Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg 6.f Andre sporkomponenter

1 Skinnestoppere

1.1 Skinnestopper for 49E1

tegning Sk 3060

Figur 1: Skinnestopper for 49E1

1.2 Skinnestopper for 35 kg

tegning Sk 3061

Figur 2: Skinnestopper for 35kg

2 Strekkbolter

2.1 Isolert strekkbolt

tegning Sk 631b

Figur 3: Isolert strekkbolt

2.2 Uisolert strekkbolt

tegning Sk 631

Figur 4: Uisolert strekkbolt

3 Oppkjørsbjelke

Tegning OB.800053 / OB.800054

Figur 5: Oppkjørsbjelke

3.1 Alternativ festeanordning for oppkjørsbjelke

Figur 6: Festeanordning for oppkjørsbjelke