Forskjell mellom versjoner av «Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (Arealbelysning: Feil - referanse til feil standard.)
m (ID-merking)
Linje 3: Linje 3:
 
Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene bygges slik at belysningsanlegget gir tilstrekkelig belysning for publikum og ansatte, slik at alle kan ferdes trygt og sikkert i og ved jernbanen.
 
Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene bygges slik at belysningsanlegget gir tilstrekkelig belysning for publikum og ansatte, slik at alle kan ferdes trygt og sikkert i og ved jernbanen.
  
Belysningsanlegget skal bygges på en slik måte at det tar hensyn til et enkelt og effektivt vedlikehold, ikke påvirker eller forstyrrer omgivelsene og gir mulighet for en effektiv regulering og styring av belysningen.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01778'''''
 +
 +
a) Belysningsanlegget skal bygges på en slik måte at det tar hensyn til et enkelt og effektivt vedlikehold, ikke påvirker eller forstyrrer omgivelsene og gir mulighet for en effektiv regulering og styring av belysningen.</onlyinclude>
  
 
Kapitelet omfatter alle utvendig belysningsanlegg i tilknytning til infrastrukturen, tunnelbelysning og belysning av offentlige arealer i stasjonsbygninger.
 
Kapitelet omfatter alle utvendig belysningsanlegg i tilknytning til infrastrukturen, tunnelbelysning og belysning av offentlige arealer i stasjonsbygninger.
  
 
= Belysningsanlegg =
 
= Belysningsanlegg =
a)  Ved bygging av belysningsanlegg skal man alltid ta hensyn til at det skal vedlikeholdes.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01779'''''
 +
 +
a)  Ved bygging av belysningsanlegg skal man alltid ta hensyn til at det skal vedlikeholdes.</onlyinclude>
  
b)  Belysningsanlegg skal prosjekteres i henhold til krav i [[Lavspenning/Prosjektering/Belysning|[543], belysning]].  
+
<onlyinclude>'''''TRV:01780'''''
 +
 +
b)  Belysningsanlegg skal prosjekteres i henhold til krav i [[Lavspenning/Prosjektering/Belysning|[543], belysning]].</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01781'''''
 +
 
c)  Ved montering bør det tas hensyn til:
 
c)  Ved montering bør det tas hensyn til:
 
* Plassering av armaturer og master.
 
* Plassering av armaturer og master.
Linje 17: Linje 25:
 
* Blending.
 
* Blending.
 
* Type armaturer og lamper.
 
* Type armaturer og lamper.
* ENØK/styring.
+
* ENØK/styring.</onlyinclude>
  
d)  Det skal vurderes behovet for spesielt utstyr eller plassering slik at armaturer er beskyttet mot hærverk.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01782'''''
 +
 +
d)  Det skal vurderes behovet for spesielt utstyr eller plassering slik at armaturer er beskyttet mot hærverk.</onlyinclude>
  
e)  Krav til belysningsstyrke, jevnhet og vedlikeholdsfaktor er gitt i tabell 1 i [[Lavspenning/Prosjektering/Belysning|[543], belysning]].  
+
<onlyinclude>'''''TRV:01783'''''
 +
 +
e)  Krav til belysningsstyrke, jevnhet og vedlikeholdsfaktor er gitt i tabell 1 i [[Lavspenning/Prosjektering/Belysning|[543], belysning]].</onlyinclude>
  
 
== Utendørsbelysning ==
 
== Utendørsbelysning ==
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01784'''''
 +
 
a)  Det skal ved prosjektering av belysning i og ved sporet spesielt tas hensyn til hvordan belysningen påvirker lokomotiv- og vognførere.  
 
a)  Det skal ved prosjektering av belysning i og ved sporet spesielt tas hensyn til hvordan belysningen påvirker lokomotiv- og vognførere.  
 
#  Ubehags- og synsnedsettende blending skal vurderes sett fra lokomotivførerens posisjon.  
 
#  Ubehags- og synsnedsettende blending skal vurderes sett fra lokomotivførerens posisjon.  
#  For kontroll med driftstid og energiforbruk skal det for alle belysningsanlegg monteres driftstimeteller eller energimåler.
+
#  For kontroll med driftstid og energiforbruk skal det for alle belysningsanlegg monteres driftstimeteller eller energimåler.</onlyinclude>
  
 
=== Styring og overvåkning ===
 
=== Styring og overvåkning ===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01785'''''
 +
 
a)  Alle utendørs belysningsanlegg skal styres over fotocelle eller et mer avansert styringssystem og skal være tilkoblet driftstimeteller.  
 
a)  Alle utendørs belysningsanlegg skal styres over fotocelle eller et mer avansert styringssystem og skal være tilkoblet driftstimeteller.  
#  Det skal være mulighet for kortvarig (tidsbegrenset) overstyring av fotocelle eller styringssystem til bruk ved vedlikeholdsarbeider og lignende.  
+
#  Det skal være mulighet for kortvarig (tidsbegrenset) overstyring av fotocelle eller styringssystem til bruk ved vedlikeholdsarbeider og lignende.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01786'''''
 +
 
b)  Plattform- og arealbelysning bør begrenses i lengre perioder når ikke området er i bruk, eller i perioder hvor refleksjonen fra omgivelsene er stor.  
 
b)  Plattform- og arealbelysning bør begrenses i lengre perioder når ikke området er i bruk, eller i perioder hvor refleksjonen fra omgivelsene er stor.  
 
#  Belysningen kan eksempelvis reduseres til det halve i perioder på døgnet da det ikke er trafikk eller om vinteren med høy refleksjon fra omgivelsene.  
 
#  Belysningen kan eksempelvis reduseres til det halve i perioder på døgnet da det ikke er trafikk eller om vinteren med høy refleksjon fra omgivelsene.  
#  Automatisk reduksjon av belysningen skal kunne overstyres i forbindelse med vedlikeholdsarbeider og lignende.  
+
#  Automatisk reduksjon av belysningen skal kunne overstyres i forbindelse med vedlikeholdsarbeider og lignende.</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01787'''''
 +
  
c)  Overstyring av fotocelle eller automatisk regulering skal være tidsbegrenset, for å unngå lysanlegg som lyser ved høylys dag.
+
c)  Overstyring av fotocelle eller automatisk regulering skal være tidsbegrenset, for å unngå lysanlegg som lyser ved høylys dag.</onlyinclude>
  
 
=== Plattformbelysning ===
 
=== Plattformbelysning ===
a)  Med plattformbelysning menes belysningsanlegg som belyser plattformområder, trapper og gangveier/soner til plattformer på stasjoner og holdeplasser.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:01788'''''
 +
 +
a)  Med plattformbelysning menes belysningsanlegg som belyser plattformområder, trapper og gangveier/soner til plattformer på stasjoner og holdeplasser.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01789'''''
 +
 
b)  Det bør tas hensyn til vedlikehold av belysningsanlegget ved plassering av armaturer.  
 
b)  Det bør tas hensyn til vedlikehold av belysningsanlegget ved plassering av armaturer.  
#  Avstand til [[Definisjon:Kontaktledningsanlegg|kontaktledningsanlegg]] bør være så stor – eller det bør benyttes nedfellbare master – at det ikke er nødvendig med utkobling av kontaktledningsanlegget ved vedlikeholdsarbeider på belysningsanlegget.
+
#  Avstand til [[Definisjon:Kontaktledningsanlegg|kontaktledningsanlegg]] bør være så stor – eller det bør benyttes nedfellbare master – at det ikke er nødvendig med utkobling av kontaktledningsanlegget ved vedlikeholdsarbeider på belysningsanlegget.</onlyinclude>
  
c)  Krav til lyskilder, innplassering og kapslingsgrader er gitt i [[Lavspenning/Prosjektering/Belysning|[543], belysning]].
+
<onlyinclude>'''''TRV:01790'''''
 +
 +
c)  Krav til lyskilder, innplassering og kapslingsgrader er gitt i [[Lavspenning/Prosjektering/Belysning|[543], belysning]].</onlyinclude>
  
 
=== Arealbelysning ===
 
=== Arealbelysning ===
a)  Med arealbelysning menes belysning av sporveksler, skifteområder, godsområder/godsterminaler og containerområder/containerterminaler. For belysning av områder utover dette vises det til relevante publikasjoner fra Lyskultur.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:01791'''''
 +
 +
a)  Med arealbelysning menes belysning av sporveksler, skifteområder, godsområder/godsterminaler og containerområder/containerterminaler. For belysning av områder utover dette vises det til relevante publikasjoner fra Lyskultur.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01792'''''
 +
 
b)  Belysningen bør monteres i master eller lystårn.  
 
b)  Belysningen bør monteres i master eller lystårn.  
 
#  For elektrifiserte baner kan plassering i [[Definisjon:Åk|åk]] og på spir på åk vurderes når spesielle forhold tilsier det.  
 
#  For elektrifiserte baner kan plassering i [[Definisjon:Åk|åk]] og på spir på åk vurderes når spesielle forhold tilsier det.  
 
#  Merk at vedlikehold av belysning i åk krever frakopling av KL-anlegget.  
 
#  Merk at vedlikehold av belysning i åk krever frakopling av KL-anlegget.  
 
#  Der det ikke er kontaktledningsanlegg, kan wireoppheng benyttes.  
 
#  Der det ikke er kontaktledningsanlegg, kan wireoppheng benyttes.  
#  Festeanordning for armaturer skal være varmforzinket i henhold til Fe/Zn klasse A i NS-EN ISO 1461.  
+
#  Festeanordning for armaturer skal være varmforzinket i henhold til Fe/Zn klasse A i NS-EN ISO 1461.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01793'''''
 +
 
c)  [[Definisjon:Sporvekselbelysning|Sporvekselbelysning]] bør monteres på mast med høyde 4000 mm der det ikke er annen belysning.  
 
c)  [[Definisjon:Sporvekselbelysning|Sporvekselbelysning]] bør monteres på mast med høyde 4000 mm der det ikke er annen belysning.  
#  Sporvekselbelysning styres fra [[Definisjon:Gruppeskap|gruppeskap]] for [[Definisjon:Sporvekselvarme|sporvekselvarme]] og kan benyttes ved arbeider i eller ved vekselen og skal normalt være avslått, se [[Lavspenning/Prosjektering/Sporvekselvarme|Sporvekselvarme]].
+
#  Sporvekselbelysning styres fra [[Definisjon:Gruppeskap|gruppeskap]] for [[Definisjon:Sporvekselvarme|sporvekselvarme]] og kan benyttes ved arbeider i eller ved vekselen og skal normalt være avslått, se [[Lavspenning/Prosjektering/Sporvekselvarme|Sporvekselvarme]].</onlyinclude>
  
d)  Øvrig arealbelysning skal styres av fotocelle med parallellbryter lokalisert sentralt på eiers eiendom.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01794'''''
 +
 +
d)  Øvrig arealbelysning skal styres av fotocelle med parallellbryter lokalisert sentralt på eiers eiendom.</onlyinclude>
  
e)  Krav til lyskilder og kapslingsgrader er gitt i [[Lavspenning/Prosjektering/Sporvekselvarme|[543], belysning]].
+
<onlyinclude>'''''TRV:01795'''''
 +
 +
e)  Krav til lyskilder og kapslingsgrader er gitt i [[Lavspenning/Prosjektering/Sporvekselvarme|[543], belysning]].</onlyinclude>
  
 
==== Vern ====
 
==== Vern ====
Belysningen i hvert åk bør ha egne vern montert i fordelingsskap på kontaktledningsmast, minimum 1700 mm over topp fundament, med kapslingsgrad minimum IP54.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01796'''''
 +
 +
a) Belysningen i hvert åk bør ha egne vern montert i fordelingsskap på kontaktledningsmast, minimum 1700 mm over topp fundament, med kapslingsgrad minimum IP54.</onlyinclude>
  
 
== Innendørsbelysning ==
 
== Innendørsbelysning ==
Innedørsbelysning inndeles i belysning av tekniske bygninger og rom i tilknytning til jernbanetekniske infrastrukturanlegg og publikumsarealer i stasjonsbygninger.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:01797'''''
 +
 +
a) Innedørsbelysning inndeles i belysning av tekniske bygninger og rom i tilknytning til jernbanetekniske infrastrukturanlegg og publikumsarealer i stasjonsbygninger.</onlyinclude>
  
 
=== Tekniske rom ===
 
=== Tekniske rom ===
I alle tekniske rom skal det være belysningsnivå tilpasset de arbeidsoppgaver som utføres i rommet.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:01798'''''
 +
 +
a) I alle tekniske rom skal det være belysningsnivå tilpasset de arbeidsoppgaver som utføres i rommet.</onlyinclude>
  
 
=== Publikumsarealer i stasjoner ===
 
=== Publikumsarealer i stasjoner ===
Allmennbelysningen i publikumsarealer skal sikre at publikum kan bevege seg trygt og sikkert i alle arealer, at alle informasjonstavler og anvisningsskilt er godt belyst, og at alle utganger og rømningsveier er tilstrekkelig belyst.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:01799'''''
 +
 +
a) Allmennbelysningen i publikumsarealer skal sikre at publikum kan bevege seg trygt og sikkert i alle arealer, at alle informasjonstavler og anvisningsskilt er godt belyst, og at alle utganger og rømningsveier er tilstrekkelig belyst.</onlyinclude>
  
 
=== Nødbelysning ===
 
=== Nødbelysning ===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01800'''''
 +
 
a)  Nødbelysning i bygninger skal tilfredsstille kravene i offentlige forskrifter.  
 
a)  Nødbelysning i bygninger skal tilfredsstille kravene i offentlige forskrifter.  
 
#  Nødbelysningen skal sikre sikker evakuering av publikum i nødsituasjoner og hindre panikk dersom den alminnelige strømforsyningen svikter.
 
#  Nødbelysningen skal sikre sikker evakuering av publikum i nødsituasjoner og hindre panikk dersom den alminnelige strømforsyningen svikter.
 
#  Nødbelysningen skal tilkobles reservestrømsforsyningen i området og/eller ha egne batterier i hver armatur.  
 
#  Nødbelysningen skal tilkobles reservestrømsforsyningen i området og/eller ha egne batterier i hver armatur.  
#  Driftstiden for nødbelysningen skal være tilstrekkelig til at evakuering av alle personer i bygget kan utføres på en sikker måte.
+
#  Driftstiden for nødbelysningen skal være tilstrekkelig til at evakuering av alle personer i bygget kan utføres på en sikker måte.</onlyinclude>
  
b)  Ved bruk av sentral batterireserve, UPS eller reservestrømsaggregat skal det benyttes funksjonssikker kabel som sikrer drift av nødlyset inntil evakuering har funnet sted.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01801'''''
 +
 +
b)  Ved bruk av sentral batterireserve, UPS eller reservestrømsaggregat skal det benyttes funksjonssikker kabel som sikrer drift av nødlyset inntil evakuering har funnet sted.</onlyinclude>
  
 
== Tunnelbelysning ==
 
== Tunnelbelysning ==
Tunnelbelysning skal alltid bygges etter prosjekterte planer i henhold til [[Lavspenning/Prosjektering/Belysning|[543], belysning]].  
+
<onlyinclude>'''''TRV:01802'''''
 +
 +
Tunnelbelysning skal alltid bygges etter prosjekterte planer i henhold til [[Lavspenning/Prosjektering/Belysning|[543], belysning]].</onlyinclude>
  
 
== Jording  ==
 
== Jording  ==
Linje 89: Linje 139:
  
 
= Dokumentasjon =
 
= Dokumentasjon =
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01803'''''
 +
 
a)  Etter at anlegget er bygget, skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides et dokument som beskriver anlegget.  
 
a)  Etter at anlegget er bygget, skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides et dokument som beskriver anlegget.  
#  Tegningene og dokumentet kalt “Som bygget-dokumentasjon” skal leveres eieren av anlegget ved overtagelsen.  
+
#  Tegningene og dokumentet kalt “Som bygget-dokumentasjon” skal leveres eieren av anlegget ved overtagelsen.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01804'''''
 +
 
b)  Det bør utarbeides følgende dokumentasjon:
 
b)  Det bør utarbeides følgende dokumentasjon:
 
* Luxberegninger for belysningsanlegget.
 
* Luxberegninger for belysningsanlegget.
Linje 102: Linje 156:
 
* Styrestrømsskjema.
 
* Styrestrømsskjema.
 
* Vedlikeholdsplan for nødlysarmaturer
 
* Vedlikeholdsplan for nødlysarmaturer
* Tverrfaglig jordingsplan
+
* Tverrfaglig jordingsplan</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:01805'''''
 +
 
c)  Anlegget skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som til enhver tid kreves.
 
c)  Anlegget skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som til enhver tid kreves.
 +
</onlyinclude>

Revisjonen fra 29. mai 2020 kl. 15:57

1 Hensikt og omfang

Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene bygges slik at belysningsanlegget gir tilstrekkelig belysning for publikum og ansatte, slik at alle kan ferdes trygt og sikkert i og ved jernbanen.

TRV:01778

a) Belysningsanlegget skal bygges på en slik måte at det tar hensyn til et enkelt og effektivt vedlikehold, ikke påvirker eller forstyrrer omgivelsene og gir mulighet for en effektiv regulering og styring av belysningen.

Kapitelet omfatter alle utvendig belysningsanlegg i tilknytning til infrastrukturen, tunnelbelysning og belysning av offentlige arealer i stasjonsbygninger.

2 Belysningsanlegg

TRV:01779

a) Ved bygging av belysningsanlegg skal man alltid ta hensyn til at det skal vedlikeholdes.

TRV:01780

b) Belysningsanlegg skal prosjekteres i henhold til krav i [543], belysning.

TRV:01781

c) Ved montering bør det tas hensyn til:

 • Plassering av armaturer og master.
 • Hva som skal belyses.
 • Blending.
 • Type armaturer og lamper.
 • ENØK/styring.

TRV:01782

d) Det skal vurderes behovet for spesielt utstyr eller plassering slik at armaturer er beskyttet mot hærverk.

TRV:01783

e) Krav til belysningsstyrke, jevnhet og vedlikeholdsfaktor er gitt i tabell 1 i [543], belysning.

2.1 Utendørsbelysning

TRV:01784

a) Det skal ved prosjektering av belysning i og ved sporet spesielt tas hensyn til hvordan belysningen påvirker lokomotiv- og vognførere.

 1. Ubehags- og synsnedsettende blending skal vurderes sett fra lokomotivførerens posisjon.
 2. For kontroll med driftstid og energiforbruk skal det for alle belysningsanlegg monteres driftstimeteller eller energimåler.

2.1.1 Styring og overvåkning

TRV:01785

a) Alle utendørs belysningsanlegg skal styres over fotocelle eller et mer avansert styringssystem og skal være tilkoblet driftstimeteller.

 1. Det skal være mulighet for kortvarig (tidsbegrenset) overstyring av fotocelle eller styringssystem til bruk ved vedlikeholdsarbeider og lignende.

TRV:01786

b) Plattform- og arealbelysning bør begrenses i lengre perioder når ikke området er i bruk, eller i perioder hvor refleksjonen fra omgivelsene er stor.

 1. Belysningen kan eksempelvis reduseres til det halve i perioder på døgnet da det ikke er trafikk eller om vinteren med høy refleksjon fra omgivelsene.
 2. Automatisk reduksjon av belysningen skal kunne overstyres i forbindelse med vedlikeholdsarbeider og lignende.

TRV:01787


c) Overstyring av fotocelle eller automatisk regulering skal være tidsbegrenset, for å unngå lysanlegg som lyser ved høylys dag.

2.1.2 Plattformbelysning

TRV:01788

a) Med plattformbelysning menes belysningsanlegg som belyser plattformområder, trapper og gangveier/soner til plattformer på stasjoner og holdeplasser.

TRV:01789

b) Det bør tas hensyn til vedlikehold av belysningsanlegget ved plassering av armaturer.

 1. Avstand til kontaktledningsanlegg bør være så stor – eller det bør benyttes nedfellbare master – at det ikke er nødvendig med utkobling av kontaktledningsanlegget ved vedlikeholdsarbeider på belysningsanlegget.

TRV:01790

c) Krav til lyskilder, innplassering og kapslingsgrader er gitt i [543], belysning.

2.1.3 Arealbelysning

TRV:01791

a) Med arealbelysning menes belysning av sporveksler, skifteområder, godsområder/godsterminaler og containerområder/containerterminaler. For belysning av områder utover dette vises det til relevante publikasjoner fra Lyskultur.

TRV:01792

b) Belysningen bør monteres i master eller lystårn.

 1. For elektrifiserte baner kan plassering i åk og på spir på åk vurderes når spesielle forhold tilsier det.
 2. Merk at vedlikehold av belysning i åk krever frakopling av KL-anlegget.
 3. Der det ikke er kontaktledningsanlegg, kan wireoppheng benyttes.
 4. Festeanordning for armaturer skal være varmforzinket i henhold til Fe/Zn klasse A i NS-EN ISO 1461.

TRV:01793

c) Sporvekselbelysning bør monteres på mast med høyde 4000 mm der det ikke er annen belysning.

 1. Sporvekselbelysning styres fra gruppeskap for sporvekselvarme og kan benyttes ved arbeider i eller ved vekselen og skal normalt være avslått, se Sporvekselvarme.

TRV:01794

d) Øvrig arealbelysning skal styres av fotocelle med parallellbryter lokalisert sentralt på eiers eiendom.

TRV:01795

e) Krav til lyskilder og kapslingsgrader er gitt i [543], belysning.

2.1.3.1 Vern

TRV:01796

a) Belysningen i hvert åk bør ha egne vern montert i fordelingsskap på kontaktledningsmast, minimum 1700 mm over topp fundament, med kapslingsgrad minimum IP54.

2.2 Innendørsbelysning

TRV:01797

a) Innedørsbelysning inndeles i belysning av tekniske bygninger og rom i tilknytning til jernbanetekniske infrastrukturanlegg og publikumsarealer i stasjonsbygninger.

2.2.1 Tekniske rom

TRV:01798

a) I alle tekniske rom skal det være belysningsnivå tilpasset de arbeidsoppgaver som utføres i rommet.

2.2.2 Publikumsarealer i stasjoner

TRV:01799

a) Allmennbelysningen i publikumsarealer skal sikre at publikum kan bevege seg trygt og sikkert i alle arealer, at alle informasjonstavler og anvisningsskilt er godt belyst, og at alle utganger og rømningsveier er tilstrekkelig belyst.

2.2.3 Nødbelysning

TRV:01800

a) Nødbelysning i bygninger skal tilfredsstille kravene i offentlige forskrifter.

 1. Nødbelysningen skal sikre sikker evakuering av publikum i nødsituasjoner og hindre panikk dersom den alminnelige strømforsyningen svikter.
 2. Nødbelysningen skal tilkobles reservestrømsforsyningen i området og/eller ha egne batterier i hver armatur.
 3. Driftstiden for nødbelysningen skal være tilstrekkelig til at evakuering av alle personer i bygget kan utføres på en sikker måte.

TRV:01801

b) Ved bruk av sentral batterireserve, UPS eller reservestrømsaggregat skal det benyttes funksjonssikker kabel som sikrer drift av nødlyset inntil evakuering har funnet sted.

2.3 Tunnelbelysning

TRV:01802

Tunnelbelysning skal alltid bygges etter prosjekterte planer i henhold til [543], belysning.

2.4 Jording

Krav til jording av belysningsutstyr finnes i [510], jording.

3 Dokumentasjon

TRV:01803

a) Etter at anlegget er bygget, skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides et dokument som beskriver anlegget.

 1. Tegningene og dokumentet kalt “Som bygget-dokumentasjon” skal leveres eieren av anlegget ved overtagelsen.

TRV:01804

b) Det bør utarbeides følgende dokumentasjon:

 • Luxberegninger for belysningsanlegget.
 • Tegning for brakett(er) eller/og fundament(er).
 • Tegninger og styrkeberegning av lystårn.
 • Kabeltraseer
 • Plantegning som viser armaturer og tilførsler.
 • Snittegning av armaturer i åk.
 • Fordelingsskjema.
 • Styrestrømsskjema.
 • Vedlikeholdsplan for nødlysarmaturer
 • Tverrfaglig jordingsplan

TRV:01805

c) Anlegget skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som til enhver tid kreves.