Forskjell mellom versjoner av «Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Vedlegg)
(lagt inn blanke linjer)
 
(24 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
= Omfang =
 
= Omfang =
Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg.  
+
Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Bane NORs [[Definisjon:Kontaktledningsanlegg|kontaktledningsanlegg]].  
  
 
Kapitlet omfatter følgende:
 
Kapitlet omfatter følgende:
 
* Koblinger
 
* Koblinger
* Returledning
+
* [[Definisjon:Returledning|Returledning]]
* Sugetransformator
+
* [[Definisjon:Sugetransformator|Sugetransformator]]
* Filterimpedans
+
* [[Definisjon:Filterimpedans, impedansespole|Filterimpedans]]
 
* Forbindelse til spor
 
* Forbindelse til spor
  
Linje 13: Linje 13:
 
== Returkrets ==
 
== Returkrets ==
  
a)  Alle forbindelser i returkretsen skal være utført med ledningsevne som er tilstrekkelig for de returstrømmer som kan forekomme.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01520'''''
 +
 +
a)  Alle forbindelser i [[Definisjon:Returkrets|returkretsen]] skal være utført med ledningsevne som er tilstrekkelig for de returstrømmer som kan forekomme.</onlyinclude>
  
b)  Returkretsen skal være dimensjonert slik at den tåler de stedlige opptredende kortslutningsstrømmer.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01521'''''
 +
 +
b)  Returkretsen skal være dimensjonert slik at den tåler de stedlige opptredende kortslutningsstrømmer.</onlyinclude>
  
 
=== Koblinger ===
 
=== Koblinger ===
  
a)  Alle koblinger i returkretsen skal være slik at koblingspunktet ikke får for stor varmgang. Se også kap 4.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01522'''''
 +
 +
a)  Alle koblinger i returkretsen skal være slik at koblingspunktet ikke får for stor varmgang. Se også [[Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav|kapittel 4]].
 
#  Alle forbindelser i returkretsen bør være utført med godkjent pressforbindelse.
 
#  Alle forbindelser i returkretsen bør være utført med godkjent pressforbindelse.
 
#  Ved etablering av ny pressforbindelse skal denne være av godkjent type.
 
#  Ved etablering av ny pressforbindelse skal denne være av godkjent type.
#  Ved etablering av ny tilkobling til sporet skal kan skrudd forbindelse av godkjent type benyttes.
+
#  Ved etablering av ny tilkobling til sporet skal forbindelse med gjennomgående bolt av godkjent type benyttes.
#  Ved nedføring bør ”T-klemme” benyttes.
+
#  Ved nedføring bør ”T-klemme” benyttes.</onlyinclude>
  
 
== Returledning ==
 
== Returledning ==
 
=== Returleders høyde over marken ===
 
=== Returleders høyde over marken ===
  
{{sikkerhetskrav|a)  Returlederens høyde over marken skal ikke være lavere enn 4,0 m.}}
+
<onlyinclude>'''''TRV:01523'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|a)  Returlederens høyde over marken skal ikke være lavere enn 4,0 m.}}</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|b)  Ved maksimal temperaturutvidelse ved 40 °C og et utsving på inntil 45° skal returledere ha en fri høyde over terreng på minimum 3,0 m.}}
+
<onlyinclude>'''''TRV:01524'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|b)  Ved maksimal temperaturutvidelse ved 40 °C og et utsving på inntil 45° skal returledere ha en fri høyde over terreng på minimum 3,0 m.}}</onlyinclude>
  
 
=== Returleders høyde ved planoverganger ===
 
=== Returleders høyde ved planoverganger ===
  
{{sikkerhetskrav|a)  Ved maksimal temperaturutvidelse ved 40 °C skal returleder over planovergang ha en høyde slik at laveste punkt er minimum 0,30 m høyere enn kontakttråden.}}
+
<onlyinclude>'''''TRV:01525'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|a)  Ved maksimal temperaturutvidelse ved 40 °C skal returleder over [[Definisjon:Planovergang|planovergang]] ha en høyde slik at laveste punkt er minimum 0,30 m høyere enn kontakttråden.}}</onlyinclude>
  
 
=== Nærføring til 15 kV ===
 
=== Nærføring til 15 kV ===
  
{{sikkerhetskrav|a)  Ved maksimal temperaturutvidelse ved 40 °C og et utsving på inntil 45° skal avstanden mellom returledning og kontaktledning, mate-, forsterknings- og forbigangsledning være minimum 0,30 m.}}
+
<onlyinclude>'''''TRV:01526'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|a)  Ved maksimal temperaturutvidelse ved 40 °C og et utsving på inntil 45° skal avstanden mellom returledning og kontaktledning, mate-, forsterknings- og forbigangsledning være minimum 0,30 m.}}</onlyinclude>
  
 
=== Avstand mellom parallellførte returledere ===
 
=== Avstand mellom parallellførte returledere ===
  
a)  Innbyrdes avstand mellom parallellførte returledere i luftstrekk bør minimum være 0,3 m.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01527'''''
 +
 +
a)  Innbyrdes avstand mellom parallellførte returledere i luftstrekk bør minimum være 0,3 m.</onlyinclude>
  
 
=== Returledning over lasteområder ===
 
=== Returledning over lasteområder ===
  
{{sikkerhetskrav|a)  Returledning skal ikke være forlagt over lasteområder.}}
+
<onlyinclude>'''''TRV:01528'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|a)  Returledning skal ikke være forlagt over lasteområder.}}</onlyinclude>
  
 
=== Returledning forlagt som kabel ===
 
=== Returledning forlagt som kabel ===
  
a)  Returkabelen bør ligge i tett (3-kant) forlegning med tilhørende høyspentkabel.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01529'''''
 +
 +
a)  Returkabelen bør ligge i tett (3-kant) forlegning med tilhørende høyspentkabel.</onlyinclude>
  
 
=== Returledning over stasjoner ===
 
=== Returledning over stasjoner ===
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01530'''''
 +
 
a)  Disneuter skal ikke ha smeltet sikringstråd.
 
a)  Disneuter skal ikke ha smeltet sikringstråd.
 
#  Dersom signalanvisers røde del vises skal Disneuter revideres.
 
#  Dersom signalanvisers røde del vises skal Disneuter revideres.
#  Tilhørende returkrets over stasjonen må kontrolleres.
+
#  Tilhørende returkrets over stasjonen må kontrolleres.</onlyinclude>
 +
 
 +
==== Stasjoner med enkeltisolerte sporfelter ====
 +
<figure id="Returledning over stasjoner med enkeltisolerte sporfelter.">
 +
[[Bilde:JD540 12 fig002.png|thumb|left|350px|<caption>Returledning over stasjoner med enkeltisolerte sporfelter.</caption>]]
 +
</figure>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==== Stasjoner med dobbeltisolerte sporfelter ====
 +
<figure id="Returledning over stasjoner med dobbeltisolerte sporfelter.">
 +
[[Bilde:JD540 12 fig003.png|thumb|left|350px|<caption>Returledning over stasjoner med dobbeltisolerte sporfelter.</caption>]]
 +
</figure>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==== Eksempler på bruk av skinneforbindere ved veksler på stasjoner ====
 +
<figure id="Eksempel på bruk av skinneforbindere ved veksler på stasjoner">
 +
[[Bilde:JD540 12 fig004.png|thumb|left|350px|<caption>Eksempel på bruk av skinneforbindere ved veksler på stasjoner</caption>]]−
 +
</figure>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
  
 
== Sugetransformator ==
 
== Sugetransformator ==
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01531'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|a)  For oljefylte sugetransformatorer skal oljen ha en renhet som sikrer tilstrekkelig kjøling og isolasjon av transformatoren.}}
 
{{sikkerhetskrav|a)  For oljefylte sugetransformatorer skal oljen ha en renhet som sikrer tilstrekkelig kjøling og isolasjon av transformatoren.}}
#  For sugetransformatorer med ekspansjonstank skal oljen kontrolleres etter NEK 240-1 og 3:2001 slik at dens isolasjonsevne er tilfredsstillende.
+
#  For sugetransformatorer med ekspansjonstank skal oljenivå kontrolleres.
 
#  Hermetisk lukkede sugetransformatorer skal ikke åpnes.
 
#  Hermetisk lukkede sugetransformatorer skal ikke åpnes.
#  På sugetransformatorer med tørkeapparat skal Silicagel filter kontrolleres for identifikasjon av mulig fuktighet i kjøleoljen. Ved mistanke om fuktighet i kjøleoljen bør det tas oljeprøve. Ved behov skal filteret byttes/nullstilles.
+
#  På sugetransformatorer med tørkeapparat skal Silicagel filter kontrolleres for identifikasjon av mulig fuktighet i kjøleoljen. Ved mistanke om fuktighet i kjøleoljen bør det tas oljeprøve. Ved behov skal filteret byttes/nullstilles.</onlyinclude>
#  For gjennomføring av oljeprøve og vurdering av Silicagel-filter vises det til vedlegg 12.a.
 
  
b)  Elektriske målinger bør foretas ved bytte av tilkoblinger, se vedlegg 12.a.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01532'''''
 +
 +
b)  Elektriske målinger bør foretas ved bytte av tilkoblinger, se vedlegg 12.a.</onlyinclude>
  
c)  Gjennomføringer og isolatorer bør være fri for synlige skader.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01533'''''
 +
 +
c)  Gjennomføringer og isolatorer bør være fri for synlige skader.</onlyinclude>
  
d) Transformatorkassen bør være fri for skader og korrosjon.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01534'''''
 +
 +
d) Transformatorkassen bør være fri for skader og korrosjon.</onlyinclude>
  
e)  Kjøleribber bør være fri for smuss og støv slik at kjøling av transformatoren ikke forringes.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01535'''''
 +
 +
e)  Kjøleribber bør være fri for smuss og støv slik at kjøling av transformatoren ikke forringes.</onlyinclude>
  
 
{{lærebokstoff|Termografering bør benyttes for å avdekke overoppheting av selve transformatoren og eventuelt dårlig kontakt i koblingspunkter.}}
 
{{lærebokstoff|Termografering bør benyttes for å avdekke overoppheting av selve transformatoren og eventuelt dårlig kontakt i koblingspunkter.}}
Linje 78: Linje 175:
 
== Filterimpedans ==
 
== Filterimpedans ==
  
a)  Isolatorer på filterimpedanser skal være uten synlige skader.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01536'''''
 +
 +
a)  Isolatorer på filterimpedanser skal være uten synlige skader.</onlyinclude>
  
b)  Kabler og tilkoblinger skal være uten synlige skader.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01537'''''
 +
 +
b)  Kabler og tilkoblinger skal være uten synlige skader.</onlyinclude>
  
c)  Det skal ikke forekomme oljelekkasje.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01538'''''
 +
 +
c)  Det skal ikke forekomme oljelekkasje.</onlyinclude>
  
d)  Kasse og isolatorbeskyttelse bør være uten synlige skader.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01539'''''
 +
 +
d)  Kasse og isolatorbeskyttelse bør være uten synlige skader.</onlyinclude>
  
 
== Returkretsens forbindelser i spor ==
 
== Returkretsens forbindelser i spor ==
=== Skinneforbindere og skinneforbindelse ===
+
=== Skinneforbinder ===
  
a)  Skinneforbindere skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:01540'''''
Skinneforbindere bør bestå av minimum 50 mm<sup>2</sup> kobberline.
+
 +
a)  Skinneforbinder over en skinneskjøt skal være funksjonsdyktig og uten vesentlige skader.  
 +
Skinneforbinder bør bestå av minimum 50 mm<sup>2</sup> kobberline.</onlyinclude>
  
b)  Skinneforbindelser skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01541'''''
Skinneforbindelser bør bestå av minimum 95 mm<sup>2</sup> kobberline.
+
 +
b)  Skinneforbinder over flere skinneskjøter skal være funksjonsdyktig og uten vesentlige skader.
 +
Skinneforbinder bør bestå av minimum 95 mm<sup>2</sup> kobberline.</onlyinclude>
  
=== Tverrforbindelser ===
+
=== Tverrforbinder ===
  
a)  Tverrforbindere skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:01542'''''
Tverrforbindere bør bestå av minimum 50 mm<sup>2</sup> kobberline.
+
 +
a)  Tverrforbinder skal være funksjonsdyktig og uten vesentlige skader.  
 +
Tverrforbinder bør bestå av minimum 50 mm<sup>2</sup> kobberline.</onlyinclude>
  
 
=== Overkast ===
 
=== Overkast ===
  
a)  Overkast skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:01543'''''
#  Overkast bør bestå av minimum 50 mm<sup>2</sup> kobberline.
+
 +
a)  Overkast skal være funksjonsdyktig og uten vesentlige skader.  
 +
#  Overkast bør bestå av minimum 50 mm<sup>2</sup> kobberline.</onlyinclude>
 +
 
 +
=== Skinneforbinder ved glideskjøt i sporet ===
 +
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01544'''''
 +
 +
a)  Skinneforbinder ved glideskjøt i sporet skal være funksjonsdyktig og uten vesentlige skader'''.'''
 +
# Skinneforbinder bør bestå av minimum 2 stk. 95 mm<sup>2</sup> fleksible kobberliner.</onlyinclude>
  
=== Skinneforbindelse ved glideskjøt i sporet ===
+
=== Tyveri og hærverk ===
 +
For å sikre mot tyveri og hærverk henvises det her til Teknisk regelverk for Felles elektro.
  
a)  Skinneforbindelse ved glideskjøter i sporet skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader'''.'''
+
# Alternativer til sikring mot tyveri og hærverk se [[Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Tyveri_og_hærverk|''Lenke:'' Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Tyveri og hærverk]]
# Skinneforbindere bør bestå av minimum 2 stk. 95 mm<sup>2</sup> fleksibel kobberline.
+
# For dimensjonering av alternative ledermaterialer se [[Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Dimensjonering|''Lenke:'' Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Dimensjonering, Tabell for Lederdimensjoner ved bruk av ledninger med annet ledermateriale]]
  
 
= Vedlegg =
 
= Vedlegg =
  
[https://194.19.110.201/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/T4212a01.pdf Vedlegg A Kontroll av sugetransformator]
+
[[Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets/Vedlegg/Kontroll_av_sugetransformatorer#M.C3.A5leprotokoll_for_sugetransformator|Vedlegg a Kontroll av sugetransformator]]
  
[https://194.19.110.201/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/Måleprotokoll%20for%20sugetransformator%20(12.a.doc Vedlegg A (.doc) Kontroll av sugetransformator]
+
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/Måleprotokoll%20for%20sugetransformator%20(12.a.odt Vedlegg a (.odt) Kontroll av sugetransformator]
  
[https://194.19.110.201/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/Måleprotokoll%20for%20sugetransformator%20(12.a.odt Vedlegg A (.odt) Kontroll av sugetransformator]
+
[https://trv.banenor.no/PDF/Kontaktledning/542/vedlegg/Måleprotokoll%20for%20sugetransformator%20(12.a.doc Vedlegg a (.doc) Kontroll av sugetransformator]

Nåværende revisjon fra 13. jul. 2021 kl. 14:28

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Bane NORs kontaktledningsanlegg.

Kapitlet omfatter følgende:

2 Utløsende krav

2.1 Returkrets

TRV:01520

a) Alle forbindelser i returkretsen skal være utført med ledningsevne som er tilstrekkelig for de returstrømmer som kan forekomme.

TRV:01521

b) Returkretsen skal være dimensjonert slik at den tåler de stedlige opptredende kortslutningsstrømmer.

2.1.1 Koblinger

TRV:01522

a) Alle koblinger i returkretsen skal være slik at koblingspunktet ikke får for stor varmgang. Se også kapittel 4.

 1. Alle forbindelser i returkretsen bør være utført med godkjent pressforbindelse.
 2. Ved etablering av ny pressforbindelse skal denne være av godkjent type.
 3. Ved etablering av ny tilkobling til sporet skal forbindelse med gjennomgående bolt av godkjent type benyttes.
 4. Ved nedføring bør ”T-klemme” benyttes.

2.2 Returledning

2.2.1 Returleders høyde over marken

TRV:01523


▶ a) Returlederens høyde over marken skal ikke være lavere enn 4,0 m.

TRV:01524


▶ b) Ved maksimal temperaturutvidelse ved 40 °C og et utsving på inntil 45° skal returledere ha en fri høyde over terreng på minimum 3,0 m.

2.2.2 Returleders høyde ved planoverganger

TRV:01525


▶ a) Ved maksimal temperaturutvidelse ved 40 °C skal returleder over planovergang ha en høyde slik at laveste punkt er minimum 0,30 m høyere enn kontakttråden.

2.2.3 Nærføring til 15 kV

TRV:01526


▶ a) Ved maksimal temperaturutvidelse ved 40 °C og et utsving på inntil 45° skal avstanden mellom returledning og kontaktledning, mate-, forsterknings- og forbigangsledning være minimum 0,30 m.

2.2.4 Avstand mellom parallellførte returledere

TRV:01527

a) Innbyrdes avstand mellom parallellførte returledere i luftstrekk bør minimum være 0,3 m.

2.2.5 Returledning over lasteområder

TRV:01528


▶ a) Returledning skal ikke være forlagt over lasteområder.

2.2.6 Returledning forlagt som kabel

TRV:01529

a) Returkabelen bør ligge i tett (3-kant) forlegning med tilhørende høyspentkabel.

2.2.7 Returledning over stasjoner

TRV:01530

a) Disneuter skal ikke ha smeltet sikringstråd.

 1. Dersom signalanvisers røde del vises skal Disneuter revideres.
 2. Tilhørende returkrets over stasjonen må kontrolleres.

2.2.7.1 Stasjoner med enkeltisolerte sporfelter

Figur 1: Returledning over stasjoner med enkeltisolerte sporfelter.
2.2.7.2 Stasjoner med dobbeltisolerte sporfelter

Figur 2: Returledning over stasjoner med dobbeltisolerte sporfelter.
2.2.7.3 Eksempler på bruk av skinneforbindere ved veksler på stasjoner

Figur 3: Eksempel på bruk av skinneforbindere ved veksler på stasjoner


2.3 Sugetransformator

TRV:01531


▶ a) For oljefylte sugetransformatorer skal oljen ha en renhet som sikrer tilstrekkelig kjøling og isolasjon av transformatoren.

 1. For sugetransformatorer med ekspansjonstank skal oljenivå kontrolleres.
 2. Hermetisk lukkede sugetransformatorer skal ikke åpnes.
 3. På sugetransformatorer med tørkeapparat skal Silicagel filter kontrolleres for identifikasjon av mulig fuktighet i kjøleoljen. Ved mistanke om fuktighet i kjøleoljen bør det tas oljeprøve. Ved behov skal filteret byttes/nullstilles.

TRV:01532

b) Elektriske målinger bør foretas ved bytte av tilkoblinger, se vedlegg 12.a.

TRV:01533

c) Gjennomføringer og isolatorer bør være fri for synlige skader.

TRV:01534

d) Transformatorkassen bør være fri for skader og korrosjon.

TRV:01535

e) Kjøleribber bør være fri for smuss og støv slik at kjøling av transformatoren ikke forringes.

Termografering bør benyttes for å avdekke overoppheting av selve transformatoren og eventuelt dårlig kontakt i koblingspunkter.

2.4 Filterimpedans

TRV:01536

a) Isolatorer på filterimpedanser skal være uten synlige skader.

TRV:01537

b) Kabler og tilkoblinger skal være uten synlige skader.

TRV:01538

c) Det skal ikke forekomme oljelekkasje.

TRV:01539

d) Kasse og isolatorbeskyttelse bør være uten synlige skader.

2.5 Returkretsens forbindelser i spor

2.5.1 Skinneforbinder

TRV:01540

a) Skinneforbinder over en skinneskjøt skal være funksjonsdyktig og uten vesentlige skader.

 1. Skinneforbinder bør bestå av minimum 50 mm2 kobberline.

TRV:01541

b) Skinneforbinder over flere skinneskjøter skal være funksjonsdyktig og uten vesentlige skader.

 1. Skinneforbinder bør bestå av minimum 95 mm2 kobberline.

2.5.2 Tverrforbinder

TRV:01542

a) Tverrforbinder skal være funksjonsdyktig og uten vesentlige skader.

 1. Tverrforbinder bør bestå av minimum 50 mm2 kobberline.

2.5.3 Overkast

TRV:01543

a) Overkast skal være funksjonsdyktig og uten vesentlige skader.

 1. Overkast bør bestå av minimum 50 mm2 kobberline.

2.5.4 Skinneforbinder ved glideskjøt i sporet

TRV:01544

a) Skinneforbinder ved glideskjøt i sporet skal være funksjonsdyktig og uten vesentlige skader.

 1. Skinneforbinder bør bestå av minimum 2 stk. 95 mm2 fleksible kobberliner.

2.5.5 Tyveri og hærverk

For å sikre mot tyveri og hærverk henvises det her til Teknisk regelverk for Felles elektro.

 1. Alternativer til sikring mot tyveri og hærverk se Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Tyveri og hærverk
 2. For dimensjonering av alternative ledermaterialer se Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Dimensjonering, Tabell for Lederdimensjoner ved bruk av ledninger med annet ledermateriale

3 Vedlegg

Vedlegg a Kontroll av sugetransformator

Vedlegg a (.odt) Kontroll av sugetransformator

Vedlegg a (.doc) Kontroll av sugetransformator