Kontaktledning/Vedlikehold/Mate-, forsterknings- og forbigangsledning

< Kontaktledning‎ | Vedlikehold
Revisjon per 3. des. 2010 kl. 15:10 av Pek (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Omfang = Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg. Kravene omfatter følgende: * Generelle krav * Avstander til andre konstruksjoner * Ledni...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg.

Kravene omfatter følgende:

 • Generelle krav
 • Avstander til andre konstruksjoner
 • Ledning forlagt som kabel
 • Vedlikehold av PEX-kabler

For AT-system med seksjonert kontaktledning skal i tillegg krav i vedlegg 5.d [JD 540] følges.

2 utløsende krav

2.1 Generelt

a) Mate,- forsterknings og forbigangsledninger og deres opphengspunkter skal være funksjonsdyktige og uten nevneverdige skader.

b) Mate,- forsterknings og forbigangsledninger skal ha nødvendige avstander til andre konstruksjoner.

 1. Avstander til andre konstruksjoner bør kontrolleres spesielt dersom det gjøres endringer i de øvrige anleggene.
 2. For ledninger som går på egne master eller i egne trasseer skal det kontrolleres for vegetasjon, se kap. 4.

2.2 Krav til avstander

Kravene er hentet fra § 6-4 [FEF].

a) Ledningenes høyde over terreng ved spesifisert ledertemperatur skal minimum være 6,0 m.

b) Ledningenes direkte avstand til skråterreng ved spesifisert ledertemperatur skal minimum være 4,5 m.

c) Ledningenes direkte avstand til skråterreng ved spesifisert vindlast skal minimum

være 3,0 m.

|}

2.3 Ledninger forlagt som kabel

a) For vedlikehold av kabler, endemuffer og kabelskjøter skal kravene i kap. 11 [JD 548] følges.

b) Ved alle forlegningsmåter skal det kontrolleres at kabelen ligger tilstrekkelig beskyttet slik at den ikke blir utsatt for mekaniske belastninger i henhold til § 4-4 [FEF].

c) Alle kabler som ligger langs sporene skal ligge utenfor kabelfritt profil.
Kabelfritt profil er vist i kap. 5 [JD 510].

 1. Kabler forlagt langs sporet bør være godkjent for gjeldende forlegningsmåte.

d) Strips eller klemmer brukt til å feste kabler forlagt i åk skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.

 1. Ved befestning av kabel til åk skal det benyttes godkjente klemmer eller UV-bestandig strips.

e) Strips eller klemmer brukt til å feste kabler til kontaktledningsmaster bør være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.

 1. Ved befestning av kabler til master skal det benyttes godkjente klemmer eller UV-bestandige strips.
 2. Enlederkabel skal ikke omsluttes av magnetisk materiale.
 3. Der det er praktisk mulig bør matekabelen forlegges i trekant med returlederne.
 4. Kabler kan vedlikeholdes med kjemikalier (Cable Cure) etter en nærmere vurdering.

3 Ingen vedlegg