Forskjell mellom versjoner av «Overbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (Vedlegg)
(Ending av portalen for generiske arbeidsrutiner.)
 
(28 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 4: Linje 4:
  
  
{{lærebokstoff| Det skilles mellom hovedspor og øvrige spor.
+
{{lærebokstoff| Definisjoner vedrørende spor på linjen og spor på stasjoner:
Med hovedspor menes her
 
  
* spor på fri linje
 
  
* togspor på stasjoner
+
* '''linjen''': Banestrekningen mellom to stasjoner. På strekning uten fjernstyring er ubetjent stasjon en del av linjen.
  
* andre spor som er sterkt trafikkerte
+
* '''hovedspor''': Spor på linjen som forbinder to stasjoner med hverandre og som er beregnet for kjøring av tog.  
Med øvrige spor menes alle andre spor.}}
 
  
Generiske arbeidsrutiner er gitt i [https://194.19.110.201/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/T3204B06.pdf Vedlegg 4.b ]
+
* '''sidespor''': Alle andre spor på linjen enn hovedspor og som er beregnet på skifting.
  
== Overbygningsklasser ==
+
* '''hovedtogspor''': Spor på en stasjon som tog kjører på, når sporvekslene ligger i normalstilling.
Sporets overbygningsklasse angir sporets konstruksjon med hensyn til skinneprofil og svilleavstand. Innenfor en bestemt overbygningsklasse stilles det forskjellige krav til sporets konstruksjon.
 
  
Overbygningsklassen er en av flere bestemmende faktorer for hvilken trafikk som kan tillates på sporet. For hver overbygningsklasse er det fastsatt største tillatte hastigheter i hovedspor med tilhørende øvre grense for de tillatte aksellaster for persontog, motorvognsett og godsvogner (<xr id="tab:Tillatt hastighet og maksimal aksellast for overbygningsklasser" />). Merk at det er flere faktorer enn overbygningsklasse som begrenser hastigheten i sporet, bl.a. sporets horisontalgeometri. Krav til aksellaster og metervekter pga. bruenes bæreevne ([https://194.19.110.201/PDF/Infrastrukturens%20egenskaper/590/Vedlegg/T9003d02.pdf Infrastrukturens egenskaper, vedlegg 3.d]) kan begrense aksellaster utover verdiene i <xr id="tab:Tillatt hastighet og maksimal aksellast for overbygningsklasser" />.
+
* '''togspor''': Spor på en stasjon som er beregnet for inn- og utkjøring av tog.}}
  
 +
[http://trv.banenor.no/portaler/!ga/doku.php Generiske arbeidsrutiner] angir inspeksjonsintervaller for overbygningskomponenter og systemer.
  
{{lærebokstoff|Nominell aksellast for vogner i persontog og motorvognsett er statisk aksellast på sporet hvor toget er lastet med antall sitteplasser x 80 kg, togpersonalet, 2/3 fulle tanker samt alt materiale som er nødvendig for operativ drift (smøremidler, mat, spylevæske til toaletter osv).}}
+
== Overbygningsklasser ==
 +
Sporets overbygningsklasse angir sporets konstruksjon med hensyn til skinneprofil og svilleavstand. Innenfor en bestemt overbygningsklasse stilles det forskjellige krav til sporets konstruksjon.
  
 
+
Overbygningsklasser og tillatt hastighet / maksimal aksellast for de ulike overbygningsklasser er angitt i [[Overbygning/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Overbygningsklasser|Prosjektering/Generelle tekniske krav#Overbygningsklasser]]
<figtable id="tab:Tillatt hastighet og maksimal aksellast for overbygningsklasser">
 
{| class="wikitable"
 
|+ <caption>Tillatt hastighet og maksimal aksellast for overbygningsklasser</caption>
 
! rowspan="2"| Over- <br> bygnings- <br> klasse
 
! colspan="2"| Vogner i persontog
 
! colspan="2"| Motorvognsett
 
! colspan="2"| Godstog/arbeidsmaskiner
 
|- align="center"
 
| Nominell <br> aksellast <br> (tonn)
 
| Maks <br> hastighet <br> (km/h)
 
| Nominell <br> aksellast <br> (tonn)
 
| Maks <br> hastighet <br> (km/h)
 
| Nominell <br> aksellast <br> (tonn)
 
| Maks <br> hastighet <br> (km/h)
 
|- align="center"
 
| '''a'''
 
| 16
 
| 90
 
| 16
 
| 90
 
| 22,5 <br> 16,5
 
| 30 <br> 70
 
|- align="center"
 
| '''b'''
 
| 18
 
| 100
 
| 18
 
| 100
 
| 22,5 <br> 20,5 <br> 18
 
| 30 <br> 70 <br> 80
 
|- align="center"
 
| '''c'''
 
| 18
 
| 160
 
| 20,5 <br> 18
 
| 130 <br> 160
 
| 22,5 <br> 20,5 <br> 18
 
| 80 <br> 90 <br> 100
 
|- align="center"
 
| '''c+'''
 
| 18
 
| 160
 
| 20,5
 
| 160
 
| 24<sup>1</sup> <br> 22,5 <br> 18
 
| 50 <br> 90 <br> 110
 
|- align="center"
 
| '''d'''
 
| 18
 
| 230
 
| 20,5 <br> 20 <br> 18 <br> 17
 
| 160 <br> 200 <br> 250 <br> 300
 
| 25 <br> 22,5 <br> 18
 
| 70 <br> 100 <br> 110
 
|- align="center"
 
| '''Ofot-''' <br> '''banen'''
 
| 18
 
| 130
 
| 20,5
 
| 130
 
| 30 <br> 22,5
 
| 50 <br> 70<sup>2</sup>
 
|}
 
</figtable>
 
1) Gjelder bare Nordlandsbanen mellom Guldsmedvik (km 499,517) og Ørtfjell (km 534,630)<br>
 
2) Maksimal hastighet for tomme malmvogner er 60 km/h
 
 
 
 
 
<xr id="tab:Tillatt hastighet og maksimal aksellast for overbygningsklasser" /> bygger på følgende forutsetninger:
 
 
 
* maks aksellast for lokomotiv i persontog er 22,5 tonn.
 
* den dynamiske hjullasten skal ikke overstige verdiene gitt i [[Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper/Spor og profil#Maks. tillatt kvasistatisk kraft mellom hjul og skinne i kurver|Infrastrukturens egenskaper/Spor og profil]]
 
* den maksimale aksellasten for enkeltaksler skal ikke overstige ''nominell aksellast x 1,04''
 
* for nærtrafikktog tillates aksellast for enkeltlaster å bli overskredet med mellom 4 og10 % i opp til 2 % av trafikktilfellene
 
* den totale massen av toget skal ikke overstige ''maks. nominell aksellast x antall aksler x 1,02'' (lokomotiv i persontog holdes utenfor i denne beregning.)
 
 
 
 
 
For blandede godstog og containerekspresser tillates kombinasjonen 22,5 tonn aksellast og hastighet 90 km/h i overbygningsklasse c under forutsetning av at andel av togstammen med 22,5 tonn aksellast ikke overstiger 25%.
 
 
 
 
 
I <xr id="tab:Skinneprofil med tilhørende største svilleavstand for overbygningsklasser" /> er det angitt skinneprofiler som tillates benyttet i de forskjellige overbygningsklasser med tilhørende største tillatte svilleavstand.
 
 
 
 
 
<figtable id="tab:Skinneprofil med tilhørende største svilleavstand for overbygningsklasser">
 
{| class="wikitable"
 
|+ <caption>Skinneprofil med tilhørende største svilleavstand for overbygningsklasser</caption>
 
! Overbygningsklasse
 
! Skinneprofil
 
! Største svilleavstand
 
|- align="center"
 
| rowspan="3"| '''a'''
 
| 35 km
 
| 730 mm
 
|- align="center"
 
| S41
 
| 750 mm
 
|- align="center"
 
| 49E1 (S49)
 
| 750 mm
 
|- align="center"
 
| rowspan="3"| '''b'''
 
| 35 km
 
| 610 mm
 
|- align="center"
 
| NSB40
 
| 610 mm
 
|- align="center"
 
| S41
 
| 660 mm
 
|- align="center"
 
| rowspan="5"| '''c'''
 
| 49E1 (S49)
 
| 660 mm
 
|- align="center"
 
| 54E3 (S54)
 
| 660 mm
 
|- align="center"
 
| 54E2 (UIC54E)
 
| 650 mm
 
|- align="center"
 
| 54E1 (UIC54)
 
| 670 mm
 
|- align="center"
 
| S64
 
| 750 mm
 
|- align="center"
 
| rowspan="4"| '''c+'''
 
| 49E1 (S49)
 
| 600 mm
 
|- align="center"
 
| 54E3 (S54)
 
| 600 mm
 
|- align="center"
 
| 54E1 (UIC54)
 
| 600 mm
 
|- align="center"
 
| 54E2 (UIC54E)
 
| 600 mm
 
|- align="center"
 
| '''d'''
 
| 60E1 (UIC60)
 
| 600 mm
 
|- align="center"
 
| rowspan="2"| '''Ofotbanen'''
 
| 54E1 (S54)
 
| 520 mm
 
|- align="center"
 
| 60E1 (UIC60)
 
| 520 mm
 
|}
 
</figtable>
 
 
 
Ved nyanlegg og sporombygging til overbygningsklasse c skal det alltid anvendes svilleavstand 600 mm.
 
  
 
== Kvalitetsklasser ==
 
== Kvalitetsklasser ==
Linje 192: Linje 37:
 
Krav til vedlikehold av sporets geometri og beliggenhet er gitt i [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering]].
 
Krav til vedlikehold av sporets geometri og beliggenhet er gitt i [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering]].
 
Krav til prosjektering og bygging av geodetisk fastmerkenett og utfesting av sporet er gitt i [[Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett]].
 
Krav til prosjektering og bygging av geodetisk fastmerkenett og utfesting av sporet er gitt i [[Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett]].
 
  
 
<figtable id="tab:Kvalitetsklasser">
 
<figtable id="tab:Kvalitetsklasser">
Linje 219: Linje 63:
 
|}
 
|}
 
</figtable>
 
</figtable>
 +
 +
{{lærebokstoff|Ved bygging av nye spor kan det noen ganger være fordelaktig bygge til en bedre kvalitetsklasse enn hva hastigheten tilsier. Valg av bedre kvalitesklasse ved bygging gir ingen føringer for valg av kvalitetsklasse i driftsfasen}}
 +
 +
=Feil som krever umiddelbar utbedring=
 +
Følgende feil i overbygningen krever [[Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Tid_til_utbedring_av_feil|umiddelbar]] utbedring ved overskridelse av fastsatte grenseverdier:
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Feil !! Grenseverdier
 +
|-
 +
| Skinnebrudd og skinnefeil i klasse 0 || [[Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner|Katalog over feil og brudd i skinner]]
 +
|-
 +
| Sprekker og andre skader i sviller || [[Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Sprekker og andre skader|Sviller#Sprekker og andre skader]]
 +
|-
 +
| Brudd eller synlige sprekker i lasker eller skinner i isolert skjøt || [[Overbygning/Vedlikehold/Skjøter#Mekanisk skade på skjøten|Skjøter#Mekanisk skade på skjøten]]
 +
|-
 +
| Manglende tilslutning mellom tunge og stokkskinne || [[Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler#Tunge og stokkskinne|Sporveksler#Tunge og stokkskinne]]
 +
|-
 +
| Slitasje og avskalling i stokkskinne og tunge || [[Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Undersøkelse av tungeanordninger|Vedlegg/Undersøkelse av tungeanordninger]]
 +
|-
 +
| Sprekker og sår i sporvekseltunger || [[Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler#Klassifisering av feil i sporvekseltunger|Sporveksler/Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler#Klassifisering av feil i sporvekseltunger]]
 +
|-
 +
| Sprekker eller sår i feilgruppe 0 i skinnekryss || [https://trv.banenor.no/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/T3211i00.pdf Katalog over feil og skader i skinnekryss]
 +
|-
 +
| Manglende tilslutning mellom krysspiss og vingeskinne i begelige skinnekryss || [[Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler#skinnekryss med bevegelig krysspiss|Sporveksler#skinnekryss med bevegelig krysspiss]]
 +
|-
 +
| Sporutvidelser i sporveksler || [[Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler#Sporvidder og ledevidder|Sporveksler#Sporvidder og ledevidder]]
 +
|-
 +
| Ledeviddefeil i sporveksler || [[Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler#Sporvidder og ledevidder|Sporveksler#Sporvidder og ledevidder]]
 +
|-
 +
| Sporutvidelser fri linje || [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Avvik i sporvidden|Sporjustering og stabilisering#Avvik i sporvidden]]
 +
|-
 +
| Vindskjevheter || [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Toleranser 2|Sporjustering og stabilisering#Toleranser]]
 +
 +
|}
  
 
=Vedlegg=
 
=Vedlegg=
[https://trv.jbv.no/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/T3204A03.pdf Vedlegg a: Feil/skaderapport linjen (pdf)]
+
[https://trv.banenor.no/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/T3204A03.pdf Vedlegg a: Feil/skaderapport linjen (pdf)]
[https://trv.jbv.no/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/T3204A03.odt (odf)]
+
[https://trv.banenor.no/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/T3204A03.odt (odt)]
[https://trv.jbv.no/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/T3204A03.DOC (doc)]
+
[https://trv.banenor.no/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/T3204A03.DOC (doc)]
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/T3204B06.pdf Vedlegg b: Generiske arbeidsrutiner (pdf)]
+
[http://trv.banenor.no/portaler/!ga/doku.php Generiske arbeidsrutiner]
[https://trv.jbv.no/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/Generiske%20arbeidsrutiner%20Overbygning%2020091214.ods (ods)]
 
[https://trv.jbv.no/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/Generiske%20arbeidsrutiner%20Overbygning%2020091214.xls (xls)]
 

Nåværende revisjon fra 27. apr. 2019 kl. 18:25

1 Omfang

Sporets overbygning omfatter sporets trasé, skinner, sviller, sporveksler, skinnebefestigelse, skjøter, ballast og planoverganger. Sporet deles inn i overbygningsklasser og kvalitetsklasser.


Definisjoner vedrørende spor på linjen og spor på stasjoner:


 • linjen: Banestrekningen mellom to stasjoner. På strekning uten fjernstyring er ubetjent stasjon en del av linjen.
 • hovedspor: Spor på linjen som forbinder to stasjoner med hverandre og som er beregnet for kjøring av tog.
 • sidespor: Alle andre spor på linjen enn hovedspor og som er beregnet på skifting.
 • hovedtogspor: Spor på en stasjon som tog kjører på, når sporvekslene ligger i normalstilling.
 • togspor: Spor på en stasjon som er beregnet for inn- og utkjøring av tog.

Generiske arbeidsrutiner angir inspeksjonsintervaller for overbygningskomponenter og systemer.

2 Overbygningsklasser

Sporets overbygningsklasse angir sporets konstruksjon med hensyn til skinneprofil og svilleavstand. Innenfor en bestemt overbygningsklasse stilles det forskjellige krav til sporets konstruksjon.

Overbygningsklasser og tillatt hastighet / maksimal aksellast for de ulike overbygningsklasser er angitt i Prosjektering/Generelle tekniske krav#Overbygningsklasser

3 Kvalitetsklasser

Sporet er delt inn i kvalitetsklasser med hensyn til strekningshastighet (Tabell 1). Innenfor hver kvalitetsklasse stilles det krav til sporgeometri, sporets beliggenhet samt utforming av geodetisk fastmerkenett. Parametrene det stilles krav til er:

 • sporvidde
 • høydebeliggenhet (relativ og absolutt)
 • ujevnheter i overhøyde
 • sidebeliggenhet (pilhøydefeil og absolutt beliggenhet)
 • vindskjevhet
 • kvalitetstall
 • utforming av fastmerkenett

Krav til vedlikehold av sporets geometri og beliggenhet er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering. Krav til prosjektering og bygging av geodetisk fastmerkenett og utfesting av sporet er gitt i Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett.

Tabell 1: Kvalitetsklasser
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h)
K0 145 -
K1 125 - 140
K2 105 - 120
K3 75 - 100
K4 45 - 70
K5 - 40
Ved bygging av nye spor kan det noen ganger være fordelaktig bygge til en bedre kvalitetsklasse enn hva hastigheten tilsier. Valg av bedre kvalitesklasse ved bygging gir ingen føringer for valg av kvalitetsklasse i driftsfasen

4 Feil som krever umiddelbar utbedring

Følgende feil i overbygningen krever umiddelbar utbedring ved overskridelse av fastsatte grenseverdier:

Feil Grenseverdier
Skinnebrudd og skinnefeil i klasse 0 Katalog over feil og brudd i skinner
Sprekker og andre skader i sviller Sviller#Sprekker og andre skader
Brudd eller synlige sprekker i lasker eller skinner i isolert skjøt Skjøter#Mekanisk skade på skjøten
Manglende tilslutning mellom tunge og stokkskinne Sporveksler#Tunge og stokkskinne
Slitasje og avskalling i stokkskinne og tunge Vedlegg/Undersøkelse av tungeanordninger
Sprekker og sår i sporvekseltunger Sporveksler/Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler#Klassifisering av feil i sporvekseltunger
Sprekker eller sår i feilgruppe 0 i skinnekryss Katalog over feil og skader i skinnekryss
Manglende tilslutning mellom krysspiss og vingeskinne i begelige skinnekryss Sporveksler#skinnekryss med bevegelig krysspiss
Sporutvidelser i sporveksler Sporveksler#Sporvidder og ledevidder
Ledeviddefeil i sporveksler Sporveksler#Sporvidder og ledevidder
Sporutvidelser fri linje Sporjustering og stabilisering#Avvik i sporvidden
Vindskjevheter Sporjustering og stabilisering#Toleranser

5 Vedlegg

Vedlegg a: Feil/skaderapport linjen (pdf) (odt) (doc)

Generiske arbeidsrutiner