Forskjell mellom versjoner av «Overbygning/Vedlikehold/Spor på bruer»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (Ledeskinner)
m (Utløsende krav til ledeskinner på bruer)
Linje 13: Linje 13:
 
*mer enn 5 løse eller manglende befestigelsesfjærer/svilleskruer/skinnespiker pr. 10 meter ledeskinnestreng
 
*mer enn 5 løse eller manglende befestigelsesfjærer/svilleskruer/skinnespiker pr. 10 meter ledeskinnestreng
  
Tiltaksgrenser
+
'''Tiltaksgrenser'''
 
*synlige langsgående sprekker > 500 mm
 
*synlige langsgående sprekker > 500 mm
 
*reduksjon i godstykkelse i steg og fot pga.korrosjon > 8 mm
 
*reduksjon i godstykkelse i steg og fot pga.korrosjon > 8 mm

Revisjonen fra 26. jan. 2011 kl. 13:16

Omfang

Kapitlet omfatter utløsende krav til ledeskinner og glideskjøter på bruer

Ledeskinner

Generelle krav:

Utløsende krav til ledeskinner på bruer

Vedlikeholdsgrenser:

  • På bruer hvor ledeskinnene består av skinner med mindre profil enn kjøreskinnene gjelder at høydeforskjell mellom skinnetopp for kjøreskinne og ledeskinne ikke overstiger 40mm
  • synlig langsgående sprekker > 100 mm
  • reduksjon i godstykkelse i steg og fot pga. korrosjon > 6 mm
  • mer enn 5 løse eller manglende befestigelsesfjærer/svilleskruer/skinnespiker pr. 10 meter ledeskinnestreng

Tiltaksgrenser

  • synlige langsgående sprekker > 500 mm
  • reduksjon i godstykkelse i steg og fot pga.korrosjon > 8 mm
  • mer enn 3 påfølgende løse eller manglende befestigelsesfjærer/svilleskruer/skinnespiker på samme side av en ledeskinnestreng

Utbedring av feil

Ved overskridelse av vedlikeholdsgrensene skal utbedring planlegges slik at feilen er utbedret senest før tiltaksgrensen kan forventes overskredet.

Ved overskridelse av tiltaksgrensene skal feilen utbedres snarest, senest innen 1 måned.

Glideskjøter

Utløsende krav

• Kontroll av tilpasning mellom tunge og stokkskinne utføres som for sporvekseltunger (ORE70) – se vedlegg 11.a. Vedlegg 11.a gir grenseverdier for slitasje og utvalsing på tunge/stokkskinne. • For sprekker og andre feil i glideskjøtens skinnemateriale gjelder kravene for skinner, gitt i kap. 7 og vedlegg 7.a