Forskjell mellom versjoner av «Kontaktledning/Vedlikehold/Mate-, forsterknings- og forbigangsledning»

m
(Omfang: Rettet lenkeråte, henvisning til utgått kapittel og vedlegg erstattet med gyldig kapittel og vedlegg.)
 
(5 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
= Omfang =
 
= Omfang =
Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg.
+
Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Bane NORs [[Definisjon:Kontaktledningsanlegg|kontaktledningsanlegg]].
  
 
Kravene omfatter følgende:
 
Kravene omfatter følgende:
Linje 9: Linje 9:
 
* Vedlikehold av PEX-kabler
 
* Vedlikehold av PEX-kabler
  
For AT-system med seksjonert kontaktledning skal i tillegg krav i vedlegg 5.d til [[Kontaktledning/Prosjektering/Kontaktledningssystemer#Vedlegg|[540], kapittel 5]] følges.
+
For [[Definisjon:Autotransformatorsystem (AT-system)|AT-system]] med [[Definisjon:Seksjonering|seksjonert]] [[Definisjon:Kontaktledning|kontaktledning]] skal i tillegg krav i [[Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Elektrisk_utforming/Vedlegg/Elutforming-E|🔗 vedlegg Elutforming-E]] til [[Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Elektrisk_utforming#Vedlegg|🔗 [540], kapittel elektrisk utforming]] følges.
  
 
= utløsende krav =
 
= utløsende krav =
 
== Generelt ==
 
== Generelt ==
  
a)  Mate,- forsterknings og forbigangsledninger og deres opphengspunkter skal være funksjonsdyktige og uten nevneverdige skader.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01510'''''
 +
 +
a)  Mate,- forsterknings og forbigangsledninger og deres opphengspunkter skal være funksjonsdyktige og uten nevneverdige skader.</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|b)  Mate,- forsterknings og forbigangsledninger skal ha nødvendige avstander til andre konstruksjoner.}}
+
<onlyinclude>'''''TRV:01511'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|b)  [[Definisjon:Mateledning|Mate]]-, [[Definisjon:Forsterkningsledning|forsterknings]] og [[Definisjon:Forbigangsledning|forbigangsledninger]] skal ha nødvendige avstander til andre konstruksjoner.}}
 
#  Avstander til andre konstruksjoner bør kontrolleres spesielt dersom det gjøres endringer i de øvrige anleggene.
 
#  Avstander til andre konstruksjoner bør kontrolleres spesielt dersom det gjøres endringer i de øvrige anleggene.
#  For ledninger som går på egne master eller i egne trasseer skal det kontrolleres for vegetasjon, se [[Kontaktledning/Prosjektering/Generelle tekniske krav|kapittel 4]].
+
#  For ledninger som går på egne master eller i egne trasseer skal det kontrolleres for vegetasjon, se [[Kontaktledning/Prosjektering/Generelle tekniske krav|kapittel 4]].</onlyinclude>
  
 
== Krav til avstander ==
 
== Krav til avstander ==
 
<nowiki>Kravene er hentet fra § 6-4 [FEF].</nowiki>
 
<nowiki>Kravene er hentet fra § 6-4 [FEF].</nowiki>
  
{{sikkerhetskrav|a)  Ledningenes høyde over terreng ved spesifisert ledertemperatur skal minimum være 6,0 m.}}
+
<onlyinclude>'''''TRV:01512'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|a)  Ledningenes høyde over terreng ved spesifisert ledertemperatur skal minimum være 6,0 m.}}</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|b)  Ledningenes direkte avstand til skråterreng ved spesifisert ledertemperatur skal minimum være 4,5 m.}}
+
<onlyinclude>'''''TRV:01513'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|b)  Ledningenes direkte avstand til skråterreng ved spesifisert ledertemperatur skal minimum være 4,5 m.}}</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|c)  Ledningenes direkte avstand til skråterreng ved spesifisert vindlast skal minimum være 3,0 m.}}
+
<onlyinclude>'''''TRV:01514'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|c)  Ledningenes direkte avstand til skråterreng ved spesifisert vindlast skal minimum være 3,0 m.}}</onlyinclude>
  
 
== Ledninger forlagt som kabel ==
 
== Ledninger forlagt som kabel ==
  
a)  nowiki>For vedlikehold av kabler, endemuffer og kabelskjøter skal kravene i [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Kabler|[548], kapittel 11]]
+
<onlyinclude>'''''TRV:01515'''''
 +
 +
a)  For vedlikehold av kabler, endemuffer og kabelskjøter skal kravene i [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Kabler|[548], kapittel 11]].</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|b)  Ved alle forlegningsmåter ''skal''<nowiki> det kontrolleres at kabelen ligger tilstrekkelig beskyttet slik at den ikke blir utsatt for mekaniske belastninger i henhold til § 4-4 [FEF].</nowiki>}}
+
<onlyinclude>'''''TRV:01516'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|b)  Ved alle forlegningsmåter ''skal''<nowiki> det kontrolleres at kabelen ligger tilstrekkelig beskyttet slik at den ikke blir utsatt for mekaniske belastninger i henhold til § 4-4 [FEF].</nowiki>}}</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01517'''''
 +
 
c)  Alle kabler som ligger langs sporene skal ligge utenfor kabelfritt profil.<br>Kabelfritt profil er vist i [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler|[510], kapittel 5]].
 
c)  Alle kabler som ligger langs sporene skal ligge utenfor kabelfritt profil.<br>Kabelfritt profil er vist i [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler|[510], kapittel 5]].
 +
#  Kabler forlagt langs sporet bør være godkjent for gjeldende forlegningsmåte.</onlyinclude>
  
# Kabler forlagt langs sporet bør være godkjent for gjeldende forlegningsmåte.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01518'''''
 
+
   
 
d)  Strips eller klemmer brukt til å feste kabler forlagt i åk skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.
 
d)  Strips eller klemmer brukt til å feste kabler forlagt i åk skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.
# Ved befestning av kabel til åk skal det benyttes godkjente klemmer eller UV-bestandig strips.
+
# Ved befestning av kabel til åk skal det benyttes godkjente klemmer eller UV-bestandig strips.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01519'''''
 +
 
e)  Strips eller klemmer brukt til å feste kabler til kontaktledningsmaster bør være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.
 
e)  Strips eller klemmer brukt til å feste kabler til kontaktledningsmaster bør være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.
 
# Ved befestning av kabler til master skal det benyttes godkjente klemmer eller UV-bestandige strips.
 
# Ved befestning av kabler til master skal det benyttes godkjente klemmer eller UV-bestandige strips.
 
# Enlederkabel skal ikke omsluttes av magnetisk materiale.
 
# Enlederkabel skal ikke omsluttes av magnetisk materiale.
 
# Der det er praktisk mulig bør matekabelen forlegges i trekant med returlederne.
 
# Der det er praktisk mulig bør matekabelen forlegges i trekant med returlederne.
# Kabler kan vedlikeholdes med kjemikalier (Cable Cure) etter en nærmere vurdering.
+
# Kabler kan vedlikeholdes med kjemikalier (Cable Cure) etter en nærmere vurdering.</onlyinclude>
  
 
= Ingen vedlegg =
 
= Ingen vedlegg =

Nåværende revisjon fra 17. nov. 2020 kl. 13:15

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Bane NORs kontaktledningsanlegg.

Kravene omfatter følgende:

 • Generelle krav
 • Avstander til andre konstruksjoner
 • Ledning forlagt som kabel
 • Vedlikehold av PEX-kabler

For AT-system med seksjonert kontaktledning skal i tillegg krav i 🔗 vedlegg Elutforming-E til 🔗 [540], kapittel elektrisk utforming følges.

2 utløsende krav

2.1 Generelt

TRV:01510

a) Mate,- forsterknings og forbigangsledninger og deres opphengspunkter skal være funksjonsdyktige og uten nevneverdige skader.

TRV:01511


▶ b) Mate-, forsterknings og forbigangsledninger skal ha nødvendige avstander til andre konstruksjoner.

 1. Avstander til andre konstruksjoner bør kontrolleres spesielt dersom det gjøres endringer i de øvrige anleggene.
 2. For ledninger som går på egne master eller i egne trasseer skal det kontrolleres for vegetasjon, se kapittel 4.

2.2 Krav til avstander

Kravene er hentet fra § 6-4 [FEF].

TRV:01512


▶ a) Ledningenes høyde over terreng ved spesifisert ledertemperatur skal minimum være 6,0 m.

TRV:01513


▶ b) Ledningenes direkte avstand til skråterreng ved spesifisert ledertemperatur skal minimum være 4,5 m.

TRV:01514


▶ c) Ledningenes direkte avstand til skråterreng ved spesifisert vindlast skal minimum være 3,0 m.

2.3 Ledninger forlagt som kabel

TRV:01515

a) For vedlikehold av kabler, endemuffer og kabelskjøter skal kravene i [548], kapittel 11.

TRV:01516


▶ b) Ved alle forlegningsmåter skal det kontrolleres at kabelen ligger tilstrekkelig beskyttet slik at den ikke blir utsatt for mekaniske belastninger i henhold til § 4-4 [FEF].

TRV:01517

c) Alle kabler som ligger langs sporene skal ligge utenfor kabelfritt profil.
Kabelfritt profil er vist i [510], kapittel 5.

 1. Kabler forlagt langs sporet bør være godkjent for gjeldende forlegningsmåte.

TRV:01518

d) Strips eller klemmer brukt til å feste kabler forlagt i åk skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.

 1. Ved befestning av kabel til åk skal det benyttes godkjente klemmer eller UV-bestandig strips.

TRV:01519

e) Strips eller klemmer brukt til å feste kabler til kontaktledningsmaster bør være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.

 1. Ved befestning av kabler til master skal det benyttes godkjente klemmer eller UV-bestandige strips.
 2. Enlederkabel skal ikke omsluttes av magnetisk materiale.
 3. Der det er praktisk mulig bør matekabelen forlegges i trekant med returlederne.
 4. Kabler kan vedlikeholdes med kjemikalier (Cable Cure) etter en nærmere vurdering.

3 Ingen vedlegg