Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/224 Lokal nedsenkning av kjøreflaten

2 Feil inne på skinne

21/22 Skinnehodet

224 LOKAL NEDSENKNING AV KJØREFLATEN

UIC 224 Lokal nedsenkning av kjøreflaten

Kjennetegn og utseende

Produksjonsfeil

Dette er en uvanlig feil hvis nøyaktig årsak og initiering ikke umiddelbart lar seg identifisere.

På kjøreflaten viser det seg en isolert, relativt kort nedsenkning, som normalt er ledsaget av en utvidelse av kjøreflaten

Må ikke forveksles med 212 Horisontale sprekker, 221 Overflatefeil, 223 Utvalsing (knusing), 2251 Isolert sluresår eller 228 Lokal nedsenkning av kjøreflate pga. vanndrypp


Deteksjon av feil

  • Visuelt

Tiltak / feilgruppering

Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon