Forskjell mellom versjoner av «Overbygning/Vedlikehold/Skjøter»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (Mekanisk skade på skjøten)
m (Avvik fra rett på kjøreflaten)
Linje 25: Linje 25:
  
 
==Avvik fra rett på kjøreflaten==
 
==Avvik fra rett på kjøreflaten==
a) Vedlikeholdsgrenser for geometriske avvik på kjøreflaten målt på ubelastet spor er avhengig av kvalitetsklassen og er gitt i tabell 9.1
+
a) Vedlikeholdsgrenser for geometriske avvik på kjøreflaten målt på ubelastet spor er avhengig av kvalitetsklassen og er gitt i <xr id="tab:Toleranser for høydefeil på kjøreflaten isolerte skjøter-målebasis = 1m." />
  
 +
<figtable id = "tab:Toleranser for høydefeil på kjøreflaten isolerte skjøter-målebasis = 1m.">
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
|+<caption>UToleranser for høydefeil på kjøreflaten isolerte skjøter-målebasis = 1m.</caption>
 +
|-
 +
! Kvalitetsklasse !! Vedlikeholdsgrense [mm]
 +
|-
 +
| K0 || ± 0,5 mm
 +
|-
 +
| K1 || ± 0,8 mm
 +
|-
 +
| K2 || ± 1,0 mm
 +
|-
 +
| K3 || ± 1,2 mm
 +
|-
 +
| K4 || ± 1,5 mm
 +
|-
 +
| K5 || ± 2,0 mm
 +
|}
 +
</figtable>
  
Tabell 9.1 Toleranser for høydefeil på kjøreflaten isolerte skjøter-målebasis = 1m.
 
  
Kvalitetsklasse Vedlikeholdsgrense [mm]
+
b) Toleranser for justering av høyde- og sidefeil i skjøter målt på belastet spor, er de samme som for sporet for øvrig, se [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Sporets geometri|Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering]].
K0  0,5 mm
 
K1  0,8 mm
 
K2  1,0 mm
 
K3  1,2 mm
 
K4  1,5 mm
 
K5  2,0 mm
 
  
 +
c) Ved overskridelse av toleransene i <xr id="tab:Toleranser for høydefeil på kjøreflaten isolerte skjøter-målebasis = 1m." /> skal utbedring utføres innen tidspunktet for neste kontroll  Avhengig av nedbøyingens størrelse kan utbedring foretas ved
  
b) Toleranser for justering av høyde- og sidefeil i skjøter målt på belastet spor, er de samme som for sporet for øvrig, se kap. 13.
+
# Nummerert liste-element
c) Ved overskridelse av toleransene i tabell 9.1 skal utbedring utføres innen tidspunktet for neste kontroll  Avhengig av nedbøyingens størrelse kan utbedring foretas ved
+
skjøtjustering dersom nedbøyingen er mindre enn 3 mm målt under 1 m linjal på ubelastet spor
 
+
# Nummerert liste-element
1. skjøtjustering dersom nedbøyingen er mindre enn 3 mm målt under 1 m linjal på ubelastet spor
+
skjøtoppretting dersom nedbøyingen er større eller lik 3 mm målt under 1 m linjal på ubelastet spor
2. skjøtoppretting dersom nedbøyingen er større eller lik 3 mm målt under 1 m linjal på ubelastet spor
+
# Nummerert liste-element
3. utskifting av skjøten dersom skjøtoppretting ikke er tilstrekkelig for å bringe skjøten tilbake innenfor toleransene som er satt for den aktuelle kvalitetsklasse.
+
utskifting av skjøten dersom skjøtoppretting ikke er tilstrekkelig for å bringe skjøten tilbake innenfor toleransene som er satt for den aktuelle kvalitetsklasse.
 
 
  
 
==Utskifting av isolert skjøt==
 
==Utskifting av isolert skjøt==

Revisjonen fra 26. jan. 2011 kl. 11:38

1 Omfang

Kapitlet beskriver utløsende krav (toleranser) for isolerte skjøter for følgende feilmoder:

  • manglende elektrisk isolasjon
  • mekanisk skade
  • avvik fra rett på kjøreflaten

Kapitlet beskriver utløsende krav (toleranser) for åpne skjøter for følgende feilmoder:

  • avvik fra tillatt størrelse av skjøtåpninger

Med utløsende krav menes krav for når vedlikeholdstiltak skal iverksettes.

2 Isolerte skjøter

2.1 Elektrisk motstand over skjøten

a)Den elektriske motstanden over isolerte skjøter skal være min. 10 KΩ målt med ohmmeter mellom skinne og lask når sporet er kortsluttet før, etter og over skjøten.

Utskifting av isolert skjøt skal planlegges utført dersom isolasjonsmålinger viser at motstandsverdien er lavere enn denne grensen. Beskrivelse av isolasjonsmålinger er gitt i vedlegg 9.a.

2.2 Mekanisk skade på skjøten

▶ a) Ved synlige deformasjoner i laskene skal utskifting av skjøten utføres snarest mulig.


▶ b) Ved brudd eller synlige sprekker i lasker eller skinner i isolert skjøt skal utskifting foretas umiddelbart. Hastigheten settes til 40 km/h eller lavere inntil utskifting er utført.

2.3 Avvik fra rett på kjøreflaten

a) Vedlikeholdsgrenser for geometriske avvik på kjøreflaten målt på ubelastet spor er avhengig av kvalitetsklassen og er gitt i Tabell 1

Tabell 1: UToleranser for høydefeil på kjøreflaten isolerte skjøter-målebasis = 1m.
Kvalitetsklasse Vedlikeholdsgrense [mm]
K0 ± 0,5 mm
K1 ± 0,8 mm
K2 ± 1,0 mm
K3 ± 1,2 mm
K4 ± 1,5 mm
K5 ± 2,0 mm


b) Toleranser for justering av høyde- og sidefeil i skjøter målt på belastet spor, er de samme som for sporet for øvrig, se Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering.

c) Ved overskridelse av toleransene i Tabell 1 skal utbedring utføres innen tidspunktet for neste kontroll Avhengig av nedbøyingens størrelse kan utbedring foretas ved

  1. Nummerert liste-element

skjøtjustering dersom nedbøyingen er mindre enn 3 mm målt under 1 m linjal på ubelastet spor

  1. Nummerert liste-element

skjøtoppretting dersom nedbøyingen er større eller lik 3 mm målt under 1 m linjal på ubelastet spor

  1. Nummerert liste-element

utskifting av skjøten dersom skjøtoppretting ikke er tilstrekkelig for å bringe skjøten tilbake innenfor toleransene som er satt for den aktuelle kvalitetsklasse.

2.4 Utskifting av isolert skjøt

Utskifting av isolert skjøt skal utføres i henhold til [JD531, kap.6, avsn. 4.1]

a) Ved utskifting av isolert skjøt skal følgende sporarbeider utføres:

1. Svillene under isolerte skjøter skal alltid pakkes opp ved utskifting. 2. Ved utskifting av isolert skjøt i baneprioritet 1,2 og 3, skal ballastrensing/fornying i skjøtområdet utføres samtidig dersom det er tegn til knusing/finstoff i ballasten 3. Betongsviller skal undersøkes for skader ved utskifting av isolert skjøt. Ved skader som overstiger grenseverdiene gitt i [JD532], kap. 8, og/eller svillene har sterk slitasje på undersiden med avrundete kanter, skiftes svillene ut.


2.5 Vedlikeholdstiltak

Forebyggende og korrektive tiltak for isolerte skjøter er gitt i vedlegg 9.b.


3 Åpne (laskede) skjøter

 a) Skjøtåpninger avhengig av temperatur og skinnelengde, er gitt i kap. 11 [JD 531]. For skjøtåpninger i overgangspartier mellom helsveist og lasket spor gjelder spesielle regler angitt i kap. 10.  b) Skjøter i skinnestrenger som fører returstrøm skal være utstyrt med skinneforbindelse iht. kap.12 [JD 540]


3.1 Justering av skjøtåpninger

 a) Tabell 9.2 viser tillatte avvik fra verdier i varmeromstabellen i kap. 10, [JD 531]. Dersom det måles større avvik skal det foretas en justering av skjøtåpningene. (Målinge¬r av skjøtåpninger skal skje ved skinnetempertatur mellom +5 og +15 °C).

Tabell 9.2 Tillatt avvik fra verdier i varmeromstabellen Skinnelengder l (m): Tillatt avvik fra verdier i varmeromstabellen l  18 ± 2 mm 18 < l  30 ± 4 mm l > 30 ± 6 mm