Forskjell mellom versjoner av «Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Tverrforbindelser: Presisering - rettet til korrekt ordbruk iht. definisjoner)
(Returkretsens forbindelser i spor: Presisering - rettet til korrekt ordbruk iht. definisjoner)
Linje 86: Linje 86:
  
 
== Returkretsens forbindelser i spor ==
 
== Returkretsens forbindelser i spor ==
=== Skinneforbindere og skinneforbindelse ===
+
=== Skinneforbinder ===
  
a)  Skinneforbindere skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.  
+
a)  Skinneforbinder over en skinneskjøt skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.  
Skinneforbindere bør bestå av minimum 50 mm<sup>2</sup> kobberline.
+
Skinneforbinder bør bestå av minimum 50 mm<sup>2</sup> kobberline.
  
b)  Skinneforbindelser skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.
+
b)  Skinneforbinder over flere skinneskjøter skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.
Skinneforbindelser bør bestå av minimum 95 mm<sup>2</sup> kobberline.
+
Skinneforbinder bør bestå av minimum 95 mm<sup>2</sup> kobberline.
  
 
=== Tverrforbindere ===
 
=== Tverrforbindere ===
Linje 106: Linje 106:
 
=== Skinneforbindelse ved glideskjøt i sporet ===
 
=== Skinneforbindelse ved glideskjøt i sporet ===
  
a)  Skinneforbindelse ved glideskjøter i sporet skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader'''.'''
+
a)  Skinneforbinder ved glideskjøter i sporet skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader'''.'''
# Skinneforbindere bør bestå av minimum 2 stk. 95 mm<sup>2</sup> fleksibel kobberline.
+
# Skinneforbinder bør bestå av minimum 2 stk. 95 mm<sup>2</sup> fleksibel kobberline.
  
 
= Vedlegg =
 
= Vedlegg =

Revisjonen fra 5. feb. 2015 kl. 11:27

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg.

Kapitlet omfatter følgende:

 • Koblinger
 • Returledning
 • Sugetransformator
 • Filterimpedans
 • Forbindelse til spor

2 Utløsende krav

2.1 Returkrets

a) Alle forbindelser i returkretsen skal være utført med ledningsevne som er tilstrekkelig for de returstrømmer som kan forekomme.

b) Returkretsen skal være dimensjonert slik at den tåler de stedlige opptredende kortslutningsstrømmer.

2.1.1 Koblinger

a) Alle koblinger i returkretsen skal være slik at koblingspunktet ikke får for stor varmgang. Se også kapittel 4.

 1. Alle forbindelser i returkretsen bør være utført med godkjent pressforbindelse.
 2. Ved etablering av ny pressforbindelse skal denne være av godkjent type.
 3. Ved etablering av ny tilkobling til sporet skal forbindelse med gjennomgående bolt av godkjent type benyttes.
 4. Ved nedføring bør ”T-klemme” benyttes.

2.2 Returledning

2.2.1 Returleders høyde over marken

▶ a) Returlederens høyde over marken skal ikke være lavere enn 4,0 m.


▶ b) Ved maksimal temperaturutvidelse ved 40 °C og et utsving på inntil 45° skal returledere ha en fri høyde over terreng på minimum 3,0 m.

2.2.2 Returleders høyde ved planoverganger

▶ a) Ved maksimal temperaturutvidelse ved 40 °C skal returleder over planovergang ha en høyde slik at laveste punkt er minimum 0,30 m høyere enn kontakttråden.

2.2.3 Nærføring til 15 kV

▶ a) Ved maksimal temperaturutvidelse ved 40 °C og et utsving på inntil 45° skal avstanden mellom returledning og kontaktledning, mate-, forsterknings- og forbigangsledning være minimum 0,30 m.

2.2.4 Avstand mellom parallellførte returledere

a) Innbyrdes avstand mellom parallellførte returledere i luftstrekk bør minimum være 0,3 m.

2.2.5 Returledning over lasteområder

▶ a) Returledning skal ikke være forlagt over lasteområder.

2.2.6 Returledning forlagt som kabel

a) Returkabelen bør ligge i tett (3-kant) forlegning med tilhørende høyspentkabel.

2.2.7 Returledning over stasjoner

a) Disneuter skal ikke ha smeltet sikringstråd.

 1. Dersom signalanvisers røde del vises skal Disneuter revideres.
 2. Tilhørende returkrets over stasjonen må kontrolleres.

2.3 Sugetransformator

▶ a) For oljefylte sugetransformatorer skal oljen ha en renhet som sikrer tilstrekkelig kjøling og isolasjon av transformatoren.

 1. For sugetransformatorer med ekspansjonstank skal oljenivå kontrolleres.
 2. Hermetisk lukkede sugetransformatorer skal ikke åpnes.
 3. På sugetransformatorer med tørkeapparat skal Silicagel filter kontrolleres for identifikasjon av mulig fuktighet i kjøleoljen. Ved mistanke om fuktighet i kjøleoljen bør det tas oljeprøve. Ved behov skal filteret byttes/nullstilles.

b) Elektriske målinger bør foretas ved bytte av tilkoblinger, se vedlegg 12.a.

c) Gjennomføringer og isolatorer bør være fri for synlige skader.

d) Transformatorkassen bør være fri for skader og korrosjon.

e) Kjøleribber bør være fri for smuss og støv slik at kjøling av transformatoren ikke forringes.

Termografering bør benyttes for å avdekke overoppheting av selve transformatoren og eventuelt dårlig kontakt i koblingspunkter.

2.4 Filterimpedans

a) Isolatorer på filterimpedanser skal være uten synlige skader.

b) Kabler og tilkoblinger skal være uten synlige skader.

c) Det skal ikke forekomme oljelekkasje.

d) Kasse og isolatorbeskyttelse bør være uten synlige skader.

2.5 Returkretsens forbindelser i spor

2.5.1 Skinneforbinder

a) Skinneforbinder over en skinneskjøt skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.

 1. Skinneforbinder bør bestå av minimum 50 mm2 kobberline.

b) Skinneforbinder over flere skinneskjøter skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.

 1. Skinneforbinder bør bestå av minimum 95 mm2 kobberline.

2.5.2 Tverrforbindere

a) Tverrforbindere skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.

 1. Tverrforbindere bør bestå av minimum 50 mm2 kobberline.

2.5.3 Overkast

a) Overkast skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.

 1. Overkast bør bestå av minimum 50 mm2 kobberline.

2.5.4 Skinneforbindelse ved glideskjøt i sporet

a) Skinneforbinder ved glideskjøter i sporet skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.

 1. Skinneforbinder bør bestå av minimum 2 stk. 95 mm2 fleksibel kobberline.

3 Vedlegg

Vedlegg a Kontroll av sugetransformator

Vedlegg a (.odt) Kontroll av sugetransformator

Vedlegg a (.doc) Kontroll av sugetransformator