Forskjell mellom versjoner av «Overbygning/Bygging/Ballast»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (Krav og kontroll)
(Endret krav til hellning av rampe og fjernet duplisert krav - ref endring #2293)
 
(10 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
== Hensikt og omfang ==
 
== Hensikt og omfang ==
 
+
{{lærebokstoff|Kapitlet omfatter krav til utlegging av ballast ved bygging av nytt spor.
Kapitlet omfatter krav til utlegging av ballast ved bygging av nytt spor.
 
  
 
Ballastens hovedoppgave er å føre videre kreftene som kommer fra svillene ned i underbygningen. I tillegg stilles det strenge krav til ballastens fjærende egenskaper, spesielt i spor med betongsviller. Reglene skal sikre at ballasten oppfyller nevnte krav ved at pukkballasten legges ut riktig, med tilstrekkelig tykkelse, fraksjonering og renhet.
 
Ballastens hovedoppgave er å føre videre kreftene som kommer fra svillene ned i underbygningen. I tillegg stilles det strenge krav til ballastens fjærende egenskaper, spesielt i spor med betongsviller. Reglene skal sikre at ballasten oppfyller nevnte krav ved at pukkballasten legges ut riktig, med tilstrekkelig tykkelse, fraksjonering og renhet.
 
+
}}
 
<xr id="fig:Oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag" /> viser oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag.
 
<xr id="fig:Oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag" /> viser oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag.
  
  
 
<figure id="fig:Oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag">
 
<figure id="fig:Oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag">
[[Fil:JD531 08 fig001.png|thumb|600px|center|<caption>Oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag</caption>]]
+
[[Fil:JD531 08 fig001.png|thumb|600px|none|<caption>Oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag</caption>]]
 
</figure>
 
</figure>
  
 
== Krav og kontroll ==
 
== Krav og kontroll ==
 
+
<onlyinclude>'''''TRV:05491'''''
Når det gjelder krav til kornstørrelse, fraksjonering og renhet for levering av ballast, vises det til [[Overbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk|Overbygning/Prosjektering/Ballast]].
+
 +
a) Kornstørrelse, fraksjonering og renhet for levering av ballast skal være i henhold til [[Overbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk|Overbygning/Prosjektering/Ballast]] og [https://trv.jbv.no/ts/Overbygning/Ballast Teknisk spesifikasjon Ballast]</onlyinclude>
  
 
== Nedre ballastlag ==
 
== Nedre ballastlag ==
  
 
=== Utlegging ===
 
=== Utlegging ===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05492'''''
 +
 +
a) Pukken skal legges ut i ett lag opp til et nivå som ligger 500 mm under laveste skinne (skinnetopp).</onlyinclude>
 +
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05493'''''
 +
 +
b) Pukken skal komprimeres lett uten at materialene knuses.</onlyinclude>
  
Pukken legges ut i ett lag opp til et nivå som ligger 500 mm under laveste skinne (skinnetopp). Pukken komprimeres lett uten at materialene nedknuses. Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05494'''''
 +
 +
c) Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.</onlyinclude>
  
Det nedre ballastlaget skal legges ut etter følgende toleransekrav:
+
<onlyinclude>'''''TRV:05495'''''
 +
 +
d) Det nedre ballastlaget skal legges ut etter følgende toleransekrav:
  
 
* avvik fra prosjektert høyde: +0/-20 mm
 
* avvik fra prosjektert høyde: +0/-20 mm
* avvik fra prosjektert bredde: +100/-0 mm
+
* avvik fra prosjektert bredde: +100/-0 mm</onlyinclude>
  
  
 
=== Pukkgrøft ===
 
=== Pukkgrøft ===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05496'''''
 +
 +
a) Det skal etableres en pukkgrøft med dybde/bredde 5/80 cm i nedre pukklag.</onlyinclude>
  
Det etableres en pukkgrøft med dybde/bredde 5/80 cm i nedre pukklag. Hensikten med grøften er å unngå utilsiktet opplegg av betongsvillene. Grøften skal ligge sentrisk i senterlinje spor.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05497'''''
 +
 +
b) Grøften skal ligge sentrisk i senterlinje spor.</onlyinclude>
  
Jevnheten på den øvrige del av nedre ballastlag skal ikke forandres eller forringes under utførelse av grøftene.
+
{{lærebokstoff|Hensikten med grøften er å unngå utilsiktet opplagring av betongsvillene.}}
 +
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05498'''''
 +
 +
c) Jevnheten på den øvrige del av nedre ballastlag skal ikke forandres eller forringes under utførelse av grøftene.</onlyinclude>
  
  
 
=== Tilslutning til eksisterende spor ===
 
=== Tilslutning til eksisterende spor ===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05499'''''
 +
 +
a) Ved tilslutning mot eksisterende spor og allerede ferdigstilte strekningsavsnitt, skal det foretas en oppramping fra nedre ballastlag 500 mm under skinnetopp til nivå for svilleunderkant.</onlyinclude>
  
Ved tilslutning mot eksisterende spor og allerede ferdigstilte strekningsavsnitt, skal det foretas en oppramping fra nedre ballastlag 500 mm under skinnetopp til nivå for svilleunderkant.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05500'''''
 
+
Rampens helning rampe skal være 1:400. Oppramping skjer fra nedre ballastlag 500 mm under skinnetopp til nivå for svilleunderkant.
+
b) Rampens helning skal ikke være brattere enn 1:20.</onlyinclude>
 
 
  
 
=== Overhøyde for sporveksler i kurve ===
 
=== Overhøyde for sporveksler i kurve ===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05502'''''
 +
 +
a) For etablering av overhøyde i sporvekselområde i kurve, samt oppramping fra nedre eksisterende ballastlag, skal det utføres oppfylling til 500 mm under skinnetopp.</onlyinclude>
  
For etablering av overhøyde i sporvekselområde i kurve, samt oppramping fra nedre eksisterende ballastlag, utføres det oppfylling til 500 mm under skinnetopp. Påramping fra eksisterende nedre ballastlag skal i lengderetningen ha en helning på 1:400.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05503'''''
 
+
 +
b) Påramping fra eksisterende nedre ballastlag skal i lengderetningen ha en helning på 1:400.</onlyinclude>
  
 
== Øvre ballastlag ==
 
== Øvre ballastlag ==
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05504'''''
 +
 +
a) Det øvre ballastlaget skal legges ut ved hjelp av pukkvogner etter at sporet er bygget og inkluderer også evt. etterfylling etter at sporet er justert.</onlyinclude>
  
Det øvre ballastlaget legges ut ved hjelp av pukkvogner etter at sporet er bygget og inkluderer også evt. etterfylling etter at sporet er justert. Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05505'''''
 +
 +
b) Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.</onlyinclude>
  
 +
=== Øvre ballastlag i sporområder ===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05506'''''
 +
 +
a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.</onlyinclude>
  
=== Øvre ballastlag i sporområder og sporvekselområder ===
+
<onlyinclude>'''''TRV:05507'''''
 +
 +
b) Sporentreprenøren skal forvisse seg om at synlige trekkerør fra kabelkanal er lagt ut til korrekt sville før øvre ballastlag fylles på.</onlyinclude>
  
Etter siste pakking etableres det korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene. Sporentreprenøren skal forvisse seg om at synlige trekkerør fra kabelkanal er lagt ut til korrekt sville før øvre ballastlag fylles på.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05508'''''
 +
 +
c) I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde 3 - 5 cm under svilleoverkant.</onlyinclude>
  
I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, fjernes (feies bort) ballasten i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant. I tunnelstrekninger fjernes pukken i samme dybde (3 - 5 cm) i hele svillelengden.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05509'''''
 +
 +
d) I tunnelstrekninger skal pukken fjernes i en dybde på 3 - 5 cm i hele svillelengden.</onlyinclude>
  
Skinnene spyles etter feiingen.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05510'''''
 
+
Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.
+
e) Skinnene skal spyles etter feiingen.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05511'''''
 +
 +
f) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.</onlyinclude>
  
 
=== Øvre ballastlag i sporvekselområde ===
 
=== Øvre ballastlag i sporvekselområde ===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05512'''''
 +
 +
a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.</onlyinclude>
  
Etter siste pakking etableres det korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05513'''''
 
+
I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, fjernes (feies bort) ballasten i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.
+
b) I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.</onlyinclude>
 
 
Skinnene spyles etter feiingen. Til slutt tømmes kabelkanalene for pukk og rengjøres.
 
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05514'''''
 +
 +
c) Skinnene skal spyles etter feiingen.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05515'''''
 +
 +
d) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.
 +
</onlyinclude>
 
== Spyling av pukk ==
 
== Spyling av pukk ==
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05516'''''
 +
 +
a) Pukken bør ved behov renses ved spyling.</onlyinclude>
  
Pukken bør renses ved spyling. Spylingen utføres for å unngå støvplager for omgivelsene og i arbeidet.
+
{{lærebokstoff|Spylingen utføres for å unngå støvplager for omgivelsene og i arbeidet.
 +
}}

Nåværende revisjon fra 8. sep. 2020 kl. 12:36

1 Hensikt og omfang

Kapitlet omfatter krav til utlegging av ballast ved bygging av nytt spor.

Ballastens hovedoppgave er å føre videre kreftene som kommer fra svillene ned i underbygningen. I tillegg stilles det strenge krav til ballastens fjærende egenskaper, spesielt i spor med betongsviller. Reglene skal sikre at ballasten oppfyller nevnte krav ved at pukkballasten legges ut riktig, med tilstrekkelig tykkelse, fraksjonering og renhet.

Figur 1 viser oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag.


Figur 1: Oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag

2 Krav og kontroll

TRV:05491

a) Kornstørrelse, fraksjonering og renhet for levering av ballast skal være i henhold til Overbygning/Prosjektering/Ballast og Teknisk spesifikasjon Ballast

3 Nedre ballastlag

3.1 Utlegging

TRV:05492

a) Pukken skal legges ut i ett lag opp til et nivå som ligger 500 mm under laveste skinne (skinnetopp).

TRV:05493

b) Pukken skal komprimeres lett uten at materialene knuses.

TRV:05494

c) Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.

TRV:05495

d) Det nedre ballastlaget skal legges ut etter følgende toleransekrav:

  • avvik fra prosjektert høyde: +0/-20 mm
  • avvik fra prosjektert bredde: +100/-0 mm


3.2 Pukkgrøft

TRV:05496

a) Det skal etableres en pukkgrøft med dybde/bredde 5/80 cm i nedre pukklag.

TRV:05497

b) Grøften skal ligge sentrisk i senterlinje spor.

Hensikten med grøften er å unngå utilsiktet opplagring av betongsvillene.

TRV:05498

c) Jevnheten på den øvrige del av nedre ballastlag skal ikke forandres eller forringes under utførelse av grøftene.


3.3 Tilslutning til eksisterende spor

TRV:05499

a) Ved tilslutning mot eksisterende spor og allerede ferdigstilte strekningsavsnitt, skal det foretas en oppramping fra nedre ballastlag 500 mm under skinnetopp til nivå for svilleunderkant.

TRV:05500

b) Rampens helning skal ikke være brattere enn 1:20.

3.4 Overhøyde for sporveksler i kurve

TRV:05502

a) For etablering av overhøyde i sporvekselområde i kurve, samt oppramping fra nedre eksisterende ballastlag, skal det utføres oppfylling til 500 mm under skinnetopp.

TRV:05503

b) Påramping fra eksisterende nedre ballastlag skal i lengderetningen ha en helning på 1:400.

4 Øvre ballastlag

TRV:05504

a) Det øvre ballastlaget skal legges ut ved hjelp av pukkvogner etter at sporet er bygget og inkluderer også evt. etterfylling etter at sporet er justert.

TRV:05505

b) Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.

4.1 Øvre ballastlag i sporområder

TRV:05506

a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.

TRV:05507

b) Sporentreprenøren skal forvisse seg om at synlige trekkerør fra kabelkanal er lagt ut til korrekt sville før øvre ballastlag fylles på.

TRV:05508

c) I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.

TRV:05509

d) I tunnelstrekninger skal pukken fjernes i en dybde på 3 - 5 cm i hele svillelengden.

TRV:05510

e) Skinnene skal spyles etter feiingen.

TRV:05511

f) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.

4.2 Øvre ballastlag i sporvekselområde

TRV:05512

a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.

TRV:05513

b) I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.

TRV:05514

c) Skinnene skal spyles etter feiingen.

TRV:05515

d) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.

5 Spyling av pukk

TRV:05516

a) Pukken bør ved behov renses ved spyling.

Spylingen utføres for å unngå støvplager for omgivelsene og i arbeidet.