Forskjell mellom versjoner av «Overbygning/Prosjektering/Lasket spor»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Lasker)
(Lasker)
Linje 27: Linje 27:
 
| 60E1 || Fl. 31 || Sk 1644 || 102.049.42
 
| 60E1 || Fl. 31 || Sk 1644 || 102.049.42
 
|}
 
|}
 +
 +
=Vedlegg=
 +
[[https://194.19.110.201/PDF/Overbygning/530/Vedlegg/T3009a01.pdf|Vedlegg a: Lasker]]

Revisjonen fra 6. jan. 2011 kl. 15:22

1 Hensikt og omfang

Kapitlet fastlegger krav til sporkonstruksjoner ved lasket spor. Med lasket spor menes i dette kapitlet sporkonstruksjoner med åpne skinneskjøter. Hovedformålet med en åpen skinneskjøt er at det skal finnes mulighet for bevegelse i skinnens lengderetning pga. temperaturendringer uten at sporet dermed påvirkes. For isolerte skinneskjøter vises til kap. 6.

Åpne skinneskjøter finnes i dag normalt bare på sidebaner, i eldre sporkonstruksjoner og i spor med meget små kurveradier. Ved nyanlegg og sporombygging anvendes normalt åpne skinne-skjøter midlertidig i montasjetilstanden. Skinnene bindes sammen med lasker og laskeskruer.

Det finnes to varianter av den åpne skinneskjøten:

  • svevende skjøt
  • skjøt på dobbeltsville

Ved svevende skjøt laskes skinnene sammen svevende midt mellom to sviller. Denne skjøten anvendes normalt på midlertidig lasket spor på betongsviller på nyanlegg og ved sporombygging.

Skjøt på dobbeltsviller anvendes normalt på permanent lasket spor på tresviller.

2 Lasker

<figtable id = "Lasker som normalt skal benyttes">

Profil Betegnelse Tegning F.nr.
35 kg/NSB40 Fl. 35 Sk 1641 102.035.02
S41/49E1/54E3 Fl. 14a Sk 1642 102.049.03
54E1/54E2 type B Sk 1643 102.049.41
60E1 Fl. 31 Sk 1644 102.049.42

3 Vedlegg

[a: Lasker]