Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Strømforsyning (hjelpekraft)

< Lavspenning og 22 kV‎ | Vedlikehold
Revisjon per 22. nov. 2010 kl. 16:34 av Pek (diskusjon | bidrag) (Omfang)

1 Omfang

Dette kapitlet omfatter vedlikehold av strømforsyningsanlegg (hjelpekraftanlegg) innen følgende delsystemer / komponenter:

 • Primær strømforsyning
 • Lavspent strømforsyning direkte fra lokalt everk
 • Lavspent strømforsyning fra lokalt everk via eget høyspentnett (inkl. krav til vedlikehold av høyspentnettet)
 • Reservestrømforsyning
 • Reservestrømforsyning fra kontaktledningsnettet
 • Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
 • Reservestrømsaggregater
Krav til prosjektering og bygging av anleggene i dette kapitlet er i hovedsak dekket av [JD 510]. Det er viktig at man også ved vedlikehold av anleggene ivaretar behovet for tverrfaglig koordinering av strømforsyningssystemene.
Selv om dette regelverket (JD 545) i utgangspunktet omhandler lavspenningsanlegg er det likevel funnet naturlig å også beskrive vedlikehold av høyspentnettet slik at alle delsystemene som inngår i hjelpekraftanlegget er behandlet samlet.

2 Generelle krav

For generelle bygningstekniske forhold (ventilasjon, rengjøring, belysning etc.) skal aktuelle krav i kap. 14 og kap. 19 i [JD 548] og kap. 9 i [JD 545] følges.

2.1 Fordelingsskap

For fordelingsskap både for primær- og reservestrømforsyning gjelder samme krav til vedlikehold som for gruppeskap for sporvekselvarme for følgende feilmodi, se kap. 5:

 • Varmgang
 • Mekanisk beskyttelse
 • Overbelastning

For isolasjonsfeil, se kap. 4.

I vedlikehold av fordelingsskap er det valgt å også inkludere:

 • Alle inn- og utgående kabler til det aktuelle fordelingsskapet
 • inntakskabler
 • stigekabler til bakenforliggende fordelingsskap
 • utgående kurskabler til forbruksutstyr
 • kabler til styring/overvåkningsutstyr
 • Styring- og reguleringsutstyr i skapet