Forskjell mellom versjoner av «Kontaktledning/Vedlikehold/Mate-, forsterknings- og forbigangsledning»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Omfang)
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 14. jan. 2011 kl. 13:42

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg.

Kravene omfatter følgende:

 • Generelle krav
 • Avstander til andre konstruksjoner
 • Ledning forlagt som kabel
 • Vedlikehold av PEX-kabler

For AT-system med seksjonert kontaktledning skal i tillegg krav i vedlegg 5.d [JD 540] følges.

2 utløsende krav

2.1 Generelt

a) Mate,- forsterknings og forbigangsledninger og deres opphengspunkter skal være funksjonsdyktige og uten nevneverdige skader.


▶ b) Mate,- forsterknings og forbigangsledninger skal ha nødvendige avstander til andre konstruksjoner.

 1. Avstander til andre konstruksjoner bør kontrolleres spesielt dersom det gjøres endringer i de øvrige anleggene.
 2. For ledninger som går på egne master eller i egne trasseer skal det kontrolleres for vegetasjon, se kap. 4.

2.2 Krav til avstander

Kravene er hentet fra § 6-4 [FEF].


▶ a) Ledningenes høyde over terreng ved spesifisert ledertemperatur skal minimum være 6,0 m.


▶ b) Ledningenes direkte avstand til skråterreng ved spesifisert ledertemperatur skal minimum være 4,5 m.


▶ c) Ledningenes direkte avstand til skråterreng ved spesifisert vindlast skal minimum være 3,0 m.

2.3 Ledninger forlagt som kabel

a) For vedlikehold av kabler, endemuffer og kabelskjøter skal kravene i kap. 11 [JD 548] følges.


▶ b) Ved alle forlegningsmåter skal det kontrolleres at kabelen ligger tilstrekkelig beskyttet slik at den ikke blir utsatt for mekaniske belastninger i henhold til § 4-4 [FEF].

c) Alle kabler som ligger langs sporene skal ligge utenfor kabelfritt profil.
Kabelfritt profil er vist i kap. 5 [JD 510].

 1. Kabler forlagt langs sporet bør være godkjent for gjeldende forlegningsmåte.

d) Strips eller klemmer brukt til å feste kabler forlagt i åk skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.

 1. Ved befestning av kabel til åk skal det benyttes godkjente klemmer eller UV-bestandig strips.

e) Strips eller klemmer brukt til å feste kabler til kontaktledningsmaster bør være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.

 1. Ved befestning av kabler til master skal det benyttes godkjente klemmer eller UV-bestandige strips.
 2. Enlederkabel skal ikke omsluttes av magnetisk materiale.
 3. Der det er praktisk mulig bør matekabelen forlegges i trekant med returlederne.
 4. Kabler kan vedlikeholdes med kjemikalier (Cable Cure) etter en nærmere vurdering.

3 Ingen vedlegg