Mal for endringsartikkel

Revisjon per 16. jan. 2019 kl. 14:55 av Rada (diskusjon | bidrag) (Endret L til levetid og kapasitet, Ø til økonomi og K til klima og miljø i henhold til vedtak i regelverksmøte)

1 Endringsinformasjon

EndringsID
Forslagsdato
Forslagsstiller
Klassifisering (nytt krav, endring av krav, sletting av krav)
Bok
Kapittel
Avsnitt
Forslagstekst
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid og kapasitet

2.6 Ø - økonomi

2.7 K - klima og miljø

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes