelser.}}  
  
a) Enkeltkomponenter eller systemer bør ved normal belastning ikke belastes mer enn 80 % av hva de er dimensjonert for.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01212'''''
 +
 +
a) Enkeltkomponenter eller systemer bør ved normal belastning ikke belastes mer enn 80 % av hva de er dimensjonert for.</onlyinclude>
  
 
== Samsvarserklæring ==
 
== Samsvarserklæring ==
  
a)  Den som utfører vedlikehold bør utstede samsvarserklæring som bekrefter at arbeidet er utført i henhold til gjeldende krav og forutsetninger. Vedlegg 4.h kan benyttes som mal for samsvarserklæring for vedlikehold.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01213'''''
 +
 +
a)  Den som utfører vedlikehold bør utstede samsvarserklæring som bekrefter at arbeidet er utført i henhold til gjeldende krav og forutsetninger. [https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/T4204h02.pdf &#128279; Vedlegg 4.h] kan benyttes som mal for samsvarserklæring for vedlikehold.</onlyinclude>
  
 
== Godkjenning av tekniske systemer og komponenter. ==
 
== Godkjenning av tekniske systemer og komponenter. ==
  
a)  <nowiki>For krav til godkjenning av tekniske systemer og komponenter vises det til kap. 4 [JD 540].</nowiki>
+
<onlyinclude>'''''TRV:01214'''''
 +
 +
a)  For krav til godkjenning av tekniske systemer og komponenter vises det til [[Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Generelle tekniske krav#Godkjenning_av_komponenter|&#128279; Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Generelle tekniske krav]].</onlyinclude>
  
 
= Utløsende krav =
 
= Utløsende krav =
 
== Linjebefaring, FEF § 6-8 ==
 
== Linjebefaring, FEF § 6-8 ==
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01215'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|
 
{{sikkerhetskrav|
a) Luftledninger ''skal'' befares når de har vært utsatt for unormale påkjenninger og minst en gang i året – normalt etter hvert vinterhalvår og etter uværsperioder.}}
+
a) Luftledninger ''skal'' befares når de har vært utsatt for unormale påkjenninger og minst en gang i året – normalt etter hvert vinterhalvår og etter uværsperioder.}}</onlyinclude>
  
 
== Jording ==
 
== Jording ==
 
=== Jordforbindelser og jordledere ===
 
=== Jordforbindelser og jordledere ===
  
a)  Krav til jordledere og utjevningsforbindelser er gitt i kap6 [JD 510].</nowiki>
+
<onlyinclude>'''''TRV:01216'''''
 +
 +
a)  Krav til jordledere og utjevningsforbindelser er gitt i [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording|&#128279; Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording]].</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01217'''''
 +
 
b) Forbindelsen fra kontaktledningsmast til skinnestreng skal ikke overskride 2 Ω.
 
b) Forbindelsen fra kontaktledningsmast til skinnestreng skal ikke overskride 2 Ω.
 
# For tremaster gjelder kravet fra øvre konsoll til skinnestreng
 
# For tremaster gjelder kravet fra øvre konsoll til skinnestreng
  
{{lærebokstoff|Kontrollmålingen av jordforbindelsen bør foretas ved spenningløs kontaktledningsanlegg. Det bør vurderes om kontrollen kan utføres fra revisjonsvogn ved måling fra jordet del på taket av revisjonsvognen til konsoll på mast (konstruksjon).}}
+
{{lærebokstoff|Kontrollmålingen av jordforbindelsen bør foretas ved spenningløs kontaktledningsanlegg. Det bør vurderes om kontrollen kan utføres fra revisjonsvogn ved måling fra jordet del på taket av revisjonsvognen til konsoll på mast (konstruksjon).}}</onlyinclude>
  
 
=== Kontroll av jordingsanlegg, FEF § 4-11 ===
 
=== Kontroll av jordingsanlegg, FEF § 4-11 ===
  
a)  Viktige og utsatte deler av jordingssystemet skal kontrolleres periodisk, og minst hvert tiende år. For å kontrollere jordelektroders tilstand og deres tilhørende forbindelser ''skal''<nowiki> det foretas måling av jordelektrodenes overgangsmotstand. Se vedlegg 6g og 6h i [JD 510]</nowiki>
+
<onlyinclude>'''''TRV:01218'''''
 +
 +
a)  Viktige og utsatte deler av jordingssystemet skal kontrolleres periodisk, og minst hvert tiende år. For å kontrollere jordingselektroders tilstand og deres tilhørende forbindelser ''skal'' det foretas måling av jordingselektrodenes overgangsmotstand. Se vedlegg 6.g og 6.h i [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording#Vedlegg|&#128279; Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording]].</onlyinclude>
  
b)  Disneuter og annet nullpunktsvern skal kontrolleres årlig.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01219'''''
 +
 +
b)  [[Definisjon:Gjennomslagssikring|&#128279; Disneuter]] og annet nullpunktsvern skal kontrolleres årlig.</onlyinclude>
  
 
== Feilrapportering ==
 
== Feilrapportering ==
  
a)  Alle feil, driftsforstyrrelser i Jernbaneverkets høyspenningsanlegg skal rapporteres i Banedata.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01220'''''
# For registrering av feil kan vedlegg 4.l benyttes.
+
 +
a)  Alle feil, driftsforstyrrelser i Bane NORs høyspenningsanlegg skal rapporteres i Banedata.
 +
# For registrering av feil kan vedlegg 4.l benyttes.</onlyinclude>
  
b)  Bytte av komponenter som følge av skade eller slitasje skal registreres i Banedata.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01221'''''
 +
 +
b)  Bytte av komponenter som følge av skade eller slitasje skal registreres i Banedata.</onlyinclude>
  
 
== Inspeksjon etter kortslutning ==
 
== Inspeksjon etter kortslutning ==
 
{{lærebokstoff|Kortslutninger medfører uønskede elektriske og mekaniske belastninger og derved også økt fare for feil.}}  
 
{{lærebokstoff|Kortslutninger medfører uønskede elektriske og mekaniske belastninger og derved også økt fare for feil.}}  
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01222'''''
 +
 
a)  Inspeksjon av anlegget bør utføres etter 20 registrerte kortslutninger per linjeavgang.  
 
a)  Inspeksjon av anlegget bør utføres etter 20 registrerte kortslutninger per linjeavgang.  
# for rapportering av kontroll etter kortslutning kan vedlegg 4.c benyttes.
+
# for rapportering av kontroll etter kortslutning kan vedlegg 4.c benyttes.</onlyinclude>
  
 
== Overtemperatur i elektriske komponenter. ==
 
== Overtemperatur i elektriske komponenter. ==
 
{{lærebokstoff|Gjennom termografering kan en avdekke slitasje, monteringsfeil og lignende i elektriske anlegg ved at en oppdager varmgang før feilen utvikler seg til å bli kritisk. Termografering kan være enklere og raskere å utføre enn måling av overgangsmotstand.}}
 
{{lærebokstoff|Gjennom termografering kan en avdekke slitasje, monteringsfeil og lignende i elektriske anlegg ved at en oppdager varmgang før feilen utvikler seg til å bli kritisk. Termografering kan være enklere og raskere å utføre enn måling av overgangsmotstand.}}
  
a)  Elektriske komponenter skal ikke i ha en temperatur som overskrider det de er godkjent og dimensjoner for gitt i tabell 4.1.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01223'''''
# Kontroll av temperatur i bør gjøres ved hjelp av termografering, se vedlegg 4.d.
+
 +
a)  Elektriske komponenter skal ikke i ha en temperatur som overskrider det de er godkjent og dimensjoner for gitt i <xr id="tab:tabno 1" />.
 +
# Kontroll av temperatur i bør gjøres ved hjelp av termografering, se vedlegg [[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Termografering av kontaktledningsanlegg|&#128279; Termografering av kontaktledningsanlegg]].
 
# Termografering bør utføres regelmessig og etter større arbeider og vedlikehold.
 
# Termografering bør utføres regelmessig og etter større arbeider og vedlikehold.
 
# Termografering skal utføres av en sertifisert termografør med faglig relevant utdanning/erfaring.
 
# Termografering skal utføres av en sertifisert termografør med faglig relevant utdanning/erfaring.
 
# Anlegget bør belastes med minimum 50 % av nominell belastning i 30 minutter før termografering starter. Dersom det ikke blir benyttet nominell strøm under testen skal den objekttemperatur som komponenten vil kunne anta når den blir belastet med kontinuerlig nominell strøm beregnes.
 
# Anlegget bør belastes med minimum 50 % av nominell belastning i 30 minutter før termografering starter. Dersom det ikke blir benyttet nominell strøm under testen skal den objekttemperatur som komponenten vil kunne anta når den blir belastet med kontinuerlig nominell strøm beregnes.
 
# <nowiki>Termografering skal dokumenteres med en rapport i henhold til [NS 3424] med bilder som viser kritiske punkter og anbefalte tiltak.</nowiki>
 
# <nowiki>Termografering skal dokumenteres med en rapport i henhold til [NS 3424] med bilder som viser kritiske punkter og anbefalte tiltak.</nowiki>
# Dersom termografør ikke anbefaler annet bør krav til tiltak på bakgrunn av overtemperaturer gitt i tabell 4.2 følges.
+
# Dersom termografør ikke anbefaler annet bør krav til tiltak på bakgrunn av overtemperaturer gitt i <xr id="tab:tabno 2" /> følges.
  
Med overtemperatur menes forskjellen mellom temperatur i feilstedet, justert for nominell belastning og 40 °C omgivelsestemperatur, og komponentens maksimale tillatte temperatur gitt i tabell 4.1
+
{{lærebokstoff|Med overtemperatur menes forskjellen mellom temperatur i feilstedet, justert for nominell belastning og 40 °C omgivelsestemperatur, og komponentens maksimale tillatte temperatur gitt i <xr id="tab:tabno 1" />.}}</onlyinclude>
 
 
''Tabell 4.1  Maksimal tillatt temperatur for ulike komponenter ved maksimal nominell strøm og omgivelsestemperatur på 40 °<nowiki>C hentet fra [IEC 60056].</nowiki>''
 
  
 +
<figtable id="tab:tabno 1">
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 +
|+ <caption>Maksimal tillatt temperatur for ulike komponenter ved maksimal nominell strøm og omgivelsestemperatur på 40 °<nowiki>C hentet fra [IEC 60056].</nowiki></caption>
 
|-
 
|-
 
! Komponent !! Maksimal tillatt <br>temperatur
 
! Komponent !! Maksimal tillatt <br>temperatur
Linje 124: Linje 144:
 
| Al- og Cu-skjøter og loopklemmer skal ikke ha høyere temperatur enn lederen for øvrig, normalt litt lavere på grunn av økt kjøleflate. || <center>80 °C</center>
 
| Al- og Cu-skjøter og loopklemmer skal ikke ha høyere temperatur enn lederen for øvrig, normalt litt lavere på grunn av økt kjøleflate. || <center>80 °C</center>
 
|}
 
|}
 +
</figtable>
  
 
+
<figtable id="tab:tabno 2">
''Tabell 4.2 Anbefalte krav til tiltak ved avvik som oppdages ved termografering.''
 
 
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 +
|+ <caption>Anbefalte krav til tiltak ved avvik som oppdages ved termografering</caption>
 
|-
 
|-
 
! Avvikskategori !! Overtemperatur !! Krav til utbedring
 
! Avvikskategori !! Overtemperatur !! Krav til utbedring
Linje 142: Linje 162:
 
| <center>E</center> || <center><-20 °C</center> || Ikke feil
 
| <center>E</center> || <center><-20 °C</center> || Ikke feil
 
|}
 
|}
 +
</figtable>
  
 
== Rust ==
 
== Rust ==
Stålkonstruksjoner kontrolleres og klassifiseres for rustangrep i henhold til svensk standard SIS 055900 og rustgraden angis med bokstavene A-D.
+
{{lærebokstoff|Stålkonstruksjoner som benyttes i kontaktledningsanleggene kontrolleres og klassifiseres i henhold til standard ISO 8501-1:2007 og rustgrader angis med bokstavene A-D i henhold til standardens paragraf 2
 
 
Standarden beskriver ulike rustgrader slik (se også standardens fargebilder):
 
  
A: Ståloverflate helt dekket av fastsittende valshud og er i det store og hele uten rust.
+
Standarden beskriver ulike rustgrader på følgende måte (se også standardens fargebilder detaljert i den trykte standardens paragraf 5):
 +
* A: Ståloverflaten er stort sett dekket med fastsittende valsehud, med lite, om noen, rust.
 +
* B: Ståloverflate som har begynt å ruste og hvorfra valsehuden har begynt å flake av.
 +
* C: Ståloverflate hvor valsehuden har rustet bort eller hvorfra den kan skrapes vekk, men med lett synlig groptæring .
 +
* D: Ståloverflate hvor valsehuden har rustet bort og hvor generell synlig groptæring forekommer i stor utstrekning.}}
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01224'''''
 +
 +
a) '''Utendørs rustgrad B:''' Viktige bærende konstruksjoner bør ikke forringes ut over rustgrad B eller ha tynnere sinkbelegg enn 50 μm.
 +
# Utførelse: For å redusere rustangrepet og forlenge konstruksjonens levetid bør konstruksjonen vedlikeholdsmales.
 +
# Utførelse: Før vedlikeholdsmaling skal konstruksjonen forbehandles med skraping eller stålbørsting for hånd etter metode B, C eller D St 2 eller ved hjelp av sandblåsing etter metode B, C eller D Sa 2 1/2.</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01225'''''
 +
 +
b) '''Utendørs rustgrad C:''' Viktige bærende stålkonstruksjoner som har oppnådd rustgrad C skal byttes dersom det er fare for skader som kan føre til reduksjon i sikkerhet generelt eller tilgjengelighet for togframføring.</onlyinclude>
  
B:Ståloverflate som har begynt å ruste og hvor valshuden har begynt å løsne.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01226'''''
 +
 +
c) '''Utendørs utover rustgrad C:'''  Andre konstruksjoner og komponenter av stål bør ikke forringes utover rustgrad C.</onlyinclude>
  
C:Ståloverflate der valshuden er rustet bort eller kan skrapes bort. Synlige rustgroper ikke dannet.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01227'''''
 +
 +
d) '''Innendørs rustgrad B:'''  Innendørs bør ikke komponenter og konstruksjoner av stål ha rustgrad B eller dårligere.
 +
# Utførelse: Dersom det oppdages rust innendørs bør årsaken til rustangrepet kartlegges og rettes.
 +
Se vedlegg [[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Vurdering av rust|&#128279; Vurdering av rust]] for vurdering av rustangrep, måling av sinkbelegg og vedlikeholdsmaling.</onlyinclude>
  
D:Ståloverflate der valshuden er rustet bort. Synlige rustgroper er dannet i stor utstrekning.
+
For rapportering av rustvurderingen kan vedlegg [[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Rapportskjema for rustvurdering|&#128279; Rapportskjema for rustvurdering]] benyttes.
 
 
a)  Viktige bærende stålkonstruksjoner bør ikke forringes utover rustgrad B eller ha tynnere sinkbelegg enn 50 m.
 
# For å redusere rustangrepet og forlenge konstruksjonens levetid bør konstruksjonen vedlikeholdsmales.
 
# Før vedlikeholdsmaling skal konstruksjonen forbehandles med skraping eller stålbørsting for hånd eller ved hjelp av sandblåsing.
 
 
 
b)  Viktige bærende stålkonstruksjoner som har oppnådd rustgrad C skal byttes dersom det er fare for skader som kan føre til reduksjon i sikkerhet generelt eller tilgjengelighet for togframføring.
 
 
 
c)  Andre konstruksjoner og komponenter av stål bør ikke forringes utover rustgrad C.
 
 
 
d)  Innendørs bør ikke komponenter og konstruksjoner av stål ha rustgrad B eller dårligere.<br/>
 
# Dersom det oppdages rust innendørs bør årsaken til rustangrepet kartlegges og rettes.
 
 
 
Se vedlegg 4.e for vurdering av rustangrep, måling av sinkbelegg og vedlikeholdsmaling.
 
 
 
For rapportering av rustvurderinger kan vedlegg 4.f benyttes.
 
  
 
== Råte ==
 
== Råte ==
  
a)  Viktige bærende trekonstruksjoner som har mer enn 20% råte i konstruksjonens tverrsnitt skal byttes dersom det er fare for skader som kan føre til reduksjon i sikkerhet generelt eller tilgjengelighet for togframføring.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01228'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|
 +
a)  Viktige bærende trekonstruksjoner som har mer enn 20 % råte i konstruksjonens tverrsnitt skal byttes dersom det er fare for skader som kan føre til reduksjon i sikkerhet generelt eller tilgjengelighet for togframføring.}}
 
# Tremaster skal kontrolleres med en metode som tilfører masten minimal skade. PURL 1 (Purl: Ultrasonic Rot Locator) kan benyttes til råtekontroll av tremaster.
 
# Tremaster skal kontrolleres med en metode som tilfører masten minimal skade. PURL 1 (Purl: Ultrasonic Rot Locator) kan benyttes til råtekontroll av tremaster.
# Det skal vurderes om det må utføres råtekontroll i forbindelse med hull etter hakkespett eller andre påførte skader.
+
# Det skal vurderes om det må utføres råtekontroll i forbindelse med hull etter hakkespett eller andre påførte skader.</onlyinclude>
  
b)Andre bærende trekonstruksjoner bør ikke ha mer enn 20% råte i konstruksjonens tverrsnitt.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01229'''''
 +
 +
b) Andre bærende trekonstruksjoner bør ikke ha mer enn 20 % råte i konstruksjonens tverrsnitt.</onlyinclude>
  
 
== Impedansemåling ==
 
== Impedansemåling ==
Impedanseverdien for strømkretsen vil være dimensjonerende for korrekt innstilling av vern og dermed også sikker utkopling ved feil.
+
{{lærebokstoff|Impedanseverdien for strømkretsen vil være dimensjonerende for korrekt innstilling av vern og dermed også sikker utkopling ved feil.}}
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01230'''''
 +
 
a)  Impedansemåling av hele strømkretsen (kontaktledningsanlegg pluss returkrets) skal utføres ved:
 
a)  Impedansemåling av hele strømkretsen (kontaktledningsanlegg pluss returkrets) skal utføres ved:
 
* Endring av skinnetverrsnitt
 
* Endring av skinnetverrsnitt
* Endring av isolasjon mellom skinner og sviller
+
* Endring av isolasjon mellom skinner og [[Definisjon:Sville|&#128279; sviller]]
 
* Endring av svilletype
 
* Endring av svilletype
 
* Endring av returkrets
 
* Endring av returkrets
Linje 190: Linje 219:
 
* Endring av tverrsnitt i primærkrets
 
* Endring av tverrsnitt i primærkrets
 
# Ved måling av impedanseverdier skal den aktuelle strekningen deles inn på en slik måte at måleresultatene kan benyttes ved vurdering av vern og selektivitetsinnstilling.
 
# Ved måling av impedanseverdier skal den aktuelle strekningen deles inn på en slik måte at måleresultatene kan benyttes ved vurdering av vern og selektivitetsinnstilling.
# Måling av kontaktledningsimpedans bør utføres i henhold til vedlegg 4.n og rapporteres ved hjelp av skjema i vedlegg 4.g.
+
# Måling av kontaktledningsimpedans bør utføres i henhold til vedlegg 4.n og rapporteres ved hjelp av skjema i vedlegg 4.g.</onlyinclude>
  
b)  Dersom impedanseverdien endrer seg vesentlig som følge av ovenstående eller andre forhold skal enhet for innstilling av vern varsles slik at vurdering av endret vern-innstilling kan gjøres.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01231'''''
 +
 +
b)  Dersom impedanseverdien endrer seg vesentlig som følge av ovenstående eller andre forhold skal enhet for innstilling av vern varsles slik at vurdering av endret vern-innstilling kan gjøres.</onlyinclude>
  
 
== Vegetasjonskontroll ==
 
== Vegetasjonskontroll ==
  
a)  Vegetasjonskontroll ''skal''<nowiki> utføres i henhold til § 6-4 [FEF]. </nowiki>
+
<onlyinclude>'''''TRV:01232'''''
<nowiki>Se også kap. 9 [JD 522].</nowiki>
+
 +
a)  Vegetasjonskontroll ''skal''<nowiki> utføres i henhold til § 6-4 [FEF].  
 +
</nowiki>Se også [[Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng|&#128279; Underbygning, Vedlikehold, Vegetasjonskontroll i sideterreng]]</onlyinclude>
  
 
== Vern, kontroll og hjelpesystemer, FEF § 4-10 ==
 
== Vern, kontroll og hjelpesystemer, FEF § 4-10 ==
Installasjoner skal ha nødvendige hjelpesystemer og utstyr for overvåking, kontroll, regulering og beskyttelse, slik at drift, gjenoppretting av funksjon og vedlikehold kan gjennomføres på en effektiv og sikker måte.
+
{{lærebokstoff|Installasjoner skal ha nødvendige hjelpesystemer og utstyr for overvåking, kontroll, regulering og beskyttelse, slik at drift, gjenoppretting av funksjon og vedlikehold kan gjennomføres på en effektiv og sikker måte.}}
  
a)  <nowiki>I henhold til § 4-10 [FEF] </nowiki>''skal'' vern og kontrollutrustning innstilles og funksjonstestes rutinemessig.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:01233'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|a)  <nowiki>I henhold til § 4-10 [FEF] </nowiki>''skal'' vern og kontrollutrustning innstilles og funksjonstestes rutinemessig.}}</onlyinclude>
  
b)  <nowiki>I henhold til § 4-3 [FEF] skal kortslutning kobles ut hurtig og automatisk.</nowiki>
+
<onlyinclude>'''''TRV:01234'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|b)  <nowiki>I henhold til § 4-3 [FEF] skal kortslutning kobles ut hurtig og automatisk.</nowiki>}}</onlyinclude>
  
 
Med nødvendig utstrekning menes regelmessig og etter for eksempel utførte utvidelser av høyspenningsanlegget samt etter vedlikehold og revisjoner av overvåknings- og varslingsutstyret. Anbefaler at kontroll utføres hver 3. måned. Dersom en i løpet av en slik periode har hatt feil eller hendelser som har ført til utkopling og vern og kontrollutrustning har fungert, regnes dette som kontroll god nok.
 
Med nødvendig utstrekning menes regelmessig og etter for eksempel utførte utvidelser av høyspenningsanlegget samt etter vedlikehold og revisjoner av overvåknings- og varslingsutstyret. Anbefaler at kontroll utføres hver 3. måned. Dersom en i løpet av en slik periode har hatt feil eller hendelser som har ført til utkopling og vern og kontrollutrustning har fungert, regnes dette som kontroll god nok.
Linje 210: Linje 247:
 
== Beskyttelse mot høyspenning ==
 
== Beskyttelse mot høyspenning ==
 
=== Avstand til spenningssatt del ===
 
=== Avstand til spenningssatt del ===
a)  <nowiki>Avstand til spenningssatt del skal være i henhold til kap. 4 [JD 540].</nowiki>
+
<onlyinclude>'''''TRV:01235'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|a)  Avstand til spenningssatt del skal være i henhold til [[Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Elektrisk_utforming#Beskyttelse_mot_direkte_ber.C3.B8ring_av_spenningsf.C3.B8rende_deler|&#128279; Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Elektrisk utforming, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler]].}}</onlyinclude>
  
 
=== Klatrevern ===
 
=== Klatrevern ===
  
a)  <nowiki>Klatrevern skal være hele og funksjonsdyktige og være påsatt advarselsskilt for høyspenning. For bestemmelser om skilt se [JD 515].</nowiki>
+
<onlyinclude>'''''TRV:01236'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|a)  [[Definisjon:Klatrevern|&#128279; Klatrevern]] skal være hele og funksjonsdyktige og være påsatt advarselsskilt for høyspenning. For bestemmelser om skilt se [[Skilt|&#128279; Skilt]].}}</onlyinclude>
  
b)  <nowiki>Ved endrede forutsetninger skal det vurderes om det er behov for oppsetting av nye klatrevern. Eksempelvis ved boligområder, skoler og lignende. Se også kap. 4 [JD 540].</nowiki>
+
<onlyinclude>'''''TRV:01237'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|b)  Ved endrede forutsetninger skal det vurderes om det er behov for oppsetting av nye klatrevern. Eksempelvis ved boligområder, skoler og lignende. Se også [[Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Elektrisk_utforming#Beskyttelse_mot_direkte_ber.C3.B8ring_av_spenningsf.C3.B8rende_deler|&#128279; Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Elektrisk utforming, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler]].}}</onlyinclude>
  
 
=== Beskyttelsesskjerm ===
 
=== Beskyttelsesskjerm ===
  
a)  Beskyttelsesskjermer skal være hele og funksjonsdyktige og være påsatt advarselsskilt for høyspenning.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01238'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|a)  [[Definisjon:Skjerm|&#128279; Beskyttelsesskjermer]] skal være hele og funksjonsdyktige og være påsatt advarselsskilt for høyspenning.}}</onlyinclude>
  
b)  <nowiki>Ved endrede forutsetninger skal det vurderes om det er behov for oppsetting av nye beskyttelsesskjermer. Se også kap. 4 [JD 540].</nowiki>
+
<onlyinclude>'''''TRV:01239'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|b)  Ved endrede forutsetninger skal det vurderes om det er behov for oppsetting av nye beskyttelsesskjermer. Se også [[Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Elektrisk_utforming#Beskyttelse_mot_direkte_ber.C3.B8ring_av_spenningsf.C3.B8rende_deler|&#128279; Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Elektrisk utforming, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler]].}}</onlyinclude>
  
 
=== Beskyttelsesgjerde ===
 
=== Beskyttelsesgjerde ===
  
a)  Gjerder skal være hele og funksjonsdyktige og være påsatt advarselsskilt for høyspenning.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01240'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|a)  Gjerder skal være hele og funksjonsdyktige og være påsatt advarselsskilt for høyspenning.}}</onlyinclude>
  
b)  <nowiki>Ved endrede forutsetninger skal det vurderes om det er behov for oppsetting av nye gjerder. Se også kap. 4 [JD 540].</nowiki>
+
<onlyinclude>'''''TRV:01241'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|b)  Ved endrede forutsetninger skal det vurderes om det er behov for oppsetting av nye gjerder. Se også [[Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Elektrisk_utforming#Beskyttelse_mot_direkte_ber.C3.B8ring_av_spenningsf.C3.B8rende_deler|&#128279; Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Elektrisk utforming, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler]].}}</onlyinclude>
  
 
== Overspenningsvern ==
 
== Overspenningsvern ==
 
=== Ventilavleder ===
 
=== Ventilavleder ===
Ventilavlederen skal ved feil være anleggets svakeste punkt slik at overspenninger ledes til jord og isolasjonen og komponenter ikke skades.
+
{{lærebokstoff|Ventilavlederen skal ved feil være anleggets svakeste punkt slik at overspenninger ledes til jord og isolasjonen og komponenter ikke skades.}}
  
a)  Defekte ventilavledere skal byttes.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01242'''''
 +
 +
a)  Defekte ventilavledere skal byttes.</onlyinclude>
  
b)  Ventilavlederen bør ikke være utsatt for flere gjennomslag enn leverandøren anbefaler. Der hvor det ikke er installert telleverk bør det gjøres en stedlig vurdering.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01243'''''
 +
 +
b)  Ventilavlederen bør ikke være utsatt for flere gjennomslag enn leverandøren anbefaler. Der hvor det ikke er installert telleverk bør det gjøres en stedlig vurdering.</onlyinclude>
  
c)  Ventilavlederen skal være tilknyttet jordelektrode med en hel og feilfri kobling.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01244'''''
 +
 +
c)  Ventilavlederen skal være tilknyttet jordingselektrode med en hel og feilfri kobling.</onlyinclude>
  
d) Ventilavlederens alder bør ikke overskride leverandørens anbefalinger.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01245'''''
 +
 +
d) Ventilavlederens alder bør ikke overskride leverandørens anbefalinger.</onlyinclude>
  
 
=== Gnistgap ===
 
=== Gnistgap ===
  
a)  Gnistgap bør ikke være deformert.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01246'''''
 +
 +
a)  [[Definisjon:Gnistgap|&#128279; Gnistgap]] bør ikke være deformert.</onlyinclude>
  
 
== Skilt ==
 
== Skilt ==
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01247'''''
 +
 
a)  Advarsels- og nummerskilt ''skal'' være hele, lesbare og satt opp i henhold til § 2-12 og  
 
a)  Advarsels- og nummerskilt ''skal'' være hele, lesbare og satt opp i henhold til § 2-12 og  
<nowiki>§ 8-5 [FEF]. </nowiki>
+
<nowiki>§ 8-5 [FEF]. </nowiki></onlyinclude>
  
b)  Øvrige skilt for kontaktledningsanlegget skal være hele og lesbare. Se også JD 515.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01248'''''
 +
 +
b)  Øvrige skilt for kontaktledningsanlegget skal være hele og lesbare. Se også [[Skilt|&#128279; Skilt]].</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01249'''''
 +
 
c)  Skilt som ikke vedkommer ledningsanlegget skal ikke festes i kontaktledningsmaster.
 
c)  Skilt som ikke vedkommer ledningsanlegget skal ikke festes i kontaktledningsmaster.
  
Det skal plasseres skilt på følgene steder:
+
{{lærebokstoff|Det skal plasseres skilt på følgene steder:
 
* På alle plattformer, ved lastespor og ved alle ramper.
 
* På alle plattformer, ved lastespor og ved alle ramper.
 
* På tak eller vegg som er nær høyspenningsledning eller andre spenningsførende deler.
 
* På tak eller vegg som er nær høyspenningsledning eller andre spenningsførende deler.
Linje 264: Linje 331:
 
* På den siste form for avsperring foran høyspenningsførende deler, så som gitter, bom osv.
 
* På den siste form for avsperring foran høyspenningsførende deler, så som gitter, bom osv.
 
* På beskyttelsesgjerder på overgangsbroer. Skiltene skal plasseres på hver ende av beskyttelsesgjerdet, vendt mot veibanen. På lange broer plasseres flere skilt, det skal være maks. 15 meter mellom hvert skilt.
 
* På beskyttelsesgjerder på overgangsbroer. Skiltene skal plasseres på hver ende av beskyttelsesgjerdet, vendt mot veibanen. På lange broer plasseres flere skilt, det skal være maks. 15 meter mellom hvert skilt.
* På alle beskyttelsesgjerder som er satt opp på grunn av høyspente ledninger eller konstruksjoner.
+
* På alle beskyttelsesgjerder som er satt opp på grunn av høyspente ledninger eller konstruksjoner.}}</onlyinclude>
  
 
== Anlegg som ikke er i bruk ==
 
== Anlegg som ikke er i bruk ==
  
a) Anlegg som ikke er i bruk ''skal''<nowiki> fjernes eller vedlikeholdes i samsvar med § 1-2 [FEF].</nowiki>
+
<onlyinclude>'''''TRV:01250'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|a) Anlegg som ikke er i bruk ''skal'' fjernes eller vedlikeholdes i samsvar med § 1-2 [FEF].}}</onlyinclude>
 +
 
 +
= Vedlegg =
 +
 
 +
[[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Normgivende referanser|&#128279; Normgivende referanser]]
 +
 
 +
[[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Sporbarhet for komponenter systemer|&#128279; Sporbarhet for komponenter/systemer]]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/T4204c02.pdf &#128279; Vedlegg c (.pdf) Kontroll etter 20 kortslutninger]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/Kontroll%20etter%2020%20kortslutninger%20(4.c).odt &#128279; Vedlegg c (.odt) Kontroll etter 20 kortslutninger]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/Kontroll%20etter%2020%20kortslutninger%20(4.c).doc &#128279; Vedlegg c (.doc) Kontroll etter 20 kortslutninger]
 +
 
 +
[[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Termografering av kontaktledningsanlegg|&#128279; Termografering av kontaktledningsanlegg]]
 +
 
 +
[[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Vurdering av rust|&#128279; Vurdering av rust]]
 +
 
 +
[[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Rapportskjema for rustvurdering|&#128279; Rapportskjema for rustvurdering]]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/Rapportskjema%20for%20rustvurdering%20(4.f).odt &#128279; Vedlegg f (.odt) Rapportskjema for rustvurdering]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/Rapportskjema%20for%20rustvurdering%20(4.f).doc &#128279; Vedlegg f (.doc) Rapportskjema for rustvurdering]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/T4204g02.pdf &#128279; Vedlegg g (.pdf) Skjema for måling av kontaktledningsimpedans]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/Måling%20av%20kontaktledningsimpedans%20(4.g).xlt &#128279; Vedlegg g (.xlt) Skjema for måling av kontaktledningsimpedans]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/T4204h02.pdf &#128279; Vedlegg h (.pdf) Samsvarserklæring for vedlikehold]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/Samsvarserklering%20for%20vedlikehold%20(4.h).odt &#128279; Vedlegg h (.odt) Samsvarserklæring for vedlikehold]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/Samsvarserklering%20for%20vedlikehold%20(4.h).doc &#128279; Vedlegg h (.doc) Samsvarserklæring for vedlikehold]
 +
 
 +
[[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Kompetansekrav vedlikehold kontaktledningsanlegg|&#128279; Kompetansekrav vedlikehold kontaktledningsanlegg]]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/T4204j01.pdf &#128279; Vedlegg j (.pdf) Rapport og rapporteringsskjema vedlikehold]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/Rapport%20og%20rapporteringsskjema%20vedlikehold%20(4.j).odt &#128279; Vedlegg j (.odt) Rapport og rapporteringsskjema vedlikehold]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/Rapport%20og%20rapporteringsskjema%20vedlikehold%20(4.j).doc &#128279; Vedlegg j (.doc) Rapport og rapporteringsskjema vedlikehold]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/T4204k03.pdf &#128279; Vedlegg k (.pdf) Rapportskjema linjebefaring]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/Rapportskjema%20linjebefaring%20(4.k).odt &#128279; Vedlegg k (.odt) Rapportskjema linjebefaring]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/Rapportskjema%20linjebefaring%20(4.k).doc &#128279; Vedlegg k (.doc) Rapportskjema linjebefaring]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/portaler/!ga/doku.php?id=start &#128279; Vedlegg m Generiske arbeidsrutiner]
 +
 
 +
[https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav/Vedlegg/Beskrivelse_av_m%C3%A5ling_av_kontaktledningsimpedans &#128279; Vedlegg n Beskrivelse av måling av kontaktledningsimpedans]

Nåværende revisjon fra 29. mai 2020 kl. 13:43

1 Omfang

Kapittelet gir utløsende krav for vedlikehold på Bane NORs kontaktledningsanlegg.

For dokumentasjon av vedlikehold kan 🔗 vedlegg 4.j og 🔗 vedlegg 4.k benyttes som hjelpemiddel.

Krav til sporbarhet er gitt i vedlegg 🔗 Sporbarhet for komponenter/systemer.

Generiske arbeidsrutiner er gitt i 🔗 vedlegg 4.m.

Krav til kompetanse er gitt i vedlegg 🔗 Kompetansekrav vedlikehold kontaktledningsanlegg.

Regelverket for prosjektering og bygging gjelder også for større 🔗 fornyelser og vedlikeholdsoppgaver så langt det passer.

Kapittelet omfatter følgende:
 • Sporbarhet
 • Belastning
 • Samsvarserklæring
 • Befaring av luftledninger
 • Utjevning (Jording)
 • Isolasjonstilstand
 • Feilrapportering
 • Kortslutning
 • Termografering
 • Rust/Råtekontroll
 • Impedansemåling
 • Vegetasjonskontroll
 • Beskyttelse mot høyspenning
 • Skilt

2 Krav til utførelse av vedlikehold

2.1 Sporbarhet for komponenter /systemer

I vedlegg 🔗 Sporbarhet for komponenter/systemer er det vist en oversikt over komponenter i kontaktledningsanlegget som det kreves sporbarhet for.

TRV:01211

a) Komponentene listet i vedlegg 🔗 Sporbarhet for komponenter/systemer skal merkes og registreres i henhold til 🔗 Felles bestemmelser, Generelle bestemmelser.

2.2 Jording

Krav til ledende del innenfor 🔗 sone for kontaktledning se 🔗 Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning.

TRV:01251


▶ a) Utbedring av utjevningsforbindelse: Manglende/ødelagt utjevningsforbindelse skal utbedres umiddelbart.

2.3 Normal belastning

Alle typer systemer og komponenter slites og eldes raskere ved høy belastning. Samtidig fører maksimal utnyttelse av systemer og komponenter til begrenset mulighet for å håndtere kortere perioder med høy belastning ved uforutsette hendelser.

TRV:01212

a) Enkeltkomponenter eller systemer bør ved normal belastning ikke belastes mer enn 80 % av hva de er dimensjonert for.

2.4 Samsvarserklæring

TRV:01213

a) Den som utfører vedlikehold bør utstede samsvarserklæring som bekrefter at arbeidet er utført i henhold til gjeldende krav og forutsetninger. 🔗 Vedlegg 4.h kan benyttes som mal for samsvarserklæring for vedlikehold.

2.5 Godkjenning av tekniske systemer og komponenter.

TRV:01214

a) For krav til godkjenning av tekniske systemer og komponenter vises det til 🔗 Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Generelle tekniske krav.

3 Utløsende krav

3.1 Linjebefaring, FEF § 6-8

TRV:01215


▶ a) Luftledninger skal befares når de har vært utsatt for unormale påkjenninger og minst en gang i året – normalt etter hvert vinterhalvår og etter uværsperioder.

3.2 Jording

3.2.1 Jordforbindelser og jordledere

TRV:01216

a) Krav til jordledere og utjevningsforbindelser er gitt i 🔗 Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording.

TRV:01217

b) Forbindelsen fra kontaktledningsmast til skinnestreng skal ikke overskride 2 Ω.

 1. For tremaster gjelder kravet fra øvre konsoll til skinnestreng
Kontrollmålingen av jordforbindelsen bør foretas ved spenningløs kontaktledningsanlegg. Det bør vurderes om kontrollen kan utføres fra revisjonsvogn ved måling fra jordet del på taket av revisjonsvognen til konsoll på mast (konstruksjon).

3.2.2 Kontroll av jordingsanlegg, FEF § 4-11

TRV:01218

a) Viktige og utsatte deler av jordingssystemet skal kontrolleres periodisk, og minst hvert tiende år. For å kontrollere jordingselektroders tilstand og deres tilhørende forbindelser skal det foretas måling av jordingselektrodenes overgangsmotstand. Se vedlegg 6.g og 6.h i 🔗 Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording.

TRV:01219

b) 🔗 Disneuter og annet nullpunktsvern skal kontrolleres årlig.

3.3 Feilrapportering

TRV:01220

a) Alle feil, driftsforstyrrelser i Bane NORs høyspenningsanlegg skal rapporteres i Banedata.

 1. For registrering av feil kan vedlegg 4.l benyttes.

TRV:01221

b) Bytte av komponenter som følge av skade eller slitasje skal registreres i Banedata.

3.4 Inspeksjon etter kortslutning

Kortslutninger medfører uønskede elektriske og mekaniske belastninger og derved også økt fare for feil.

TRV:01222

a) Inspeksjon av anlegget bør utføres etter 20 registrerte kortslutninger per linjeavgang.

 1. for rapportering av kontroll etter kortslutning kan vedlegg 4.c benyttes.

3.5 Overtemperatur i elektriske komponenter.

Gjennom termografering kan en avdekke slitasje, monteringsfeil og lignende i elektriske anlegg ved at en oppdager varmgang før feilen utvikler seg til å bli kritisk. Termografering kan være enklere og raskere å utføre enn måling av overgangsmotstand.

TRV:01223

a) Elektriske komponenter skal ikke i ha en temperatur som overskrider det de er godkjent og dimensjoner for gitt i Tabell 1.

 1. Kontroll av temperatur i bør gjøres ved hjelp av termografering, se vedlegg 🔗 Termografering av kontaktledningsanlegg.
 2. Termografering bør utføres regelmessig og etter større arbeider og vedlikehold.
 3. Termografering skal utføres av en sertifisert termografør med faglig relevant utdanning/erfaring.
 4. Anlegget bør belastes med minimum 50 % av nominell belastning i 30 minutter før termografering starter. Dersom det ikke blir benyttet nominell strøm under testen skal den objekttemperatur som komponenten vil kunne anta når den blir belastet med kontinuerlig nominell strøm beregnes.
 5. Termografering skal dokumenteres med en rapport i henhold til [NS 3424] med bilder som viser kritiske punkter og anbefalte tiltak.
 6. Dersom termografør ikke anbefaler annet bør krav til tiltak på bakgrunn av overtemperaturer gitt i Tabell 2 følges.
Med overtemperatur menes forskjellen mellom temperatur i feilstedet, justert for nominell belastning og 40 °C omgivelsestemperatur, og komponentens maksimale tillatte temperatur gitt i Tabell 1.

Tabell 1: Maksimal tillatt temperatur for ulike komponenter ved maksimal nominell strøm og omgivelsestemperatur på 40 °C hentet fra [IEC 60056].
Komponent Maksimal tillatt
temperatur
Forsølvede kopperkontakter i luft
105 °C
Kopperkontakter for øvrig
75 °C
Tilkoplingspunkter for effektbrytere, skillebrytere, strømtransformatorer, gjennomføringer og lignende.
90 °C
Al- og Cu-skjøter og loopklemmer skal ikke ha høyere temperatur enn lederen for øvrig, normalt litt lavere på grunn av økt kjøleflate.
80 °C

Tabell 2: Anbefalte krav til tiltak ved avvik som oppdages ved termografering
Avvikskategori Overtemperatur Krav til utbedring
A
>50 °C
Utbedres umiddelbart
B
20—50 °C
Utbedres innen 1 måned etter at Infrastruktureier har mottatt termograferingsrapporten
C
0—20 °C
Utbedres innen 3 måneder etter at Infrastruktureier har mottatt termograferingsrapporten
D
-20—0 °C
Ikke feil (maksimaltemperatur ikke overskredet, men liten margin), men holdes under oppsikt
E
<-20 °C
Ikke feil

3.6 Rust

Stålkonstruksjoner som benyttes i kontaktledningsanleggene kontrolleres og klassifiseres i henhold til standard ISO 8501-1:2007 og rustgrader angis med bokstavene A-D i henhold til standardens paragraf 2

Standarden beskriver ulike rustgrader på følgende måte (se også standardens fargebilder detaljert i den trykte standardens paragraf 5):

 • A: Ståloverflaten er stort sett dekket med fastsittende valsehud, med lite, om noen, rust.
 • B: Ståloverflate som har begynt å ruste og hvorfra valsehuden har begynt å flake av.
 • C: Ståloverflate hvor valsehuden har rustet bort eller hvorfra den kan skrapes vekk, men med lett synlig groptæring .
 • D: Ståloverflate hvor valsehuden har rustet bort og hvor generell synlig groptæring forekommer i stor utstrekning.

TRV:01224

a) Utendørs rustgrad B: Viktige bærende konstruksjoner bør ikke forringes ut over rustgrad B eller ha tynnere sinkbelegg enn 50 μm.

 1. Utførelse: For å redusere rustangrepet og forlenge konstruksjonens levetid bør konstruksjonen vedlikeholdsmales.
 2. Utførelse: Før vedlikeholdsmaling skal konstruksjonen forbehandles med skraping eller stålbørsting for hånd etter metode B, C eller D St 2 eller ved hjelp av sandblåsing etter metode B, C eller D Sa 2 1/2.

TRV:01225

b) Utendørs rustgrad C: Viktige bærende stålkonstruksjoner som har oppnådd rustgrad C skal byttes dersom det er fare for skader som kan føre til reduksjon i sikkerhet generelt eller tilgjengelighet for togframføring.

TRV:01226

c) Utendørs utover rustgrad C: Andre konstruksjoner og komponenter av stål bør ikke forringes utover rustgrad C.

TRV:01227

d) Innendørs rustgrad B: Innendørs bør ikke komponenter og konstruksjoner av stål ha rustgrad B eller dårligere.

 1. Utførelse: Dersom det oppdages rust innendørs bør årsaken til rustangrepet kartlegges og rettes.

Se vedlegg 🔗 Vurdering av rust for vurdering av rustangrep, måling av sinkbelegg og vedlikeholdsmaling.

For rapportering av rustvurderingen kan vedlegg 🔗 Rapportskjema for rustvurdering benyttes.

3.7 Råte

TRV:01228


▶ a) Viktige bærende trekonstruksjoner som har mer enn 20 % råte i konstruksjonens tverrsnitt skal byttes dersom det er fare for skader som kan føre til reduksjon i sikkerhet generelt eller tilgjengelighet for togframføring.

 1. Tremaster skal kontrolleres med en metode som tilfører masten minimal skade. PURL 1 (Purl: Ultrasonic Rot Locator) kan benyttes til råtekontroll av tremaster.
 2. Det skal vurderes om det må utføres råtekontroll i forbindelse med hull etter hakkespett eller andre påførte skader.

TRV:01229

b) Andre bærende trekonstruksjoner bør ikke ha mer enn 20 % råte i konstruksjonens tverrsnitt.

3.8 Impedansemåling

Impedanseverdien for strømkretsen vil være dimensjonerende for korrekt innstilling av vern og dermed også sikker utkopling ved feil.

TRV:01230

a) Impedansemåling av hele strømkretsen (kontaktledningsanlegg pluss returkrets) skal utføres ved:

 • Endring av skinnetverrsnitt
 • Endring av isolasjon mellom skinner og 🔗 sviller
 • Endring av svilletype
 • Endring av returkrets
 • Endring av jordingssystem
 • Endring av tverrsnitt i primærkrets
 1. Ved måling av impedanseverdier skal den aktuelle strekningen deles inn på en slik måte at måleresultatene kan benyttes ved vurdering av vern og selektivitetsinnstilling.
 2. Måling av kontaktledningsimpedans bør utføres i henhold til vedlegg 4.n og rapporteres ved hjelp av skjema i vedlegg 4.g.

TRV:01231

b) Dersom impedanseverdien endrer seg vesentlig som følge av ovenstående eller andre forhold skal enhet for innstilling av vern varsles slik at vurdering av endret vern-innstilling kan gjøres.

3.9 Vegetasjonskontroll

TRV:01232

a) Vegetasjonskontroll skal utføres i henhold til § 6-4 [FEF]. Se også 🔗 Underbygning, Vedlikehold, Vegetasjonskontroll i sideterreng

3.10 Vern, kontroll og hjelpesystemer, FEF § 4-10

Installasjoner skal ha nødvendige hjelpesystemer og utstyr for overvåking, kontroll, regulering og beskyttelse, slik at drift, gjenoppretting av funksjon og vedlikehold kan gjennomføres på en effektiv og sikker måte.

TRV:01233


▶ a) I henhold til § 4-10 [FEF] skal vern og kontrollutrustning innstilles og funksjonstestes rutinemessig.

TRV:01234


▶ b) I henhold til § 4-3 [FEF] skal kortslutning kobles ut hurtig og automatisk.

Med nødvendig utstrekning menes regelmessig og etter for eksempel utførte utvidelser av høyspenningsanlegget samt etter vedlikehold og revisjoner av overvåknings- og varslingsutstyret. Anbefaler at kontroll utføres hver 3. måned. Dersom en i løpet av en slik periode har hatt feil eller hendelser som har ført til utkopling og vern og kontrollutrustning har fungert, regnes dette som kontroll god nok.

3.11 Beskyttelse mot høyspenning

3.11.1 Avstand til spenningssatt del

TRV:01235


▶ a) Avstand til spenningssatt del skal være i henhold til 🔗 Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Elektrisk utforming, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler.

3.11.2 Klatrevern

TRV:01236


▶ a) 🔗 Klatrevern skal være hele og funksjonsdyktige og være påsatt advarselsskilt for høyspenning. For bestemmelser om skilt se 🔗 Skilt.

TRV:01237


▶ b) Ved endrede forutsetninger skal det vurderes om det er behov for oppsetting av nye klatrevern. Eksempelvis ved boligområder, skoler og lignende. Se også 🔗 Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Elektrisk utforming, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler.

3.11.3 Beskyttelsesskjerm

TRV:01238


▶ a) 🔗 Beskyttelsesskjermer skal være hele og funksjonsdyktige og være påsatt advarselsskilt for høyspenning.

TRV:01239


▶ b) Ved endrede forutsetninger skal det vurderes om det er behov for oppsetting av nye beskyttelsesskjermer. Se også 🔗 Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Elektrisk utforming, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler.

3.11.4 Beskyttelsesgjerde

TRV:01240


▶ a) Gjerder skal være hele og funksjonsdyktige og være påsatt advarselsskilt for høyspenning.

TRV:01241


▶ b) Ved endrede forutsetninger skal det vurderes om det er behov for oppsetting av nye gjerder. Se også 🔗 Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Elektrisk utforming, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler.

3.12 Overspenningsvern

3.12.1 Ventilavleder

Ventilavlederen skal ved feil være anleggets svakeste punkt slik at overspenninger ledes til jord og isolasjonen og komponenter ikke skades.

TRV:01242

a) Defekte ventilavledere skal byttes.

TRV:01243

b) Ventilavlederen bør ikke være utsatt for flere gjennomslag enn leverandøren anbefaler. Der hvor det ikke er installert telleverk bør det gjøres en stedlig vurdering.

TRV:01244

c) Ventilavlederen skal være tilknyttet jordingselektrode med en hel og feilfri kobling.

TRV:01245

d) Ventilavlederens alder bør ikke overskride leverandørens anbefalinger.

3.12.2 Gnistgap

TRV:01246

a) 🔗 Gnistgap bør ikke være deformert.

3.13 Skilt

TRV:01247

a) Advarsels- og nummerskilt skal være hele, lesbare og satt opp i henhold til § 2-12 og § 8-5 [FEF].

TRV:01248

b) Øvrige skilt for kontaktledningsanlegget skal være hele og lesbare. Se også 🔗 Skilt.

TRV:01249

c) Skilt som ikke vedkommer ledningsanlegget skal ikke festes i kontaktledningsmaster.

Det skal plasseres skilt på følgene steder:
 • På alle plattformer, ved lastespor og ved alle ramper.
 • På tak eller vegg som er nær høyspenningsledning eller andre spenningsførende deler.
 • På samtlige dører/porter inn til høyspenningsanlegg.
 • På skjermer i kontaktledningsmaster som står nær beferdet steder.
 • På transformatormaster.
 • På alle konstruksjoner hvor det er lett å klatre opp i farlig nærhet av spenningsførende deler.
 • På den siste form for avsperring foran høyspenningsførende deler, så som gitter, bom osv.
 • På beskyttelsesgjerder på overgangsbroer. Skiltene skal plasseres på hver ende av beskyttelsesgjerdet, vendt mot veibanen. På lange broer plasseres flere skilt, det skal være maks. 15 meter mellom hvert skilt.
 • På alle beskyttelsesgjerder som er satt opp på grunn av høyspente ledninger eller konstruksjoner.

3.14 Anlegg som ikke er i bruk

TRV:01250


▶ a) Anlegg som ikke er i bruk skal fjernes eller vedlikeholdes i samsvar med § 1-2 [FEF].

4 Vedlegg

🔗 Normgivende referanser

🔗 Sporbarhet for komponenter/systemer

🔗 Vedlegg c (.pdf) Kontroll etter 20 kortslutninger

🔗 Vedlegg c (.odt) Kontroll etter 20 kortslutninger

🔗 Vedlegg c (.doc) Kontroll etter 20 kortslutninger

🔗 Termografering av kontaktledningsanlegg

🔗 Vurdering av rust

🔗 Rapportskjema for rustvurdering

🔗 Vedlegg f (.odt) Rapportskjema for rustvurdering

🔗 Vedlegg f (.doc) Rapportskjema for rustvurdering

🔗 Vedlegg g (.pdf) Skjema for måling av kontaktledningsimpedans

🔗 Vedlegg g (.xlt) Skjema for måling av kontaktledningsimpedans

🔗 Vedlegg h (.pdf) Samsvarserklæring for vedlikehold

🔗 Vedlegg h (.odt) Samsvarserklæring for vedlikehold

🔗 Vedlegg h (.doc) Samsvarserklæring for vedlikehold

🔗 Kompetansekrav vedlikehold kontaktledningsanlegg

🔗 Vedlegg j (.pdf) Rapport og rapporteringsskjema vedlikehold

🔗 Vedlegg j (.odt) Rapport og rapporteringsskjema vedlikehold

🔗 Vedlegg j (.doc) Rapport og rapporteringsskjema vedlikehold

🔗 Vedlegg k (.pdf) Rapportskjema linjebefaring

🔗 Vedlegg k (.odt) Rapportskjema linjebefaring

🔗 Vedlegg k (.doc) Rapportskjema linjebefaring

🔗 Vedlegg m Generiske arbeidsrutiner

🔗 Vedlegg n Beskrivelse av måling av kontaktledningsimpedans