Kontaktledning/Vedlikehold/Seksjonering

< Kontaktledning‎ | Vedlikehold
Revisjon per 2. jan. 2017 kl. 17:16 av Biol (diskusjon | bidrag) (Omfang: Rettet firmanavn fra Jernbaneverket til Bane NOR)


1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Bane NORs kontaktledningsanlegg.

Kapitlet omfatter følgende:

2 Utløsende krav

2.1 Avstander i seksjonsfelt

▶ a) I de løftede ledningsparter ved seksjonsutliggeren skal det være stavisolatorer minimum 1,25 m fra den utliggeren den kjørbare ledningen er opphengt i.

2.1.1 Horisontal avstand mellom kontaktledningsparter i seksjonsfelt

Den økte avstanden i forhold til kravene for statisk og dynamisk isolasjonsavstand er satt ut i fra vindbelastning og dynamiske bevegelser midt i spennet.


▶ a) Avstanden mellom kontaktledningspartene i et seksjonsfelt skal være:
For system 20 og 25: ≥ 450 mm.
For øvrige systemer: ≥ 400 mm.


▶ b) Alle anlegg som er prosjektert og bygget med en avstand på 450 mm har samme krav som for System 20 og 25.

2.1.2 Statisk avstand mellom konstruksjoner som kan skilles elektrisk fra hverandre

▶ a) Statisk avstand mellom konstruksjoner som kan skilles elektrisk fra hverandre skal være i henhold til [510], kapittel 7.

2.2 Isolasjonsavstand for seksjonsisolatorer

▶ a) Seksjonsisolatorer skal ha en isolasjonsavstand på minimum 150 mm.