Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/2321 Horisontal sprekk i overgang steg / hode

< Overbygning‎ | Vedlikehold‎ | Skinner‎ | Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner
Revisjon per 2. aug. 2016 kl. 09:08 av Ft (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

2 Feil inne på skinne

23 Skinnesteget

232 HORISONTAL SPREKK

2321 HORISONTAL SPREKK I OVERGANG STEG / HODE

UIC 2321 Horisontal sprekk i overgang steg/hode

Kjennetegn og utseende

Produksjonsfeil

Denne sprekken vokser først parallelt med overgangen steg / hode (fig. 1). Sprekken kan etter hvert vokse enten nedover eller oppover (fig. 2).

I alle tilfeller vil sprekken til slutt forårsake at deler av skinnehodet faller av og fragmentering av skinnen. Store bruddåpninger vil kunne oppstå.

Feilen må ikke forveksles med 236 Skråsprekker-ikke fra hull

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Ultralyd

Tiltak / feilgruppering

Skinner med brudd eller gjennomgående sprekk: Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Skinner med sprekk > 100 mm: Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Skinner med sprekk Gruppe 2a – ta ut feilen