Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/2251 Isolert sluresår

< Overbygning‎ | Vedlikehold‎ | Skinner‎ | Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner
Revisjon per 1. aug. 2016 kl. 14:17 av Ft (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

2 Feil inne på skinne

21/22 Skinnehodet

225 SLURESÅR

2251 ISOLERT SLURESÅR

UIC 2251 Isolert sluresår

Kjennetegn og utseende

Feil indusert av trafikklaster

Slurende drivhjul forårsaker lokal overoppheting på skinnen. Avkjølingen skaper et ellipseformet, herdet lag på kjøreflaten. Dette laget kan utvikle seg til feil med utbredelse i følgende retninger:


Deteksjon av feil

  • Visuelt


Tiltak / feilgruppering

Skinner med brudd Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Tverrsprekker med amplitude > 10 mm FBH eller synlig tverrsprekk Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Flere sår (avskallinger) innenfor en lengde av 5 meter Gruppe 2a – ta ut feilen
Enkelt sår (avskalling) Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon

I noen tilfeller kan sluresår utbedres ved hjelp av påleggsveising.