Forskjell mellom versjoner av «Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Ny side: = Hensikt og omfang = Hensikten med dette kapitlet er å sikre at det velges et godkjent sporvekselvarmesystem, og at det prosjekteres underlag for en optimal plassering og montering av spo...)
 
m (Rådegravselementer: Presisering, endringsforslag 2855)
 
(46 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 +
__NUMBEREDHEADINGS__
 
= Hensikt og omfang =
 
= Hensikt og omfang =
Hensikten med dette kapitlet er å sikre at det velges et godkjent sporvekselvarmesystem, og at det prosjekteres underlag for en optimal plassering og montering av sporvekselvarmeanlegget.
+
Hensikten med dette kapitlet er å sikre at det velges et godkjent sporvekselvarmesystem, og at det prosjekteres underlag for en optimal plassering og montering av [[Definisjon:Sporvekselvarmeanlegg|sporvekselvarmeanlegget]].
  
Kapittelet omfatter krav til prosjektering av sporvekselvarmeanlegg for nye sporveksler, og ved ombygging av eksisterende sporveksler og/eller eksisterende sporvekselvarmeanlegg, inkludert ettermontering av regulering i eksisterende anlegg.  
+
Kapittelet omfatter krav til prosjektering av [[Definisjon:Sporvekselvarmeanlegg|sporvekselvarmeanlegg]] for nye [[Definisjon:Sporveksel|sporveksler]], og ved ombygging av eksisterende [[Definisjon:Sporveksel|sporveksler]] og/eller eksisterende [[Definisjon:Sporvekselvarmeanlegg|sporvekselvarmeanlegg]], inkludert ettermontering av regulering i eksisterende anlegg.
 +
 
 +
{{lærebokstoff|Snø og is gir risiko for avsporing i sporveksel i hovedspor dersom sporvekselen legges om for togbevegelser uten at det er aktiv vinterdrift på tilhørende sporvekselvarmesystem.}}
  
 
= Sporvekselvarmesystem =
 
= Sporvekselvarmesystem =
  
Ved prosjektering av sporvekselvarmeanlegg skal det tas hensyn til følgende:
+
Prosjektering av [[Definisjon:Sporvekselvarmeanlegg|sporvekselvarmeanlegg]] omfatter :
  
a)  Sporvekselvarmesystem skal være typegodkjent av Jernbaneverket.
+
<onlyinclude>'''''TRV:01607'''''
#  Systemet skal tilfredsstille gjeldende teknisk spesifikasjon.
+
#  Ved ettermontering av regulering i eksisterende anlegg skal reguleringssystemet også være typegodkjent av Jernbaneverket.
+
a)  '''Tekniske krav''': Sporvekselvarmesystem skal tilfredsstille tekniske spesifikasjoner [https://trv.jbv.no/ts/Lavspenning/Sporvekselvarme for sporvekselvarme].
 +
'''Utførelse''': Ved ettermontering av regulering i eksisterende [[Definisjon:Sporvekselvarmeanlegg|sporvekselvarmeanlegg]] skal reguleringssystemet tilfredsstille Teknisk spesifikasjon.</onlyinclude>
  
b)  Valg av sporvekselvarmesystem skal utføres i samarbeid med anleggseier.
+
[[TRV:01608|'''''TRV:01608''''']]<br /><br />{{:TRV:01608}}
  
c)  <nowiki>Installasjonen skal tilfredsstille kravene i [FEL]. </nowiki>
+
[[TRV:01609|'''''TRV:01609''''']]<br /><br />{{:TRV:01609}}
  
|d)  Antall og plassering av varmeelementer skal prosjekteres slik at utførelsen blir i henhold til Jernbaneverkets systemtegninger.
+
[[TRV:01610|'''''TRV:01610''''']]<br /><br />{{:TRV:01610}}
  
e)  Det skal være minimum 20 % utvidelsesmuligheter, både plassmessig og elektrisk/kapasitetsmessig.
+
[[TRV:01611|'''''TRV:01611''''']]<br /><br />{{:TRV:01611}}
  
 
== Sporvekselvarmeanlegg ==
 
== Sporvekselvarmeanlegg ==
  
{{lærebokstoff|Et sporvekselvarmeanlegg består normalt av:
+
{{lærebokstoff|Et [[Definisjon:Sporvekselvarmeanlegg|sporvekselvarmeanlegg]] består normalt av:
*  Et fordelingsskap (gruppeskap) plassert langs banen ved de(n) aktuelle vekselen(e) som skal varmes. Fordelingsskapet inneholder nødvendige vern og utstyr for overvåkning og regulering.
+
*  Et fordelingsskap ([[Definisjon:Gruppeskap|gruppeskap]]) plassert langs banen ved de(n) aktuelle [[Definisjon:Sporveksel|sporvekslen]](e) som skal varmes. [[Definisjon:Gruppeskap|Gruppeskap]]et inneholder nødvendige vern og utstyr for overvåkning og regulering.
*  Reguleringsenhet med nødvendige temperatur, snø- og fuktighetsfølere
+
*  Reguleringsenhet med nødvendige temperatur, snø- og fuktighetsfølere.
*  Varmeelementer på skinner og i rådegrav.
+
*  Varmeelementer på kjøreskinner og i rådegrav.
 
*  Transformator.  
 
*  Transformator.  
Belysningsanlegg for vedlikeholdsarbeider i og ved veksel. Belysningen skal normalt være avslått, men skal kunne slås på og av ved fordelingsskapet eller ved lysmasten. Belysning skal slås av automatisk (tidsstyrt eller via fotocelle).}}
+
Kommunikasjon til nasjonal applikasjon for overvåking og styring ([[Definisjon:GSM-R|GSM-R]] eller NGN).
 +
*  Belysningsanlegg for vedlikeholdsarbeider ved [[Definisjon:Sporveksel|sporveksel]].}}
  
=== Strømforsyning ===
+
{{lærebokstoff|Erfaringer fra vinterdrift av [[Definisjon:Sporveksel|sporveksler]] viser at varmeelementene bak tungepartiet avsluttes for tidlig:
 +
* Spesielt for [[Definisjon:Sporveksel|sporveksler]] med 1:9 og 1:12 anbefales at varmelementene på tunge- og [[Definisjon:Stokkskinne|stokkskinne]]r forlenges i bakkant ut over den bevegelige delen av tungepartiet.}}
  
a) Sporvekselvarmeanlegg skal forsynes fra lokal netteier.
+
{{lærebokstoff|Andre mulige tiltak i forbindelse med [[Definisjon:Sporveksel|sporveksler]] er:
# Sporvekselvarmeanlegg skal ikke forsynes fra kontaktledningsanlegget.
+
*  Bruk av fastmonterte snøkoster i sporet (for å begrense snødrev/pakking av snø i tungepartiet).
 +
* Montasje av isolasjon på ytterside (eventuelt også underside) av kjøreskinne (enøk-tiltak).}}
  
b)  Det skal ikke prosjekteres løsninger som medfører at varmeelementer kobles ut ved første jordfeil på forbrukerkurser i anlegget.
+
=== Energiforsyning ===
#  Ved bruk av isolasjonsovervåkning eller jordfeilvarsel i anlegget, bør alarmsignaler kunne overvåkes fra togleder/elkraftsentral, nærmeste betjente stasjon eller annet betjent sted hvor personalet har opplæring og kompetanse til å vurdere feilmeldinger.
+
[[TRV:01612|'''''TRV:01612''''']]<br /><br />{{:TRV:01612}}
  
c)  Alle anlegg skal ha utstyr for måling av energiforbruk (kWh-måler eller egen driftstimeteller, dersom konstant effektforbruk).
+
[[TRV:01613|'''''TRV:01613''''']]<br /><br />{{:TRV:01613}}
  
d)  Selektivitet mellom vern skal vurderes slik at minst mulig del av anlegget kobles ut ved feil.
+
[[TRV:01614|'''''TRV:01614''''']]<br /><br />{{:TRV:01614}}
  
e)  <nowiki>Netteiers jordingssystem og jernbanens jordingssystem (banestrømmens returkrets) skal ikke sammenkobles, se kapittel 6 [JD 510]</nowiki>
+
[[TRV:01615|'''''TRV:01615''''']]<br /><br />{{:TRV:01615}}
  
f)  Det skal prosjekteres slik at jordelektroder fra to separate jordingssystemer har tilstrekkelig avstand slik at de ikke påvirker hverandre, se også kapittel 6 <nowiki>[JD 510].</nowiki>
+
Se [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording]] for krav til jordingsanlegg.
  
 
== Fordelingsskap for sporvekselvarmeanlegg ==
 
== Fordelingsskap for sporvekselvarmeanlegg ==
Linje 49: Linje 56:
 
{{lærebokstoff|Farge og lakkvalitet kan tilpasses geografisk beliggenhet.}}
 
{{lærebokstoff|Farge og lakkvalitet kan tilpasses geografisk beliggenhet.}}
  
a)  Gruppeskapet skal monteres på egnet stabilt fundament.
+
[[TRV:01616|'''''TRV:01616''''']]<br /><br />{{:TRV:01616}}
  
b)  Skapet bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider i skapet kan gjøres uavhengig av togtrafikken.
+
[[TRV:01617|'''''TRV:01617''''']]<br /><br />{{:TRV:01617}}
  
c)  Skapdør bør vende vekk fra sporet.
+
[[TRV:01618|'''''TRV:01618''''']]<br /><br />{{:TRV:01618}}
  
d)  Type låsesylinder skal avklares for hvert anlegg.
+
[[TRV:01619|'''''TRV:01619''''']]<br /><br />{{:TRV:01619}}
  
e)  Det skal beskrives nødvendig merking utover merking foretatt av skapleverandør, se også avsnitt 3.
+
[[TRV:01620|'''''TRV:01620''''']]<br /><br />{{:TRV:01620}}
  
 
== Aktivering, overvåking og regulering  ==
 
== Aktivering, overvåking og regulering  ==
 +
[[TRV:01621|'''''TRV:01621''''']]<br /><br />{{:TRV:01621}}
  
a)  Alle anlegg skal ha en lokal regulering som tar hensyn til omgivelsestemperatur, skinnetemperatur og/eller nedbør/fuktighet.
+
[[TRV:01622|'''''TRV:01622''''']]<br /><br />{{:TRV:01622}}
#  På områder med flere sporvekselvarmegrupper bør reguleringen kunne styre flere grupper.
 
 
 
b)  Det skal avklares hvem som skal aktivere reguleringen av anlegget (slå anlegget på/av).
 
 
 
{{lærebokstoff|Anlegget kan aktiveres av togleder/txp eller elkraftsentral via aktuelt fjernstyringssystem.}}
 
  
c)  Ved feil på anlegget skal dette varsles til den som aktiverer anlegget.  <br> Følgende feil skal presenteres som ett felles feilsignal:
+
[[TRV:01623|'''''TRV:01623''''']]<br /><br />{{:TRV:01623}}
# Jordfeil/isolasjonsovervåkning
 
# Feil ved varmeelement (overvåkning av strøm til hvert element)
 
# Feil ved reguleringsenhet
 
# Feil ved følere
 
  
d)  Grensesnitt mellom gruppeskap og fjernstyringssystem skal ivaretas ved prosjektering.
+
[[TRV:01624|'''''TRV:01624''''']]<br /><br />{{:TRV:01624}}
  
e)  Detaljert fjernovervåkning av alle tilgjengelige feilsignaler og driftsstatus for anlegget bør benyttes.
+
[[TRV:01625|'''''TRV:01625''''']]<br /><br />{{:TRV:01625}}
  
 
{{lærebokstoff|Enkelte systemer har utarbeidet egne løsninger for detaljert fjernovervåkning som ikke er en del av eksisterende fjernstyringsanlegg, for eksempel via GSM.}}
 
{{lærebokstoff|Enkelte systemer har utarbeidet egne løsninger for detaljert fjernovervåkning som ikke er en del av eksisterende fjernstyringsanlegg, for eksempel via GSM.}}
Linje 83: Linje 82:
 
{{lærebokstoff|Typer, antall og plassering av følere vil være avhengig av type sporvekselvarmesystem. Plasseringen av følere er vesentlig for at anlegget skal fungere som forutsatt. For å unngå uønskede ytre påvirkninger (sol, vind etc.) kreves en vurdering for hvert anlegg.}}
 
{{lærebokstoff|Typer, antall og plassering av følere vil være avhengig av type sporvekselvarmesystem. Plasseringen av følere er vesentlig for at anlegget skal fungere som forutsatt. For å unngå uønskede ytre påvirkninger (sol, vind etc.) kreves en vurdering for hvert anlegg.}}
  
a)  lassering av følere skal vurderes for hvert enkelt anlegg, og skal baseres på de retningslinjer som er gitt i montasjeanvisning/beskrivelse for det aktuelle system.
+
[[TRV:01626|'''''TRV:01626''''']]<br /><br />{{:TRV:01626}}
  
 
== Transformator ==
 
== Transformator ==
 
+
[[TRV:01627|'''''TRV:01627''''']]<br /><br />{{:TRV:01627}}
a)  Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.
 
  
 
== Varmeelementer  ==
 
== Varmeelementer  ==
=== Sporvekselelementer ===
+
=== Sporvekselvarmeelementer ===
  
a)  Sporvekselvarmeelementer skal være av godkjent type, og skal monteres i henhold til montasjetegninger godkjent som systemtegninger i Jernbaneverket.
+
[[TRV:01628|'''''TRV:01628''''']]<br /><br />{{:TRV:01628}}
  
b)  Det skal prosjekteres med varmeelementer på alle sentralstilte sporveksler.
+
[[TRV:07899|'''''TRV:07899''''']]<br /><br />{{:TRV:07899}}
  
c)  Behov for sporvekselvarme i sporveksler i tunneler skal vurderes spesielt.
+
=== Varmeelementer i kassesville og rådegrav ===
 +
[[TRV:01629|'''''TRV:01629''''']]<br /><br />{{:TRV:01629}}
  
d)  Det skal ikke bores i skinnene for montering av varmeelementer.
+
{{lærebokstoff|Varme er nødvendig for å sikre at drivmaskinens stenger til kjøreskinnene kan beveges uhindret av snø og is.}}
  
e)  For fjernstyrte sporsperrer skal det vurderes behov for varmeelementer.
+
== Arbeidslys ==
# Varmeelement på sporsperrer bør styres sammen med varmeelementer i nærliggende sporveksel.
 
  
=== Rådegravselementer ===
+
[[TRV:01630|'''''TRV:01630''''']]<br /><br />{{:TRV:01630}}
 
 
a)  Det skal være rådegravsvarme på alle veksler med drivmaskiner.
 
 
 
{{lærebokstoff|Varme er nødvendig for å sikre at drivmaskinens stenger til skinnene kan beveges uhindret av snø og is.}}
 
 
 
b)  Rådegravsvarme skal reguleres.
 
  
 
= Merking =
 
= Merking =
  
a)  Type merking og tekst skal beskrives ved prosjektering.
+
[[TRV:01631|'''''TRV:01631''''']]<br /><br />{{:TRV:01631}}
  
b)  Det skal prosjekter synlig og varig merking av kabler og jordledere i hver ende, i trekkekummer og ved hver kontaktledningsmast.
+
[[TRV:01632|'''''TRV:01632''''']]<br /><br />{{:TRV:01632}}
 
 
c)  Det skal prosjekteres merking av alle komponenter.
 
#  Merkingen skal være lett synlig og av en slik kvalitet at den ikke forsvinner eller svekker komponentene.
 
#  Merkingen skal ikke plasseres direkte på komponentene (for å unngå at merking forsvinner ved bytte av komponenter).
 
 
 
d)  Alle fordelinger skal merkes med fordelingsnavn/nr, spenningsnivå og fordelingssystem.
 
  
 
{{lærebokstoff|Eksempel: Sporvekselvarme Gruppe 1, 230 V, IT}}
 
{{lærebokstoff|Eksempel: Sporvekselvarme Gruppe 1, 230 V, IT}}
Linje 127: Linje 113:
 
= Beskyttelsesjording =
 
= Beskyttelsesjording =
  
a)  <nowiki>Installasjoner som befinner seg innenfor slyngfeltet, skal ha utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets i henhold til krav i kapittel 6 [JD 510].</nowiki>
+
{{lærebokstoff|Transformatorer montert inne i skap er ikke direkte eksponert for nedfall av [[Definisjon:Kontaktledning|kontaktledning]], så kravet til ledertverrsnitt på utjevningen mellom disse transformatorene og skapet er begrenset.}}
#  Dette kravet gjelder også transformatorer og annet utstyr i kretsen tilkoblet varmeelementene, uavhengig av avstand fra sporet, for at en eventuell utilsiktet spenningssetting av varmeelementer ved feil i kontaktledningsanlegget ikke skal spres videre utfra sporet.
 
  
b)  Sporvekselvarmeelementer skal ikke tilkobles tilførselskabelens beskyttelsesjordleder.
+
[[TRV:01633|'''''TRV:01633''''']]<br /><br />{{:TRV:01633}}
  
c)  <nowiki>Rådegravsvarmeelementer skal jordes i henhold til kapittel 6 [JD 510].</nowiki>
+
= Dokumentasjon =
 +
Krav til FDV-dokumentasjon er gitt i relevante normer og i [[Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Dokumentasjon]].
  
= Dokumentasjon =
+
Relevante dokumenter før montasje av anlegget, er:
Etter prosjektering skal følgende dokumenter foreligge før bygging av anlegget kan idriftsettes:
 
  
a)  <nowiki>Det skal utstedes samsvarserklæring for det prosjekterte anlegget, ref. [FEL].</nowiki>
+
[[TRV:01634|'''''TRV:01634''''']]<br /><br />{{:TRV:01634}}
  
b)  Etter prosjektering skal følgende dokumenter foreligge før bygging av anlegget kan idriftsettes:
+
[[TRV:07900|'''''TRV:07900''''']]<br /><br />{{:TRV:07900}}
#  Montasjeveiledning og funksjonsbeskrivelse fra leverandør
 
#  Tegning som viser plassering av varmeelementer og følere i veksel (basert på systemtegning for valgt system)
 
#  Innredningstegning for skap
 
#  Hoved- og styrestrømsskjema
 
#  Jordingsplan for anlegget (grensesnitt mot spor og jordleder, kabelskjermer for kabler mellom alt utstyr i anlegget)
 
#  Kursfortegnelse
 
#  Plantegning/oversiktstegning som viser plassering av utstyr i anlegget, slik som skap, transformator(ene), lysmast, jordingsanlegg, tilførselskabel og styrekabel
 
#  Enlinjeskjema for strømforsyning til anlegget
 

Nåværende revisjon fra 8. des. 2020 kl. 12:24

1 Hensikt og omfang

Hensikten med dette kapitlet er å sikre at det velges et godkjent sporvekselvarmesystem, og at det prosjekteres underlag for en optimal plassering og montering av sporvekselvarmeanlegget.

Kapittelet omfatter krav til prosjektering av sporvekselvarmeanlegg for nye sporveksler, og ved ombygging av eksisterende sporveksler og/eller eksisterende sporvekselvarmeanlegg, inkludert ettermontering av regulering i eksisterende anlegg.

Snø og is gir risiko for avsporing i sporveksel i hovedspor dersom sporvekselen legges om for togbevegelser uten at det er aktiv vinterdrift på tilhørende sporvekselvarmesystem.

2 Sporvekselvarmesystem

Prosjektering av sporvekselvarmeanlegg omfatter :

TRV:01607

a) Tekniske krav: Sporvekselvarmesystem skal tilfredsstille tekniske spesifikasjoner for sporvekselvarme.

 1. Utførelse: Ved ettermontering av regulering i eksisterende sporvekselvarmeanlegg skal reguleringssystemet tilfredsstille Teknisk spesifikasjon.

TRV:01608

b) Valg: Valg av sporvekselvarmesystem skal utføres i samarbeid med anleggseier i samsvar med relevante rutiner for anskaffelser.

TRV:01609

c) Forskrifter: Installasjonen skal tilfredsstille kravene i [FEL].

TRV:01610

d) Prosjektering: Antall og plassering av varmeelementer skal prosjekteres slik at utførelsen blir i henhold til Bane NORs systemtegninger (ProArk EL.800029-000)

TRV:01611

e) Reserve: Det skal være minimum 20 % utvidelsesmuligheter, både fysisk, elektrisk og med hensyn til kjøling.

2.1 Sporvekselvarmeanlegg

Et sporvekselvarmeanlegg består normalt av:
 • Et fordelingsskap (gruppeskap) plassert langs banen ved de(n) aktuelle sporvekslen(e) som skal varmes. Gruppeskapet inneholder nødvendige vern og utstyr for overvåkning og regulering.
 • Reguleringsenhet med nødvendige temperatur, snø- og fuktighetsfølere.
 • Varmeelementer på kjøreskinner og i rådegrav.
 • Transformator.
 • Kommunikasjon til nasjonal applikasjon for overvåking og styring (GSM-R eller NGN).
 • Belysningsanlegg for vedlikeholdsarbeider ved sporveksel.
Erfaringer fra vinterdrift av sporveksler viser at varmeelementene bak tungepartiet avsluttes for tidlig:
 • Spesielt for sporveksler med 1:9 og 1:12 anbefales at varmelementene på tunge- og stokkskinner forlenges i bakkant ut over den bevegelige delen av tungepartiet.
Andre mulige tiltak i forbindelse med sporveksler er:
 • Bruk av fastmonterte snøkoster i sporet (for å begrense snødrev/pakking av snø i tungepartiet).
 • Montasje av isolasjon på ytterside (eventuelt også underside) av kjøreskinne (enøk-tiltak).

2.1.1 Energiforsyning

TRV:01612

a) Primærforsyning: Sporvekselvarmeanlegg skal ikke forsynes fra kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Sporvekselvarmeanlegg kan forsynes fra Bane NORs forsyning med 22 kV.
 2. Utførelse: Sporvekselvarmeanlegg kan forsynes fra lokal netteier.

TRV:01613

b) Pålitelighet: Det skal ikke prosjekteres løsninger som medfører at varmeelementer kobles ut ved første jordfeil på forbrukerkurser i anlegget.

 1. Utførelse: Ved bruk av isolasjonsovervåkning eller jordfeilvarsel i anlegget, bør alarmsignaler kunne overvåkes fra togleder/elkraftsentral, nærmeste betjente stasjon eller annet betjent sted hvor personalet har opplæring og kompetanse til å vurdere feilmeldinger. Se også teknisk spesifikasjoner for sporvekselvarme (Lavspenning/Sporvekselvarme_-_TS_Format_i_meldinger med tilpasninger).

TRV:01614

c) Energimåler: Alle anlegg skal ha utstyr for måling av energiforbruk (kWh-måler eller egen driftstimeteller, dersom konstant effektforbruk).

TRV:01615

d) Selektivitet: Selektivitet mellom vern skal vurderes slik at minst mulig del av anlegget kobles ut ved feil.

Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording for krav til jordingsanlegg.

2.2 Fordelingsskap for sporvekselvarmeanlegg

Farge og lakkvalitet kan tilpasses geografisk beliggenhet.

TRV:01616

a) Fundament: Gruppeskapet skal monteres på egnet stabilt fundament.

TRV:01617

b) Plassering: Gruppeskapet bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider i skapet kan gjøres uavhengig av togtrafikken.

TRV:01618

c) Skapdør: Skapdør bør vende vekk fra sporet.

TRV:01619

d) Lås: Type låsesylinder skal avklares for hvert anlegg.

TRV:01620

e) Merking: Det skal beskrives nødvendig merking utover merking foretatt av skapleverandør, se også avsnitt om Merking.

2.3 Aktivering, overvåking og regulering

TRV:01621

a) Regulering: Alle anlegg skal ha en lokal regulering som tar hensyn til omgivelsestemperatur, skinnetemperatur og/eller nedbør/fuktighet.

 1. Utførelse: På områder med flere sporveksler der det er tilgjengelig meteorologisk informasjon, kan slik informasjon gjøres tilgjengelig for de aktuelle systemene med sporvekselvarme.

TRV:01622

b) Fjernstyring: sporvekselvarmeanlegg skal kunne aktiveres/deaktiveres via fjernstyring.

TRV:01623

c) Varsling: Ved feil på anlegget skal dette varsles. Følgende feil skal varsles :

 1. Jordfeil/isolasjonsovervåkning
 2. Feil ved varmeelement (overvåkning av strøm til hvert element)
 3. Feil ved reguleringsenhet
 4. Feil ved følere.

TRV:01624

d) Kommunikasjon: Grensesnitt mellom gruppeskap og fjernstyringssystem skal ivaretas ved prosjektering.

TRV:01625

e) Protokoller: Detaljert fjernovervåkning av alle tilgjengelige feilsignaler og driftsstatus for anlegget bør benyttes.

Enkelte systemer har utarbeidet egne løsninger for detaljert fjernovervåkning som ikke er en del av eksisterende fjernstyringsanlegg, for eksempel via GSM.

2.4 Følere

Typer, antall og plassering av følere vil være avhengig av type sporvekselvarmesystem. Plasseringen av følere er vesentlig for at anlegget skal fungere som forutsatt. For å unngå uønskede ytre påvirkninger (sol, vind etc.) kreves en vurdering for hvert anlegg.

TRV:01626

a) Sensorer: Plassering av følere skal vurderes for hvert enkelt anlegg, og skal baseres på de retningslinjer som er gitt i montasjeanvisning/beskrivelse for det aktuelle system.

 1. Utførelse: Er det flere følere og flere transformatorer som forsyner varmeelementer, skal følerne distribueres. Det har liten hensikt med to følere i forsyningsområdene til en og samme transformator (f.eks. ved feil på en transformatorkrets).
 2. Utførelse: Sporveksler med bevegelig kryss skal ha en egen føler for regulering av de påmonterte varmeelementene på sporkrysset.

2.5 Transformator

TRV:01627

a) Transformator: Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.

2.6 Varmeelementer

2.6.1 Sporvekselvarmeelementer

TRV:01628

a) Varmeelementer: Sporvekselvarmeelementer skal være av godkjent type.

 1. Utførelse: Varmeelementer skal monteres i henhold til montasjetegninger godkjent som systemtegninger i Bane NOR.
 2. Utførelse: Det skal ikke bores i kjøreskinnene for montering av varmeelementer.

TRV:07899

b) Omfang: Det skal prosjekteres med varmeelementer på alle sentralstilte sporveksler.

 1. Vurdering: Behov for sporvekselvarme i sporveksler i tunneler skal vurderes spesielt.
 2. Utførelse: For fjernstyrte sporsperrer skal det installeres varmeelementer. Reguleringen styres av egen føler.
 3. Utførelse: Elektriske krav til installasjon av varmeelementer for sporsperre er som for varmeelementer til sporveksler.
 4. Utførelse: På bevegelige sporkryss skal det monteres varmeelementer på både den bevegelige delen og på vingedelen.

2.6.2 Varmeelementer i kassesville og rådegrav

TRV:01629

a) Omfang: Det skal være varmeelementer i kassesville/rådegrav på alle sporveksler med drivmaskiner.

 1. Utførelse: Varmeelementer skal reguleres.
Varme er nødvendig for å sikre at drivmaskinens stenger til kjøreskinnene kan beveges uhindret av snø og is.

2.7 Arbeidslys

TRV:01630

a) Arbeidslys: Arbeidslys (f.eks. i gruppeskap eller ved sporveksel) skal slukkes etter en passende utløpt tid (typisk timer).

 1. I gruppeskap: Arbeidslys kan aktiveres fra gruppeskap.
 2. Ved sporveksel: Arbeidslys kan aktiveres fra gruppeskap eller eventuelt fra stolpe ved sporveksel.

3 Merking

TRV:01631

a) Merking: Type merking og tekst skal beskrives ved prosjektering.

TRV:01632

b) Omfang: Det skal prosjekter synlig og varig merking av kabler og jordledere i hver ende, i trekkekummer og ved hver kontaktledningsmast.

 1. Utførelse: Alle komponenter skal identifiseres med merking.
 2. Utførelse: Merkingen skal være lett synlig og av en slik kvalitet at den ikke forsvinner eller svekker komponentene.
 3. Utførelse: Merkingen skal ikke plasseres direkte på komponentene (for å unngå at merking forsvinner ved bytte av komponenter).
 4. Utførelse: Alle fordelinger skal merkes med fordelingsnavn/nr, spenningsnivå og fordelingssystem.
Eksempel: Sporvekselvarme Gruppe 1, 230 V, IT

4 Beskyttelsesjording

Transformatorer montert inne i skap er ikke direkte eksponert for nedfall av kontaktledning, så kravet til ledertverrsnitt på utjevningen mellom disse transformatorene og skapet er begrenset.

TRV:01633

a) Sporvekselvarmeelementer har god elektrisk kontakt med kjøreskinnene, og skal følgelig ikke tilkobles tilførselskabelens beskyttelsesjordleder.

Varmeelementene har meget god mekanisk kontakt med kjøreskinnene – i det minste termisk og også elektrisk med tanke på strøm til varmeelementer og impulsstrømmer. Gruppeskap utjevnes til returkretsen, også om gruppeskapet står utenfor sone for kontaktledning.
 1. Beskyttelsesleder: Sporvekselvarmeelementer har god elektrisk kontakt med kjøreskinnene, og skal følgelig ikke utjevnes til tilførselskabelens beskyttelsesjordleder (PE).
 2. Uttak: Eventuelle uttak for elektrisk utstyr i eller fra gruppeskap − eventuelt på plattform − skal ha beskyttelsesjord.

5 Dokumentasjon

Krav til FDV-dokumentasjon er gitt i relevante normer og i Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Dokumentasjon.

Relevante dokumenter før montasje av anlegget, er:

TRV:01634

a) Samsvar: Det skal utstedes samsvarserklæring for det prosjekterte anlegget, ref. [FEL].

TRV:07900

b) FDV-dokumentasjon: Etter prosjektering skal følgende dokumenter foreligge før montasje av anlegget:

 1. Montasjeveiledning og funksjonsbeskrivelse fra leverandør
 2. Tegning som viser plassering av varmeelementer og følere i sporveksel (basert på systemtegning for valgt system)
 3. Innredningstegning for skap
 4. Hoved- og styrestrømsskjema
 5. Jordingsplan for anlegget (grensesnitt mot spor og jordleder, kabelskjermer for kabler mellom alt utstyr i anlegget)
 6. Kursfortegnelse
 7. Plantegning/oversiktstegning som viser plassering av utstyr i anlegget, slik som skap, transformator(ene), lysmast, jordingsanlegg, tilførselskabel og styrekabel
 8. Enlinjeskjema for strømforsyning til anlegget