Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/133 Vertikale langsgående sprekker

< Overbygning‎ | Vedlikehold‎ | Skinner‎ | Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner
Revisjon per 28. jul. 2016 kl. 09:27 av Ft (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Feil i skinneende

13 Skinnesteget

133 VERTIKALE LANGSGÅENDE SPREKKER (”PIPING”)

UIC 113 Vertikale langsgående sprekker ("Piping")

Kjennetegn og utseende

Produksjonsfeil

Denne sprekken karakteriseres av en vertikal diskontinuitet i skinnestegets lengderetning. Sprekken kan vokse under trafikkbelastning og føre til brudd (fig. 1 og 2), noen ganger i kombinasjon med andre feil.

I noen tilfeller kan det forekomme en utbuling av stegets sideflater sammen med en liten nedsenkning av kjøreflaten eller sprekker rundt laskehull.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Ultralyd

Tiltak / feilgruppering

Skinner med brudd eller gjennomgående sprekk Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Skinner med sprekk > 100 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Skinner med sprekk > 50 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Skinner med sprekk < 50 mm Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon

For utbedring av vertikalsprekker gjelder at hele skinnelengden skal skiftes ut.