Forskjell mellom versjoner av «Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/133 Vertikale langsgående sprekker»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m
m
Linje 1: Linje 1:
[[Bilde:UIC 133.png|thumb|none|500px|<caption>UIC 113 Vertikale langsgående sprekker ("Piping")</caption>]]
+
[[Bilde:UIC 133.png|thumb|none|600px|<caption>UIC 113 Vertikale langsgående sprekker ("Piping")</caption>]]
  
 
''Kjennetegn og utseende''
 
''Kjennetegn og utseende''

Revisjonen fra 30. apr. 2012 kl. 12:15

UIC 113 Vertikale langsgående sprekker ("Piping")

Kjennetegn og utseende

Produksjonsfeil

Denne sprekken karakteriseres av en vertikal diskontinuitet i skinnestegets lengderetning. Sprekken kan vokse under trafikkbelastning og føre til brudd (fig. 1 og 2), noen ganger i kombinasjon med andre feil.

I noen tilfeller kan det forekomme en utbuling av stegets sideflater sammen med en liten nedsenkning av kjøreflaten eller sprekker rundt laskehull.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Ultralyd

Tiltak / feilgruppering

Skinner med brudd eller gjennomgående sprekk Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Skinner med sprekk > 100 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Skinner med sprekk > 50 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Skinner med sprekk < 50 mm Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon

For utbedring av vertikalsprekker gjelder at hele skinnelengden skal skiftes ut.