Forskjell mellom versjoner av «Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner»

[ukontrollert revisjon][ventende revisjon]
m (Nummerering av spor på stasjoner)
(formatering)
(48 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 24: Linje 24:
 
|}
 
|}
  
For plattformer mot rettlinje gjelder kravene i <xr id="tab:Plattformhøyder og avstand - rett linje" />:
+
a) For plattformer mot rettlinje skal horisontal avstand fra spormidt til plattformkant være i henhold til <xr id="tab:Plattformhøyder og avstand - rett linje" />:
 
 
 
<figtable id="tab:Plattformhøyder og avstand - rett linje">
 
<figtable id="tab:Plattformhøyder og avstand - rett linje">
Linje 32: Linje 32:
 
! Plattformtype !! Hp [mm] !! A0 [mm]
 
! Plattformtype !! Hp [mm] !! A0 [mm]
 
|-
 
|-
| Normal || 550 || 1680
+
| Lav || 550 || 1680
 
|-
 
|-
 
| Høy || 760 || 1680
 
| Høy || 760 || 1680
Linje 38: Linje 38:
 
</figtable>
 
</figtable>
  
Ved bygging av ny plattform skal det velges høy plattform. Dersom det i særskilte tilfeller er behov for å bygge normal plattform, skal dette behandles i hovedplanprosessen, i tillegg til alminnelig avviksbehandling etter [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser]].
+
b) Ved bygging av ny plattform skal det velges høy plattform.  
  
Byggetoleranser for plattformer er gitt i <xr id="tab:Byggetoleranser for plattformer" />.
+
c) Dersom det i særskilte tilfeller er behov for å bygge lav plattform, skal dette behandles i hovedplanprosessen, i tillegg til alminnelig avviksbehandling etter [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser]].
 +
 
 +
d) Byggetoleranser for plattformer er gitt i <xr id="tab:Byggetoleranser for plattformer" />.
  
 
<figtable id="tab:Byggetoleranser for plattformer">
 
<figtable id="tab:Byggetoleranser for plattformer">
Linje 48: Linje 50:
 
! Plattformtype !! Toleranse i side [mm] !! Toleranse i høyde [mm]
 
! Plattformtype !! Toleranse i side [mm] !! Toleranse i høyde [mm]
 
|-
 
|-
| Normal || - 10, + 20 || - 20, + 20
+
| Lav || - 10, + 20 || - 20, + 20
 
|-
 
|-
 
| Høy || - 10, + 10 || - 20, 0
 
| Høy || - 10, + 10 || - 20, 0
Linje 54: Linje 56:
 
</figtable>
 
</figtable>
  
Ved utforming av plattformen for øvrig skal det sikres god drenering.
+
e) Ved utforming av plattformen skal det sikres god drenering.
 
   
 
   
For lasteramper mot rettlinje gjelder kravene i <xr id="tab:Rampehøyder og avstand - rett linje" />.
+
f) For lasteramper mot rettlinje skal horisontal avstand være i henhold til <xr id="tab:Rampehøyder og avstand - rett linje" />.
  
 
<figtable id="tab:Rampehøyder og avstand - rett linje">
 
<figtable id="tab:Rampehøyder og avstand - rett linje">
Linje 85: Linje 87:
 
Størrelsen Ai, Hi, Ay og Hy bestemmes ved hjelp av beregningsunderlag gitt i [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver|Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver]] og regler for kurveutslag, jf. [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Kurveutslag|Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt]].
 
Størrelsen Ai, Hi, Ay og Hy bestemmes ved hjelp av beregningsunderlag gitt i [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver|Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver]] og regler for kurveutslag, jf. [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Kurveutslag|Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt]].
  
Ved prosjektering av plattformer i kurve skal det tas hensyn til avstanden som vil oppstå mellom togsett og plattformkant. Dersom plattformer må anlegges i så krappe kurver at denne avstanden oppleves som for stor for det aktuelle togmateriellet, bør ekstra tiltak iverksettes individuelt. Slike tiltak kan være:
+
g) Ved prosjektering av plattformer i kurve skal det tas hensyn til avstanden som vil oppstå mellom togsett og plattformkant. Dersom plattformer må anlegges i så krappe kurver at denne avstanden oppleves som for stor for det aktuelle togmateriellet, bør ekstra tiltak iverksettes individuelt. Slike tiltak kan være:
  
 
*fallrist langs plattformkant
 
*fallrist langs plattformkant
Linje 91: Linje 93:
  
 
==Plattformlengde==
 
==Plattformlengde==
Den normale plattformlengden er gitt i <xr id="Plattformlengde" />.
+
a) Plattformlengde skal være i henhold til <xr id="Plattformlengde" />.
 
 
 
<figtable id = "Plattformlengde">
 
<figtable id = "Plattformlengde">
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
|-
 
|-
|+<caption>Plattformlengde</caption>
+
|+<caption>Tabell 4 Plattformlengde</caption>
! Rowspan=2 | Plattformtype !! Colspan=2 | Plattformlengde [m]
+
! Rowspan=2 | Plattformtype !! Rowspan=2 | Dimensjonerende toglengde [m] !! Colspan=2 | Plattformlengde [m]
 
|-
 
|-
 
! Normale krav !! Minstekrav  
 
! Normale krav !! Minstekrav  
 
|-
 
|-
| Nærtrafikk utenom østlandsområdet || 175 || 100 <sup>1</sup>
+
| Nærtrafikk utenom østlandsområdet || 110 || 175 || 110 <sup>1</sup>
 
|-
 
|-
| Nærtrafikk i østlandsområdet || 250 || 220
+
| Nærtrafikk i østlandsområdet || 220 || 250 || 220
 
|-
 
|-
| Fjerntrafikk || 350 <sup>2</sup> || 220 <sup>3</sup>
+
| Regionekspress (Intercity) trafikk || 330 || colspan=2 | 350 <sup>4</sup>
 
|-
 
|-
| Baner spesielt bygget for høyhastighetstog || colspan=2 | 400
+
| Fjerntrafikk || 280-350 <sup>2</sup> || 280-350 <sup>2</sup> || 220 <sup>3</sup>
 +
|-
 +
| Baner spesielt bygget for høyhastighetstog || 400 || colspan=2 | 400
 
|}
 
|}
 
</figtable>
 
</figtable>
 +
 +
 +
{{lærebokstoff|Differanse mellom plattformlengde og dimensjonerende toglengde skal ivareta mulighet for at togene effektivt skal kunne stoppe med minst mulig tidstap. Ingen eller liten differanse mellom tog- og plattformlengde medfører tidligere/saktere nedbremsing for å sikre at alle dører kommer innenfor plattformlengden.}}
  
 
{|
 
{|
Linje 115: Linje 122:
 
| width=25 | 1) || For plattformer med trafikk avgrenset til én eller få bestemte materielltyper, kan kortere plattformer enn 100 m etableres og opprettholdes så lenge alminnelig av- og påstigning til tog kan gjennomføres.
 
| width=25 | 1) || For plattformer med trafikk avgrenset til én eller få bestemte materielltyper, kan kortere plattformer enn 100 m etableres og opprettholdes så lenge alminnelig av- og påstigning til tog kan gjennomføres.
 
|-
 
|-
| 2) || For fjerntrafikk gjelder kravet for minst én av plattformene.
+
| 2) || Lengde på plattform tilpasses den til enhver tid gjeldende fjerntogsstrategi. Ansvaret for en slik strategi er tillagt Jernbanedirektoratet.
 
|-
 
|-
 
| 3) || For stasjoner med begrenset trafikkgrunnlag kan plattformlengde reduseres til minimum 220 meter
 
| 3) || For stasjoner med begrenset trafikkgrunnlag kan plattformlengde reduseres til minimum 220 meter
 +
|-
 +
| 4) || Plattformlengde kan reduseres til 250 meter for å tilpasse til dagens trafikk, dersom det tilrettelegges for fremtidig utvidelse av plattformlengde til 350 meter.
 
|}
 
|}
  
For tilfellet 1) og 3) skal konsekvensen av redusert plattformlengde mht. infrastrukturkapasitet på banen/strekningen vurderes og dokumenteres.
+
b) For tilfellet 1) og 3) skal konsekvensen av redusert plattformlengde mht. infrastrukturkapasitet på banen/strekningen vurderes og dokumenteres.
For tilfellene 1), 2) og 3) skal tiltak for å kompensere for økt risiko ved kortere plattform dokumenteres.
+
 
 +
c) For tilfellene 1), 2) og 3) skal tiltak for å kompensere for økt risiko ved kortere plattform dokumenteres.
  
 
==Spor mot plattformer==
 
==Spor mot plattformer==
For spor mot plattformer gjelder følgende:
+
a) ''For nye plattformer skal spor mot plattform ha radius ≥ 2000 m''
 +
 
 +
{{lærebokstoff|Krav i TSI INF 4.2.9.4 er som følger: "Track adjacent to the platforms for new lines shall preferably be straight, but shall nowhere have a
 +
radius of less than 300 m." Krav i jernbaneinfrastrukturforskriftens § 3-4.Plattformer m.m. lyder: "Høyde- og avstandsforskjeller mellom tog og plattformer skal minimaliseres slik at passasjerenes sikkerhet ved av- og påstigning ivaretas. Nye plattformer skal ikke legges i kurve med radius under 2000 meter." Følgelig er det nasjonale kravet strengere enn TSI-kravet og det er jernbaneinfrastrukturforskriftens krav som er tatt inn i Teknisk regelverk. For å søke dispensasjon fra dette kravet må det først søkes dispensasjon fra Teknisk regelverk. Med godkjent dispensasjon fra Teknisk regelverk kan utbygger søke dispensasjon hos Statens jernbanetilsyn fra kravet i jernbaneinfrastrukturforskriften.}}
 +
 
 +
b) ''Ved plattformforlengelse og økning av plattformhøyde skal spor mot plattform ha radius ≥ 300 m''
  
*sporene skal ha radius ≥ 2000 m
+
c) Plattform mot kurvens ytterside bør unngås på grunn av siktforhold. Dersom plattform i ytterkurve er påkrevd og siktforholdene samtidig redusert skal plattformen utrustes slik at føreren, evt. i samarbeid med ombordpersonalet, har oversikt langs hele toget ved av- og påstigning
*plattform mot kurvens ytterside bør unngås på grunn av siktforhold. Dersom plattform i ytterkurve er påkrevd og siktforholdene samtidig redusert skal plattformen utrustes slik at føreren, evt. i samarbeid med ombordpersonalet, har oversikt langs hele toget ved av- og påstigning
+
 
*sporets overhøyde skal ikke overstige 80 mm (nye baner) / 130 mm (eksisterende baner)
+
d) Sporets overhøyde skal ikke overstige 80 mm (nye baner) / 130 mm (eksisterende baner)
*sporveksler bør unngås
+
 
*sporene skal ikke ha større stigning/fall enn 12,5 ‰. Dersom det forekommer skifting av passasjervogner ved plattform, skal stigning/fall ikke overstige 2 ‰.
+
e) Sporveksler bør unngås
 +
 
 +
f) Sporene skal ikke ha større stigning/fall enn 12,5 ‰.  
 +
 
 +
g) ''Der det planlegges for skjøting og deling av passasjervogner, med eller uten egen trekkraft, skal stigning/fall skal ikke overstige 2,5 ‰.''
  
 
Det vises for øvrig til [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver|Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver]], samt avsnitt [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant|Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant]].
 
Det vises for øvrig til [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver|Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver]], samt avsnitt [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant|Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant]].
 +
 +
== Tillatt hastighet for passerende tog ==
 +
a) Største tillatte hastighet for tog som passerer plattform er begrenset av bredden av [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Sikkerhetssone|Sikkerhetssone]] og [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Varsling av passerende tog|Varsling av passerende tog]].
 +
 +
b) Ved hastighet > 200 km/h skal prosedyre og fysiske barrierer hindre at passasjerer kan oppholde seg nærmere enn 2 meter fra plattformkant ved togpassering.
 +
 +
=== Varsling av passerende tog ===
 +
a) Passerende tog skal varsles visuelt og med høyttaler i henhold til <xr id="Varsling av passerende tog" />.
 +
 +
<figtable id = "Varsling av passerende tog">
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
|-
 +
|+<caption>Varsling av passerende tog</caption>
 +
! Tillatt hastighet [km/h] !! Visuell varsling !! Varsling med høyttaler
 +
|-
 +
| V ≤ 50  || - || -
 +
|-
 +
| 50 < V ≤ 140 || Ja || -
 +
|-
 +
| v > 140 || Ja || Ja
 +
|}
 +
</figtable>
  
 
==Atkomst til plattform==
 
==Atkomst til plattform==
Plattformer skal være tilgjengelige for snøryddingsutstyr.  Fri høyde under samtlige konstruksjoner på plattformen skal være minst 2,70 m.
+
a) Plattformer skal være tilgjengelige for snøryddingsutstyr.   
 +
 
 +
b) Fri høyde under samtlige konstruksjoner på plattformen skal være minimum 2,70 m.
 +
 
 +
c) Fjerntogplattformer skal være tilgjengelige for bagasjetraller og mindre postbiler. Ved store stasjoner kreves planskilt atkomst for disse.
  
Fjerntogplattformer skal være tilgjengelige for bagasjetraller og mindre postbiler. Ved store stasjoner kreves planskilt atkomst for disse.
+
d) For atkomst til plattform skal tiltak i <xr id="tab:Tiltak for plankryssing ved stasjoner" /> med tilhørende tallfesting for passasjer- og trafikkmengde gitt av <xr id="fig:Passasjer- og trafikkmengde pr. dimensjonerende time" /> legges til grunn.
 +
 
 +
e) Krav til utforming av personovergang er gitt i [[Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Plattformadkomst i plan|Planoverganger#Plattformatkomst i plan]]
 +
 
 +
f) Krav til utforming av mekanisk stengsel er gitt i [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Mekanisk stengsel ved plattformadkomst i plan|Vedlegg/Mekanisk stengsel ved plattformadkomst i plan]]
 +
 
 +
[[Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Samtidige togbevegelser]] fastsetter betingelser for samtidige togbevegelser på stasjoner med planoverganger.
  
For atkomst til plattform gjelder bestemmelsene i <xr id="tab:Tiltak for plankryssing ved stasjoner" /> med tilhørende tallfesting for passasjer- og trafikkmengde gitt av <xr id="fig:Passasjer- og trafikkmengde pr. dimensjonerende time" />.
 
 
 
<figtable id="tab:Tiltak for plankryssing ved stasjoner">
 
<figtable id="tab:Tiltak for plankryssing ved stasjoner">
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|+<caption> Tiltak for plankryssing ved stasjoner</caption>
 
|+<caption> Tiltak for plankryssing ved stasjoner</caption>
 
|-
 
|-
! Kombinasjon av passasjer- og trafikkmengde !! Tiltak for sikker ferdsel over spor på stasjon
+
! Kombinasjon av passasjer- og trafikkmengde !! Tiltak for stasjoner uten samtidige togbevegelser !! Tiltak for stasjoner med samtidige togbevegelser
 
|-
 
|-
| grønt område (minimumstiltak for alle stasjoner) || *Planoverganger på stasjoner skal plasseres hensiktsmessig mht. kjørendes og gåendes sikt til hhv. planovergangene og sporet<br />
+
| grønt område (minimumstiltak for alle stasjoner) ||  
*Plassering og merking av personoverganger skal utføres slik at stans av tog er mulig i en avstand ikke mindre enn 10 m fra overgangen<br />
+
* Planoverganger på stasjoner skal plasseres hensiktsmessig mht. kjørendes og gåendes sikt til hhv. planovergangene og sporet
*Mekanisk stengsel bør benyttes for å bevisstgjøre de reisende på kryssing av sporet
+
 
 +
* Plassering og merking av personoverganger skal utføres slik at stans av tog er mulig i en avstand ikke mindre enn 10 m fra overgangen– benytt toglengdeskilt ([[Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Signal 74 «Toglengdeskilt» alternativ 1|Signal 74]])
 +
 
 +
* Det skal skiltes for å påvirke til sikker framferd på stasjonen ([[Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Stopp ved planoverganger for veg og stasjoner|Stopp ved planoverganger]]).
 +
 
 +
* [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Mekanisk stengsel ved plattformadkomst i plan|Mekanisk stengsel]] bør benyttes for å bevisstgjøre de reisende på kryssing av sporet
 +
 
 +
||
 +
* Planoverganger på stasjoner skal plasseres hensiktsmessig mht. kjørendes og gåendes sikt til hhv. planovergangene og sporet
 +
 
 +
* Plassering og merking av personoverganger skal utføres slik at stans av tog er mulig i en avstand ikke mindre enn 10 m fra overgangen– benytt toglengdeskilt ([[Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Signal 74 «Toglengdeskilt» alternativ 1|Signal 74]])
 +
 
 +
* Det skal skiltes for å påvirke til sikker framferd på stasjonen ([[Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Stopp ved planoverganger for veg og stasjoner|Stopp ved planoverganger]]).
 +
 
 +
* [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Mekanisk stengsel ved plattformadkomst i plan|Mekanisk stengsel]] skal benyttes for å bevisstgjøre de reisende på kryssing av sporet
 +
 
 +
* Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler.
 +
** Unntak: lyd- og lyssignaler kan utelates ved overgang over ett spor til midtplattform dersom alle tog stopper ikke mindre enn 10, og ikke mer enn 35 meter foran overgangen.
 +
 
 
|-
 
|-
| gult område (utvidede tiltak) || *Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler<br />
+
| gult område (tiltak som skal utføres i tillegg til tiltak i grønt område) ||  
*Det skal skiltes for å påvirke til sikker framferd på stasjonen<br />
+
*Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler
 +
 
 
*Gjerder/beplantning bør benyttes for å sikre at passasjerer kun benytter tilrettelagt ferdselsveg over sporene på stasjonen
 
*Gjerder/beplantning bør benyttes for å sikre at passasjerer kun benytter tilrettelagt ferdselsveg over sporene på stasjonen
 +
||
 +
*Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler
 +
 +
* Ferdsel over sporene skal sikres med automatisk bomanlegg
 +
** Unntak: bomanlegg kan utelates ved overgang over ett spor til midtplattform dersom alle tog stopper ikke mindre enn 10, og ikke mer enn 35 meter foran overgangen.
 +
 +
*Gjerder/beplantning bør benyttes for å sikre at passasjerer kun benytter tilrettelagt ferdselsveg over sporene på stasjonen
 +
 
|-
 
|-
| rødt område ||*Planskilt kryssing (over- eller undergang) skal benyttes
+
| rødt område ||colspan=2 | *Planskilt kryssing (over- eller undergang) skal benyttes
 
|}
 
|}
 
</figtable>
 
</figtable>
  
 
<figure id="fig:Passasjer- og trafikkmengde pr. dimensjonerende time">
 
<figure id="fig:Passasjer- og trafikkmengde pr. dimensjonerende time">
[[Bilde:JD530 14 fig003.png|thumb|none|500px|<caption>Passasjer- og trafikkmengde pr. dimensjonerende time</caption>]]
+
[[Bilde:JD530 14 fig003.svg|thumb|none|650px|<caption>Passasjer- og trafikkmengde pr. dimensjonerende time</caption>]]
 
</figure>
 
</figure>
  
 +
{{lærebokstoff|Antall av- og påstigende gjelder antall personer på den plattformen som betinger kryssing av sporet for å komme til/fra plattform.
 +
 +
Når adkomsten krysser bare ett spor og gir adkomst bare til én plattform, skal ikke tog som passerer i tidsrom hvor det ikke ventes tog med passasjerutveksling som krever bruk av adkomsten, tas med i beregningsgrunnlaget.
 +
 +
Eksempler på kryssinger som ikke skal regnes med:
 +
* Kryssing mellom to tog uten passasjerutveksling
 +
* Kryssing mellom et tog med passasjerutveksling og et tog uten passasjerutveksling når toget med passasjerutveksling kjøres til den plattformen som ikke benytter adkomsten.
 +
 +
Med dimensjonerende time menes den timen i henhold til ruteplan som har flest kryssinger, og antall av- og påstigende, ved stasjonen. Det vil si at ekstra togavganger i forbindelse med arrangementer, høytider o.l. som ikke er oppgitt i ruteplan, ikke skal regnes med.
 +
}}
  
 
===Ledelinjer===
 
===Ledelinjer===
Ledelinjer for svaksynte og blinde på plattform skal anlegges i oppholdssonen. Prinsipper for utforming av ledelinjer på plattform er vist i <xr id="fig:Ledelinjer på plattform" /> Ledelinjer skal ikke legges inn i sikkerhetssonen. For utforming av ledelinjer på øvrige områder av stasjonen / holdeplassen se [http://oslweb004/proarcwebdokvevpapr/proarcweb.asp?WCI=PickFile&Doc_rno=497351&SELECT_FROM=SELECTED_REVISION&REV_ID=1 Håndbok for stasjoner, kap. 8 STY-601164].
+
a) Ledelinjer for svaksynte og blinde på plattform skal anlegges i oppholdssonen. Prinsipper for utforming av ledelinjer på plattform er vist i <xr id="fig:Ledelinjer på plattform" />  
 +
 
 +
b) Ledelinjer skal ikke legges inn i sikkerhetssonen.  
 +
 
 +
For utforming av ledelinjer på øvrige områder av stasjonen / holdeplassen se [HTTP://OSLWEB020/PROARCWEB/PROARCWEB.ASP?WCI=PICKFILE&DOC_RNO=568860&SELECT_FROM=SELECTED_REVISION&REV_ID=1 Håndbok for stasjoner, kap. 11 STY-602998].
  
 
<figure id="fig:Ledelinjer på plattform">
 
<figure id="fig:Ledelinjer på plattform">
Linje 172: Linje 262:
  
 
==Plattformbredde==
 
==Plattformbredde==
Plattformbredde er summen av sikkerhetssone og oppholdssone. Minste plattformbredde er 2,5 meter for en sideplattform og 3,3 meter for en mellomplattform. I tillegg skal plattformen tilfredsstille krav til [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Sikkerhetssone|sikkerhetssone]] og [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#oppholdssone|oppholdssone]]. For mellomplattform kan bredde avtrappes til min. 2,5 meter ved plattformendene.
+
{{lærebokstoff|Plattformbredde er summen av sikkerhetssone og oppholdssone.}}
 +
 
 +
a) Minste plattformbredde skal være 2,5 meter for en sideplattform og 3,3 meter for en mellomplattform.  
 +
 
 +
b) I tillegg skal plattformen tilfredsstille krav til [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Sikkerhetssone|sikkerhetssone]] og [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#oppholdssone|oppholdssone]]. For mellomplattform kan bredde avtrappes til min. 2,5 meter ved plattformendene.
  
 
===Sikkerhetssone===
 
===Sikkerhetssone===
Sikkerhetssonen (Si) utgjør den del av plattformen som er nærmest sporet.  Bredden av denne sonen er gitt i <xr id="Bredde av sikkerhetssone" />.
+
{{lærebokstoff|Sikkerhetssonen (Si) utgjør den del av plattformen som er nærmest sporet.}}  
  
 +
a) Bredden sikkerhetssonen skal være i henhold til <xr id="Bredde av sikkerhetssone" />.
 
 
 
<figtable id = "Bredde av sikkerhetssone">
 
<figtable id = "Bredde av sikkerhetssone">
Linje 189: Linje 284:
 
|-
 
|-
 
| 140 < V ≤ 200 || 1,5
 
| 140 < V ≤ 200 || 1,5
 +
|-
 +
| V > 200 || 2,0 + fysisk barriere
 
|}
 
|}
 
</figtable>
 
</figtable>
  
 +
b) Sikkerhetssonen skal markeres med en 100 mm bred, varselgul, heltrukken linje <sup>1</sup>.
  
Sikkerhetssonen skal markeres med en 100 mm bred, varselgul, heltrukken linje <sup>1</sup>. I tillegg skal en 100 mm bred, varselgul, heltrukken linje markere plattformkanten.
+
c) Plattformkanten skal markeres med en 100 mm bred, varselgul, heltrukken linje.
Hele sikkerhetssonen skal belegges med taktil varselindikator. Det taktile belegget skal være utformet i henhold til [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Utforming av sikkerhetssone på plattformer|Vedlegg/Utforming av sikkerhetssone på plattformer]].
+
 
 +
d) Hele sikkerhetssonen skal belegges med taktil varselindikator. Det taktile belegget skal være utformet i henhold til [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Utforming av sikkerhetssone på plattformer|Vedlegg/Utforming av sikkerhetssone på plattformer]].
  
 
{{lærebokstoff|1) Varsellinjen er en del av oppholdssonen.}}
 
{{lærebokstoff|1) Varsellinjen er en del av oppholdssonen.}}
  
Sikkerhetssonen skal være fri for hindringer.
+
e) Sikkerhetssonen skal være fri for hindringer.
  
 
===Oppholdssone===
 
===Oppholdssone===
Oppholdssonen utgjør den del av plattformen som ikke er sikkerhetssonen.  
+
{{lærebokstoff|Oppholdssonen utgjør den del av plattformen som ikke er sikkerhetssonen.}}
 
 
Breddekravene skal oppfylles i en lengde av minst 200 m. Ved plattformender får bredden minskes med maks. 2 m, dog ikke ved plattformsovergang eller trappehus.
 
  
Nødvendig bredde av oppholdssonen bestemmes av nedenstående faktorer og fås gjennom en summering av disse.
+
a) Bredde av oppholdssonen skal bestemmes ved å summere nedenstående faktorer.
  
 
*gangplass for reisende = 1,8 m
 
*gangplass for reisende = 1,8 m
Linje 213: Linje 310:
 
 
 
n = maksimalt antall ventende personer
 
n = maksimalt antall ventende personer
 +
 +
b) Breddekravene skal oppfylles i en lengde av minst 200 m, med unntak av gangplass for reisende som skal oppfylles langs hele plattformen.
 +
 +
c) Ved plattformender får bredden minskes med maks. 2 m, dog ikke ved plattformovergang eller trappehus.
  
 
{{lærebokstoff|Maskinell snørydding legges ikke til grunn for nødvendig bredde på oppholdssonen.}}<br />
 
{{lærebokstoff|Maskinell snørydding legges ikke til grunn for nødvendig bredde på oppholdssonen.}}<br />
  
 
====Krav til bredde for bruk av mobil rullestolrampe====
 
====Krav til bredde for bruk av mobil rullestolrampe====
* På sideplattformer hvor det skal anvendes mobil rullestolrampe skal plattformbredde være minimum 4,5 meter.  
+
a) På sideplattformer hvor det skal anvendes mobil rullestolrampe skal plattformbredde være minimum 3,5 meter ved høy plattform (760 mm) og minimum 4,5 meter ved lav plattform (550 mm).  
* På midtplattformer hvor det skal anvendes mobil rullestolrampe skal bredde fra plattformkant til motstående sikkerhetssone være minimum 4,5 meter.
+
 
 +
b) På midtplattformer hvor det skal anvendes mobil rullestolrampe skal bredde fra plattformkant til motstående sikkerhetssone være minimum 3,5 meter ved høy plattform (760 mm) og minimum 4,5 meter ved lav plattform (550 mm).
 +
 
 +
{{lærebokstoff|Breddekrav til rullestolrampe gjelder ikke ved plattformender.}}
  
 
===Minste avstand mellom faste gjenstander/bygninger og sikkerhetssonen===
 
===Minste avstand mellom faste gjenstander/bygninger og sikkerhetssonen===
Bygninger, hus, benker, trappeoppganger o.l. med lengde over 1 meter skal plasseres med følgende minimumsavstander fra sikkerhetssonens innerkant:
+
a) Bygninger, hus, benker, trappeoppganger o.l. med lengde over 1 meter skal plasseres med følgende minimumsavstander fra sikkerhetssonens innerkant:
  
 
*2,0 m
 
*2,0 m
 
*2,5 m når trafikk med servicebil forekommer
 
*2,5 m når trafikk med servicebil forekommer
  
Master, søyler og andre formål av utstrekning mindre enn 1 meter, får plasseres med følgende minimumsavstand fra sikkerhetssonens innerkant:
+
b) Master, søyler og andre formål av utstrekning mindre enn 1 meter, kan plasseres med følgende minimumsavstand fra sikkerhetssonens innerkant:
  
 
*1,5 m  
 
*1,5 m  
Linje 233: Linje 337:
 
==Plattformender==
 
==Plattformender==
 
===Merking av plattformender===
 
===Merking av plattformender===
Plattformender skal merkes både visuelt og taktilt
+
a) Plattformender skal merkes både visuelt og taktilt
  
 
===Avfasing av plattformendene===
 
===Avfasing av plattformendene===
 +
a) Plattformkanten skal avfases med minst 50 mm i endene av plattformen.
  
Plattformkanten skal avfases med minst 50 mm i endene av plattformen. Avfasingen fra opprinnelig bredde skal ha en stigning på 1:40 eller mindre (dvs. 2 m lengde eller mer).
+
b) Avfasingen fra opprinnelig bredde skal ha en stigning på 1:40 eller mindre (dvs. 2 m lengde eller mer).
  
 
<figure id="fig:Avfasing av plattformkant">
 
<figure id="fig:Avfasing av plattformkant">
 
[[Bilde:JD530 14 fig004.png|thumb|none|500px|<caption>Avfasing av plattformkant</caption>]]
 
[[Bilde:JD530 14 fig004.png|thumb|none|500px|<caption>Avfasing av plattformkant</caption>]]
 
</figure>
 
</figure>
 +
 +
== Plattformens tverrprofil ==
 +
a) Nye plattformer skal bygges med 2% fall fra plattformkant.
 +
 +
b) Ved forlengelse og/eller forhøyning av plattform skal det bygges 2% fall fra plattformkant dersom det er mulig å sikre god drenering av overflatevann uten omfattende inngrep i eksisterende konstruksjoner.
 +
 +
c) Området med fall skal minimum dekke sikkerhetssonen + nødvendig bredde av oppholdssonen.
 +
 +
== Nødvendig avstand til kontaktledning ==
 +
a) Minimum avstander fra plattform og konstruksjoner på plattform til kontaktledning skal ivareta krav gitt i [[Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav#Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler]].
  
 
=Nummerering av spor på stasjoner=
 
=Nummerering av spor på stasjoner=
Spor på stasjoner skal nummereres med arabiske tall. To spor innen samme stasjon skal ikke ha samme nummer. Nummereringen bør følge retningslinjene under. For nummerering av sporveksler, se [[Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Nummerering av sporveksler|Overbygning/Prosjektering/Sporveksler]].
+
a) Spor på stasjoner skal nummereres med arabiske tall.  
 +
 
 +
b) To spor innen samme stasjon skal ikke ha samme nummer.  
 +
 
 +
c) Nummereringen bør følge retningslinjene under.  
  
 
*Parallelle spor i samme sporgruppe gis fortløpende nummer med laveste nummer for sporene nærmest stasjonsbygning/plattform
 
*Parallelle spor i samme sporgruppe gis fortløpende nummer med laveste nummer for sporene nærmest stasjonsbygning/plattform
 
*Spor med km-retning fra Oslo gis de laveste nummer på strekninger med dobbeltspor/4 spor
 
*Spor med km-retning fra Oslo gis de laveste nummer på strekninger med dobbeltspor/4 spor
 
*Spor med km-retning til Oslo gis de høyeste nummer på strekninger med dobbeltspor/4 spor
 
*Spor med km-retning til Oslo gis de høyeste nummer på strekninger med dobbeltspor/4 spor
Togspor nummereres med lavere nummer i forhold til sidespor
+
 
 +
d) Togspor skal nummereres med lavere nummer i forhold til sidespor
 +
 
 
*Ved flere sporgrupper innen stasjonen foretas nummereringen – bortsett fra togsporgruppa – fra den ende av stasjonen som ligger nærmest Oslo
 
*Ved flere sporgrupper innen stasjonen foretas nummereringen – bortsett fra togsporgruppa – fra den ende av stasjonen som ligger nærmest Oslo
  
 
<figure id="fig:Eksempel på nummerering av stasjonsspor på enkeltsporet strekning">
 
<figure id="fig:Eksempel på nummerering av stasjonsspor på enkeltsporet strekning">
[[Bilde:JD530 14 fig005.png|thumb|center|350px|<caption>Eksempel på nummerering av stasjonsspor på enkeltsporet strekning</caption>]]
+
[[Bilde:JD530 14 fig005.png|thumb|none|500px|<caption>Eksempel på nummerering av stasjonsspor på enkeltsporet strekning</caption>]]
 
</figure>
 
</figure>
  
Linje 263: Linje 384:
 
[[Bilde:JD530 14 fig007.png|thumb|none|500px|<caption>Eksempel på nummerering av stasjonsspor på strekning med 4 spor</caption>]]
 
[[Bilde:JD530 14 fig007.png|thumb|none|500px|<caption>Eksempel på nummerering av stasjonsspor på strekning med 4 spor</caption>]]
 
</figure>
 
</figure>
 +
 +
For nummerering av sporveksler, se [[Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Nummerering av sporveksler|Overbygning/Prosjektering/Sporveksler]].
  
 
=Vedlegg=
 
=Vedlegg=
Linje 269: Linje 392:
  
 
[[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Utforming av sikkerhetssone på plattformer|Utforming av sikkerhetssone på plattformer]]
 
[[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Utforming av sikkerhetssone på plattformer|Utforming av sikkerhetssone på plattformer]]
 +
 +
[[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Mekanisk_stengsel_ved_plattformadkomst_i_plan|Mekanisk stengsel ved plattformadkomst i plan]]

Revisjonen fra 1. nov. 2019 kl. 16:20

1 Hensikt og omfang

Kapitlet fastlegger bygningstekniske og geometriske regler for

 • plattformer
 • nummerering av spor på stasjoner

2 Plattformer

2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant

Figur 1: Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant
Hp plattformhøyde målt vinkelrett på sporplanet
A0 avstand fra spormidt til plattformkant når sporet er rettlinjet
Ai/Ay horisontal avstand fra spormidt til plattformkant når sporet ligger i kurve
Hi/Hy vertikal avstand fra overkant laveste skinne til overkant plattform

a) For plattformer mot rettlinje skal horisontal avstand fra spormidt til plattformkant være i henhold til Tabell 1:

Tabell 1: Plattformhøyder og avstand - rett linje
Plattformtype Hp [mm] A0 [mm]
Lav 550 1680
Høy 760 1680

b) Ved bygging av ny plattform skal det velges høy plattform.

c) Dersom det i særskilte tilfeller er behov for å bygge lav plattform, skal dette behandles i hovedplanprosessen, i tillegg til alminnelig avviksbehandling etter Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser.

d) Byggetoleranser for plattformer er gitt i Tabell 2.

Tabell 2: Byggetoleranser for plattformer
Plattformtype Toleranse i side [mm] Toleranse i høyde [mm]
Lav - 10, + 20 - 20, + 20
Høy - 10, + 10 - 20, 0

e) Ved utforming av plattformen skal det sikres god drenering.

f) For lasteramper mot rettlinje skal horisontal avstand være i henhold til Tabell 3.

Tabell 3: Rampehøyder og avstand - rett linje
Rampetype Hp [mm] A0 [mm]
Ramper mot togspor 700-1400 2240
Ramper mot depotspor 350-1180 1700
Vanlige lasteramper 1100 1700
Godshusramper 1180 1700
Ramper hvor det behandles varme- eller kjølegods som fremføres i vogner med utoverslående dører 1150 1700


Større avstand fra spormidt trengs når det er KP eller OB i nærheten av plattformen, eller når det er en sporveksel foran plattformen/rampen.

Figur 2: Spor med overhøyde

Størrelsen Ai, Hi, Ay og Hy bestemmes ved hjelp av beregningsunderlag gitt i Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver og regler for kurveutslag, jf. Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt.

g) Ved prosjektering av plattformer i kurve skal det tas hensyn til avstanden som vil oppstå mellom togsett og plattformkant. Dersom plattformer må anlegges i så krappe kurver at denne avstanden oppleves som for stor for det aktuelle togmateriellet, bør ekstra tiltak iverksettes individuelt. Slike tiltak kan være:

 • fallrist langs plattformkant
 • kameraovervåking

2.2 Plattformlengde

a) Plattformlengde skal være i henhold til Tabell 4.

Tabell 4: Tabell 4 Plattformlengde
Plattformtype Dimensjonerende toglengde [m] Plattformlengde [m]
Normale krav Minstekrav
Nærtrafikk utenom østlandsområdet 110 175 110 1
Nærtrafikk i østlandsområdet 220 250 220
Regionekspress (Intercity) trafikk 330 350 4
Fjerntrafikk 280-350 2 280-350 2 220 3
Baner spesielt bygget for høyhastighetstog 400 400


Differanse mellom plattformlengde og dimensjonerende toglengde skal ivareta mulighet for at togene effektivt skal kunne stoppe med minst mulig tidstap. Ingen eller liten differanse mellom tog- og plattformlengde medfører tidligere/saktere nedbremsing for å sikre at alle dører kommer innenfor plattformlengden.
1) For plattformer med trafikk avgrenset til én eller få bestemte materielltyper, kan kortere plattformer enn 100 m etableres og opprettholdes så lenge alminnelig av- og påstigning til tog kan gjennomføres.
2) Lengde på plattform tilpasses den til enhver tid gjeldende fjerntogsstrategi. Ansvaret for en slik strategi er tillagt Jernbanedirektoratet.
3) For stasjoner med begrenset trafikkgrunnlag kan plattformlengde reduseres til minimum 220 meter
4) Plattformlengde kan reduseres til 250 meter for å tilpasse til dagens trafikk, dersom det tilrettelegges for fremtidig utvidelse av plattformlengde til 350 meter.

b) For tilfellet 1) og 3) skal konsekvensen av redusert plattformlengde mht. infrastrukturkapasitet på banen/strekningen vurderes og dokumenteres.

c) For tilfellene 1), 2) og 3) skal tiltak for å kompensere for økt risiko ved kortere plattform dokumenteres.

2.3 Spor mot plattformer

a) For nye plattformer skal spor mot plattform ha radius ≥ 2000 m

Krav i TSI INF 4.2.9.4 er som følger: "Track adjacent to the platforms for new lines shall preferably be straight, but shall nowhere have a radius of less than 300 m." Krav i jernbaneinfrastrukturforskriftens § 3-4.Plattformer m.m. lyder: "Høyde- og avstandsforskjeller mellom tog og plattformer skal minimaliseres slik at passasjerenes sikkerhet ved av- og påstigning ivaretas. Nye plattformer skal ikke legges i kurve med radius under 2000 meter." Følgelig er det nasjonale kravet strengere enn TSI-kravet og det er jernbaneinfrastrukturforskriftens krav som er tatt inn i Teknisk regelverk. For å søke dispensasjon fra dette kravet må det først søkes dispensasjon fra Teknisk regelverk. Med godkjent dispensasjon fra Teknisk regelverk kan utbygger søke dispensasjon hos Statens jernbanetilsyn fra kravet i jernbaneinfrastrukturforskriften.

b) Ved plattformforlengelse og økning av plattformhøyde skal spor mot plattform ha radius ≥ 300 m

c) Plattform mot kurvens ytterside bør unngås på grunn av siktforhold. Dersom plattform i ytterkurve er påkrevd og siktforholdene samtidig redusert skal plattformen utrustes slik at føreren, evt. i samarbeid med ombordpersonalet, har oversikt langs hele toget ved av- og påstigning

d) Sporets overhøyde skal ikke overstige 80 mm (nye baner) / 130 mm (eksisterende baner)

e) Sporveksler bør unngås

f) Sporene skal ikke ha større stigning/fall enn 12,5 ‰.

g) Der det planlegges for skjøting og deling av passasjervogner, med eller uten egen trekkraft, skal stigning/fall skal ikke overstige 2,5 ‰.

Det vises for øvrig til Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver, samt avsnitt Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant.

2.4 Tillatt hastighet for passerende tog

a) Største tillatte hastighet for tog som passerer plattform er begrenset av bredden av Sikkerhetssone og Varsling av passerende tog.

b) Ved hastighet > 200 km/h skal prosedyre og fysiske barrierer hindre at passasjerer kan oppholde seg nærmere enn 2 meter fra plattformkant ved togpassering.

2.4.1 Varsling av passerende tog

a) Passerende tog skal varsles visuelt og med høyttaler i henhold til Tabell 5.

Tabell 5: Varsling av passerende tog
Tillatt hastighet [km/h] Visuell varsling Varsling med høyttaler
V ≤ 50 - -
50 < V ≤ 140 Ja -
v > 140 Ja Ja

2.5 Atkomst til plattform

a) Plattformer skal være tilgjengelige for snøryddingsutstyr.

b) Fri høyde under samtlige konstruksjoner på plattformen skal være minimum 2,70 m.

c) Fjerntogplattformer skal være tilgjengelige for bagasjetraller og mindre postbiler. Ved store stasjoner kreves planskilt atkomst for disse.

d) For atkomst til plattform skal tiltak i Tabell 6 med tilhørende tallfesting for passasjer- og trafikkmengde gitt av Figur 3 legges til grunn.

e) Krav til utforming av personovergang er gitt i Planoverganger#Plattformatkomst i plan

f) Krav til utforming av mekanisk stengsel er gitt i Vedlegg/Mekanisk stengsel ved plattformadkomst i plan

Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Samtidige togbevegelser fastsetter betingelser for samtidige togbevegelser på stasjoner med planoverganger.

Tabell 6: Tiltak for plankryssing ved stasjoner
Kombinasjon av passasjer- og trafikkmengde Tiltak for stasjoner uten samtidige togbevegelser Tiltak for stasjoner med samtidige togbevegelser
grønt område (minimumstiltak for alle stasjoner)
 • Planoverganger på stasjoner skal plasseres hensiktsmessig mht. kjørendes og gåendes sikt til hhv. planovergangene og sporet
 • Plassering og merking av personoverganger skal utføres slik at stans av tog er mulig i en avstand ikke mindre enn 10 m fra overgangen– benytt toglengdeskilt (Signal 74)
 • Mekanisk stengsel bør benyttes for å bevisstgjøre de reisende på kryssing av sporet
 • Planoverganger på stasjoner skal plasseres hensiktsmessig mht. kjørendes og gåendes sikt til hhv. planovergangene og sporet
 • Plassering og merking av personoverganger skal utføres slik at stans av tog er mulig i en avstand ikke mindre enn 10 m fra overgangen– benytt toglengdeskilt (Signal 74)
 • Mekanisk stengsel skal benyttes for å bevisstgjøre de reisende på kryssing av sporet
 • Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler.
  • Unntak: lyd- og lyssignaler kan utelates ved overgang over ett spor til midtplattform dersom alle tog stopper ikke mindre enn 10, og ikke mer enn 35 meter foran overgangen.
gult område (tiltak som skal utføres i tillegg til tiltak i grønt område)
 • Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler
 • Gjerder/beplantning bør benyttes for å sikre at passasjerer kun benytter tilrettelagt ferdselsveg over sporene på stasjonen
 • Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler
 • Ferdsel over sporene skal sikres med automatisk bomanlegg
  • Unntak: bomanlegg kan utelates ved overgang over ett spor til midtplattform dersom alle tog stopper ikke mindre enn 10, og ikke mer enn 35 meter foran overgangen.
 • Gjerder/beplantning bør benyttes for å sikre at passasjerer kun benytter tilrettelagt ferdselsveg over sporene på stasjonen
rødt område *Planskilt kryssing (over- eller undergang) skal benyttes
Figur 3: Passasjer- og trafikkmengde pr. dimensjonerende time
Antall av- og påstigende gjelder antall personer på den plattformen som betinger kryssing av sporet for å komme til/fra plattform.

Når adkomsten krysser bare ett spor og gir adkomst bare til én plattform, skal ikke tog som passerer i tidsrom hvor det ikke ventes tog med passasjerutveksling som krever bruk av adkomsten, tas med i beregningsgrunnlaget.

Eksempler på kryssinger som ikke skal regnes med:

 • Kryssing mellom to tog uten passasjerutveksling
 • Kryssing mellom et tog med passasjerutveksling og et tog uten passasjerutveksling når toget med passasjerutveksling kjøres til den plattformen som ikke benytter adkomsten.

Med dimensjonerende time menes den timen i henhold til ruteplan som har flest kryssinger, og antall av- og påstigende, ved stasjonen. Det vil si at ekstra togavganger i forbindelse med arrangementer, høytider o.l. som ikke er oppgitt i ruteplan, ikke skal regnes med.

2.5.1 Ledelinjer

a) Ledelinjer for svaksynte og blinde på plattform skal anlegges i oppholdssonen. Prinsipper for utforming av ledelinjer på plattform er vist i Figur 4

b) Ledelinjer skal ikke legges inn i sikkerhetssonen.

For utforming av ledelinjer på øvrige områder av stasjonen / holdeplassen se Håndbok for stasjoner, kap. 11 STY-602998.

Figur 4: Ledelinjer på plattform

2.6 Plattformbredde

Plattformbredde er summen av sikkerhetssone og oppholdssone.

a) Minste plattformbredde skal være 2,5 meter for en sideplattform og 3,3 meter for en mellomplattform.

b) I tillegg skal plattformen tilfredsstille krav til sikkerhetssone og oppholdssone. For mellomplattform kan bredde avtrappes til min. 2,5 meter ved plattformendene.

2.6.1 Sikkerhetssone

Sikkerhetssonen (Si) utgjør den del av plattformen som er nærmest sporet.

a) Bredden sikkerhetssonen skal være i henhold til Tabell 7.

Tabell 7: Bredde av sikkerhetssone
Tillatt hastighet [km/h] Si [m]
V ≤ 50 0,5
50 < V ≤ 140 1,0
140 < V ≤ 200 1,5
V > 200 2,0 + fysisk barriere

b) Sikkerhetssonen skal markeres med en 100 mm bred, varselgul, heltrukken linje 1.

c) Plattformkanten skal markeres med en 100 mm bred, varselgul, heltrukken linje.

d) Hele sikkerhetssonen skal belegges med taktil varselindikator. Det taktile belegget skal være utformet i henhold til Vedlegg/Utforming av sikkerhetssone på plattformer.

1) Varsellinjen er en del av oppholdssonen.

e) Sikkerhetssonen skal være fri for hindringer.

2.6.2 Oppholdssone

Oppholdssonen utgjør den del av plattformen som ikke er sikkerhetssonen.

a) Bredde av oppholdssonen skal bestemmes ved å summere nedenstående faktorer.

 • gangplass for reisende = 1,8 m
 • tillegg for trafikk med servicebil eller lignende = 1,0 m
 • øvrig plass for reisende (forhøyes opp til nærmeste halve meter) = n/200 m,

for n<50 settes n = 0

n = maksimalt antall ventende personer

b) Breddekravene skal oppfylles i en lengde av minst 200 m, med unntak av gangplass for reisende som skal oppfylles langs hele plattformen.

c) Ved plattformender får bredden minskes med maks. 2 m, dog ikke ved plattformovergang eller trappehus.

Maskinell snørydding legges ikke til grunn for nødvendig bredde på oppholdssonen.


2.6.2.1 Krav til bredde for bruk av mobil rullestolrampe

a) På sideplattformer hvor det skal anvendes mobil rullestolrampe skal plattformbredde være minimum 3,5 meter ved høy plattform (760 mm) og minimum 4,5 meter ved lav plattform (550 mm).

b) På midtplattformer hvor det skal anvendes mobil rullestolrampe skal bredde fra plattformkant til motstående sikkerhetssone være minimum 3,5 meter ved høy plattform (760 mm) og minimum 4,5 meter ved lav plattform (550 mm).

Breddekrav til rullestolrampe gjelder ikke ved plattformender.

2.6.3 Minste avstand mellom faste gjenstander/bygninger og sikkerhetssonen

a) Bygninger, hus, benker, trappeoppganger o.l. med lengde over 1 meter skal plasseres med følgende minimumsavstander fra sikkerhetssonens innerkant:

 • 2,0 m
 • 2,5 m når trafikk med servicebil forekommer

b) Master, søyler og andre formål av utstrekning mindre enn 1 meter, kan plasseres med følgende minimumsavstand fra sikkerhetssonens innerkant:

 • 1,5 m
 • 2,0 m når trafikk med servicebil forekommer

2.7 Plattformender

2.7.1 Merking av plattformender

a) Plattformender skal merkes både visuelt og taktilt

2.7.2 Avfasing av plattformendene

a) Plattformkanten skal avfases med minst 50 mm i endene av plattformen.

b) Avfasingen fra opprinnelig bredde skal ha en stigning på 1:40 eller mindre (dvs. 2 m lengde eller mer).

Figur 5: Avfasing av plattformkant

2.8 Plattformens tverrprofil

a) Nye plattformer skal bygges med 2% fall fra plattformkant.

b) Ved forlengelse og/eller forhøyning av plattform skal det bygges 2% fall fra plattformkant dersom det er mulig å sikre god drenering av overflatevann uten omfattende inngrep i eksisterende konstruksjoner.

c) Området med fall skal minimum dekke sikkerhetssonen + nødvendig bredde av oppholdssonen.

2.9 Nødvendig avstand til kontaktledning

a) Minimum avstander fra plattform og konstruksjoner på plattform til kontaktledning skal ivareta krav gitt i Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav#Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler.

3 Nummerering av spor på stasjoner

a) Spor på stasjoner skal nummereres med arabiske tall.

b) To spor innen samme stasjon skal ikke ha samme nummer.

c) Nummereringen bør følge retningslinjene under.

 • Parallelle spor i samme sporgruppe gis fortløpende nummer med laveste nummer for sporene nærmest stasjonsbygning/plattform
 • Spor med km-retning fra Oslo gis de laveste nummer på strekninger med dobbeltspor/4 spor
 • Spor med km-retning til Oslo gis de høyeste nummer på strekninger med dobbeltspor/4 spor

d) Togspor skal nummereres med lavere nummer i forhold til sidespor

 • Ved flere sporgrupper innen stasjonen foretas nummereringen – bortsett fra togsporgruppa – fra den ende av stasjonen som ligger nærmest Oslo
Figur 6: Eksempel på nummerering av stasjonsspor på enkeltsporet strekning
Figur 7: Eksempel på nummerering av stasjonsspor på dobbeltsporet strekning
Figur 8: Eksempel på nummerering av stasjonsspor på strekning med 4 spor

For nummerering av sporveksler, se Overbygning/Prosjektering/Sporveksler.

4 Vedlegg

Plattformer og lasteramper mot spor i kurver

Utforming av sikkerhetssone på plattformer

Mekanisk stengsel ved plattformadkomst i plan