Forskjell mellom versjoner av «Overbygning/Bygging/Ballast»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (Korrigert overskrift)
(Opprettet krav-ID)
Linje 13: Linje 13:
  
 
== Krav og kontroll ==
 
== Krav og kontroll ==
a) Kornstørrelse, fraksjonering og renhet for levering av ballast skal være i henhold til [[Overbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk|Overbygning/Prosjektering/Ballast]] og [https://trv.jbv.no/ts/Overbygning/Ballast Teknisk spesifikasjon Ballast]
+
<onlyinclude>'''''TRV:05491'''''
 +
 +
a) Kornstørrelse, fraksjonering og renhet for levering av ballast skal være i henhold til [[Overbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk|Overbygning/Prosjektering/Ballast]] og [https://trv.jbv.no/ts/Overbygning/Ballast Teknisk spesifikasjon Ballast]</onlyinclude>
  
 
== Nedre ballastlag ==
 
== Nedre ballastlag ==
  
 
=== Utlegging ===
 
=== Utlegging ===
a) Pukken skal legges ut i ett lag opp til et nivå som ligger 500 mm under laveste skinne (skinnetopp).
+
<onlyinclude>'''''TRV:05492'''''
 +
 +
a) Pukken skal legges ut i ett lag opp til et nivå som ligger 500 mm under laveste skinne (skinnetopp).</onlyinclude>
  
b) Pukken skal komprimeres lett uten at materialene knuses.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:05493'''''
 +
 +
b) Pukken skal komprimeres lett uten at materialene knuses.</onlyinclude>
  
c) Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05494'''''
 +
 +
c) Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05495'''''
 +
 
d) Det nedre ballastlaget skal legges ut etter følgende toleransekrav:
 
d) Det nedre ballastlaget skal legges ut etter følgende toleransekrav:
  
 
* avvik fra prosjektert høyde: +0/-20 mm
 
* avvik fra prosjektert høyde: +0/-20 mm
* avvik fra prosjektert bredde: +100/-0 mm
+
* avvik fra prosjektert bredde: +100/-0 mm</onlyinclude>
  
  
 
=== Pukkgrøft ===
 
=== Pukkgrøft ===
a) Det skal etableres en pukkgrøft med dybde/bredde 5/80 cm i nedre pukklag.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:05496'''''
 +
 +
a) Det skal etableres en pukkgrøft med dybde/bredde 5/80 cm i nedre pukklag.</onlyinclude>
  
b) Grøften skal ligge sentrisk i senterlinje spor.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05497'''''
 +
 +
b) Grøften skal ligge sentrisk i senterlinje spor.</onlyinclude>
  
 
{{lærebokstoff|Hensikten med grøften er å unngå utilsiktet opplagring av betongsvillene.}}
 
{{lærebokstoff|Hensikten med grøften er å unngå utilsiktet opplagring av betongsvillene.}}
  
c) Jevnheten på den øvrige del av nedre ballastlag skal ikke forandres eller forringes under utførelse av grøftene.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05498'''''
 +
 +
c) Jevnheten på den øvrige del av nedre ballastlag skal ikke forandres eller forringes under utførelse av grøftene.</onlyinclude>
  
  
 
=== Tilslutning til eksisterende spor ===
 
=== Tilslutning til eksisterende spor ===
a) Ved tilslutning mot eksisterende spor og allerede ferdigstilte strekningsavsnitt, skal det foretas en oppramping fra nedre ballastlag 500 mm under skinnetopp til nivå for svilleunderkant.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05499'''''
 +
 +
a) Ved tilslutning mot eksisterende spor og allerede ferdigstilte strekningsavsnitt, skal det foretas en oppramping fra nedre ballastlag 500 mm under skinnetopp til nivå for svilleunderkant.</onlyinclude>
  
b) Rampens helning rampe skal være 1:400.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:05500'''''
 +
 +
b) Rampens helning rampe skal være 1:400.</onlyinclude>
  
c) Oppramping skal utføres fra nedre ballastlag 500 mm under skinnetopp til nivå for svilleunderkant.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05501'''''
 +
 +
c) Oppramping skal utføres fra nedre ballastlag 500 mm under skinnetopp til nivå for svilleunderkant.</onlyinclude>
  
  
 
=== Overhøyde for sporveksler i kurve ===
 
=== Overhøyde for sporveksler i kurve ===
a) For etablering av overhøyde i sporvekselområde i kurve, samt oppramping fra nedre eksisterende ballastlag, skal det utføres oppfylling til 500 mm under skinnetopp.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05502'''''
 +
 +
a) For etablering av overhøyde i sporvekselområde i kurve, samt oppramping fra nedre eksisterende ballastlag, skal det utføres oppfylling til 500 mm under skinnetopp.</onlyinclude>
  
b) Påramping fra eksisterende nedre ballastlag skal i lengderetningen ha en helning på 1:400.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05503'''''
 +
 +
b) Påramping fra eksisterende nedre ballastlag skal i lengderetningen ha en helning på 1:400.</onlyinclude>
  
 
== Øvre ballastlag ==
 
== Øvre ballastlag ==
a) Det øvre ballastlaget skal legges ut ved hjelp av pukkvogner etter at sporet er bygget og inkluderer også evt. etterfylling etter at sporet er justert.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:05504'''''
 +
 +
a) Det øvre ballastlaget skal legges ut ved hjelp av pukkvogner etter at sporet er bygget og inkluderer også evt. etterfylling etter at sporet er justert.</onlyinclude>
  
b) Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05505'''''
 +
 +
b) Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.</onlyinclude>
  
 
=== Øvre ballastlag i sporområder ===
 
=== Øvre ballastlag i sporområder ===
a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:05506'''''
 +
 +
a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.</onlyinclude>
  
b) Sporentreprenøren skal forvisse seg om at synlige trekkerør fra kabelkanal er lagt ut til korrekt sville før øvre ballastlag fylles på.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05507'''''
 +
 +
b) Sporentreprenøren skal forvisse seg om at synlige trekkerør fra kabelkanal er lagt ut til korrekt sville før øvre ballastlag fylles på.</onlyinclude>
  
c) I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05508'''''
 +
 +
c) I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.</onlyinclude>
  
d) I tunnelstrekninger skal pukken fjernes i en dybde på 3 - 5 cm i hele svillelengden.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05509'''''
 +
 +
d) I tunnelstrekninger skal pukken fjernes i en dybde på 3 - 5 cm i hele svillelengden.</onlyinclude>
  
e) Skinnene skal spyles etter feiingen.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05510'''''
 +
 +
e) Skinnene skal spyles etter feiingen.</onlyinclude>
  
f) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05511'''''
 +
 +
f) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.</onlyinclude>
  
 
=== Øvre ballastlag i sporvekselområde ===
 
=== Øvre ballastlag i sporvekselområde ===
a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05512'''''
 +
 +
a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.</onlyinclude>
  
b) I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05513'''''
 +
 +
b) I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.</onlyinclude>
  
c) Skinnene skal spyles etter feiingen.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05514'''''
 +
 +
c) Skinnene skal spyles etter feiingen.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05515'''''
 +
 
d) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.
 
d) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.
 
+
</onlyinclude>
 
== Spyling av pukk ==
 
== Spyling av pukk ==
a) Pukken bør ved behov renses ved spyling.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:05516'''''
 +
 +
a) Pukken bør ved behov renses ved spyling.</onlyinclude>
  
 
{{lærebokstoff|Spylingen utføres for å unngå støvplager for omgivelsene og i arbeidet.
 
{{lærebokstoff|Spylingen utføres for å unngå støvplager for omgivelsene og i arbeidet.
 
}}
 
}}

Revisjonen fra 4. jun. 2020 kl. 13:45

1 Hensikt og omfang

Kapitlet omfatter krav til utlegging av ballast ved bygging av nytt spor.

Ballastens hovedoppgave er å føre videre kreftene som kommer fra svillene ned i underbygningen. I tillegg stilles det strenge krav til ballastens fjærende egenskaper, spesielt i spor med betongsviller. Reglene skal sikre at ballasten oppfyller nevnte krav ved at pukkballasten legges ut riktig, med tilstrekkelig tykkelse, fraksjonering og renhet.

Figur 1 viser oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag.


Figur 1: Oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag

2 Krav og kontroll

TRV:05491

a) Kornstørrelse, fraksjonering og renhet for levering av ballast skal være i henhold til Overbygning/Prosjektering/Ballast og Teknisk spesifikasjon Ballast

3 Nedre ballastlag

3.1 Utlegging

TRV:05492

a) Pukken skal legges ut i ett lag opp til et nivå som ligger 500 mm under laveste skinne (skinnetopp).

TRV:05493

b) Pukken skal komprimeres lett uten at materialene knuses.

TRV:05494

c) Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.

TRV:05495

d) Det nedre ballastlaget skal legges ut etter følgende toleransekrav:

  • avvik fra prosjektert høyde: +0/-20 mm
  • avvik fra prosjektert bredde: +100/-0 mm


3.2 Pukkgrøft

TRV:05496

a) Det skal etableres en pukkgrøft med dybde/bredde 5/80 cm i nedre pukklag.

TRV:05497

b) Grøften skal ligge sentrisk i senterlinje spor.

Hensikten med grøften er å unngå utilsiktet opplagring av betongsvillene.

TRV:05498

c) Jevnheten på den øvrige del av nedre ballastlag skal ikke forandres eller forringes under utførelse av grøftene.


3.3 Tilslutning til eksisterende spor

TRV:05499

a) Ved tilslutning mot eksisterende spor og allerede ferdigstilte strekningsavsnitt, skal det foretas en oppramping fra nedre ballastlag 500 mm under skinnetopp til nivå for svilleunderkant.

TRV:05500

b) Rampens helning rampe skal være 1:400.

TRV:05501

c) Oppramping skal utføres fra nedre ballastlag 500 mm under skinnetopp til nivå for svilleunderkant.


3.4 Overhøyde for sporveksler i kurve

TRV:05502

a) For etablering av overhøyde i sporvekselområde i kurve, samt oppramping fra nedre eksisterende ballastlag, skal det utføres oppfylling til 500 mm under skinnetopp.

TRV:05503

b) Påramping fra eksisterende nedre ballastlag skal i lengderetningen ha en helning på 1:400.

4 Øvre ballastlag

TRV:05504

a) Det øvre ballastlaget skal legges ut ved hjelp av pukkvogner etter at sporet er bygget og inkluderer også evt. etterfylling etter at sporet er justert.

TRV:05505

b) Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.

4.1 Øvre ballastlag i sporområder

TRV:05506

a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.

TRV:05507

b) Sporentreprenøren skal forvisse seg om at synlige trekkerør fra kabelkanal er lagt ut til korrekt sville før øvre ballastlag fylles på.

TRV:05508

c) I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.

TRV:05509

d) I tunnelstrekninger skal pukken fjernes i en dybde på 3 - 5 cm i hele svillelengden.

TRV:05510

e) Skinnene skal spyles etter feiingen.

TRV:05511

f) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.

4.2 Øvre ballastlag i sporvekselområde

TRV:05512

a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.

TRV:05513

b) I svillemellomrommene mellom skinnene for K0-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.

TRV:05514

c) Skinnene skal spyles etter feiingen.

TRV:05515

d) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.

5 Spyling av pukk

TRV:05516

a) Pukken bør ved behov renses ved spyling.

Spylingen utføres for å unngå støvplager for omgivelsene og i arbeidet.