Forskjell mellom versjoner av «Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Sporveksler og sporforbindelser: Endret ihht. endringsforslag #1771)
(formatering)
(36 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
== Hensikt og omfang ==
+
= Hensikt og omfang =
Kapitlet fastlegger prosjekteringsregler for
+
Kapittelet fastlegger prosjekteringsregler for
 
* kilometrering
 
* kilometrering
 
* horisontalkurvatur
 
* horisontalkurvatur
Linje 13: Linje 13:
 
For prosjektering av nye baner er det "normale krav" som betegner Bane NORs standardkrav. Unntaksvis kan man likevel tillate en lavere traséstandard for å unngå uforholdsmessig store investeringer. Det er da mulighet for å benytte "minste krav". Det er prosjektet (hovedplan) som avgjør om og i tilfelle hvor det er nødvendig å benytte "minste krav". Dispensasjon utover "minste krav" må søkes om på samme måte som for skal-krav.
 
For prosjektering av nye baner er det "normale krav" som betegner Bane NORs standardkrav. Unntaksvis kan man likevel tillate en lavere traséstandard for å unngå uforholdsmessig store investeringer. Det er da mulighet for å benytte "minste krav". Det er prosjektet (hovedplan) som avgjør om og i tilfelle hvor det er nødvendig å benytte "minste krav". Dispensasjon utover "minste krav" må søkes om på samme måte som for skal-krav.
  
== Kilometrering ==
+
= Kilometrering =
  
=== Profil ===
+
== Profil ==
  
 
{{lærebokstoff|Profil er et lengdemål for et definert spor målt i kartplanet langs senterlinjen. Hvert spor har en slik profillinje. I forbindelse med sporveksler, parsellinndeling under bygging eller ved endring av et spors lengde pga. ombygning, kan det oppstå et brudd i profillinjen. Dette bruddet benevnes profilbrudd.}}
 
{{lærebokstoff|Profil er et lengdemål for et definert spor målt i kartplanet langs senterlinjen. Hvert spor har en slik profillinje. I forbindelse med sporveksler, parsellinndeling under bygging eller ved endring av et spors lengde pga. ombygning, kan det oppstå et brudd i profillinjen. Dette bruddet benevnes profilbrudd.}}
Linje 21: Linje 21:
 
a) '''Profil:''' Profil skal angis i hele meter.
 
a) '''Profil:''' Profil skal angis i hele meter.
  
=== Kilometer ===
+
== Kilometer ==
  
 
{{lærebokstoff|Kilometer (km) er en posisjonsangivelse langs en banes trasé og benyttes til å stedfeste objekter langs denne. Kilometer øker fra kilometreringens utgangspunkt. Der en ny eller ombygget bane møter en eksisterende bane eller der to baner med ulik kilometer samles, kan det oppstå et brudd i kilometreringen. Dette bruddet benevnes kjedebrudd.}}
 
{{lærebokstoff|Kilometer (km) er en posisjonsangivelse langs en banes trasé og benyttes til å stedfeste objekter langs denne. Kilometer øker fra kilometreringens utgangspunkt. Der en ny eller ombygget bane møter en eksisterende bane eller der to baner med ulik kilometer samles, kan det oppstå et brudd i kilometreringen. Dette bruddet benevnes kjedebrudd.}}
Linje 44: Linje 44:
  
 
d) '''Kilometreringsreferanse:''' Kilometerverdier skal refereres til bestemmende spor.
 
d) '''Kilometreringsreferanse:''' Kilometerverdier skal refereres til bestemmende spor.
# Utførelse: Ved flersporet bane skal normalt utgående hovedspor benyttes som bestemmende spor.
+
# Utførelse: Ved flersporet bane skal utgående hovedspor benyttes som bestemmende spor.
 
# Utførelse: Dersom to eller flere baner er parallellført i samme trasé, skal normalt det lengste spor benyttes som det bestemmende spor.
 
# Utførelse: Dersom to eller flere baner er parallellført i samme trasé, skal normalt det lengste spor benyttes som det bestemmende spor.
  
Linje 50: Linje 50:
 
For skilting av kilometer og trasépunkter, se [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Signal_75A_.C2.ABKilometerskilt.C2.BB|kilometerskilt]] (se også underavsnittene), [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Signal_75B_.C2.ABKilometerskilt_for_tunneler.C2.BB|kilometerskilt for tunneler]] og [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Skilt_for_tras.C3.A9punkt|skilt for trasépunkt]]
 
For skilting av kilometer og trasépunkter, se [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Signal_75A_.C2.ABKilometerskilt.C2.BB|kilometerskilt]] (se også underavsnittene), [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Signal_75B_.C2.ABKilometerskilt_for_tunneler.C2.BB|kilometerskilt for tunneler]] og [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Skilt_for_tras.C3.A9punkt|skilt for trasépunkt]]
  
==== Kjedebrudd ====
+
=== Kjedebrudd ===
  
 
{{lærebokstoff|Kjedebrudd er brudd i kilometreringen. Kjedebruddet har positiv verdi hvis kilometerverdien øker over bruddet.}}
 
{{lærebokstoff|Kjedebrudd er brudd i kilometreringen. Kjedebruddet har positiv verdi hvis kilometerverdien øker over bruddet.}}
Linje 59: Linje 59:
  
 
Utførelse:
 
Utførelse:
# Bruddet søkes plassert på hel 100-meter, eventuelt hel 10-meter.
+
# Bruddet skal plasseres på hel 100-meter, eventuelt hel 10-meter.
 
# Bruddet skal ikke plasseres i vertikalkurver eller overgangskurver.
 
# Bruddet skal ikke plasseres i vertikalkurver eller overgangskurver.
# Der to baner samles uten at det ligger noen stasjon der, legges kjedebruddet ved første passende anledning på Oslo-siden av samlingsstedet.
+
# Der to baner samles uten at det ligger noen stasjon der, skal kjedebruddet legges ved første passende anledning på Oslo-siden av samlingsstedet.
# Der en bane opphører for å samles med en kortere bane (lavere kilometer), søkes bruddet lagt rett foran første sporveksel på stasjonen.
+
# Der en bane opphører for å samles med en kortere bane (lavere kilometer), skal bruddet legges rett foran første sporveksel på stasjonen.
# Ved lange tunneler søkes kjedebruddet lagt utenfor tunnelmunningene.
+
# Ved lange tunneler skal kjedebruddet legges utenfor tunnelmunningene.
# Bruddet plasseres på et sted der det ikke finnes fundamenter/objekter. Dette for å unngå tvetydige kilometerverdier for samme objekt.
+
# Bruddet skal plasseres på et sted der det ikke finnes fundamenter/objekter. Dette for å unngå tvetydige kilometerverdier for samme objekt.
  
 
For skilting av kjedebrudd, se [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Kjedebrudd|kjedebrudd]] og  
 
For skilting av kjedebrudd, se [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Kjedebrudd|kjedebrudd]] og  
 
[[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Eksakt_kjedebrudd|eksakt kjedebrudd]]
 
[[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Eksakt_kjedebrudd|eksakt kjedebrudd]]
  
== Horisontaltrasé ==
+
= Horisontaltrasé =
  
Hastig­hetspr­ofilet bør i størst mulig grad tilpasses hastighet/vei-dia­gram­mene for de raskeste tog. Det er av den grunn ikke nødvendig at strekningshastig­het kan tillates i ak­selerasjons- og retardasjonsområ­dene nær steder hvor de raskeste tog likevel stopper. Store lokale innsnevringer av profilet for streknings­hastigheten bør unngås.
+
a) '''Hastighetsprofil:''' Hastig­hetspr­ofilet bør i størst mulig grad tilpasses hastighet/vei-dia­gram­mene for de raskeste tog. {{lærebokstoff|Det er av den grunn ikke nødvendig at strekningshastig­het tillates i ak­selerasjons- og retardasjonsområ­dene nær steder hvor de raskeste tog likevel stopper.}}
 +
#Utførelse: Store lokale innsnevringer av profilet for streknings­hastigheten bør unngås.
  
a) '''Minste lengde for avsnitt med konstant krumning:''' Sirkelkurver og rette avsnitt på linjen skal ha lengde i henhold til <xr id="Minste lengde for avsnitt med konstant krumning" />
+
b) '''Minste lengde for avsnitt med konstant krumning:''' Sirkelkurver og rette avsnitt på linjen skal ha lengde i henhold til <xr id="Minste lengde for avsnitt med konstant krumning" />
  
 
<figtable id="Minste lengde for avsnitt med konstant krumning">
 
<figtable id="Minste lengde for avsnitt med konstant krumning">
Linje 88: Linje 89:
  
  
b) '''Overhøyde ved lave hastigheter:''' Ved hastighet mindre enn eller lik 40 km/h skal det ikke legges inn overhøyde.
+
c) '''Overhøyde ved lave hastigheter:''' Ved hastighet mindre enn eller lik 40 km/h skal det ikke legges inn overhøyde.
# Unntak: Om særskilte forhold tilsier bruk av overhøyde skal denne maksimalt være 60 mm. Unntaket gjelder ikke for oppstillingsspor eller ved sporsperrer.
+
# Unntak: Om særskilte forhold tilsier bruk av overhøyde skal denne maksimalt være 60 mm. Unntaket gjelder ikke for hensettingsspor eller ved sporsperrer.
  
  
=== Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger ===
+
== Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger ==
{{lærebokstoff|Av hensyn til sikkerhet, komfort og vedlikeholdsbehov skal man på en fornuftig måte takle de topografiske situasjoner. Traséen skal være slik at vedlikeholdsbehovet blir lavt og komforten høy.}}
+
{{lærebokstoff|Av hensyn til sikkerhet, komfort og vedlikeholdsbehov er oppgaven å takle de topografiske situasjoner på en fornuftig måte. Et generelt prinsipp er at traséen utformes slik at vedlikeholdsbehovet blir lavt og komforten høy.}}
  
 
Dimensjonerende parametre for traséen er gitt i <xr id="tab:Dimensjonerende parametre for nye baner og linjeomlegginger" />.
 
Dimensjonerende parametre for traséen er gitt i <xr id="tab:Dimensjonerende parametre for nye baner og linjeomlegginger" />.
Linje 108: Linje 109:
 
| a) &nbsp;&nbsp;
 
| a) &nbsp;&nbsp;
 
| <math>R_\text{min}</math>
 
| <math>R_\text{min}</math>
| minste radius
+
| minste radius <sup>1)</sup>
 
| align="center"| 250 m
 
| align="center"| 250 m
| align="center"| 190 m
+
| align="center"| 190 m  
 
|-
 
|-
 
| b)
 
| b)
 
| <math>h_{maks}\,</math>
 
| <math>h_{maks}\,</math>
| maksimal verdi for over­hø­yden <sup>1)</sup>
+
| maksimal verdi for over­hø­yden <sup>2)</sup>
 
| colspan="2" align="center"| 150 mm
 
| colspan="2" align="center"| 150 mm
 
|-
 
|-
Linje 129: Linje 130:
 
| e)
 
| e)
 
| <math>I_{maks}\,</math>
 
| <math>I_{maks}\,</math>
| grenseverdi for manglende overhøyde <sup>2)</sup>
+
| grenseverdi for manglende overhøyde <sup>3)</sup>
 
| colspan="2" align="center"| R ≤ 600: 100 mm <br>
 
| colspan="2" align="center"| R ≤ 600: 100 mm <br>
 
R > 600: 130 mm
 
R > 600: 130 mm
Linje 147: Linje 148:
 
| h)
 
| h)
 
| <math>E_{maks}\,</math>
 
| <math>E_{maks}\,</math>
| grenseverdi for overskudds­overhøyde  <sup>3)</sup>
+
| grenseverdi for overskudds­overhøyde  <sup>4)</sup>
 
| align="center"| 70 mm
 
| align="center"| 70 mm
 
| align="center"| 100 mm
 
| align="center"| 100 mm
Linje 153: Linje 154:
 
| i)
 
| i)
 
| <math>V_g \,</math>
 
| <math>V_g \,</math>
| hastighet for de langsomt­gående tog <sup>3)</sup>
+
| hastighet for de langsomt­gående tog <sup>4)</sup>
 
| colspan="2" align="center"| 80 km/h
 
| colspan="2" align="center"| 80 km/h
 
|}
 
|}
 
</figtable>
 
</figtable>
 +
# For helsveist spor er krav til minste kurveradius gitt i [[Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor#Minste kurveradius|Helsveist spor#Minste kurveradius]]
 
# For rene persontrafikkbaner gjelder h<sub>maks</sub> = 160 mm (normale krav) og h<sub>maks</sub> = 180 mm (minste krav).
 
# For rene persontrafikkbaner gjelder h<sub>maks</sub> = 160 mm (normale krav) og h<sub>maks</sub> = 180 mm (minste krav).
 
# I kurve med kurveveksel gjelder ''I''<sub>maks</sub> = 80 mm for R ≤ 600 og ''I''<sub>maks</sub> = 100 mm for R > 600.
 
# I kurve med kurveveksel gjelder ''I''<sub>maks</sub> = 80 mm for R ≤ 600 og ''I''<sub>maks</sub> = 100 mm for R > 600.
Linje 167: Linje 169:
 
{{lærebokstoff|For å bedre komforten er det en fordel at det velges en lengre overgangskurve enn i traseringstabellene der det er mulig. Forlengelse utover 50 % av opprinnelig lengde er unødvendig.}}
 
{{lærebokstoff|For å bedre komforten er det en fordel at det velges en lengre overgangskurve enn i traseringstabellene der det er mulig. Forlengelse utover 50 % av opprinnelig lengde er unødvendig.}}
  
=== Dimensjonerende parametre - eksisterende baner ===
+
== Dimensjonerende parametre - eksisterende baner ==
 
For eksisterende trasé er dimens­jonerende parametre for traséen gitt i
 
For eksisterende trasé er dimens­jonerende parametre for traséen gitt i
 
<xr id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell" />.
 
<xr id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell" />.
Linje 240: Linje 242:
 
{{lærebokstoff|''Konvensjonelt materiell'' er hovedsaklig godstog og arbeidsmaskiner. ''Plussmateriell'' er persontog som er godkjent for å kjøre etter plusshastigheter (persontog som ikke er godkjent for dette regnes som konvensjonelt materiell). Persontog med krengeanordning er omfattet under ''krengetogsmateriell''.}}
 
{{lærebokstoff|''Konvensjonelt materiell'' er hovedsaklig godstog og arbeidsmaskiner. ''Plussmateriell'' er persontog som er godkjent for å kjøre etter plusshastigheter (persontog som ikke er godkjent for dette regnes som konvensjonelt materiell). Persontog med krengeanordning er omfattet under ''krengetogsmateriell''.}}
  
 
+
=== Dimensjonerende parametre for plussmateriell ===
==== Dimensjonerende parametre for plussmateriell ====
 
 
For bestemte togsett, såkalt plussmateriell, gjelder
 
For bestemte togsett, såkalt plussmateriell, gjelder
 
<xr id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell" />,
 
<xr id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell" />,
Linje 276: Linje 277:
 
# For overbygningsklasse ''b'' gjelder I<sub>maks</sub> = 130 mm.
 
# For overbygningsklasse ''b'' gjelder I<sub>maks</sub> = 130 mm.
  
==== Dimensjonerende parametre for krengetogsmateriell ====
+
=== Dimensjonerende parametre for krengetogsmateriell ===
 
For krengetog gjelder
 
For krengetog gjelder
 
<xr id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell" />,
 
<xr id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell" />,
Linje 304: Linje 305:
 
| c)
 
| c)
 
| <math>\left(\tfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)_{maks}</math>
 
| <math>\left(\tfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)_{maks}</math>
| grenseverdi for rampe-stign­ings­hastighet
+
| grenseverdi for rampestign­ings­hastighet
 
| 75 mm/s (tilsv. 1:3.7 V)
 
| 75 mm/s (tilsv. 1:3.7 V)
 
|}
 
|}
Linje 313: Linje 314:
 
{{lærebokstoff|Av hensyn til konvensjonelt materiell bør overgangskurvene ikke være dimensjonerende for krengetogshastighetene.}}
 
{{lærebokstoff|Av hensyn til konvensjonelt materiell bør overgangskurvene ikke være dimensjonerende for krengetogshastighetene.}}
  
=== Dimensjonerende parametre - sidespor og andre spor på stasjoner ===
+
== Dimensjonerende parametre - sidespor og andre spor på stasjoner ==
  
 
For stasjonsspor, sidespor og øvrige spor gjelder parametrene i <xr id="tab:Dimensjonerende parametre for nye baner og linjeomlegginger" /> (for nye spor) og <xr id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell" /> (for eksisterende spor) med unntak av parametrene gitt i <xr id="tab:Dimensjonerende parametre for sidespor og andre spor på stasjoner" />:
 
For stasjonsspor, sidespor og øvrige spor gjelder parametrene i <xr id="tab:Dimensjonerende parametre for nye baner og linjeomlegginger" /> (for nye spor) og <xr id="tab:Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell" /> (for eksisterende spor) med unntak av parametrene gitt i <xr id="tab:Dimensjonerende parametre for sidespor og andre spor på stasjoner" />:
Linje 344: Linje 345:
 
</figtable>
 
</figtable>
  
=== Kombinasjonskurver ===
+
== Kombinasjonskurver og motsattrettede overgangskurver ==
  
 
a) '''Kombinasjonskurver:''' Kombinasjonskurver bør unngås.
 
a) '''Kombinasjonskurver:''' Kombinasjonskurver bør unngås.
Linje 351: Linje 352:
  
 
<figure id="fig:Pilhøydediagram for kombinasjonskurve">
 
<figure id="fig:Pilhøydediagram for kombinasjonskurve">
[[Fil:JD530 05 fig002.png|thumb|600px|center|<caption>Pilhøydediagram for kombinasjonskurve</caption>]]
+
[[Fil:Pilhøydediagram_for_kombinasjonskurve.svg|thumb|600px|center|<caption>Pilhøydediagram for kombinasjonskurve</caption>]]
 
</figure>
 
</figure>
  
Linje 367: Linje 368:
 
:::<math>h_{12} \leq 198 \cdot\tfrac{L_{12}}{V}</math> &nbsp;(eksisterende baner)}}
 
:::<math>h_{12} \leq 198 \cdot\tfrac{L_{12}}{V}</math> &nbsp;(eksisterende baner)}}
  
 +
b) '''Motsattrettede overgangskurver:''' Felles begynnerpunkt for motsattrettede overgangskurver (FOB) bør unngås. Et rettlinjet parti bør legges inn mellom kontrakurver.
  
=== Kurver uten overgangskurver ===
+
== Kurver uten overgangskurver ==
  
 
Kravene i dette avsnittet gjelder kun for togspor.
 
Kravene i dette avsnittet gjelder kun for togspor.
Linje 375: Linje 377:
  
  
a) '''Maksimalt sprang i manglende overhøyde (ΔI<sub>maks</sub>):''' Sprang i manglende overhøyde skal maksimalt være 100 mm for V ≤ 200 km/h, 85 mm for 200 km/h < V ≤ 230 km/h og 25 mm for V > 230 km/h.
+
a) '''Maksimalt sprang i manglende overhøyde (ΔI<sub>maks</sub>):''' Sprang i manglende overhøyde skal ikke overstige verdier gitt i <xr id="tab:Maksimalt sprang i manglende overhøyde" />
 +
 
 +
<figtable id="tab:Maksimalt sprang i manglende overhøyde">
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ <caption>Maksimalt sprang i manglende overhøyde på stasjoner og på fri linje</caption>
 +
! rowspan="2" |Hastighetsintervall
 +
! rowspan="2" |Fri linje
 +
! colspan="2" |Stasjonsområder
 +
|-
 +
! Normale krav
 +
! colspan="2" |Minste krav
 +
|-
 +
| align="center"|V ≤ 60 km/h
 +
| 50 mm
 +
| align="right"|110 mm
 +
| align="right"|130 mm
 +
|-
 +
| align="center"|60 km/h < V ≤ 200 km/h
 +
| 40 mm
 +
| align="right"|100 mm
 +
| align="right"|125 mm
 +
|-
 +
| align="center"|200 km/h < V ≤ 230 km/h
 +
| 30 mm
 +
| colspan="2" align="center" |85 mm
 +
|-
 +
| align="center"|V > 230 km/h
 +
| 25 mm
 +
| colspan="2" align="center"|-
 +
|-
 +
|}
 +
</figtable>
 +
 
 +
 
  
  
Linje 385: Linje 420:
  
 
<figure id="fig:Kombinasjoner av kurveelementer uten overgangskurver">
 
<figure id="fig:Kombinasjoner av kurveelementer uten overgangskurver">
[[Fil:Tegning-fra-EN13803.png|thumb|600px|center|<caption>Kombinasjoner av kurveelementer uten overgangskurver</caption>]]
+
[[Fil:Figur_2_Kombinasjoner_av_kurveelementer_uten_overgangskurver2.svg|thumb|800px|center|<caption>Kombinasjoner av kurveelementer uten overgangskurver</caption>]]
 
</figure>
 
</figure>
  
Linje 398: Linje 433:
  
  
c) '''Rampestigningshastighet for rampe uten overgangskurve:''' Overhøyderamper der det ikke er overgangskurve skal ikke ha rampestigningshastighet større enn 46 mm/s.
+
c) '''Rampestigningshastighet i ramper uten overgangskurve:''' Rampestigningshastighet i ramper uten overgangskurve skal ikke være større enn 46 mm/s.
# Nye baner skal ikke ha overhøyderamper som ikke sammenfaller med en overgangskurve.
+
#Utførelse: For nye baner skal overhøyderampen sammenfalle med en overgangskurve.
  
=== Bufferoverdekning i S-kurve ===
+
== Bufferoverdekning i S-kurve ==
For å sikre ønsket bufferoverdekning i sirkelkurver som krummer i forskjellig retning, skal det enten velges tilstrekkelig store radier eller det skal anlegges en rettlinje mellom kurvene.
+
a) '''Bufferoverdekning:''' For å sikre ønsket bufferoverdekning i sirkelkurver som krummer i forskjellig retning, skal det enten velges tilstrekkelig store radier eller det skal anlegges en rettlinje mellom kurvene.
  
Hvis <math>\tfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}</math> ≥ 120 anlegges ingen rettlinje.
+
#Utførelse: Hvis <math>\tfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}</math> ≥ 120 anlegges ingen rettlinje.
 +
#Utførelse: Hvis 100 ≤ <math>\tfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}</math> < 120 anlegges en rettlinje på 7 meter i spor som skal trafikkeres av personvogner og ingen rettlinje i spor som bare skal trafikkeres med godsvogner.
 +
#Utførelse: Hvis <math>\tfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}</math> < 100 anlegges en rettlinje på 10 meter i spor som skal trafikkeres av personvogner og 7 meter i spor som bare skal trafikkeres med godsvogner.
 +
#Utførelse: Begge radiene skal være større enn eller lik 150 meter. Det antas at radiene er positive i de ovenstående formler.
  
Hvis 100 ≤ <math>\tfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}</math> < 120 anlegges en rettlinje på 7 meter i spor som skal trafikkeres av personvogner og ingen rettlinje i spor som bare skal trafikkeres med godsvogner.
+
== Sporveksler og sporforbindelser ==
 
 
Hvis <math>\tfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}</math> < 100 anlegges en rettlinje på 10 meter i spor som skal trafikkeres av personvogner og 7 meter i spor som bare skal trafikkeres med godsvogner.
 
 
 
Begge radiene skal større enn eller lik 150 meter. Det antas at radiene er positive i de ovenstående formler.
 
 
 
=== Sporveksler og sporforbindelser ===
 
  
 
a) '''Plassering av sporveksler 1:''' Sporveksler bør ligge i rette avsnitt. Ved aksellast større enn 25 tonn skal sporveksler ligge i rette avsnitt.
 
a) '''Plassering av sporveksler 1:''' Sporveksler bør ligge i rette avsnitt. Ved aksellast større enn 25 tonn skal sporveksler ligge i rette avsnitt.
Linje 423: Linje 455:
 
{{lærebokstoff|Kurveveksler kan medføre økt vedlikeholdsbehov i forhold til rette sporveksler. I kurveveksler i spor med overhøyde kan tyngdekraften medføre et behov for økt omleggingskraft. Tyngdekraften vil også påvirke fraliggende tunges posisjon i forhold til stokkskinnen. Disse forholdene kan i noen tilfeller medføre behov for en ekstra drivmaskin for å sikre at minimumsavstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne overholdes. Det er krav om en kost/nytte-analyse ved krumming av sporveksler, jf. punkt d) i [[Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Minste kurveradius for kurveveksler|Sporveksler#Minste kurveradius for kurveveksler]].}}
 
{{lærebokstoff|Kurveveksler kan medføre økt vedlikeholdsbehov i forhold til rette sporveksler. I kurveveksler i spor med overhøyde kan tyngdekraften medføre et behov for økt omleggingskraft. Tyngdekraften vil også påvirke fraliggende tunges posisjon i forhold til stokkskinnen. Disse forholdene kan i noen tilfeller medføre behov for en ekstra drivmaskin for å sikre at minimumsavstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne overholdes. Det er krav om en kost/nytte-analyse ved krumming av sporveksler, jf. punkt d) i [[Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Minste kurveradius for kurveveksler|Sporveksler#Minste kurveradius for kurveveksler]].}}
  
c) '''Avstand mellom sporveksel og overgangskurve/sirkelkurve/bru/sporveksel:''' Avstanden mellom sporveksel og overgangskurve, sirkelkurve, bru eller annen motstående sporveksel skal ikke være mindre enn avstanden M gitt i [[Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé#Kurver_uten_overgangskurver|Kurver uten overgangskurver]], krav b). ''M'' skal imidlertid ikke være kortere enn 6 m.
+
c) '''Avstand mellom sporveksel og overgangskurve/sirkelkurve/bru/sporveksel:''' Avstanden mellom sporveksel og overgangskurve, sirkelkurve, bru eller annen motstående sporveksel skal ikke være mindre enn avstanden M gitt i [[Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé#Kurver_uten_overgangskurver|Kurver uten overgangskurver]], krav b), beregnet ut fra hastighet over sporvekselens avvikespor. ''M'' skal imidlertid ikke være kortere enn 6 m.
 
# Unntak: Ved sirkelkurver med lik, ensrettet krumning bortfaller kravet til mellomparti ''M''.
 
# Unntak: Ved sirkelkurver med lik, ensrettet krumning bortfaller kravet til mellomparti ''M''.
 
# Unntak: For sporsløyfer med klotoideveksler bortfaller kravet til mellomparti ''M''.
 
# Unntak: For sporsløyfer med klotoideveksler bortfaller kravet til mellomparti ''M''.
Linje 430: Linje 462:
 
{{lærebokstoff|I alle tilfeller bør felles stokkskinneskjøt unngås av hensyn plassering av akseltellere og fremtidig behov for utskifting av tungeanordninger. Hvis felles stokkskinneskjøt ikke kan unngås, må man ta hensyn til plassering av eventuelle akseltellere i forhold til stokkskinneskjøt}}
 
{{lærebokstoff|I alle tilfeller bør felles stokkskinneskjøt unngås av hensyn plassering av akseltellere og fremtidig behov for utskifting av tungeanordninger. Hvis felles stokkskinneskjøt ikke kan unngås, må man ta hensyn til plassering av eventuelle akseltellere i forhold til stokkskinneskjøt}}
  
 +
<figure id="fig:Sirkelkurver med lik, ensrettet krumning">
 +
[[Fil:Ensrettede kurver unntak M.PNG|thumb|600px|center|<caption>Bortfall av M ved sirkelkurver med lik, ensrettet krumning</caption>]]
 +
</figure>
  
 
<figure id="fig:Krav til rettlinje M mellom to motstående sporveksler og sporveksel og kurve">
 
<figure id="fig:Krav til rettlinje M mellom to motstående sporveksler og sporveksel og kurve">
[[Fil:JD530 05 fig003.png|thumb|600px|center|<caption>Krav til rettlinje M mellom to motstående sporveksler og sporveksel og kurve</caption>]]
+
[[Fil:Figur_3_Krav_til_rettlinje_M_mellom_to_motstående_sporveksler_og_sporveksel_og_kurve3.svg|thumb|600px|center|<caption>Krav til rettlinje M mellom to motstående sporveksler og sporveksel og kurve</caption>]]
 
</figure>
 
</figure>
  
 
<figure id="fig:Krav til rettlinje M ved linjedelende sporveksel">
 
<figure id="fig:Krav til rettlinje M ved linjedelende sporveksel">
[[Fil:JD530 05 fig005.png|thumb|600px|center|<caption>Krav til rettlinje M ved linjedelende sporveksel</caption>]]
+
[[Fil:Figur_4_Krav_til_rettlinje_M_ved_linjedelende_sporveksel.svg|thumb|600px|center|<caption>Krav til rettlinje M ved linjedelende sporveksel</caption>]]
 
</figure>
 
</figure>
  
 
<figure id="fig:Sporsløyfe">
 
<figure id="fig:Sporsløyfe">
[[Fil:JD530 05 fig004.png|thumb|600px|center|<caption>Sporsløyfe</caption>]]
+
[[Fil:Figur_5_Sporsløyfe.svg|thumb|600px|center|<caption>Sporsløyfe</caption>]]
 
</figure>
 
</figure>
  
Linje 462: Linje 497:
  
 
<figure id="fig:Krav til rettlinje M mellom to etterfølgende sporveksler">
 
<figure id="fig:Krav til rettlinje M mellom to etterfølgende sporveksler">
[[Fil:JD530 05 fig006.png|thumb|600px|center|<caption>Krav til rettlinje M mellom to etterfølgende sporveksler NB: Ikke samme ''M'' som i det foregående.</caption>]]
+
[[Fil:Figur_6_Krav_til_rettlinje_M_mellom_to_etterfølgende_sporveksler_NB_Ikke_samme_M_som_i_det_foregående..svg|thumb|600px|center|<caption>Krav til rettlinje M mellom to etterfølgende sporveksler NB: Ikke samme ''M'' som i det foregående.</caption>]]
 
</figure>
 
</figure>
  
Linje 482: Linje 517:
 
|}
 
|}
 
</figtable>
 
</figtable>
1) Henviser til første sporveksel i figur 6.
+
# Henviser til første sporveksel i figur 6.
  
  
Linje 495: Linje 530:
  
  
Kontaktledningsanlegget stiller også krav til avstand mellom sporveksler, se [[Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Kontaktledningsutforming#Ledningsf.C3.B8ring_over_sporveksler|Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Kontaktledningsutforming#Ledningsøring_over_sporveksler]].
+
Kontaktledningsanlegget stiller også krav til avstand mellom sporveksler, se [[Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Mekanisk_utforming#Ledningsf.C3.B8ring_over_sporveksler_og_i_vekslingsfelt|Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming#Ledningsføring over sporveksler og i vekslingsfelt]].
  
 
[[Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor#Minste avstand mellom sveiste skjøter|Minste avstand mellom sveiste skjøter]] kan i noen tilfeller sette begrensninger i hvor nærme hverandre sporveksler kan plasseres.
 
[[Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor#Minste avstand mellom sveiste skjøter|Minste avstand mellom sveiste skjøter]] kan i noen tilfeller sette begrensninger i hvor nærme hverandre sporveksler kan plasseres.
  
== Vertikaltrasé ==
+
= Vertikaltrasé =
  
 
{{lærebokstoff| Vertikalkurvaturen har kun to elementer: rettlinjer (stigning/fall) og sirkelkurver.}}
 
{{lærebokstoff| Vertikalkurvaturen har kun to elementer: rettlinjer (stigning/fall) og sirkelkurver.}}
Linje 507: Linje 542:
 
{{lærebokstoff| Selv om krav a) ovenfor ikke gjelder spor på stasjoner (jf. definisjon av hovedspor i Togframføringsforskriften) er det en fordel om gjennomgående spor på stasjoner prosjekteres med lange elementlengder.}}
 
{{lærebokstoff| Selv om krav a) ovenfor ikke gjelder spor på stasjoner (jf. definisjon av hovedspor i Togframføringsforskriften) er det en fordel om gjennomgående spor på stasjoner prosjekteres med lange elementlengder.}}
  
=== Fall og stigninger ===
+
== Fall og stigninger ==
 
{{lærebokstoff| Bestemmende stigning/fall er det fall i promille som beregnes ved å forbinde to punkter i strekningens lengdeprofil med innbyrdes avstand lik 1000 m med en rett linje. For en lengre strekning er det bestemmende fall/stigning den største verdien som fremkommer på en vilkårlig kilometer langs strekningen med denne beregningen. Bestemmende stigning/fall er av betydning for fremføring av tog og er derfor ikke relevant for sidespor.}}
 
{{lærebokstoff| Bestemmende stigning/fall er det fall i promille som beregnes ved å forbinde to punkter i strekningens lengdeprofil med innbyrdes avstand lik 1000 m med en rett linje. For en lengre strekning er det bestemmende fall/stigning den største verdien som fremkommer på en vilkårlig kilometer langs strekningen med denne beregningen. Bestemmende stigning/fall er av betydning for fremføring av tog og er derfor ikke relevant for sidespor.}}
  
Linje 516: Linje 551:
 
|+ <caption>Største bestemmende stigning/fall</caption>
 
|+ <caption>Største bestemmende stigning/fall</caption>
 
! &nbsp;
 
! &nbsp;
! colspan="3" align="center"| Største bestemmende stigning/fall [o/oo]
+
! colspan="2" align="center"| Største bestemmende stigning/fall [o/oo]
 
|-
 
|-
 
| &nbsp;
 
| &nbsp;
Linje 565: Linje 600:
 
c) '''Stasjonsområder:''' Gjennomsnittlig stigning/fall skal ikke overstige 20 ‰ mellom innkjørshovedsignal og utkjørshovedsignal. For [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer|spor mot plattformer]] er kravene gitt [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer|her]]  
 
c) '''Stasjonsområder:''' Gjennomsnittlig stigning/fall skal ikke overstige 20 ‰ mellom innkjørshovedsignal og utkjørshovedsignal. For [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer|spor mot plattformer]] er kravene gitt [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer|her]]  
  
d) '''Stasjoner med samtidig innkjør:''' På en stasjon med samtidig innkjør skal gjennomsnittlig fall fra utkjørhovedsignal til middel ikke overstige  12,5 ‰. I tillegg skal fallet vurderes spesielt med hensyn til om sikkerhetsavstandens lengde er stor nok, se også tabell for sikkerhetsavstander i [[Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Sikkerhetsavstand|Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Sikkerhetsavstand]].
 
  
e) '''Forlengelse av krysningsspor:''' Ved kryssingssporforlengelse skal det tas hensyn til lokale forhold, herunder igangsetting og avbremsing av de tyngste togene på strekningen.
+
For stasjoner med samtidig innkjør er kravet flyttet til [[Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Sikkerhetsavstand|Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Sikkerhetsavstand]].
  
f) '''Hensettingsspor:''' Spor der materiell hensettes skal normalt anlegges horisontalt. Største stigning/fall er 2 ‰ (normale krav) og 5 ‰ (minste krav).
 
  
 +
d) '''Forlengelse av krysningsspor:''' Ved kryssingssporforlengelse skal det tas hensyn til lokale forhold, herunder igangsetting og avbremsing av de tyngste togene på strekningen.
  
g) '''Dekningsgivende objekt''': Sidespor skal ha et dekningsgivende objekt som hindrer at rullende materiell kommer inn på sikret område.
+
e) '''Hensettingsspor:''' Spor der materiell hensettes skal normalt anlegges horisontalt. Største stigning/fall er 2 ‰ (normale krav) og 5 ‰ (minste krav).
 +
 
 +
 
 +
f) '''Dekningsgivende objekt''': Sidespor på linjen og andre spor på stasjoner skal ha et dekningsgivende objekt som hindrer at rullende materiell kommer inn på sikret område.
 
# Utførelse:
 
# Utførelse:
 
:* Dersom fall mot dekningsgivende objekt overstiger 2 ‰ skal sporveksel eller dobbel avsporingstunge brukes for å gi dekning.
 
:* Dersom fall mot dekningsgivende objekt overstiger 2 ‰ skal sporveksel eller dobbel avsporingstunge brukes for å gi dekning.
Linje 588: Linje 625:
 
For krav til sporsperre, se [[Signal/Prosjektering/Sporveksel- og sporsperreutrustning#Sporsperreutrustning - tekniske krav|Sporsperreutrustning - tekniske krav]]
 
For krav til sporsperre, se [[Signal/Prosjektering/Sporveksel- og sporsperreutrustning#Sporsperreutrustning - tekniske krav|Sporsperreutrustning - tekniske krav]]
  
For skilting av fall og stigning, se [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Signal_63A_.C2.ABFallviser.C2.BB|fallviser]] og  [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Signal_63B_.C2.ABStigningsviser.C2.BB|stigningsviser]].
+
For skilting av fall og stigning, se [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Signal_63A_.C2.ABFallviser.C2.BB|fallviser]] og  [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Signal_63B_.C2.ABStigningsviser.C2.BB|stigningsviser]]. Se også [https://trv.banenor.no/PDF/Overbygning/530/Vedlegg/NSB-trykk302-bilag11.pdf NSB-trykk 302 bilag 11] som viser to eksempler på hvor og hvordan fall/stigningsvisere plasseres.
  
 
Se også ''Trafikkregler for Jernbaneverkets nett'', kap. 3 ''Skifting'' som stiller krav til stigning/fall der materiell gjensettes  og krav til stigning/fall på spor ved plattform i [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer_og_spor_på_stasjoner#Spor_mot_plattformer|Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer]].
 
Se også ''Trafikkregler for Jernbaneverkets nett'', kap. 3 ''Skifting'' som stiller krav til stigning/fall der materiell gjensettes  og krav til stigning/fall på spor ved plattform i [[Overbygning/Prosjektering/Plattformer_og_spor_på_stasjoner#Spor_mot_plattformer|Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer]].
  
=== Vertikalkurver ===
+
== Vertikalkurver ==
 
a) '''Minste vertikalkurveradier:''' Vertikalkurver (R<sub>V</sub>) skal ikke være mindre enn som gitt i <xr id="tab:Krav til vertikalkurver for nye baner" /> for nye baner og <xr id="tab:Krav til vertikalkurver for eksisterende baner" /> for eksisterende baner.
 
a) '''Minste vertikalkurveradier:''' Vertikalkurver (R<sub>V</sub>) skal ikke være mindre enn som gitt i <xr id="tab:Krav til vertikalkurver for nye baner" /> for nye baner og <xr id="tab:Krav til vertikalkurver for eksisterende baner" /> for eksisterende baner.
  
Linje 626: Linje 663:
 
# Unntak: Ved stigningsendring mindre enn 1 ‰ legges det ikke inn vertikalkurve. Brekkpunktet som oppstår, skal ikke legges til en overgangskurve eller en sporveksel.
 
# Unntak: Ved stigningsendring mindre enn 1 ‰ legges det ikke inn vertikalkurve. Brekkpunktet som oppstår, skal ikke legges til en overgangskurve eller en sporveksel.
  
== Største hastighet på grunn av sporets geometri ==
+
= Største hastighet på grunn av sporets geometri =
  
 
Maksimalhastigheter for hver overbygningsklasse er beskrevet i [[Overbygning/Prosjektering/Generelle_tekniske_krav#Overbygningsklasser]]. Her er også de enkelte overbygningsklasser beskre­vet.
 
Maksimalhastigheter for hver overbygningsklasse er beskrevet i [[Overbygning/Prosjektering/Generelle_tekniske_krav#Overbygningsklasser]]. Her er også de enkelte overbygningsklasser beskre­vet.
Linje 656: Linje 693:
 
Største hastighet i sporveksler er gitt i kapittel [[Overbygning/Prosjektering/Sporveksler|7 Sporveksler]]. Se for øvrig avsnittet om [[Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé#Sporveksler_og_sporforbindelser|sporveksler og sporforbindelser]] (dette kap.) vedrørende spesielle bestemmelser for sporveksel 1:9 R190 m og 1:9/R = 300 m.
 
Største hastighet i sporveksler er gitt i kapittel [[Overbygning/Prosjektering/Sporveksler|7 Sporveksler]]. Se for øvrig avsnittet om [[Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé#Sporveksler_og_sporforbindelser|sporveksler og sporforbindelser]] (dette kap.) vedrørende spesielle bestemmelser for sporveksel 1:9 R190 m og 1:9/R = 300 m.
  
=== Hastighet i kurver uten overgangskurver ===
+
== Hastighet i kurver uten overgangskurver ==
 
{{lærebokstoff|Kurver uten overgangskurver forekommer både i vanlige spor og i sporforgreninger, hvor sporvekslenes avvikende spor tilstøter rettlinjet spor eller kurve.}}
 
{{lærebokstoff|Kurver uten overgangskurver forekommer både i vanlige spor og i sporforgreninger, hvor sporvekslenes avvikende spor tilstøter rettlinjet spor eller kurve.}}
  
Linje 693: Linje 730:
 
I beregningsformlene antas det at begge radiene er positive og ''R''<sub>1</sub> > ''R''<sub>2</sub>.
 
I beregningsformlene antas det at begge radiene er positive og ''R''<sub>1</sub> > ''R''<sub>2</sub>.
  
=== Hastighet i stigning/fall og vertikalkurver ===
+
== Hastighet i stigning/fall og vertikalkurver ==
  
  
{{lærebokstoff|Største tillatte hastighet i fall er regulert av STY-602159 ''Strekningsbeskrivelse for Jernbaneverkets nett del 2, strekningsoversikt m.m'' i Styringssystemet.}}
+
Største tillatte hastighet i fall er beskrevet i [http://orv.jbv.no/sjn/doku.php?id=strekningsbeskrivelse:tillegg#togs_kjorehastighet Strekningsbeskrivelsen for Bane NORs nett (SJN)]
  
  
Linje 707: Linje 744:
 
</center>
 
</center>
  
== Sporavstander ==
+
= Sporavstander =
  
=== Sporavstand på linjen ===
+
== Sporavstand på linjen ==
  
 
a) '''Sporavstand på dobbelt- eller flersporede strekninger:''' Sporavstanden (Sp) på dobbeltsporede eller flersporede strekninger skal ikke være mindre enn som gitt i <xr id="tab:Minste sporavstander på linjen, nye baner" /> og <xr id="tab:Minste sporavstander på linjen, eksisterende baner" />.
 
a) '''Sporavstand på dobbelt- eller flersporede strekninger:''' Sporavstanden (Sp) på dobbeltsporede eller flersporede strekninger skal ikke være mindre enn som gitt i <xr id="tab:Minste sporavstander på linjen, nye baner" /> og <xr id="tab:Minste sporavstander på linjen, eksisterende baner" />.
Linje 755: Linje 792:
 
|}
 
|}
 
</figtable>
 
</figtable>
1) Kurveutslag er inkludert i sporavstanden.
+
# Kurveutslag er inkludert i sporavstanden.
  
 
For hastigheter mellom 200 og 250 km/h i dobbeltsporet tunnel bestemmes sporavstanden i henhold til [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil for tunneler]]
 
For hastigheter mellom 200 og 250 km/h i dobbeltsporet tunnel bestemmes sporavstanden i henhold til [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil for tunneler]]
  
 
+
== Sporavstand på stasjoner ==
=== Sporavstand på stasjoner ===
 
  
 
a) '''Sporavstand på stasjoner:''' Sporavstanden (Sp) der rullende materiell hensettes og der drifts­oppgaver i forbindelse med det rullende materiell utføres skal være minst 4,70 meter. Det regnes ikke med kurveutslag.
 
a) '''Sporavstand på stasjoner:''' Sporavstanden (Sp) der rullende materiell hensettes og der drifts­oppgaver i forbindelse med det rullende materiell utføres skal være minst 4,70 meter. Det regnes ikke med kurveutslag.
Linje 767: Linje 803:
 
# Behov for større sporavstander kan også oppstå på grunn av objekter som kabelkanaler, kummer o.l., jamfør [[Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler]].
 
# Behov for større sporavstander kan også oppstå på grunn av objekter som kabelkanaler, kummer o.l., jamfør [[Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler]].
  
== Vedlegg ==
+
= Vedlegg =
  
 
[[Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé/Vedlegg/Traseringstabeller for nye baner og linjeomlegginger|Traseringstabeller for nye baner og linjeomlegginger]]
 
[[Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé/Vedlegg/Traseringstabeller for nye baner og linjeomlegginger|Traseringstabeller for nye baner og linjeomlegginger]]

Revisjonen fra 2. des. 2019 kl. 19:17

1 Hensikt og omfang

Kapittelet fastlegger prosjekteringsregler for

 • kilometrering
 • horisontalkurvatur
 • vertikalkurvatur
 • tillatt hastighet
 • sporavstander


Krav som står i tabell i hovedkapitlet er å regne som skal-krav dersom ikke annet er oppgitt. Se forøvrig generelle bestemmelser.

For prosjektering av nye baner er det "normale krav" som betegner Bane NORs standardkrav. Unntaksvis kan man likevel tillate en lavere traséstandard for å unngå uforholdsmessig store investeringer. Det er da mulighet for å benytte "minste krav". Det er prosjektet (hovedplan) som avgjør om og i tilfelle hvor det er nødvendig å benytte "minste krav". Dispensasjon utover "minste krav" må søkes om på samme måte som for skal-krav.

2 Kilometrering

2.1 Profil

Profil er et lengdemål for et definert spor målt i kartplanet langs senterlinjen. Hvert spor har en slik profillinje. I forbindelse med sporveksler, parsellinndeling under bygging eller ved endring av et spors lengde pga. ombygning, kan det oppstå et brudd i profillinjen. Dette bruddet benevnes profilbrudd.

a) Profil: Profil skal angis i hele meter.

2.2 Kilometer

Kilometer (km) er en posisjonsangivelse langs en banes trasé og benyttes til å stedfeste objekter langs denne. Kilometer øker fra kilometreringens utgangspunkt. Der en ny eller ombygget bane møter en eksisterende bane eller der to baner med ulik kilometer samles, kan det oppstå et brudd i kilometreringen. Dette bruddet benevnes kjedebrudd.

a) Kilometerangivelse: Kilometer skal angis i km med tre desimaler, det vil si på nærmeste hele meter.

b) Kilometerangivelse for objekter: Kilometer for objekter bør bestemmes ved å trekke normalen på bestemmende spors senterlinje og å tilordne samme kilometer for alt langs normalen.

c) Felles kilometer: For å forhindre at kilometer oppgis galt i drifts- og avvikssituasjoner skal kilometer være felles når baner ligger i rimelig nærhet til hverandre.

Det utøves skjønn i fastsettelse av minste avstand mellom spor på baner der ulik kilometrering benyttes. I slike situasjoner tas det hensyn til blant annet at
 • vogner kan spore av og stille seg på tvers av begge baner
 • faste konstruksjoner som forhindrer sammenstøt kan skille banene
 • banene kan gå i forskjellige horisontalplan
 • kjedebrudd helst assosieres med et godt synlig fastmerke

Det tas ikke hensyn til

 • støyskjermer, gjerder eller andre lettere konstruksjoner mellom banene
 • vegetasjon
 • rullende materiell utover det som normalt trafikkerer banene


d) Kilometreringsreferanse: Kilometerverdier skal refereres til bestemmende spor.

 1. Utførelse: Ved flersporet bane skal utgående hovedspor benyttes som bestemmende spor.
 2. Utførelse: Dersom to eller flere baner er parallellført i samme trasé, skal normalt det lengste spor benyttes som det bestemmende spor.


For skilting av kilometer og trasépunkter, se kilometerskilt (se også underavsnittene), kilometerskilt for tunneler og skilt for trasépunkt

2.2.1 Kjedebrudd

Kjedebrudd er brudd i kilometreringen. Kjedebruddet har positiv verdi hvis kilometerverdien øker over bruddet.

a) Negative kjedebrudd:Negative kjedebrudd bør unngås.

b) Plassering: Kjedebrudd skal plasseres på linjen, det vil si mellom to stasjoners innkjørhovedsignaler.

Utførelse:

 1. Bruddet skal plasseres på hel 100-meter, eventuelt hel 10-meter.
 2. Bruddet skal ikke plasseres i vertikalkurver eller overgangskurver.
 3. Der to baner samles uten at det ligger noen stasjon der, skal kjedebruddet legges ved første passende anledning på Oslo-siden av samlingsstedet.
 4. Der en bane opphører for å samles med en kortere bane (lavere kilometer), skal bruddet legges rett foran første sporveksel på stasjonen.
 5. Ved lange tunneler skal kjedebruddet legges utenfor tunnelmunningene.
 6. Bruddet skal plasseres på et sted der det ikke finnes fundamenter/objekter. Dette for å unngå tvetydige kilometerverdier for samme objekt.

For skilting av kjedebrudd, se kjedebrudd og eksakt kjedebrudd

3 Horisontaltrasé

a) Hastighetsprofil: Hastig­hetspr­ofilet bør i størst mulig grad tilpasses hastighet/vei-dia­gram­mene for de raskeste tog.

Det er av den grunn ikke nødvendig at strekningshastig­het tillates i ak­selerasjons- og retardasjonsområ­dene nær steder hvor de raskeste tog likevel stopper.
 1. Utførelse: Store lokale innsnevringer av profilet for streknings­hastigheten bør unngås.

b) Minste lengde for avsnitt med konstant krumning: Sirkelkurver og rette avsnitt på linjen skal ha lengde i henhold til Tabell 1

Tabell 1: Minste lengde for avsnitt med konstant krumning
Normale krav [m] Minste krav [m]
0,5 V 0,25 V
 1. Unntak: For linjeoptimalisering mht. krengetog anvendes minste krav der V er krengetogshastigheten.


c) Overhøyde ved lave hastigheter: Ved hastighet mindre enn eller lik 40 km/h skal det ikke legges inn overhøyde.

 1. Unntak: Om særskilte forhold tilsier bruk av overhøyde skal denne maksimalt være 60 mm. Unntaket gjelder ikke for hensettingsspor eller ved sporsperrer.


3.1 Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger

Av hensyn til sikkerhet, komfort og vedlikeholdsbehov er oppgaven å takle de topografiske situasjoner på en fornuftig måte. Et generelt prinsipp er at traséen utformes slik at vedlikeholdsbehovet blir lavt og komforten høy.

Dimensjonerende parametre for traséen er gitt i Tabell 2.

Tabell 2: Dimensjonerende parametre for nye baner og linjeomlegginger
Symbol Definisjon Normale krav Minste krav
a)    minste radius 1) 250 m 190 m
b) maksimal verdi for over­hø­yden 2) 150 mm
c) grense for over­høy­de pga. av­sporing­sfa­ren ved lave hastig­heter mm
d) grenseverdi for rampestigning 1:400
e) grenseverdi for manglende overhøyde 3) R ≤ 600: 100 mm

R > 600: 130 mm

f) grenseverdi for variasjon av den manglende overhøyde 50 mm/s (tilsv. ψ = 0,33 m/s3) 70 mm/s (tilsv. ψ = 0,46 m/s3)
g) grenseverdi for rampestignings­hastighet 35 mm/s (tilsv. 1:8 V) 46 mm/s (tilsv. 1:6 V)
h) grenseverdi for overskudds­overhøyde 4) 70 mm 100 mm
i) hastighet for de langsomt­gående tog 4) 80 km/h
 1. For helsveist spor er krav til minste kurveradius gitt i Helsveist spor#Minste kurveradius
 2. For rene persontrafikkbaner gjelder hmaks = 160 mm (normale krav) og hmaks = 180 mm (minste krav).
 3. I kurve med kurveveksel gjelder Imaks = 80 mm for R ≤ 600 og Imaks = 100 mm for R > 600.
 4. For rene persontrafikkbaner gjelder ikke kravene h) og i).
Av komforthensyn er det en fordel om overhøyden begrenses til 80 mm i kurver hvor toget ofte stopper, for eksempel foran signaler hvor det er planlagt stopp (områder med køkjøring).

Vedlegget traseringstabeller for nye baner og linjeomlegginger angir utfra hastighet og radius verdier for h og L som tilfredsstiller kravene ovenfor for baner med blandet trafikk. For rene persontrafikkbaner benyttes traseringstabeller for nye persontrafikkbaner.

For å bedre komforten er det en fordel at det velges en lengre overgangskurve enn i traseringstabellene der det er mulig. Forlengelse utover 50 % av opprinnelig lengde er unødvendig.

3.2 Dimensjonerende parametre - eksisterende baner

For eksisterende trasé er dimens­jonerende parametre for traséen gitt i Tabell 3.


Tabell 3: Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - konvensjonelt materiell
Symbol Definisjon Krav
a)    minste radius 190 m
b) maksimal verdi for overhøyde 1) 150 mm
c) grense for over­høy­de pga. av­sporing­sfa­ren ved lave hastig­heter mm
d) grenseverdi for rampestig­ning 1:400
e) grenseverdi for manglen­de over­høyde 2)3) 100 mm for R < 290

130 mm for 290 ≤ R ≤ 600
150 mm for R > 600

f) grenseverdi for variasjon av den manglende over­høyde 80 mm/s (tilsv. ψ = 0,52 m/s3)
g) grenseverdi for rampestign­ings­hastighet 55 mm/s (tilsv. 1:5 V)
h) grenseverdi for over­skudds­overhøyde 90 mm for R ≤ 6­00

110 mm for R > 600

i) hastighet for de langsomtgående tog 80 km/h
 1. I kurver hvor toget ofte stopper gjelder hmaks = 130 mm. Eksempelvis ved plattform eller 500 m foran innkjørs- eller blokksignal.
 2. For overbygningsklasse b gjelder Imaks = 100 mm.
 3. I kurve med kurveveksel eller på bro uten gjennomgående ballast gjelder Imaks = 100 mm for R ≤ 350 og Imaks = 130 mm for R > 350.

For krav om overhøyde ved stasjoner, se Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer.

Vedlegget traseringstabeller for eksisterende baner angir utfra hastighet og radius verdier for h og L som tilfredsstiller kravene ovenfor for eksisterende baner med blandet trafikk.

Konvensjonelt materiell er hovedsaklig godstog og arbeidsmaskiner. Plussmateriell er persontog som er godkjent for å kjøre etter plusshastigheter (persontog som ikke er godkjent for dette regnes som konvensjonelt materiell). Persontog med krengeanordning er omfattet under krengetogsmateriell.

3.2.1 Dimensjonerende parametre for plussmateriell

For bestemte togsett, såkalt plussmateriell, gjelder Tabell 3, med unntak av parametrene gitt i Tabell 4:

Tabell 4: Dimensjonerende parametre for eksisterende baner – plussmateriell
Symbol Definisjon Krav
a) grenseverdi for manglen­de over­høyde1) 130 mm for R < 250

(0,6R - 20) mm for 250 ≤ R < 290
153 mm for R ≥ 290

b) grenseverdi for variasjon av den manglende over­høyde 100 mm/s
c) grenseverdi for rampestign­ings­hastighet 69 mm/s
 1. For overbygningsklasse b gjelder Imaks = 130 mm.

3.2.2 Dimensjonerende parametre for krengetogsmateriell

For krengetog gjelder Tabell 3, med unntak av parametrene gitt i Tabell 5.

Tabell 5: Dimensjonerende parametre for eksisterende baner - krengetogsmateriell
Symbol Definisjon Krav
a) grenseverdi for manglen­de over­høyde 1) 160 mm for R < 250

(1,7R - 265) mm for 250 ≤ R ≤ ­300
245 mm for R > 300

b) grenseverdi for variasjon av den manglende over­høyde 122,5 mm/s (tilsv. ψ = 0,80 m/s3
c) grenseverdi for rampestign­ings­hastighet 75 mm/s (tilsv. 1:3.7 V)
 1. For kurve med kurveveksel eller på bro uten gjennomgående ballast skal Imaks ikke overstige 180 mm.
Av hensyn til konvensjonelt materiell bør overgangskurvene ikke være dimensjonerende for krengetogshastighetene.

3.3 Dimensjonerende parametre - sidespor og andre spor på stasjoner

For stasjonsspor, sidespor og øvrige spor gjelder parametrene i Tabell 2 (for nye spor) og Tabell 3 (for eksisterende spor) med unntak av parametrene gitt i Tabell 6:

Tabell 6: Dimensjonerende parametre for sidespor og andre spor på stasjoner
Symbol Definisjon Normale krav Minste krav
a) minste radius 190 m 150 m
b) grenseverdi for rampestigning 1:300
c) grenseverdi for rampestign­ings­hastighet 46 mm/s (tilsv. 1:6 V)

3.4 Kombinasjonskurver og motsattrettede overgangskurver

a) Kombinasjonskurver: Kombinasjonskurver bør unngås.

Det stilles samme traseringskrav for kom­binasjonskurver som for vanlige kurver.

Figur 1: Pilhøydediagram for kombinasjonskurve
Ved kombinasjonskurver bestemmes lengden av overgangskurven slik:
 1. Beregn den fiktive radi­us
     (5)
  der begge radiene er positive med R1 > R2.
 2. Finn deretter h12 og L12 ved å bruke R12 som inng­angsverdi i traseringstabell for nye baner og linjeomlegginger eller traseringstabell for eksisterende baner. Hvis h12 er ulik differansen mellom h1 og h2 finnes følgende alternativer:
  • Endre lengdene av L1 og L2 (kan maksimalt økes med 50% i forhold til verdiene i tabell) og dermed h1 og h2.
  • Øke overhøyden h12 og dermed L12 etter følgende kriterier:
 (normale krav)
 (minste krav når V > 120)
 (minste krav når V ≤ 120)
 (eksisterende baner)

b) Motsattrettede overgangskurver: Felles begynnerpunkt for motsattrettede overgangskurver (FOB) bør unngås. Et rettlinjet parti bør legges inn mellom kontrakurver.

3.5 Kurver uten overgangskurver

Kravene i dette avsnittet gjelder kun for togspor.

Der det ikke er mulig å legge inn overgangskurver mellom rettlinje og sirkelkurve eller mellom to sirkelkurver, vil det oppstå et sprang i den manglende overhøyden (ΔI).


a) Maksimalt sprang i manglende overhøyde (ΔImaks): Sprang i manglende overhøyde skal ikke overstige verdier gitt i Tabell 7

Tabell 7: Maksimalt sprang i manglende overhøyde på stasjoner og på fri linje
Hastighetsintervall Fri linje Stasjonsområder
Normale krav Minste krav
V ≤ 60 km/h 50 mm 110 mm 130 mm
60 km/h < V ≤ 200 km/h 40 mm 100 mm 125 mm
200 km/h < V ≤ 230 km/h 30 mm 85 mm
V > 230 km/h 25 mm -Kombinasjoner av kurver uten overgangskurver kan være (jamfør figur): - motsattrettede kurver uten rettlinjet avsnitt - ensrettede kurver uten rettlinjet avsnitt - motsattrettede kurver med rettlinjet avsnitt - ensrettede kurver med rettlinjet avnsitt

Figur 2: Kombinasjoner av kurveelementer uten overgangskurver

b) Rettlinjet avsnitt mellom to kurver uten overgangskurver: For å betrakte to sprang i den manglende overhøyden som separate, skal det være et rettlinjet avsnitt (M) mellom kurvene etter følgende regler:

M ≥ 0,1 V [m] for 40 ≤ V < 65 km/h
M ≥ 0,15 V [m] for 65 ≤ V ≤ 100 km/h     (4)
M ≥ 0,25 V [m] for V > 100 km/h,

der V er skiltet hastighet over kurvene. Ved pluss-/krengetoghastighet skal den største hastigheten benyttes.

Ved mindre rettlinjet avsnitt enn M, skal sprangene i overhøyde betraktes som ett: ΔI = I1+I2 ved motsattrettede kurver og ΔI = max{I1,I2} ved ensrettede kurver.


c) Rampestigningshastighet i ramper uten overgangskurve: Rampestigningshastighet i ramper uten overgangskurve skal ikke være større enn 46 mm/s.

 1. Utførelse: For nye baner skal overhøyderampen sammenfalle med en overgangskurve.

3.6 Bufferoverdekning i S-kurve

a) Bufferoverdekning: For å sikre ønsket bufferoverdekning i sirkelkurver som krummer i forskjellig retning, skal det enten velges tilstrekkelig store radier eller det skal anlegges en rettlinje mellom kurvene.

 1. Utførelse: Hvis ≥ 120 anlegges ingen rettlinje.
 2. Utførelse: Hvis 100 ≤ < 120 anlegges en rettlinje på 7 meter i spor som skal trafikkeres av personvogner og ingen rettlinje i spor som bare skal trafikkeres med godsvogner.
 3. Utførelse: Hvis < 100 anlegges en rettlinje på 10 meter i spor som skal trafikkeres av personvogner og 7 meter i spor som bare skal trafikkeres med godsvogner.
 4. Utførelse: Begge radiene skal være større enn eller lik 150 meter. Det antas at radiene er positive i de ovenstående formler.

3.7 Sporveksler og sporforbindelser

a) Plassering av sporveksler 1: Sporveksler bør ligge i rette avsnitt. Ved aksellast større enn 25 tonn skal sporveksler ligge i rette avsnitt.

b) Plassering av sporveksler 2: Sporveksler skal ikke plasseres i overgangskurver eller i sirkelkurver med større overhøyde enn 100 mm 1).

 1. Unntak: Ved håndbetjent sporveksel til sidespor skal overhøyden ikke overstige 80 mm.

For plassering av sporveksler i forhold til bruer gjelder krav i Spor på bruer

Kurveveksler kan medføre økt vedlikeholdsbehov i forhold til rette sporveksler. I kurveveksler i spor med overhøyde kan tyngdekraften medføre et behov for økt omleggingskraft. Tyngdekraften vil også påvirke fraliggende tunges posisjon i forhold til stokkskinnen. Disse forholdene kan i noen tilfeller medføre behov for en ekstra drivmaskin for å sikre at minimumsavstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne overholdes. Det er krav om en kost/nytte-analyse ved krumming av sporveksler, jf. punkt d) i Sporveksler#Minste kurveradius for kurveveksler.

c) Avstand mellom sporveksel og overgangskurve/sirkelkurve/bru/sporveksel: Avstanden mellom sporveksel og overgangskurve, sirkelkurve, bru eller annen motstående sporveksel skal ikke være mindre enn avstanden M gitt i Kurver uten overgangskurver, krav b), beregnet ut fra hastighet over sporvekselens avvikespor. M skal imidlertid ikke være kortere enn 6 m.

 1. Unntak: Ved sirkelkurver med lik, ensrettet krumning bortfaller kravet til mellomparti M.
 2. Unntak: For sporsløyfer med klotoideveksler bortfaller kravet til mellomparti M.
 3. Utførelse: Avstanden M måles fra stokkskinneskjøt (SS)/bakkant (BK) på sporvekselen til overgangskurvens begynnelse (OB)/ende (OE), bruens start-/sluttpunkt eller sirkelkurvens kurvepunkt (KP).
I alle tilfeller bør felles stokkskinneskjøt unngås av hensyn plassering av akseltellere og fremtidig behov for utskifting av tungeanordninger. Hvis felles stokkskinneskjøt ikke kan unngås, må man ta hensyn til plassering av eventuelle akseltellere i forhold til stokkskinneskjøt
Figur 3: Bortfall av M ved sirkelkurver med lik, ensrettet krumning
Figur 4: Krav til rettlinje M mellom to motstående sporveksler og sporveksel og kurve
Figur 5: Krav til rettlinje M ved linjedelende sporveksel
Figur 6: Sporsløyfe


d) Plassering av sporsløyfer: Sporsløyfer skal plasseres på rettlinje eller i kurver uten overhøyde.

Ved plassering av sporsløyfer bør det tas hensyn til plass for framtidig ny sporveksel med mindre stigning.


e) Overhøyderamper til utjevning av falsk overhøyde: Overhøyderamper til utjevning av overhøyden ("falsk overhøyde") bak kurveveksler skal ikke ha større rampestigningshastighet enn 35 mm/s (tilsv. 1:8 V).


Ved små radier kan det i alle tilfeller være nødvendig med en rettlinje jamfør Bufferoverdekning i S-kurve.


For sporveksler i vertikalkurver, se Vertikalkurver.


f) Avstand mellom etterfølgende sporveksler: Dersom bakkant sporveksel (BK) i hovedspor møter en tilstøtende sporveksel i stokkskinneskjøten (SS), skal det legges inn en rettlinje M med lengde som angitt i Tabell 8.

Figur 7: Krav til rettlinje M mellom to etterfølgende sporveksler NB: Ikke samme M som i det foregående.


Tabell 8: Minste rettlinje M mellom bakkant sporveksel (BK) i hovedspor og påfølgende stokkskinneskjøt
tgα 1) M [m]
1:9 6
1:12 9
1:14 12
1:18,4 15
1:26,1 18
 1. Henviser til første sporveksel i figur 6.


g) Gjennomkjøring av avvikespor: Ved gjennomkjøring av avvikespor skal følgende hastigheter ikke overskrides:

 • For sporveksel 1:9/ R = 190 m: 35 km/h 1)
 • For sporveksel 1:9/ R = 300 m: 40 km/h 2)
 • For sporveksel 1:12/ R = 500 m: 60 km/h
 1. Unntak: Gjelder ikke driftsbanegårder, skifteområder og andre spor uten persontrafikk.
 2. Unntak: Ved behov for å øke hastigheten til 50 km/h, skal de lokale tekniske og driftsmessige forhold for hver enkelt sporveksel vurderes spesielt.

For alle andre sporveksler uten klotoide gjelder krav a) fra avsnittet Kurver uten overgangskurver.


Kontaktledningsanlegget stiller også krav til avstand mellom sporveksler, se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming#Ledningsføring over sporveksler og i vekslingsfelt.

Minste avstand mellom sveiste skjøter kan i noen tilfeller sette begrensninger i hvor nærme hverandre sporveksler kan plasseres.

4 Vertikaltrasé

Vertikalkurvaturen har kun to elementer: rettlinjer (stigning/fall) og sirkelkurver.

a) Elementlengder: Alle elementlengder i vertikalkurvaturen i hovedspor skal være minst 20 m.

Selv om krav a) ovenfor ikke gjelder spor på stasjoner (jf. definisjon av hovedspor i Togframføringsforskriften) er det en fordel om gjennomgående spor på stasjoner prosjekteres med lange elementlengder.

4.1 Fall og stigninger

Bestemmende stigning/fall er det fall i promille som beregnes ved å forbinde to punkter i strekningens lengdeprofil med innbyrdes avstand lik 1000 m med en rett linje. For en lengre strekning er det bestemmende fall/stigning den største verdien som fremkommer på en vilkårlig kilometer langs strekningen med denne beregningen. Bestemmende stigning/fall er av betydning for fremføring av tog og er derfor ikke relevant for sidespor.

a) Fall og stigning: For nye baner skal bestemmende og absolutt fall/stigning ikke være større enn som gitt i Tabell 9 og Tabell 10.

Tabell 9: Største bestemmende stigning/fall
  Største bestemmende stigning/fall [o/oo]
  Baner med blandet trafikk Persontrafikkbaner
Normale krav 12,5 20
Minste krav 201) 25
 1. Tillates i en lengde opp til 3 km etter en inngående vurdering av stigningsforholdene på vedkommende banestrekning.

Tabell 10: Største absolutte stigning/fall
  Største absolutte stigning/fall [o/oo]
  Baner med blandet trafikk Persontrafikkbaner Sidespor
Normale krav 20 25 30
Minste krav 301) 35 35
 1. For å hindre at et helt godstog blir stående i maksimal stigning tillates ikke stigning over 20 ‰ i sammenhengende lengde på mer enn 300 meter
Strekningen i punkt 1 under Tabell 10 måles fra den profilen hvor stigning/fall overstiger 20 ‰ inntil profilen hvor den faller under 20 ‰ igjen.


b) Forlengelse av eksisterende bane: Når en ny bane driftsmessig betraktes som en forlengelse av en eksisterende bane eller når prosjektet gjelder en linjeomlegging skal bestemmende fall ikke være større enn for den eksisterende bane.

 1. Unntak: Dersom kravet er svært kostbart å gjennomfør skal bestemmende fall velges slik at de forutsatte togtyper kan kjøre i stigning og fall med de tilsiktede hastigheter.


c) Stasjonsområder: Gjennomsnittlig stigning/fall skal ikke overstige 20 ‰ mellom innkjørshovedsignal og utkjørshovedsignal. For spor mot plattformer er kravene gitt her


For stasjoner med samtidig innkjør er kravet flyttet til Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Sikkerhetsavstand.


d) Forlengelse av krysningsspor: Ved kryssingssporforlengelse skal det tas hensyn til lokale forhold, herunder igangsetting og avbremsing av de tyngste togene på strekningen.

e) Hensettingsspor: Spor der materiell hensettes skal normalt anlegges horisontalt. Største stigning/fall er 2 ‰ (normale krav) og 5 ‰ (minste krav).


f) Dekningsgivende objekt: Sidespor på linjen og andre spor på stasjoner skal ha et dekningsgivende objekt som hindrer at rullende materiell kommer inn på sikret område.

 1. Utførelse:
 • Dersom fall mot dekningsgivende objekt overstiger 2 ‰ skal sporveksel eller dobbel avsporingstunge brukes for å gi dekning.
 • Dersom hastigheten i området det gis dekning for er større enn 40 km/h skal sporveksel eller dobbel avsporingstunge brukes for å gi dekning.
 • I øvrige tilfeller kan sporsperre brukes for å gi dekning.
Prosjekteringen må sørge for at dekningsgivende objekt plasseres slik at avsporing av materiell gir minst mulig risiko. Avsporingstunge og sporsperre gir mindre kontroll på avsporet materiell enn hva sporveksel gjør.


Figur 8: Dekningsgivende objekt

For dobbel avsporingstunge anvendes OB.800184

For krav til sporsperre, se Sporsperreutrustning - tekniske krav

For skilting av fall og stigning, se fallviser og stigningsviser. Se også NSB-trykk 302 bilag 11 som viser to eksempler på hvor og hvordan fall/stigningsvisere plasseres.

Se også Trafikkregler for Jernbaneverkets nett, kap. 3 Skifting som stiller krav til stigning/fall der materiell gjensettes og krav til stigning/fall på spor ved plattform i Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer.

4.2 Vertikalkurver

a) Minste vertikalkurveradier: Vertikalkurver (RV) skal ikke være mindre enn som gitt i Tabell 11 for nye baner og Tabell 12 for eksisterende baner.

Tabell 11: Krav til vertikalkurver for nye baner
Normale krav Minste krav
Rv = V2/2,6 [m]

Minste Rv = 4000 m

Rv = V2/3,9 [m]

Minste Rv = 2500 m

 1. Unntak: For sidespor er minste vertikalradius 1500 m (normale krav) og 500 m (minste krav). Det kan dispenseres for kurveradier ned til 250 m under bestemte betingelser vedrørende minste tverrsnitt og bruk av rullende materiell.

Tabell 12: Krav til vertikalkurver for eksisterende baner
V ≤ 130 km/h V > 130 km/h
Rv = 20 V + 500 [m] Rv = 100 V - 10000 [m]
 1. Unntak: I lavbrekk kan Rv = 500 m benyttes uavhengig av hastighet.


b) Overgangskurver og sporveksler: Vertikalkurver med radius mindre enn 10000 meter skal ikke falle sammen med overgangskurver eller sporveksler. Det skal være en avstand på minst 15 meter1) mellom overgangskurve/sporveksel og vertikalkurve med radius mindre enn 10000 meter.

 1. Unntak: For hastigheter mindre enn eller lik 50 km/h kan det tillates kortere avstander.
 2. Unntak: Ved stigningsendring mindre enn 1 ‰ legges det ikke inn vertikalkurve. Brekkpunktet som oppstår, skal ikke legges til en overgangskurve eller en sporveksel.

5 Største hastighet på grunn av sporets geometri

Maksimalhastigheter for hver overbygningsklasse er beskrevet i Overbygning/Prosjektering/Generelle_tekniske_krav#Overbygningsklasser. Her er også de enkelte overbygningsklasser beskre­vet.

a) Hastighet i kurver: Hastigheten i en kurve skal ikke være større enn:

  [km/h]   (5)

 1. Hvis ligning 5 i tilfeller med falsk overhøyde gir lavere verdi enn 20 km/h gjelder V = 20 km/h.

b) Hastighet i overgangskurver: Hastigheten i en overgangskurve skal ikke være større enn den minste av hastighetene gitt av rampestignings­hastighet (formel 6) og rykk (formel 7):

Største hastighet av hensyn til rampestigningshastighet:

  [km/h]   (6)

Største hastighet av hensyn til rykk:

  [km/h],   (7)

der L er overgangskurvens lengde [meter], h1 og h2 er overhøydene [mm] og I1 og I2 er opptredende manglende overhøyde [mm] i sirkelkurvene. Indeks 2 viser alltid til sirkelkurven med minst radius.

Merk at ligning 7 ikke kan anvendes direkte, siden den manglende overhøyden I er avhengig av hastigheten. Det må derfor itereres.

Verdier for Imaks, (dI/dt)maks og (dh/dt)maks er gitt i avsnittene Dimensjonerende parametre - nye baner og linjeomlegginger og Dimensjonerende parametre - eksisterende baner. For pluss- og krengetogmateriell på eksisterende baner benyttes Dimensjonerende parametre for plussmateriell og Dimensjonerende_parametre_for_krengetogsmateriell.

Største hastighet i sporveksler er gitt i kapittel 7 Sporveksler. Se for øvrig avsnittet om sporveksler og sporforbindelser (dette kap.) vedrørende spesielle bestemmelser for sporveksel 1:9 R190 m og 1:9/R = 300 m.

5.1 Hastighet i kurver uten overgangskurver

Kurver uten overgangskurver forekommer både i vanlige spor og i sporforgreninger, hvor sporvekslenes avvikende spor tilstøter rettlinjet spor eller kurve.

Dette avsnittet inneholder ikke krav, kun metoder for å oppfylle kravene gitt i avsnittet kurver uten overgangskurver.

Rettlinje - sirkelkurve:

Hastigheten i sirkelkurve som tilstøter rettlinje beregnes med formel 5 der Imaks ikke overstiger verdien gitt i krav a) i kurver uten overgangskurver.

Sirkelkurver med felles kurvepunkt:

 • Hastighet i sirkelkurven) beregnes med formel 5 uten noen spesielle restriksjoner.
 • Ved ensrettede kurver uten mellomliggende rettlinje oppfylles krav a) i kurver uten overgangskurver ved å ikke overstige hastigheten beregnet med formel 8 nedenfor.
 • Ved motsattrettede kurver uten mellomliggende rettlinje oppfylles krav a) i kurver uten overgangskurver ved å ikke overstige hastigheten beregnet med formel 9 nedenfor.

Sirkelkurver med mellomliggende rettlinje:

 • Dersom lengden av den mellomliggende rettlinjen oppfyller krav b) i kurver uten overgangskurver betraktes sirkelkurvene hver for seg og metoden for Rettlinje - sirkelkurve (ovenfor) benyttes.
 • Dersom lengden ikke oppfyller avstandskravet, benyttes metoden for Sirkelkurver med felles kurvepunkt (ovenfor).

Det er uheldig dersom ensrettede sirkelkurver har mellomliggende rettlinje mindre enn krav b) i kurver uten overgangskurver. I dette tilfellet er det bedre å ikke ha noen rettlinje.

Ved overhøyderampe - alle tilfeller:

Hastighet i ramper beregnes med formel 6 der (dh/dt)maks er gitt i avsnittet kurver uten overgangskurver, krav d). Formelen gjelder også ved falsk overhøyde (negativ h benyttes).

  [km/h]   (8)

  [km/h]   (9)

I beregningsformlene antas det at begge radiene er positive og R1 > R2.

5.2 Hastighet i stigning/fall og vertikalkurver

Største tillatte hastighet i fall er beskrevet i Strekningsbeskrivelsen for Bane NORs nett (SJN)


Største tillatte hastighet i høybrekk på grunn av vertikalkurvaturens radius bestem­mes av Tabell 12 (krav a) i avsnitt Vertikalkurver). Omforming av formlene i tabellen gir:

[km/h] når Rv < 3125 meter

[km/h] når Rv > 3125 meter

6 Sporavstander

6.1 Sporavstand på linjen

a) Sporavstand på dobbelt- eller flersporede strekninger: Sporavstanden (Sp) på dobbeltsporede eller flersporede strekninger skal ikke være mindre enn som gitt i Tabell 13 og Tabell 14.

Tabell 13: Minste sporavstander1) på linjen, nye baner
Radius [m] Sp [m]
R < 350 4,70
350 < R < 500 4,68
500 < R < 600 4,66
600 < R < 1000 4,64
1000 < R < 4000 4,60
4000 < R < 5000 4,56
R > 5000 4,40

Tabell 14: Minste sporavstander1) på linjen, eksisterende baner
Radius [m] Sp [m]
R < 250 3,95 + 75/R
R ≥ 250 4,25
 1. Kurveutslag er inkludert i sporavstanden.

For hastigheter mellom 200 og 250 km/h i dobbeltsporet tunnel bestemmes sporavstanden i henhold til Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil for tunneler

6.2 Sporavstand på stasjoner

a) Sporavstand på stasjoner: Sporavstanden (Sp) der rullende materiell hensettes og der drifts­oppgaver i forbindelse med det rullende materiell utføres skal være minst 4,70 meter. Det regnes ikke med kurveutslag.

 1. Der det skal tas hensyn til plassering av master, gjerder o.l. er det behov for større sporavstander, jamfør Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt#Master_og_andre_gjenstander_ved_siden_av_sporet.
 2. Der det er to eller flere spor mel­lom to plattformer skal det tas hensyn til mulig­heten for å plassere et gjerde mellom sporene over en lengde av minst 50 m forbi platt­formendene.
 3. Behov for større sporavstander kan også oppstå på grunn av objekter som kabelkanaler, kummer o.l., jamfør Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler.

7 Vedlegg

Traseringstabeller for nye baner og linjeomlegginger

Traseringstabeller for eksisterende baner

Traseringstabeller for nye persontrafikkbaner