Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/213 Vertikale sprekker

UIC 213 Vertikale langsgående sprekker

Kjennetegn og utseende

Produksjonsfeil

Denne sprekken vil etter hvert dele skinnehodet langs et plan som er parallelt med skinnesteget. Så snart sprekken når kjøreflaten, vil den vises som en svart strek langs kjøreflaten (fig.1). I noen tilfeller vil man kunne observere en nedsenkning av kjøreflaten sammen med en utvidelse av skinnehodets bredde som følge av at sprekken åpner seg.

Sprekken kan også bli synlig i overgangen mellom hode og steg (fig. 2)

Når sprekken blir synlig på overflaten kan den forveksles med 2212 eller 2213. Når sprekken blir synlig i overgangen hode – steg kan den forveksles med 2321 eller 239. Ultralydkontroll av skinnen gjør det mulig å skille mellom disse feilene.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Ultralyd

Tiltak / feilgruppering

Skinner med brudd eller gjennomgående sprekk (synlig på overflate og i overgang steg/hode) Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Synlig sprekk med lengde > 100 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Usynlig sprekk med lengde > 500 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Synlig sprekk med lengde 50 - 100 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Usynlig sprekk med lengde 250 - 500 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Usynlig sprekk med lengde 50 - 250 mm Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon


For utbedring av vertikalsprekker gjelder at hele skinnelengden skal skiftes ut.