Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/2223 Kjørekantsprekker "head checking"

UIC 2223 Kjørekantsprekker fig.1
UIC 2223 Kjørekantsprekker fig.2

Kjennetegn og utseende


Kjørekantsprekker (head checking) opptrer på kjørekanten av ytre skinnestreng i kurver. Kjennetegnes av fine (smale) parallelle overflatesprekker som gjerne har jevn innbyrdes avstand. Avstanden mellom sprekkene kan variere etter lokale forhold og skinnekvalitet; fra 1 mm og opptil flere cm.


Kjørekantsprekker kan ha følgende former:


  1. Stabilisert og regulære kjørekantsprekker (fig.1)
  2. Kjørekantsprekker med avskallinger (fig. 2). Sprekkene vokser innover i skinnehodet med en vinkel på 10 - 150 opp til en maksimum dybde. Etter å ha nådd maks dybde bøyer sprekkene av parallelt med kjøreflaten og ender opp i ”nabo”-sprekken og vil da generere avskallinger. I svært sjeldne tilfeller kan sprekkene vokse på tvers av skinnen og forårsake skinnebrudd
  3. Lange sprekker som ender opp på kjøreflaten med avgreninger som følger lengdeaksen til skinnen. Med denne type sprekker følger det gjerne en smal mørk kløft. Kjøreflaten er ofte noe utvidet ved slike sprekker. Denne skinnefeilen har likhetstrekk med feil nr. 227 (squat), men er lokalisert ved kjørekanten. Dersom denne feilen gjentar seg periodisk kan den forårsake flere skinnebrudd over en lengde.

Deteksjon av feil


  • Visuelt
  • Ultralyd

Tiltak / feilgruppering


Skinner med brudd Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Lange sprekker som ender opp på kjøreflaten med avgreninger som følger skinnens lengdeakse Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Sprekker med større avskallinger Gruppe 2a – ta ut feilen
Sprekker uten eller med små avskallinger Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon

Sliping kan i noen tilfeller forhindre eller forsinke avskallinger.

[[Image:]]