Overbygning/Vedlikehold/Ballast

< Overbygning‎ | Vedlikehold
Revisjon per 6. sep. 2018 kl. 10:39 av La (diskusjon | bidrag) (I henhold til endringsforslag #2090)

1 Omfang

Kapitlet beskriver utløsende krav (toleranser) for ballast for følgende feilmoder:

  • Ustabilt spor pga. ballastens kvalitet
  • Manglende oppfyllelse av krav til kornform og fraksjon.

2 Utløsende krav

a) Ballastrensing bør vurderes som et vedlikeholdstiltak når:

  • det er problemer med å få justeringen til å stå, og årsaken til dette ligger i ballasten (ikke ustabile fyllinger).
  • pukkprøver viser at pukken ikke tilfredsstiller krav til kornfordeling, slitestyrke og kornform
  • man har problemer med vaskesviller, frost og tele i ballasten
Høydefeil med bølgelengder mellom 3,5 og 30 m stammer i hovedsak fra dårlig ballast.


▶ b) Ballastfornyelse skal ikke foretas ved skinnetemperaturer over 300C i helsveist spor.

c) I hovedspor der ballastlaget ikke er bygd etter gjeldende regler, bør det gjennomføres systematisk ballastrensing. På andre spor bør det gjennomføres ballastrensing bare på steder med store problemer.

d) På godstrafikkbaner bør ballasten byttes på spesielle problemsteder. Totalbytte gjøres bare etter økonomisk analyse som viser lønnsomhet.

3 Ballastrensing i sporveksler

a) Når ballasten i sporveksler skal renses og fornyes, bør ballastrensingen også utføres 15 m foran og bak selve sporvekselen. Dette vil være med å hindre uheldige høydefeil med tanke på slitasje og drift av sporvekselen.

4 Rutiner for håndtering av ballastavfall

a) Forurenset ballast er avfall og må håndteres etter dette regelverket. Det skal aldri legges igjen som ballastutvidelse eller ned i linjegrøfta. Gjenbruksmaterialer må tilfredsstille krav til gjenbruk (rent), eventuell tillatelse.

b) Ballastavfall skal håndteres i samsvar med prosedyre for håndtering av ballastavfall jf. STY-601182 "Håndtering av ballastavfall".