Forskjell mellom versjoner av «Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(I henhold til endringsforslag #2389.)
(Tilføyd lenke til definisjon av solslyngkurve - ref endringsforslag#2355)
 
(12 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 17: Linje 17:
  
 
==Forberedelser==
 
==Forberedelser==
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05013'''''
 +
 
a) Før justering skal det etter behov utføres følgende sportekniske arbeider:
 
a) Før justering skal det etter behov utføres følgende sportekniske arbeider:
 
#ballastfordeling og ballastsupplering
 
#ballastfordeling og ballastsupplering
 
#korreksjon av sporvidden
 
#korreksjon av sporvidden
 
#fjerning av hindringer som skinnekontakter, smøreapparater o.l.
 
#fjerning av hindringer som skinnekontakter, smøreapparater o.l.
#kontroll av alle elektriske sportilkoplinger
+
#kontroll av alle elektriske sportilkoplinger</onlyinclude>
  
 
==Generelle krav==
 
==Generelle krav==
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05014'''''
 +
 
a) Sporjustering skal foretas enten helautomatisk eller interaktivt med bakgrunn i teoretisk beliggenhet og beregnede justeringsdata.
 
a) Sporjustering skal foretas enten helautomatisk eller interaktivt med bakgrunn i teoretisk beliggenhet og beregnede justeringsdata.
 
#På K0-baner skal det, i tillegg til GVUL, benyttes arbeidsmaskiner med laser, optisk nivellement/ løft eller tilsvarende utstyr.   
 
#På K0-baner skal det, i tillegg til GVUL, benyttes arbeidsmaskiner med laser, optisk nivellement/ løft eller tilsvarende utstyr.   
#På øvrige baner bør slikt utstyr benyttes.
+
#På øvrige baner bør slikt utstyr benyttes.</onlyinclude>
  
 
==Temperaturgrenser - sikring mot solslyng==
 
==Temperaturgrenser - sikring mot solslyng==
  
{{sikkerhetskrav|}}a) Nøytraltemperaturen er satt til +21°C +/- 3°C i Bane NOR. Nøytraltemperaturområdet, som angir toleransene, er 18 - 24°C.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05015'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) Nøytraltemperaturen er satt til +21°C +/- 3°C i Bane NOR. Nøytraltemperaturområdet, som angir toleransene, er 18 - 24°C.</onlyinclude>
  
 
Nøytraltemperaturen er bestemmende for alle vedlikeholdsarbeider i sporet og skal gjøres kjent for alt personale som har befatning med slike arbeider.  
 
Nøytraltemperaturen er bestemmende for alle vedlikeholdsarbeider i sporet og skal gjøres kjent for alt personale som har befatning med slike arbeider.  
  
===Temperaturintervaller ved justering av sporet===
+
===Skinnetemperaturintervaller ved justering av sporet===
  
{{sikkerhetskrav|}}a) Justering av sporet (pakking og baksing) skal utføres innenfor temperaturområder gitt i <xr id="Temperaturintervaller for sporjustering i helsveist spor" />.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05016'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) Justering av sporet (pakking og baksing) skal utføres innenfor skinnetemperaturområder gitt i <xr id="Temperaturintervaller for sporjustering i helsveist spor" />.</onlyinclude>
  
 
<figtable id = "Temperaturintervaller for sporjustering i helsveist spor">
 
<figtable id = "Temperaturintervaller for sporjustering i helsveist spor">
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
|-
 
|-
|+<caption>Temperaturintervaller for sporjustering i helsveist spor</caption>
+
|+<caption>Skinnetemperaturintervaller for sporjustering i helsveist spor </caption>
! Kurveradius (m) !! Temperaturintervaller (<sup>0</sup>C)
+
! Kurveradius (m) !! Skinnetemperaturintervaller (<sup>0</sup>C)
 
|-
 
|-
 
| ≥ 800 || 0 - +35
 
| ≥ 800 || 0 - +35
Linje 54: Linje 62:
  
  
Dersom sporet er utfestet i henhold til [[Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett]], slik at sideforskyvningene kan kontrolleres, kan justeringsarbeidene skje ved temperaturer ned til +5°C, også i kurver med radius under 400 m.  Unntak fra bestemmelsene i tabell <xr id="Temperaturintervaller for sporjustering i helsveist spor" /> er baksing i forbindelse med oppstått solslyng eller utbedring av grove sporfeil.
+
Dersom sporet er utfestet i henhold til [[Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett]], slik at sideforskyvningene kan kontrolleres, kan justeringsarbeidene skje ved skinnetemperaturer ned til +5°C, også i kurver med radius under 400 m.  Unntak fra bestemmelsene i tabell <xr id="Temperaturintervaller for sporjustering i helsveist spor" /> er baksing i forbindelse med oppstått solslyng eller utbedring av grove sporfeil.
  
 
I avsnitt [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Krav til hastighet|Krav til hastighet]] finnes bestemmelser angående hastighetsnedsettelse etter sporjustering i kurver med radier under 400 m.
 
I avsnitt [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Krav til hastighet|Krav til hastighet]] finnes bestemmelser angående hastighetsnedsettelse etter sporjustering i kurver med radier under 400 m.
Linje 60: Linje 68:
 
===Andre vedlikeholdsarbeider===
 
===Andre vedlikeholdsarbeider===
  
{{sikkerhetskrav|}}a) Vedlikeholdsarbeider som ballastrensing, løfting av sporet, svillebytting, svilleregulering, nedgraving av kabler i ballastkanten og andre arbeider som kan svekke sporets stabilitet, skal bare utføres innenfor skinnetemperaturområdet: 0 <sup>0</sup>C - +30 <sup>0</sup>C
+
<onlyinclude>'''''TRV:05017'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) Vedlikeholdsarbeider som ballastrensing, løfting av sporet, svillebytting, svilleregulering, nedgraving av kabler i ballastkanten og andre arbeider som kan svekke sporets stabilitet, skal bare utføres innenfor skinnetemperaturområdet: 0 <sup>0</sup>C - +30 <sup>0</sup>C</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05018'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}}b) På steder hvor en eller begge ballastskuldre er fjernet eller er sterkt redusert, skal sikring mot solslyng foretas når skinnetemperaturen overstiger +30 <sup>0</sup>C. Dette gjøres ved å kappe skinnene slik at de ligger spenningsfrie i området hvor ballasten er fjernet. På steder hvor hele ballastprofilet er fjernet i en lengde av over 7 meter skal det alltid foretas sikring mot solslyng.
 
{{sikkerhetskrav|}}b) På steder hvor en eller begge ballastskuldre er fjernet eller er sterkt redusert, skal sikring mot solslyng foretas når skinnetemperaturen overstiger +30 <sup>0</sup>C. Dette gjøres ved å kappe skinnene slik at de ligger spenningsfrie i området hvor ballasten er fjernet. På steder hvor hele ballastprofilet er fjernet i en lengde av over 7 meter skal det alltid foretas sikring mot solslyng.
 +
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05019'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}c) Vedlikeholdsarbeid skal straks avbrytes også før den høyest tillatte skinnetemperatur nås, dersom det viser seg at sviller forandrer leie allerede ved første løft.</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}c) Vedlikeholdsarbeid skal straks avbrytes også før den høyest tillatte skinnetemperatur nås, dersom det viser seg at sviller forandrer leie allerede ved første løft.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05020'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}d) På alle strekninger skal det av hensyn til faren for solslyng passes på at sporet ikke bakses innover i kurvene.</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}d) På alle strekninger skal det av hensyn til faren for solslyng passes på at sporet ikke bakses innover i kurvene.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05021'''''
 
+
{{sikkerhetskrav|}}e) Når arbeidsoppgaver fører til at det blir groper i ballasten eller åpninger mellom svilleendene og ballasten (f.eks. etter pakking og baksing), skal gropene snarest fylles igjen og ballasten komprimeres. Det er av avgjørende betydning at ballastprofilet er fullverdig, godt pakket og jevnt pusset.
+
{{sikkerhetskrav|}}e) Når arbeidsoppgaver fører til at det blir groper i ballasten eller åpninger mellom svilleendene og ballasten (f.eks. etter pakking og baksing), skal gropene snarest fylles igjen og ballasten komprimeres. Det er av avgjørende betydning at ballastprofilet er fullverdig, godt pakket og jevnt pusset.</onlyinclude>
  
 
===Nøytralisering ved større arbeider===
 
===Nøytralisering ved større arbeider===
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05022'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}}a) Ved større inngrep i spor som ikke er varig utfestet i henhold til [[Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett|Utfesting og fastmerkenett]], skal sporet alltid nøytraliseres etter at arbeidene er utført. Dette gjelder følgende sporarbeider:
 
{{sikkerhetskrav|}}a) Ved større inngrep i spor som ikke er varig utfestet i henhold til [[Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett|Utfesting og fastmerkenett]], skal sporet alltid nøytraliseres etter at arbeidene er utført. Dette gjelder følgende sporarbeider:
  
Linje 80: Linje 100:
 
3. svilleregulering
 
3. svilleregulering
  
4. arbeider som medfører helt eller delvis fjerning av ballastskuldre
+
4. arbeider som medfører helt eller delvis fjerning av ballastskuldre</onlyinclude>
  
  
{{sikkerhetskrav|}}b) Nøytralisering utføres etter regler gitt i [[Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Nøytralisering og sluttsveising av spor|Helsveist spor]].
+
<onlyinclude>'''''TRV:05023'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}b) Nøytralisering utføres etter regler gitt i [[Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Nøytralisering og sluttsveising av spor|Helsveist spor]].</onlyinclude>
  
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05024'''''
 +
 
c) Ved sporarbeider der opptil 7 m av sporet berøres, er det ikke nødvendig med nøytralisering dersom:
 
c) Ved sporarbeider der opptil 7 m av sporet berøres, er det ikke nødvendig med nøytralisering dersom:
  
Linje 96: Linje 120:
 
* tillatt pilhøydefeil
 
* tillatt pilhøydefeil
  
3. tillatt avvik i horisontal beliggenhet gitt i avsnitt [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Horisontal beliggenhet|Horisontal beliggenhet]] er innenfor Vedlikeholdsgrensen.
+
3. tillatt avvik i horisontal beliggenhet gitt i avsnitt [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Horisontal beliggenhet|Horisontal beliggenhet]] er innenfor Vedlikeholdsgrensen.</onlyinclude>
  
  
d) Dersom sporet er varig utfestet i henhold til [[Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett|Utfesting og fastmerkenett]], kan nøytralisering utelates dersom man kan kontrollere at sporet ligger innenfor grensene som er gitt i avsnitt [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Sporets beliggenhet|Sporets beliggenhet]].
+
<onlyinclude>'''''TRV:05025'''''
 +
 +
d) Dersom sporet er varig utfestet i henhold til [[Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett|Utfesting og fastmerkenett]], kan nøytralisering utelates dersom man kan kontrollere at sporet ligger innenfor grensene som er gitt i avsnitt [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Sporets beliggenhet|Sporets beliggenhet]].</onlyinclude>
  
 
==Målinger av sporets geometri og kvalitet==
 
==Målinger av sporets geometri og kvalitet==
Linje 114: Linje 140:
 
====Avvik i sporvidden====
 
====Avvik i sporvidden====
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05026'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}}a) Tillatt avvik i sporvidden fra grunnverdien 1435 mm er angitt i <xr id="Tillatt avvik i sporvidde" />.
 
{{sikkerhetskrav|}}a) Tillatt avvik i sporvidden fra grunnverdien 1435 mm er angitt i <xr id="Tillatt avvik i sporvidde" />.
 
+
</onlyinclude>
 
<figtable id = "Tillatt avvik i sporvidde">
 
<figtable id = "Tillatt avvik i sporvidde">
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Linje 139: Linje 167:
  
  
{{sikkerhetskrav|}}b) For Ofotbanen og Dunderlandsbanen Gullsmedvik - Ørtfjell med tilpasset skinnehelning 1:30 på skinnehodet, aksellast > 25 tonn og maksimal hastighet ≤ 50 km/h er tillatt avvik i sporvidden fra grunnverdien 1435 mm angitt i <xr id="Tillatt avvik i sporvidde for Ofotbanen og Dunderlandsbanen" />.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05027'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}b) For Ofotbanen og Dunderlandsbanen Gullsmedvik - Ørtfjell med tilpasset skinnehelning 1:30 på skinnehodet, aksellast > 25 tonn og maksimal hastighet ≤ 50 km/h er tillatt avvik i sporvidden fra grunnverdien 1435 mm angitt i <xr id="Tillatt avvik i sporvidde for Ofotbanen og Dunderlandsbanen" />.</onlyinclude>
  
 
<figtable id = "Tillatt avvik i sporvidde for Ofotbanen og Dunderlandsbanen">
 
<figtable id = "Tillatt avvik i sporvidde for Ofotbanen og Dunderlandsbanen">
Linje 157: Linje 187:
  
 
====Variasjoner i sporvidde over lengde====
 
====Variasjoner i sporvidde over lengde====
Toleransene for endringen av sporvidden er angitt i <xr id="Tillatt avvik for endring av sporvidde" />.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05028'''''
 +
 +
a) Toleransene for endringen av sporvidden er angitt i <xr id="Tillatt avvik for endring av sporvidde" />.</onlyinclude>
  
 
<figtable id = "Tillatt avvik for endring av sporvidde">
 
<figtable id = "Tillatt avvik for endring av sporvidde">
Linje 186: Linje 218:
  
 
====Variasjoner i sporvidde over tid====
 
====Variasjoner i sporvidde over tid====
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05029'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}}a) Tiltaksgrense:
 
{{sikkerhetskrav|}}a) Tiltaksgrense:
 
Dersom sporvidden endrer seg med 6 mm eller mer i løpet av et år skal det iverksettes undersøkelser av sporkonstruksjonen for å avdekke årsak til den raske endringen.  
 
Dersom sporvidden endrer seg med 6 mm eller mer i løpet av et år skal det iverksettes undersøkelser av sporkonstruksjonen for å avdekke årsak til den raske endringen.  
  
 
*Tresviller skal undersøkes for råte, og skruehull skal testes iht. [[Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Tresviller|Overbygning/Vedlikehold/Sviller]].
 
*Tresviller skal undersøkes for råte, og skruehull skal testes iht. [[Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Tresviller|Overbygning/Vedlikehold/Sviller]].
*Betongsviller skal undersøkes for sprekker/brudd og slitasje av mellomlegg [[Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Betongsviller|Overbygning/Vedlikehold/Sviller]]
+
*Betongsviller skal undersøkes for sprekker/brudd og slitasje av mellomlegg [[Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Betongsviller|Overbygning/Vedlikehold/Sviller]]</onlyinclude>
  
 
{{lærebokstoff|Normalt endrer sporvidden seg langsomt over tid som følge av slitasje i skinner, isolatorer, mellomlegg og utvidelse av skruehull. Dersom sporvidden endrer seg raskt (> 5 mm/år) vil dette være et tegn på akselererende nedbryting av svillene i form av råte (tresviller) eller sprekker/brudd (betongsviller).}}
 
{{lærebokstoff|Normalt endrer sporvidden seg langsomt over tid som følge av slitasje i skinner, isolatorer, mellomlegg og utvidelse av skruehull. Dersom sporvidden endrer seg raskt (> 5 mm/år) vil dette være et tegn på akselererende nedbryting av svillene i form av råte (tresviller) eller sprekker/brudd (betongsviller).}}
  
 
====Sporvidder i kontrakurver====
 
====Sporvidder i kontrakurver====
{{sikkerhetskrav|}}a) I kontrakurver uten overgangskurver med mellomliggende rettlinje mindre enn 7 m (jf. <xr id="fig:Overgangskurve med mellomliggende rettlinje mindre enn 7 m" />) skal sporvidden ikke være større enn verdien i <xr id="Maksimal sporvidde for å unngå ombufring" />.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05030'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) I kontrakurver uten overgangskurver med mellomliggende rettlinje mindre enn 7 m (jf. <xr id="fig:Overgangskurve med mellomliggende rettlinje mindre enn 7 m" />) skal sporvidden ikke være større enn verdien i <xr id="Maksimal sporvidde for å unngå ombufring" />.</onlyinclude>
  
 
<figure id="fig:Overgangskurve med mellomliggende rettlinje mindre enn 7 m">
 
<figure id="fig:Overgangskurve med mellomliggende rettlinje mindre enn 7 m">
[[Bilde:JD532 13 fig001.png|thumb|center|350px|<caption>Overgangskurve med mellomliggende rettlinje < 7 m</caption>]]
+
[[Bilde:JD532 13 fig001.png|thumb|center|350px|<caption>Kontrakurve med mellomliggende rettlinje < 7 m</caption>]]
 
</figure>
 
</figure>
 
   
 
   
Linje 215: Linje 251:
 
</figtable>
 
</figtable>
  
Dersom en av kurveradiene er større enn 300 m, skal sporvidden ikke overstige 1465 mm.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05031'''''
 +
 +
b) Dersom en av kurveradiene er større enn 300 m, skal sporvidden ikke overstige 1465 mm.</onlyinclude>
  
 
====Sporvidder ved sporveksler====
 
====Sporvidder ved sporveksler====
  
{{sikkerhetskrav|}}a) For sporvidden i sporveksler og i umiddelbar nærhet av sporveksler gjelder reglene gitt i [[Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler#Sporvidder og ledevidder|Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler]]
+
<onlyinclude>'''''TRV:05032'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) For sporvidden i sporveksler og i umiddelbar nærhet av sporveksler gjelder reglene gitt i [[Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler#Sporvidder og ledevidder|Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler]]</onlyinclude>
  
 
====Sporvidder for rilleskinner====
 
====Sporvidder for rilleskinner====
For rilleskinner eller vanlige skinner med rillelasker gjelder følgende toleranser:
+
<onlyinclude>'''''TRV:05033'''''
 +
 +
a) For rilleskinner eller vanlige skinner med rillelasker gjelder følgende toleranser:</onlyinclude>
  
 
<figtable id = "Maksimal sporvidde for spor med rilleskinner">
 
<figtable id = "Maksimal sporvidde for spor med rilleskinner">
Linje 239: Linje 281:
 
</figtable>
 
</figtable>
  
Rillelasker skal ikke brukes i kurver med radius ≤ 1000 m
+
<onlyinclude>'''''TRV:05034'''''
 +
 +
b) Rillelasker skal ikke brukes i kurver med radius ≤ 1000 m</onlyinclude>
  
 
===Justering av for stor sporvidde===
 
===Justering av for stor sporvidde===
{{sikkerhetskrav|}}a) På steder hvor sporvidden overskrider umiddelbargrenser i <xr id="Tillatt avvik i sporvidde" />, skal utbedring foretas umiddelbart. Hastigheten reduseres inntil feilen er utbedret.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05035'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) På steder hvor sporvidden overskrider umiddelbargrenser i <xr id="Tillatt avvik i sporvidde" />, skal utbedring foretas umiddelbart. Hastigheten reduseres inntil feilen er utbedret.</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}b) Ved overskridelse av tiltaksgrenser i <xr id="Tillatt avvik i sporvidde" />  skal feilen utbedres og følges opp slik at ikke grenseverdien i a) overskrides før neste måling.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05036'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}b) Ved overskridelse av tiltaksgrenser i <xr id="Tillatt avvik i sporvidde" />  skal feilen utbedres og følges opp slik at ikke grenseverdien i a) overskrides før neste måling.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05037'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}}c) Ved overskridelse av vedlikeholdsgrenser i <xr id="Tillatt avvik i sporvidde" /> skal utbedring planlegges slik at feilen er utbedret senest før tiltaksgrensen kan forventes overskredet. Overskridelser kan registreres på skjema i [https://trv.banenor.no/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/T3213a02.odt Oppfølging av sporgeometriske feil], som brukes til oppfølging og planlegging av utbedring.
 
{{sikkerhetskrav|}}c) Ved overskridelse av vedlikeholdsgrenser i <xr id="Tillatt avvik i sporvidde" /> skal utbedring planlegges slik at feilen er utbedret senest før tiltaksgrensen kan forventes overskredet. Overskridelser kan registreres på skjema i [https://trv.banenor.no/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/T3213a02.odt Oppfølging av sporgeometriske feil], som brukes til oppfølging og planlegging av utbedring.
 
+
</onlyinclude>
 
===Justering av for liten sporvidde===
 
===Justering av for liten sporvidde===
{{sikkerhetskrav|}}a) På steder hvor sporvidden overskrider umiddelbargrenser i <xr id="Tillatt avvik i sporvidde" />, skal utbedring foretas umiddelbart. Hastigheten reduseres inntil feilen er utbedret.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05038'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) På steder hvor sporvidden overskrider umiddelbargrenser i <xr id="Tillatt avvik i sporvidde" />, skal utbedring foretas umiddelbart. Hastigheten reduseres inntil feilen er utbedret.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05039'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}}b) Ved overskridelse av tiltaksgrenser i <xr id="Tillatt avvik i sporvidde" />  skal feilen utbedres dersom det er registrert at tog har lateral, ustabil gange over strekningen med for liten sporvidde.
 
{{sikkerhetskrav|}}b) Ved overskridelse av tiltaksgrenser i <xr id="Tillatt avvik i sporvidde" />  skal feilen utbedres dersom det er registrert at tog har lateral, ustabil gange over strekningen med for liten sporvidde.
 
+
</onlyinclude>
{{sikkerhetskrav|}}c) Ved overskridelse av vedlikeholdsgrenser i <xr id="Tillatt avvik i sporvidde" /> skal undersøkelse om sporets ekvivalente konisitet gjennomføres, se [[Overbygning/Vedlikehold/Skinner#Sporets ekvivalente konisitet|Skinner/Sporets ekvivalente konisitet]], dersom det er registrert at tog har lateral, ustabil gange på strekningen med for liten sporvidde.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05040'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}c) Ved overskridelse av vedlikeholdsgrenser i <xr id="Tillatt avvik i sporvidde" /> skal undersøkelse om sporets ekvivalente konisitet gjennomføres, se [[Overbygning/Vedlikehold/Skinner#Sporets ekvivalente konisitet|Skinner/Sporets ekvivalente konisitet]], dersom det er registrert at tog har lateral, ustabil gange på strekningen med for liten sporvidde.</onlyinclude>
  
 
===Utbedring av for stor sporvidde===
 
===Utbedring av for stor sporvidde===
  
 
====Tresviller====
 
====Tresviller====
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05041'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}}a) For stor sporvidde på tresviller som skyldes at underlagsplatene har gravd seg ned i svillen, kan utbedres ved innlegging av skordingsplater.
 
{{sikkerhetskrav|}}a) For stor sporvidde på tresviller som skyldes at underlagsplatene har gravd seg ned i svillen, kan utbedres ved innlegging av skordingsplater.
  
 
#Midlertidig utbedring kan foretas ved innskruing med strekkbolter. Strekkbolter skal ikke ligge lengre i spor enn det som er angitt i [[Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Strekkbolter|Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner - Strekkbolter]]. Permanent utbedring skal skje i hovedspor senest innen 12 måneder, i togspor og andre spor innen 4 år.
 
#Midlertidig utbedring kan foretas ved innskruing med strekkbolter. Strekkbolter skal ikke ligge lengre i spor enn det som er angitt i [[Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Strekkbolter|Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner - Strekkbolter]]. Permanent utbedring skal skje i hovedspor senest innen 12 måneder, i togspor og andre spor innen 4 år.
#Dersom det ikke er mulig å justere sporvidden med skording eller innskruing, skal det foretas utskifting av svillene.
+
#Dersom det ikke er mulig å justere sporvidden med skording eller innskruing, skal det foretas utskifting av svillene.</onlyinclude>
  
 
====Betongsviller====
 
====Betongsviller====
For stor sporvidde som skyldes slitasje av isolatorer skal utbedres ved å skifte ut isolatorer.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05042'''''
 
+
 +
a) For stor sporvidde som skyldes slitasje av isolatorer skal utbedres ved å skifte ut isolatorer.
 +
</onlyinclude>
 
===Utbedring av for liten sporvidde===
 
===Utbedring av for liten sporvidde===
  
{{sikkerhetskrav|}}a) For liten sporvidde som skyldes utvalsing av skinnehodet, skal utbedres ved høvling og/eller sliping, evt. ved svilleregulering.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05043'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) For liten sporvidde som skyldes utvalsing av skinnehodet, skal utbedres ved høvling og/eller sliping, evt. ved svilleregulering.</onlyinclude>
  
 
==Vertikalgeometri==
 
==Vertikalgeometri==
 
{{lærebokstoff|Høydejusteringen skal utjevne sporets variasjoner i høyde med hensyn til den enkelte skinnes variasjoner i høyderetningen og skinnenes innbyrdes høydenivå.}}  
 
{{lærebokstoff|Høydejusteringen skal utjevne sporets variasjoner i høyde med hensyn til den enkelte skinnes variasjoner i høyderetningen og skinnenes innbyrdes høydenivå.}}  
  
Det skal alltid foretas sidejustering samtidig med høydejustering.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05044'''''
 
+
 +
a) Det skal alltid foretas sidejustering samtidig med høydejustering.
 +
</onlyinclude>
 
===Definisjoner===
 
===Definisjoner===
 
{{lærebokstoff|'''Overhøyde''' er høydeforskjellen mellom de to skinnestrenger målt vinkelrett på sporaksen.}}
 
{{lærebokstoff|'''Overhøyde''' er høydeforskjellen mellom de to skinnestrenger målt vinkelrett på sporaksen.}}
Linje 290: Linje 354:
  
 
===Toleranser===
 
===Toleranser===
{{sikkerhetskrav|}}a) <xr id="Tillatte ujevnheter i høyde" />, <xr id="Tillatte ujevnheter i overhøyde" />, <xr id="Tillatte vindskjevheter med 2 meter målebasis" /> og <xr id="Tillatte vindskjevheter med 9 meter målebasis" /> viser hvilke grenseverdier som gjelder for de forskjellige kvalitetsklasser.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05045'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) <xr id="Tillatte ujevnheter i høyde" />, <xr id="Tillatte ujevnheter i overhøyde" />, <xr id="Tillatte vindskjevheter med 2 meter målebasis" /> og <xr id="Tillatte vindskjevheter med 9 meter målebasis" /> viser hvilke grenseverdier som gjelder for de forskjellige kvalitetsklasser.</onlyinclude>
  
 
<figtable id = "Tillatte ujevnheter i høyde">
 
<figtable id = "Tillatte ujevnheter i høyde">
Linje 399: Linje 465:
  
  
{{sikkerhetskrav|}}b) <xr id="Toleransegrenser for overhøyde" /> viser toleransegrenser for overhøyde ved ulike banetyper.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05046'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}b) <xr id="Toleransegrenser for overhøyde" /> viser toleransegrenser for overhøyde ved ulike banetyper.</onlyinclude>
  
 
<figtable id = "Toleransegrenser for overhøyde">
 
<figtable id = "Toleransegrenser for overhøyde">
Linje 415: Linje 483:
  
 
===Justering===
 
===Justering===
{{sikkerhetskrav|}}a) På steder hvor vindskjevheten overstiger umiddelbargrenser i <xr id="Tillatte vindskjevheter med 2 meter målebasis" /> eller <xr id="Tillatte vindskjevheter med 9 meter målebasis" />, skal utbedring foretas [[Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Tid_til_utbedring_av_feil|umiddelbart]]
+
<onlyinclude>'''''TRV:05047'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) På steder hvor vindskjevheten overstiger umiddelbargrenser i <xr id="Tillatte vindskjevheter med 2 meter målebasis" /> eller <xr id="Tillatte vindskjevheter med 9 meter målebasis" />, skal utbedring foretas [[Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Tid_til_utbedring_av_feil|umiddelbart]]</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05048'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}}b)
 
{{sikkerhetskrav|}}b)
 
#Ved overskridelse av '''tiltaksgrensene''' skal vindskjevheter utbedres og kontrolleres manuelt slik at umiddelbar grenser i <xr id="Tillatte vindskjevheter med 2 meter målebasis" /> og <xr id="Tillatte vindskjevheter med 9 meter målebasis" /> ikke overskrides før neste måling.
 
#Ved overskridelse av '''tiltaksgrensene''' skal vindskjevheter utbedres og kontrolleres manuelt slik at umiddelbar grenser i <xr id="Tillatte vindskjevheter med 2 meter målebasis" /> og <xr id="Tillatte vindskjevheter med 9 meter målebasis" /> ikke overskrides før neste måling.
 
#Ved overskridelse av '''tiltaksgrensene''' skal høyde- og overhøydefeil utbedres snarest, senest før neste måling.
 
#Ved overskridelse av '''tiltaksgrensene''' skal høyde- og overhøydefeil utbedres snarest, senest før neste måling.
 
+
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05049'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}}c) Ved overskridelse av '''vedlikeholdsgrensene''' skal utbedring planlegges slik at feilen er utbedret senest før tiltaksgrensen kan forventes overskredet. Overskridelser kan registreres på skjema i [https://trv.banenor.no/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/T3213a02.odt Oppfølging av sporgeometriske feil], som brukes til oppfølging og planlegging av utbedring.
 
{{sikkerhetskrav|}}c) Ved overskridelse av '''vedlikeholdsgrensene''' skal utbedring planlegges slik at feilen er utbedret senest før tiltaksgrensen kan forventes overskredet. Overskridelser kan registreres på skjema i [https://trv.banenor.no/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/T3213a02.odt Oppfølging av sporgeometriske feil], som brukes til oppfølging og planlegging av utbedring.
 
+
</onlyinclude>
 
Sidejusteringen skal sikre sporets nødvendige stabilitet og hovedform.
 
Sidejusteringen skal sikre sporets nødvendige stabilitet og hovedform.
  
Linje 428: Linje 502:
 
{{lærebokstoff|Sidejusteringen skal sikre sporets nødvendige stabilitet og hovedform.}}
 
{{lærebokstoff|Sidejusteringen skal sikre sporets nødvendige stabilitet og hovedform.}}
  
Høydejustering skal alltid utføres samtidig med sidejustering.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05050'''''
 +
 +
a) Høydejustering skal alltid utføres samtidig med sidejustering.</onlyinclude>
  
 
===Definisjoner===
 
===Definisjoner===
Linje 445: Linje 521:
  
 
===Toleranser===
 
===Toleranser===
 
+
<onlyinclude>'''''TRV:05051'''''
<xr id="Tillatte pilhøydefeil" /> viser hvilke grenseverdier som gjelder for de forskjellige kvalitetsklasser.
+
 +
a) <xr id="Tillatte pilhøydefeil" /> viser hvilke grenseverdier som gjelder for de forskjellige kvalitetsklasser.</onlyinclude>
  
  
Linje 476: Linje 553:
  
 
===Justering===
 
===Justering===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05052'''''
 +
 
a) Ved overskridelse av tiltaksgrensene skal feilen utbedres snarest, senest før neste måling.
 
a) Ved overskridelse av tiltaksgrensene skal feilen utbedres snarest, senest før neste måling.
 
+
</onlyinclude>
b) Ved overskridelse av vedlikeholdsgrensene skal utbedring planlegges slik at feilen er utbedret senest før tiltaksgrensen kan forventes overskredet.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05053'''''
 +
 +
b) Ved overskridelse av vedlikeholdsgrensene skal utbedring planlegges slik at feilen er utbedret senest før tiltaksgrensen kan forventes overskredet.</onlyinclude>
  
 
=Sporets beliggenhet=
 
=Sporets beliggenhet=
Linje 485: Linje 566:
 
Ved utfesting med VUL er det ikke definert krav til vertikal beliggenhet
 
Ved utfesting med VUL er det ikke definert krav til vertikal beliggenhet
  
{{sikkerhetskrav|}}a) Ved utfesting med GVUL gjelder grenseverdiene i <xr id="Tillatt avvik i vertikal beliggenhet ved utfesting med GVUL" />. Tabellen angir maks. tillatt avvik i forhold til sporets teoretiske beliggenhet.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05054'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) Ved utfesting med GVUL gjelder grenseverdiene i <xr id="Tillatt avvik i vertikal beliggenhet ved utfesting med GVUL" />. Tabellen angir maks. tillatt avvik i forhold til sporets teoretiske beliggenhet.</onlyinclude>
 
 
 
<figtable id = "Tillatt avvik i vertikal beliggenhet ved utfesting med GVUL">
 
<figtable id = "Tillatt avvik i vertikal beliggenhet ved utfesting med GVUL">
Linje 501: Linje 584:
 
</figtable>
 
</figtable>
  
b) For nye baner/større linjeomlegginger og ved ballastrens skal det tas hensyn til de lokale forhold slik at sluttjustert spor får en gunstig vertikal beliggenhet i forhold til den tekniske linjeberegning (teoretisk beliggenhet).
+
<onlyinclude>'''''TRV:05055'''''
 +
 +
b) For nye baner/større linjeomlegginger og ved ballastrens skal det tas hensyn til de lokale forhold slik at sluttjustert spor får en gunstig vertikal beliggenhet i forhold til den tekniske linjeberegning (teoretisk beliggenhet).</onlyinclude>
  
 
==Horisontal beliggenhet==
 
==Horisontal beliggenhet==
{{sikkerhetskrav|}}a) Ved utfesting med VUL eller GVUL gjelder grenseverdiene i <xr id="Tillatt avvik i horisontal beliggenhet" />. Tabellen angir maks. tillatt avvik i forhold til sporets teoretiske beliggenhet.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05056'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) Ved utfesting med VUL eller GVUL gjelder grenseverdiene i <xr id="Tillatt avvik i horisontal beliggenhet" />. Tabellen angir maks. tillatt avvik i forhold til sporets teoretiske beliggenhet.</onlyinclude>
  
 
{{lærebokstoff|Vedlikeholdsgrensen ved mindre kurveradier gjenspeiler kravet til nøytraltemperatur (+/- 3°C). ifm. de aksialkrefter som oppstår i skinnene ved flytting av sporet. Krav til nyjustert spor er fastsatt ut fra samme prinsipp og gjenspeiler relevant behov for toleranser for horisontal beliggenhet.}}
 
{{lærebokstoff|Vedlikeholdsgrensen ved mindre kurveradier gjenspeiler kravet til nøytraltemperatur (+/- 3°C). ifm. de aksialkrefter som oppstår i skinnene ved flytting av sporet. Krav til nyjustert spor er fastsatt ut fra samme prinsipp og gjenspeiler relevant behov for toleranser for horisontal beliggenhet.}}
Linje 531: Linje 618:
  
 
==Relativ beliggenhet mellom spor og plattform==
 
==Relativ beliggenhet mellom spor og plattform==
a) I driftsfasen gjelder grenseverdiene i <xr id="Tillatt avvik i relativ beliggenhet mellom spor og plattformkant" />. Tabellen angir maks. tillatt avvik fra plattformens prosjekterte beliggenhet i forhold til sporet. Toleransene oppfylles vha. sporjustering.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05057'''''
 +
 +
a) I driftsfasen gjelder grenseverdiene i <xr id="Tillatt avvik i relativ beliggenhet mellom spor og plattformkant" />. Tabellen angir maks. tillatt avvik fra plattformens prosjekterte beliggenhet i forhold til sporet. Toleransene oppfylles vha. sporjustering.</onlyinclude>
  
 
<figtable id = "Tillatt avvik i relativ beliggenhet mellom spor og plattformkant">
 
<figtable id = "Tillatt avvik i relativ beliggenhet mellom spor og plattformkant">
Linje 552: Linje 641:
  
 
==Justering==
 
==Justering==
{{sikkerhetskrav|}}a) Overskrides vedlikeholdsgrensene skal sporet bakses tilbake til riktig beliggenhet ved første anledning (gjelder sidebeliggenhet).
+
<onlyinclude>'''''TRV:05058'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) Overskrides vedlikeholdsgrensene skal sporet bakses tilbake til riktig beliggenhet ved første anledning (gjelder sidebeliggenhet).</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}b) I tilfeller hvor det om våren oppdages at sporet har forskjøvet seg innover i kurven, skal baksearbeidet gis høy prioritet (gjelder sidebeliggenhet).
+
<onlyinclude>'''''TRV:05059'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}b) I tilfeller hvor det om våren oppdages at sporet har forskjøvet seg innover i kurven, skal baksearbeidet gis høy prioritet (gjelder sidebeliggenhet).</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}c) Samtidig skal det tas hensyn til minste tverrsnitt. Dersom det er fare for konflikt, vil minste tverrsnitt være bestemmende for sporets beliggenhet.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05060'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}c) Samtidig skal det tas hensyn til minste tverrsnitt. Dersom det er fare for konflikt, vil minste tverrsnitt være bestemmende for sporets beliggenhet.</onlyinclude>
  
 
==Kontroll==
 
==Kontroll==
Linje 562: Linje 657:
 
Kontroll av sporets beliggenhet er beskrevet i [http://trv.banenor.no/portaler/!ga/doku.php Generiske arbeidsrutiner].
 
Kontroll av sporets beliggenhet er beskrevet i [http://trv.banenor.no/portaler/!ga/doku.php Generiske arbeidsrutiner].
  
Ved overskridelse av vedlikeholdsgrensene skal utbedring planlegges på neste års vedlikeholdsprogram.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05061'''''
 +
 +
a) Ved overskridelse av vedlikeholdsgrensene skal utbedring planlegges på neste års vedlikeholdsprogram.</onlyinclude>
  
 
=Sporets kvalitet=
 
=Sporets kvalitet=
Linje 623: Linje 720:
  
 
==Justering==
 
==Justering==
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05062'''''
 +
 
a) Vedlikeholdsgrensene benyttes som utgangspunkt ved planlegging av gjennomgående sporjustering. Det skal søkes etter årsaker til redusert sporkvalitet med sikte på utbedring – både enkelttiltak som forebyggende vedlikehold og/eller større fornyelser.
 
a) Vedlikeholdsgrensene benyttes som utgangspunkt ved planlegging av gjennomgående sporjustering. Det skal søkes etter årsaker til redusert sporkvalitet med sikte på utbedring – både enkelttiltak som forebyggende vedlikehold og/eller større fornyelser.
 
+
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05063'''''
 +
 
b) Ved underskridelse av tiltaksgrensene skal en nærmere vurdering av årsaker til den lave sporkvaliteten utføres snarest, med tanke på utbedring innen neste måling.
 
b) Ved underskridelse av tiltaksgrensene skal en nærmere vurdering av årsaker til den lave sporkvaliteten utføres snarest, med tanke på utbedring innen neste måling.
  
Linje 631: Linje 732:
 
*sporjustering
 
*sporjustering
 
*utskifting av komponenter
 
*utskifting av komponenter
*hyppigere inspeksjoner frem til utbedring
+
*hyppigere inspeksjoner frem til utbedring</onlyinclude>
  
 
=Sporjustering og stabilisering=
 
=Sporjustering og stabilisering=
Linje 637: Linje 738:
  
 
==Stabilitetsøkende faktorer==
 
==Stabilitetsøkende faktorer==
Etter sporarbeid skal ballasten konsolideres innen full hastighet benyttes. Dette kan skje ved bruk av sporstabilisator og ballastkomprimerer.  
+
Etter sporarbeid skal ballasten konsolideres innen full hastighet benyttes. Dette kan skje ved bruk av sporstabilisator og kantvibrator.  
  
 
{{lærebokstoff|Sporet anses alltid for helt stabilisert etter 100 000 brt.}}
 
{{lærebokstoff|Sporet anses alltid for helt stabilisert etter 100 000 brt.}}
Linje 643: Linje 744:
 
{{lærebokstoff|Bruk av sporstabilisator anses å tilsvare en trafikkbelastning på 50 000 brt. Dette gjelder under forutsetning av at sporstabilisatoren benyttes etter hver pakking.}}
 
{{lærebokstoff|Bruk av sporstabilisator anses å tilsvare en trafikkbelastning på 50 000 brt. Dette gjelder under forutsetning av at sporstabilisatoren benyttes etter hver pakking.}}
  
{{lærebokstoff|Bruk av ballastkomprimerer anses å tilsvare en trafikkbelastning på 25 000 brt.}}
+
{{lærebokstoff|Bruk av kantvibrator anses å tilsvare en trafikkbelastning på 25 000 brt.}}
  
  
Linje 658: Linje 759:
 
Ved planlegging og under utførelse av arbeidene skal det tas hensyn til følgende:
 
Ved planlegging og under utførelse av arbeidene skal det tas hensyn til følgende:
  
a) Partier hvor ballasten helt eller delvis må fjernes, skal ikke avsluttes ved en lasket skjøt eller mot veidekket i en planovergang. Mellom enden av slike partier og nærmeste lasket skjøt eller nærmeste kant av et veidekke skal det gjenstå en avstand på minst 4 m.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05064'''''
 +
 +
a) Partier hvor ballasten helt eller delvis må fjernes, skal ikke avsluttes ved en lasket skjøt eller mot veidekket i en planovergang. Mellom enden av slike partier og nærmeste lasket skjøt eller nærmeste kant av et veidekke skal det gjenstå en avstand på minst 4 m.</onlyinclude>
  
b) I en avstand av 4 m fra landkaret for en bru som ikke har gjennomgående ballast, tillates ballasten fjernet helt eller delvis, men bare i den tiden som trengs for gjennomføring av arbeidene. Dvs. ballasten fjernes senest mulig og ballastprofilet settes i stand før arbeidsstedet forlates.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05065'''''
 +
 +
b) I en avstand av 4 m fra landkaret for en bru som ikke har gjennomgående ballast, tillates ballasten fjernet helt eller delvis, men bare i den tiden som trengs for gjennomføring av arbeidene. Dvs. ballasten fjernes senest mulig og ballastprofilet settes i stand før arbeidsstedet forlates.</onlyinclude>
  
c) Når det kan ventes skinnetemperaturer over 30 <sup>0</sup>C, skal ballasten ikke fjernes i en avstand av 15 m fra brukaret til en bru uten gjennomgående ballast eller fra veidekket i en planovergang.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05066'''''
 +
 +
c) Når det kan ventes skinnetemperaturer over 30 <sup>0</sup>C, skal ballasten ikke fjernes i en avstand av 15 m fra brukaret til en bru uten gjennomgående ballast eller fra veidekket i en planovergang.</onlyinclude>
  
d) Når sporet skal bakses eller løftes, og når overhøyden skal endres, skal det tas hensyn til minste tverrsnitt og kontaktledningsanlegget.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05067'''''
 +
 +
d) Når sporet skal bakses eller løftes, og når overhøyden skal endres, skal det tas hensyn til minste tverrsnitt og kontaktledningsanlegget.</onlyinclude>
  
e) Kabler langs sporet må vises spesiell oppmerksomhet slik at ikke driftsforstyrrelser oppstår.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05068'''''
 +
 +
e) Kabler langs sporet må vises spesiell oppmerksomhet slik at ikke driftsforstyrrelser oppstår.</onlyinclude>
  
f) Når det i forbindelse med arbeidets utførelse ikke er nødvendig at kurvens ytre streng straks løftes, bør overhøyden være minst 20 mm lavere enn den tilsiktede overhøyde. Den største overhøyde skal da ikke overskride 150-20 = 130 mm. Det gjenstående løft foretas i forbindelse med finjusteringen.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05069'''''
 +
 +
f) Når det i forbindelse med arbeidets utførelse ikke er nødvendig at kurvens ytre streng straks løftes, bør overhøyden være minst 20 mm lavere enn den tilsiktede overhøyde. Den største overhøyde skal da ikke overskride 150-20 = 130 mm. Det gjenstående løft foretas i forbindelse med finjusteringen.</onlyinclude>
  
g) Sideveis sikring av sporet ved avstempling kan tillates når det avstemples mot svilleendene, ikke direkte mot skinnene.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05070'''''
 +
 +
g) Sideveis sikring av sporet ved avstempling kan tillates når det avstemples mot svilleendene, ikke direkte mot skinnene.</onlyinclude>
  
 
===Midlertidige stigningsramper===
 
===Midlertidige stigningsramper===
 
Når sporet løftes eller senkes, må det ved enden av arbeidsstedet lages en midlertidig stigningsrampe som skal oppfylle følgende krav:
 
Når sporet løftes eller senkes, må det ved enden av arbeidsstedet lages en midlertidig stigningsrampe som skal oppfylle følgende krav:
  
a) Stigningen i forhold til opprinnelig trasé skal ikke være større enn 5 ‰.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05071'''''
b) Rampen avsluttes i begge ender med vertikalkurver med radier (RV) på minst 1500 m.  
+
c) Mellom endene av disse vertikalkurver skal det være en avstand på minst 2,5 m.
+
a) Stigningen i forhold til opprinnelig trasé skal ikke være større enn 5 ‰.</onlyinclude>
 +
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05072'''''
 +
 +
b) Rampen avsluttes i begge ender med vertikalkurver med radier (RV) på minst 1500 m.</onlyinclude>
 +
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05073'''''
 +
 +
c) Mellom endene av disse vertikalkurver skal det være en avstand på minst 2,5 m.</onlyinclude>
  
 
==Utbedring og forebygging av solslyng==
 
==Utbedring og forebygging av solslyng==
  
 
===Midlertidig utbedring===
 
===Midlertidig utbedring===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05074'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}} a) Dersom tendenser til sideforskyvning av sporet på grunn av temperaturspenninger (solslyngtendenser) eller solslyng har oppstått, skal skinnene kappes og gis anled­ning til å ekspandere slik at trykkreftene reduseres.
 
{{sikkerhetskrav|}} a) Dersom tendenser til sideforskyvning av sporet på grunn av temperaturspenninger (solslyngtendenser) eller solslyng har oppstått, skal skinnene kappes og gis anled­ning til å ekspandere slik at trykkreftene reduseres.
 
+
</onlyinclude>
b) Kapp­stedet bør legges utenfor selve stedet for solslyngtendensen eller solslyngkurven, dvs. den delen av sporet som er direkte berørt av solslyng. Hvis det er nødvendig, bakses sporet deret­ter tilbake i riktig leie, den midlertidige skjøten sikres med lasker og nødlaskeforbindere og ekstra ballast tilføres og komprimeres. Sporets geometri kontrolleres i henhold til [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Kontroll av sporets beliggenhet|Kontroll av sporets beliggenhet]] og [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Kontroll av geometri|Kontroll av geometri]]
+
<onlyinclude>'''''TRV:05075'''''
 
+
 +
b) Kappstedet bør legges utenfor selve stedet for solslyngtendensen eller [[Definisjon:Solslyngkurve|solslyngkurven]], dvs. den delen av sporet som er direkte berørt av solslyng. Hvis det er nødvendig, bakses sporet deret­ter tilbake i riktig leie, den midlertidige skjøten sikres med lasker og nødlaskeforbindere og ekstra ballast tilføres og komprimeres. Sporets geometri kontrolleres i henhold til [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Kontroll av sporets beliggenhet|Kontroll av sporets beliggenhet]] og [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Kontroll av geometri|Kontroll av geometri]]
 +
</onlyinclude>
 
===Permanent utbedring===
 
===Permanent utbedring===
  
 
Når forholdene har stabilisert seg, kan sporet utbedres permanent.
 
Når forholdene har stabilisert seg, kan sporet utbedres permanent.
  
a) Skinnene skal nøytraliseres minst 40 m til hver side av kappstedene før de sveises sammen. Nøytralisering utføres etter prosedyrer gitt i [[Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Prosedyre for nøytralisering|Prosedyre for nøytralisering]]. Før sluttsveising skal sporet være bakset i riktig leie og nøyak­tig justert.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05076'''''
 +
 +
a) Skinnene skal nøytraliseres minst 40 m til hver side av kappstedene før de sveises sammen. Nøytralisering utføres etter prosedyrer gitt i [[Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Prosedyre for nøytralisering|Prosedyre for nøytralisering]]. Før sluttsveising skal sporet være bakset i riktig leie og nøyaktig justert.</onlyinclude>
  
b) Hvis solslyngtendensen eller solslyngen har laget en knekk i sveiseskjøten (spiss sveiseskjøt), skal det legges inn et skinnekapp for å eliminere den spisse skjøten. Skinnekappets lengde skal være min. 5 m for spor med sth ≤ 160 km/h og minst 10 m for spor med sth > 160 km/h.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05077'''''
 +
 +
b) Hvis solslyngtendensen eller solslyngen har laget en knekk i sveiseskjøten (spiss sveiseskjøt), skal det legges inn et skinnekapp for å eliminere den spisse skjøten. Skinnekappets lengde skal være min. 5 m for spor med sth ≤ 160 km/h og minst 10 m for spor med sth > 160 km/h.</onlyinclude>
  
c) Etter alle tilfeller av solslyng skal [https://trv.banenor.no/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/T3204A03.odt Feil/skaderapport linjen] utfylles. Data fra feilrapportskjema skal registreres i BaneData senest 1 måned etter at solslyngtilfellet har inntruffet.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05078'''''
 +
 +
c) Etter alle tilfeller av solslyng skal [https://trv.banenor.no/PDF/Overbygning/532/Vedlegg/T3204A03.odt Feil/skaderapport linjen] utfylles. Data fra feilrapportskjema skal registreres i BaneData senest 1 måned etter at solslyngtilfellet har inntruffet.</onlyinclude>
  
 
===Forebygging av solslyng===
 
===Forebygging av solslyng===
 
+
<onlyinclude>'''''TRV:05079'''''
På steder hvor man har hatt solslyngtendenser eller solslyng, bør det vurderes tiltak for å bedre sikkerheten, f.eks. om sporet bør nøytraliseres på nytt for å minske solslyngfaren. Nøytraltemperaturen bør da legges i øvre del av nøytral­temperaturområdet. I forbindelse med nøytraliseringen skal sporet utfestes i henhold til [[Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett|Utfesting og fastmerkenett]].
+
 +
a) På steder hvor man har hatt solslyngtendenser eller solslyng, bør det vurderes tiltak for å bedre sikkerheten, f.eks. om sporet bør nøytraliseres på nytt for å minske solslyngfaren. Nøytraltemperaturen bør da legges i øvre del av nøytraltemperaturområdet. I forbindelse med nøytraliseringen skal sporet utfestes i henhold til [[Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett|Utfesting og fastmerkenett]].</onlyinclude>
  
 
==Krav til kontroll==
 
==Krav til kontroll==
  
 
===Tilsyn med helsveist spor===
 
===Tilsyn med helsveist spor===
Ved tilsyn med helsveist spor skal det kontrolleres at kravene for helsveist spor til enhver tid er oppfylt i henhold til [[Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor]] og [[Overbygning/Prosjektering/Ballast]]. Spesielt skal påses at ballastprofilet er fullverdig, og at alle befestigelser er påsatt og i orden.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05080'''''
 +
 +
a) Ved tilsyn med helsveist spor skal det kontrolleres at kravene for helsveist spor til enhver tid er oppfylt i henhold til [[Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor]] og [[Overbygning/Prosjektering/Ballast]]. Spesielt skal påses at ballastprofilet er fullverdig, og at alle befestigelser er påsatt og i orden.</onlyinclude>
  
 
====Tilsyn ved høye temperaturer====
 
====Tilsyn ved høye temperaturer====
 
+
<onlyinclude>'''''TRV:05081'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}}a) I perioder med sterk, vedvarende varme, og når det utføres sporarbeider som svekker sporets stabilitet, skal det foretas ekstra visitasjon.
 
{{sikkerhetskrav|}}a) I perioder med sterk, vedvarende varme, og når det utføres sporarbeider som svekker sporets stabilitet, skal det foretas ekstra visitasjon.
 
#I tillegg skal det holdes spesielt oppsyn med skarpe kurver på smale fyllinger og strekningsavsnitt som erfaringsmessig er utsatt for solslyng eller solslyngtendenser.
 
#I tillegg skal det holdes spesielt oppsyn med skarpe kurver på smale fyllinger og strekningsavsnitt som erfaringsmessig er utsatt for solslyng eller solslyngtendenser.
#Tilsynet skal utføres i dagens varmeste timer, eller før eventuelle tog skal passere, og skal ikke opphøre før temperaturen er fallende.
+
#Tilsynet skal utføres i dagens varmeste timer, eller før eventuelle tog skal passere, og skal ikke opphøre før temperaturen er fallende.</onlyinclude>
  
 
====Tilsyn ved lave temperaturer====
 
====Tilsyn ved lave temperaturer====
 
+
<onlyinclude>'''''TRV:05082'''''
{{sikkerhetskrav|}}a) I sterk kulde og ved raske temperaturfall er risikoen for skinnebrudd størst. Under slike temperaturforhold bør det føres særlig tilsyn med isolerte skjøter og midlertidig laskede skjøter etter skinnebrudd.
+
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) I sterk kulde og ved raske temperaturfall er risikoen for skinnebrudd størst. Under slike temperaturforhold bør det føres særlig tilsyn med isolerte skjøter og midlertidig laskede skjøter etter skinnebrudd.</onlyinclude>
  
 
=== Kontroll av sporets beliggenhet ===
 
=== Kontroll av sporets beliggenhet ===
{{sikkerhetskrav|}}a) Etter sporjustering skal det kontrolleres at sporets horisontale beliggenhet ikke er endret utover grenseverdier gitt i [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Horisontal beliggenhet|Horisontal beliggenhet]] og [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Relativ beliggenhet mellom spor og plattform|Relativ beliggenhet mellom spor og plattform]]  
+
<onlyinclude>'''''TRV:05083'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) Etter sporjustering skal det kontrolleres at sporets horisontale beliggenhet ikke er endret utover grenseverdier gitt i [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Horisontal beliggenhet|Horisontal beliggenhet]] og [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Relativ beliggenhet mellom spor og plattform|Relativ beliggenhet mellom spor og plattform]]</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}b) Dersom sporets teoretiske beliggenhet ikke er kjent, skal det foretas innmåling mot VUL merker, eventuelt mot midlertidige oppsatte stikker, før og etter sporjustering for kontroll av endring i horisontal beliggenhet.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05084'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}b) Dersom sporets teoretiske beliggenhet ikke er kjent, skal det foretas innmåling mot VUL merker, eventuelt mot midlertidige oppsatte stikker, før og etter sporjustering for kontroll av endring i horisontal beliggenhet.</onlyinclude>
  
 
===Kontroll av geometri===
 
===Kontroll av geometri===
 
Kontroll av sporets geometri skal foretas i følgende tilfeller:
 
Kontroll av sporets geometri skal foretas i følgende tilfeller:
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05085'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}}a) I grovjusterte sporavsnitt etter utførelse av arbeider, før og etter første togpassering.
 
{{sikkerhetskrav|}}a) I grovjusterte sporavsnitt etter utførelse av arbeider, før og etter første togpassering.
 +
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05086'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}b) I grovjusterte sporavsnitt hvor det senere oppdages tendenser til lokale setninger av sporet.</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}b) I grovjusterte sporavsnitt hvor det senere oppdages tendenser til lokale setninger av sporet.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05087'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}c) Etter grovjustering minst én gang hver tredje dag. Hyppigere kontrollfrekvens bør gjennomføres ved særskilte forhold som høy trafikkbelastning, høye temperaturer og store nedbørsmengder. Dette gjelder inntil sporet er pakket med skinnegående justeringsmaskin.</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}c) Etter grovjustering minst én gang hver tredje dag. Hyppigere kontrollfrekvens bør gjennomføres ved særskilte forhold som høy trafikkbelastning, høye temperaturer og store nedbørsmengder. Dette gjelder inntil sporet er pakket med skinnegående justeringsmaskin.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05088'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}d) I finjustert sporavsnitt etter utførelse av arbeider, før første togpassering</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}d) I finjustert sporavsnitt etter utførelse av arbeider, før første togpassering
+
<onlyinclude>'''''TRV:05089'''''
 
+
{{sikkerhetskrav|}}e) Etter utbedring av solslyng
+
{{sikkerhetskrav|}}e) Etter utbedring av solslyng</onlyinclude>
  
 
====Vertikalgeometri====
 
====Vertikalgeometri====
Linje 742: Linje 894:
 
*sporjusteringsmaskin med kontrollmåleutstyr}}
 
*sporjusteringsmaskin med kontrollmåleutstyr}}
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05090'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}}a) Det skal måles høydeforskjell mellom skinnestrengene for minimum hver 2. meter. Vindskjevheter skal beregnes for både 2 m og 9 m målebasis.
 
{{sikkerhetskrav|}}a) Det skal måles høydeforskjell mellom skinnestrengene for minimum hver 2. meter. Vindskjevheter skal beregnes for både 2 m og 9 m målebasis.
 
#For andre benyttede målebasiser enn 2 og 9 m skal omregning etter [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering/Vedlegg/Måling av vindskjevheter|Vedlegg/Måling av vindskjevheter]] benyttes.
 
#For andre benyttede målebasiser enn 2 og 9 m skal omregning etter [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering/Vedlegg/Måling av vindskjevheter|Vedlegg/Måling av vindskjevheter]] benyttes.
#Manuell måling bør utføres med metode beskrevet i [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering/Vedlegg/Måling av vindskjevheter|Vedlegg/Måling av vindskjevheter]].
+
#Manuell måling bør utføres med metode beskrevet i [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering/Vedlegg/Måling av vindskjevheter|Vedlegg/Måling av vindskjevheter]].</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}b) Verdier for sporets vindskjevhet, målt på ubelastet spor, skal ikke overskride tiltaksgrensene i <xr id="Tillatte vindskjevheter med 2 meter målebasis" /> og <xr id="Tillatte vindskjevheter med 9 meter målebasis" />.  
+
<onlyinclude>'''''TRV:05091'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}b) Verdier for sporets vindskjevhet, målt på ubelastet spor, skal ikke overskride tiltaksgrensene i <xr id="Tillatte vindskjevheter med 2 meter målebasis" /> og <xr id="Tillatte vindskjevheter med 9 meter målebasis" />.</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}c) Toleransegrenser for overhøyde finnes i <xr id="Toleransegrenser for overhøyde" />.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05092'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}c) Toleransegrenser for overhøyde finnes i <xr id="Toleransegrenser for overhøyde" />.</onlyinclude>
  
 
====Horisontalgeometri====
 
====Horisontalgeometri====
Linje 761: Linje 919:
 
{{lærebokstoff|Pilhøyden måles på 10 m målebasis, både på stedet hvor ujevnheten er iakttatt og på begge sider av dette stedet i avstander av 5 m. I sirkelkurver og overgangskurver måles pilhøydene på sporets ytre skinnestreng.}}  
 
{{lærebokstoff|Pilhøyden måles på 10 m målebasis, både på stedet hvor ujevnheten er iakttatt og på begge sider av dette stedet i avstander av 5 m. I sirkelkurver og overgangskurver måles pilhøydene på sporets ytre skinnestreng.}}  
  
Pilhøyder målt på ubelastet spor skal ikke overskride tiltaksgrensene i <xr id="Tillatte pilhøydefeil" />.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05093'''''
 +
 +
a) Pilhøyder målt på ubelastet spor skal ikke overskride tiltaksgrensene i <xr id="Tillatte pilhøydefeil" />.</onlyinclude>
  
 
==Krav til hastighet==
 
==Krav til hastighet==
  
 
===Generelle krav===
 
===Generelle krav===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05094'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}}a) Ved arbeider som nevnt i avsnitt [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Krav til sporarbeider|Krav til sporarbeider]] skal kjørehastigheten nedsettes til 40 km/h eller mindre.
 
{{sikkerhetskrav|}}a) Ved arbeider som nevnt i avsnitt [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Krav til sporarbeider|Krav til sporarbeider]] skal kjørehastigheten nedsettes til 40 km/h eller mindre.
#Togpassering kan bare tillates når [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Krav til sporarbeider|Krav til sporarbeider]] og [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Krav til kontroll|Krav til kontroll]] er oppfylt.
+
#Togpassering kan bare tillates når [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Krav til sporarbeider|Krav til sporarbeider]] og [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Krav til kontroll|Krav til kontroll]] er oppfylt.</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}b) Ved sporfeil der tiltaksgrensene for vindskjevhet eller pilhøydefeil er overskredet, begrenses justeringen til vedkommende steder, og hastighetsreduksjoner gjennomføres i henhold til punktene c og d. Reglene gjelder også for lasket spor med skinnelengder over 30 m.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05095'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}b) Ved sporfeil der tiltaksgrensene for vindskjevhet eller pilhøydefeil er overskredet, begrenses justeringen til vedkommende steder, og hastighetsreduksjoner gjennomføres i henhold til punktene c og d. Reglene gjelder også for lasket spor med skinnelengder over 30 m.</onlyinclude>
  
c) Hastighetsreduksjonene skal gjennomføres over hele avsnittet hvor arbeidene har foregått samt 50 m til begge sider.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05096'''''
 +
 +
c) Hastighetsreduksjonene skal gjennomføres over hele avsnittet hvor arbeidene har foregått samt 50 m til begge sider.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05097'''''
 +
 
d) Hastighetsreduksjoner etter sporarbeider er ikke nødvendig dersom det aktuelle sporavsnittet:
 
d) Hastighetsreduksjoner etter sporarbeider er ikke nødvendig dersom det aktuelle sporavsnittet:
 
*har en lengde mindre enn 7 m.
 
*har en lengde mindre enn 7 m.
 
*er pakket slik at krav gitt i [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Sporets geometri|Sporets geometri]] er oppfyllt og dokumentert.
 
*er pakket slik at krav gitt i [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Sporets geometri|Sporets geometri]] er oppfyllt og dokumentert.
 
*har ballastprofil som tilfredstiller betingelsene gitt i [[Overbygning/Prosjektering/Ballast]].
 
*har ballastprofil som tilfredstiller betingelsene gitt i [[Overbygning/Prosjektering/Ballast]].
*har større kurveradie enn 400 m (for R<400 gjelder avsnitt [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Tillatt hastighet i krappe kurver|Tillatt hastighet i krappe kurver]])
+
*har større kurveradie enn 400 m (for R<400 gjelder avsnitt [[Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Tillatt hastighet i krappe kurver|Tillatt hastighet i krappe kurver]])</onlyinclude>
  
 
===Tillatte hastigheter etter avsluttet sporarbeid===
 
===Tillatte hastigheter etter avsluttet sporarbeid===
{{sikkerhetskrav|}}a) Tillatt hastighet på bakgrunn av krav til stabilitet er gitt i <xr id="Tillatt hastighet for spor med betongsviller" /> og <xr id="Tillatt hastighet for spor med tresviller" />.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05098'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) Tillatt hastighet på bakgrunn av krav til stabilitet i <xr id="Tillatt hastighet for spor med betongsviller" /> og <xr id="Tillatt hastighet for spor med tresviller" /> forutsetter at sporet har pukkballast og tilfredsstiller tekniske krav til ballastprofil, befestigelse og sporets beliggenhet:</onlyinclude>
  
 
<figtable id = "Tillatt hastighet for spor med betongsviller">
 
<figtable id = "Tillatt hastighet for spor med betongsviller">
Linje 786: Linje 956:
 
|-
 
|-
 
|+<caption>Tillatt hastighet for spor med betongsviller</caption>
 
|+<caption>Tillatt hastighet for spor med betongsviller</caption>
! Rowspan=2 |  !! colspan=3 |Trafikkbelastning i 1000-tall bruttotonn
+
! Trafikkbelastning i 1000-tall bruttotonn !! 0-24 !! 25-49 !! 50-74 !! 75-100
|-
 
! 0-24 !! 25-49 !! 50-
 
|-
 
| Maks. hast. ved høy temperatur [km/h] || colspan=3 | 40
 
 
|-
 
|-
| Maks. hast. ved normal temperatur [km/h] || 70 || 100 || sth
+
| Rowspan=2 | Maksimal hastighet ved gitt temperatur || ≤30 <sup>0</sup>C: 70 km/h || ≤40 <sup>0</sup>C: 100 km/h || ≤50 <sup>0</sup>C: 130 km/h || ≤55 <sup>0</sup>C: sth
 
|-
 
|-
| Høy temperatur gjelder ved t || > 30 <sup>0</sup>C || > 40 <sup>0</sup>C || > 50 <sup>0</sup>C
+
| >30 <sup>0</sup>C: 40 km/h || >40 <sup>0</sup>C: 40 km/h || >50 <sup>0</sup>C: 40 km/h || >55 <sup>0</sup>C: 40 km/h
 
|}
 
|}
 
</figtable>
 
</figtable>
  
 
For gjennomgående sporjustering med bruk av kantvibrator og ballastfordeler, og der sporet ikke løftes mer enn maksimalt 2 cm, kan hastighetsnedsettelse utelates, dersom man med aktiv bruk av meteogrammer kan fastslå at skinnetemperaturen ikke kommer til å overstige +30 <sup>0</sup>C i tidsrommet frem til sporet er konsolidert tilsvarende 50 000 bruttotonn.  
 
For gjennomgående sporjustering med bruk av kantvibrator og ballastfordeler, og der sporet ikke løftes mer enn maksimalt 2 cm, kan hastighetsnedsettelse utelates, dersom man med aktiv bruk av meteogrammer kan fastslå at skinnetemperaturen ikke kommer til å overstige +30 <sup>0</sup>C i tidsrommet frem til sporet er konsolidert tilsvarende 50 000 bruttotonn.  
 +
  
 
<figtable id = "Tillatt hastighet for spor med tresviller">
 
<figtable id = "Tillatt hastighet for spor med tresviller">
Linje 804: Linje 971:
 
|-
 
|-
 
|+<caption>Tillatt hastighet for spor med tresviller</caption>
 
|+<caption>Tillatt hastighet for spor med tresviller</caption>
! Rowspan=2 |  !! colspan=4 |Trafikkbelastning i 1000-tall bruttotonn
+
! Trafikkbelastning i 1000-tall bruttotonn !! 0-24 !! 25-49 !! 50-74 !! 75-100
 
|-
 
|-
! 0-24 !! 25-49 !! 50-74 !! 75-100
+
| Rowspan=2 | Maksimal hastighet ved gitt temperatur || ≤25 <sup>0</sup>C: 70 km/h || ≤30 <sup>0</sup>C: 100 km/h || ≤40 <sup>0</sup>C: 130 km/h || ≤40 <sup>0</sup>C: sth
 
|-
 
|-
| Maks. hast. ved høy temperatur [km/h] || colspan=4 | 40
+
| >25 <sup>0</sup>C: 40 km/h || >30 <sup>0</sup>C: 40 km/h || >40 <sup>0</sup>C: 40 km/h || >40 <sup>0</sup>C: 40 km/h
|-
 
| Maks. hast. ved normal temperatur [km/h] || 70 || 100 || 130 || sth
 
|-
 
| Høy temperatur gjelder ved t || > 25 <sup>0</sup>C || > 30 <sup>0</sup>C || > 40 <sup>0</sup>C || > 40 <sup>0</sup>C
 
 
|}
 
|}
 
</figtable>
 
</figtable>
  
 
t = opptredende eller forventet skinnetemperatur
 
  
 
sth = strekningshastighet
 
sth = strekningshastighet
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05099'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}}b) ved ikke nøytralisert spor skal maks. hastighet uansett ikke overstige 40 km/h.
 
{{sikkerhetskrav|}}b) ved ikke nøytralisert spor skal maks. hastighet uansett ikke overstige 40 km/h.
 
+
</onlyinclude>
 
===Tillatt hastighet i krappe kurver===
 
===Tillatt hastighet i krappe kurver===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05100'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}}a) Dersom ballastprofilet tilfredsstiller betingelsene som er angitt i [[Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler i skarpe kurver|Overbygning/Prosjektering/Ballast]], skal det etter pakking/baksing i helsveist spor med kurveradier mindre enn 400 m gjennomføres hastighetsreduksjon til 40 km/h eller mindre på alle dager når skinnetemperaturen er over 30 <sup>0</sup>C eller kan ventes å bli større enn 30 <sup>0</sup>C.
 
{{sikkerhetskrav|}}a) Dersom ballastprofilet tilfredsstiller betingelsene som er angitt i [[Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler i skarpe kurver|Overbygning/Prosjektering/Ballast]], skal det etter pakking/baksing i helsveist spor med kurveradier mindre enn 400 m gjennomføres hastighetsreduksjon til 40 km/h eller mindre på alle dager når skinnetemperaturen er over 30 <sup>0</sup>C eller kan ventes å bli større enn 30 <sup>0</sup>C.
#Dette gjelder inntil det har passert en samlet trafikkmengde på 50000 bruttotonn siden pakking/baksing ble foretatt.
+
#Dette gjelder inntil det har passert en samlet trafikkmengde på 50000 bruttotonn siden pakking/baksing ble foretatt.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05101'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|}}b) Dersom ballastprofilet har mindre dimensjoner enn angitt i [[Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler i skarpe kurver|Overbygning/Prosjektering/Ballast]], skal det etter pakking/baksing i helsveist spor med kurveradier mindre enn 400 m gjennomføres hastighetsnedsettelse til 40 km/h eller mindre inntil det har passert en samlet trafikkmengde på 50000 bruttotonn.
 
{{sikkerhetskrav|}}b) Dersom ballastprofilet har mindre dimensjoner enn angitt i [[Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler i skarpe kurver|Overbygning/Prosjektering/Ballast]], skal det etter pakking/baksing i helsveist spor med kurveradier mindre enn 400 m gjennomføres hastighetsnedsettelse til 40 km/h eller mindre inntil det har passert en samlet trafikkmengde på 50000 bruttotonn.
#Dette gjelder uansett skinnetemperatur.
+
#Dette gjelder uansett skinnetemperatur.</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}c) Hastighetsreduksjonene er ikke nødvendig ved bruk av dynamisk sporstabilisator.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05102'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}c) Hastighetsreduksjonene er ikke nødvendig ved bruk av dynamisk sporstabilisator.</onlyinclude>
  
 
==Bruk av dynamisk sporstabilisator==
 
==Bruk av dynamisk sporstabilisator==
 +
===Generelle krav===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05103'''''
 +
 
a) Dynamisk sporstabilisator bør kun anvendes på spor som har en tilfredsstillende overbygningsstandard (tilstrekkelig ballast, feilfrie sviller, ikke løs befestigelse o.l.) og som i forkant er justert med pakking og baksing.
 
a) Dynamisk sporstabilisator bør kun anvendes på spor som har en tilfredsstillende overbygningsstandard (tilstrekkelig ballast, feilfrie sviller, ikke løs befestigelse o.l.) og som i forkant er justert med pakking og baksing.
 +
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05104'''''
 +
 +
b) Ved oppstart og avslutning av sporstabilisering økes/reduseres den vertikale belastningen gradvis over en lengde på 20 meter for å gi jevne overganger mellom ikke-komprimert og komprimert ballast. Hastigheten til den dynamiske sporstabilisatoren bør opprettholdes så konstant som mulig innenfor en arbeidsstrekning.</onlyinclude>
  
b) Ved oppstart og avslutning av sporstabilisatoren økes/reduseres den vertikale belastningen gradvis over en lengde på 20 meter for å gi jevne overganger mellom ikke-komprimert og komprimert ballast. Hastigheten til den dynamiske sporstabilisatoren bør opprettholdes så konstant som mulig innenfor en arbeidsstrekning.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05105'''''
 +
 +
c) I områder med bløt grunn skal det alltid innhentes opplysninger om det er spesielle forhold knyttet til stedet før sporstabilisering kan utføres.</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}c) Kurvatur, vindskjevhet, forskjell i skinnehøyde før og etter, samt høyde for hver skinne måles kontinuerlig under arbeidet.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05106'''''
 +
 +
d) Sporstabilisering skal stoppe og starte minimum 20 meter før og etter objekter hvor storstabilisering ikke tillates.
 +
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05107'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}e) Kurvatur, vindskjevhet, forskjell i skinnehøyde før og etter, samt høyde for hver skinne måles kontinuerlig under arbeidet.</onlyinclude>
  
d) Sporstabilisering skal ikke utføres på partier med ballastmatter eller frostisolasjonsplater, men avsluttes/startes opp minimum 20 m før/etter slike partier. Dette gjelder ikke på steder med svillematter som er limt direkte under svillene.
+
=== Sporstabilisering på steder med ballastmatter eller frostisolasjonsmatter===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05108'''''
 +
 +
a) Sporstabilisering skal ikke utføres på partier med ballastmatter</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}e) Sporstabilisering skal ikke utføres i sporveksler, men avsluttes/startes opp 30 – 50 meter før/etter sporvekselen.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05109'''''
 +
 +
b) Sporstabilisering skal ikke utføres på partier med frostisolasjonsplater dersom ballastlag mellom fostisolasjonsplate og sville underkant er mindre enn 250 mm.</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}f) Sporstabilisering skal ikke utføres på bruer, men avsluttes/startes opp minimum 20 meter før/etter bruen.
+
=== Sporstabilisering gjennom sporveksler===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05110'''''
 +
 +
a) Sporstabilisering gjennom sporveksler skal utføres med en vertikal belastning maksimalt 40 bar.</onlyinclude>
  
g) Sporstabilisering skal ikke utføres i tunneler og skjæringer i fjell, men avsluttes/startes opp minimum 20 meter før/etter tunnelen/fjellskjæringen.
+
===Sporstabilisering på bruer/konstruksjoner===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05111'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) Sporstabilisator skal bare anvendes på konstruksjoner der det er utført en analyse som viser at konstruksjon og fundamenter ikke tar skade av kreftene som påføres. Analysen skal godkjennes av Bane NOR, Teknisk avdeling og lagres i Teknisk arkiv tilknyttet den aktuelle konstruksjon.
  
{{sikkerhetskrav|}}h) Sporstabilisering skal ikke utføres ved støttemurer, plattformer o.l., men avsluttes/startes opp minimum 20 m før/etter støttemuren, plattformen o.l.
+
Analysen skal ivareta følgende forhold:
 +
* Bruas egenfrekvenser
 +
* Vertikale akselerasjoner på brudekke fra dynamisk sporstabilisator
 +
* Egenvekt av dynamisk sporstabilisator
 +
* Korrosjonsbeskyttelse i ståltrau
 +
</onlyinclude>
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05112'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}b) Konstruksjonens tilstand skal vurderes i forhold til evt. endringer siden analysen ble utført.</onlyinclude>
  
{{sikkerhetskrav|}}i) Sporstabilisering skal ikke utføres ved bygninger som ligger nærmere en 5 m fra spormidt, men avsluttes/startes minimum 20 m før man kommer til/etter at man har passert bygningen. Ved bygninger som er i en avstand på 5 – 10 m fra spormidt, det alltid innhentes opplysninger om det er spesielle forhold knyttet til stedet.
+
<onlyinclude>'''''TRV:05113'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}c) Stabilisering av spor på bruer skal utføres med en frekvens med god margin fra bruas egenfrekvens og med en vertikal belastning på maksimalt 40 bar.</onlyinclude>
 +
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05114'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}d) Stabilisering skal utføres gjennomgående uten start eller stopp på brua.</onlyinclude>
 +
 
 +
=== Sporstabilisering i tunneler ===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05115'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) Sporstabilisering skal ikke utføres i tunneler som er fundamentert på pæler med mindre det er utført analyse som viser at tunnel og fundamentering kan motstå krefter fra dynamisk sporstabilisering.</onlyinclude>
 +
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05116'''''
 +
 +
b) Sporstabilisering skal ikke utføres i tunneler dersom ballastlaget mellom sville underkant og fjell/betong er mindre enn 250 mm.</onlyinclude>
 +
 
 +
{{lærebokstoff|Det vil normalt ikke være noen begrensninger i bruk av dynamisk sporstabilisator i tunneler. Det er imidlertid ikke nødvendig med hensyn til sporets sidestabilitet å utføre sporstabilisering i tunneler}}
 +
 
 +
===Sporstabilisering ved bygninger, støttemurer og andre konstruksjoner nær spor===
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05117'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}a) Sporstabilisering skal ikke utføres ved støttemurer og andre konstruksjoner som ikke er fundamentert på fjell og som er nærmere enn 15 meter fra spormidt.</onlyinclude>
 +
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05118'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}b) Sporstabilisering skal ikke utføres ved bygninger som ikke er fundamentert på fjell og som ligger nærmere en 15 m fra spormidt.</onlyinclude>
 +
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05119'''''
 +
 +
{{sikkerhetskrav|}}c) Ved bygninger som ligger nærmere enn 15 m fra spormidt, skal det alltid innhentes opplysninger om det er spesielle forhold knyttet til stedet/bygningen før sporstabilisering kan utføres.</onlyinclude>
 +
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:05120'''''
 +
 +
d) Konstruksjon, tilstand og fundamentering til plattformer skal vurderes før bruk av dynamisk sporstabilisator.</onlyinclude>
  
j) Sporstabilisering bør ikke utføres partier med bløt grunn, men avsluttes minimum 20 m før/etter dette partiet. I områder med bløt grunn må det alltid innhentes opplysninger om det er spesielle forhold knyttet til stedet.
+
{{lærebokstoff|Det vil normalt ikke være noen begrensninger i bruk av dynamisk sporstabilisator ved bygninger/konstruksjoner nær spor som er fundamentert fjell. Ved bygninger nærmere enn 15 meter fra spormidt må det likevel undersøkes om det er spesielle forhold som må tas hensyn til}}
  
 
=Vedlegg=
 
=Vedlegg=

Nåværende revisjon fra 10. aug. 2020 kl. 11:00

Innhold

1 Omfang

Kapitlet beskriver regler for vedlikehold av

 • sporets geometri
 • sporets beliggenhet
 • sporets kvalitet
 • sporets stabilitet

2 Generelle bestemmelser

2.1 Definisjoner

Justeringens formål er å opprettholde en gitt beliggenhet og tilstand for sporet ved å utbedre feil horisontalt og vertikalt, samt å stabilisere sporet. Avhengig av arbeidets omfang skiller vi mellom:
 • Gjennomgående justering: Justering over lengre strekningsavsnitt.
 • Punktvis justering: Justering over kortere strekningsavsnitt der sportilstanden er blitt så dårlig at en justering ikke kan vente til neste gjennomgående justering.

2.2 Forberedelser

TRV:05013

a) Før justering skal det etter behov utføres følgende sportekniske arbeider:

 1. ballastfordeling og ballastsupplering
 2. korreksjon av sporvidden
 3. fjerning av hindringer som skinnekontakter, smøreapparater o.l.
 4. kontroll av alle elektriske sportilkoplinger

2.3 Generelle krav

TRV:05014

a) Sporjustering skal foretas enten helautomatisk eller interaktivt med bakgrunn i teoretisk beliggenhet og beregnede justeringsdata.

 1. På K0-baner skal det, i tillegg til GVUL, benyttes arbeidsmaskiner med laser, optisk nivellement/ løft eller tilsvarende utstyr.
 2. På øvrige baner bør slikt utstyr benyttes.

2.4 Temperaturgrenser - sikring mot solslyng

TRV:05015

Sikkerhetskrav a) Nøytraltemperaturen er satt til +21°C +/- 3°C i Bane NOR. Nøytraltemperaturområdet, som angir toleransene, er 18 - 24°C.

Nøytraltemperaturen er bestemmende for alle vedlikeholdsarbeider i sporet og skal gjøres kjent for alt personale som har befatning med slike arbeider.

2.4.1 Skinnetemperaturintervaller ved justering av sporet

TRV:05016

Sikkerhetskrav a) Justering av sporet (pakking og baksing) skal utføres innenfor skinnetemperaturområder gitt i Tabell 1.

Tabell 1: Skinnetemperaturintervaller for sporjustering i helsveist spor
Kurveradius (m) Skinnetemperaturintervaller (0C)
≥ 800 0 - +35
400 - 800 +5 - +30
≤ 400 +10 - +30


Dersom sporet er utfestet i henhold til Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett, slik at sideforskyvningene kan kontrolleres, kan justeringsarbeidene skje ved skinnetemperaturer ned til +5°C, også i kurver med radius under 400 m. Unntak fra bestemmelsene i tabell Tabell 1 er baksing i forbindelse med oppstått solslyng eller utbedring av grove sporfeil.

I avsnitt Krav til hastighet finnes bestemmelser angående hastighetsnedsettelse etter sporjustering i kurver med radier under 400 m.

2.4.2 Andre vedlikeholdsarbeider

TRV:05017

Sikkerhetskrav a) Vedlikeholdsarbeider som ballastrensing, løfting av sporet, svillebytting, svilleregulering, nedgraving av kabler i ballastkanten og andre arbeider som kan svekke sporets stabilitet, skal bare utføres innenfor skinnetemperaturområdet: 0 0C - +30 0C

TRV:05018

Sikkerhetskrav b) På steder hvor en eller begge ballastskuldre er fjernet eller er sterkt redusert, skal sikring mot solslyng foretas når skinnetemperaturen overstiger +30 0C. Dette gjøres ved å kappe skinnene slik at de ligger spenningsfrie i området hvor ballasten er fjernet. På steder hvor hele ballastprofilet er fjernet i en lengde av over 7 meter skal det alltid foretas sikring mot solslyng.

TRV:05019

Sikkerhetskrav c) Vedlikeholdsarbeid skal straks avbrytes også før den høyest tillatte skinnetemperatur nås, dersom det viser seg at sviller forandrer leie allerede ved første løft.

TRV:05020

Sikkerhetskrav d) På alle strekninger skal det av hensyn til faren for solslyng passes på at sporet ikke bakses innover i kurvene.

TRV:05021

Sikkerhetskrav e) Når arbeidsoppgaver fører til at det blir groper i ballasten eller åpninger mellom svilleendene og ballasten (f.eks. etter pakking og baksing), skal gropene snarest fylles igjen og ballasten komprimeres. Det er av avgjørende betydning at ballastprofilet er fullverdig, godt pakket og jevnt pusset.

2.4.3 Nøytralisering ved større arbeider

TRV:05022

Sikkerhetskrav a) Ved større inngrep i spor som ikke er varig utfestet i henhold til Utfesting og fastmerkenett, skal sporet alltid nøytraliseres etter at arbeidene er utført. Dette gjelder følgende sporarbeider:

1. ballastrensing

2. svillebytte

3. svilleregulering

4. arbeider som medfører helt eller delvis fjerning av ballastskuldre


TRV:05023

Sikkerhetskrav b) Nøytralisering utføres etter regler gitt i Helsveist spor.


TRV:05024

c) Ved sporarbeider der opptil 7 m av sporet berøres, er det ikke nødvendig med nøytralisering dersom:

1. skinnene ikke er kappet

2. sporets geometri etter arbeidene tilfredsstiller kravene gitt i avsnitt Sporets geometri, dvs. for:

 • tillatt avvik i sporvidde
 • tillatte avvik i vertikalgeometrien (ujevnheter i høyde og overhøyde,vindskjevheter med målebasis 2 m og 9 m)
 • tillatt pilhøydefeil

3. tillatt avvik i horisontal beliggenhet gitt i avsnitt Horisontal beliggenhet er innenfor Vedlikeholdsgrensen.


TRV:05025

d) Dersom sporet er varig utfestet i henhold til Utfesting og fastmerkenett, kan nøytralisering utelates dersom man kan kontrollere at sporet ligger innenfor grensene som er gitt i avsnitt Sporets beliggenhet.

2.5 Målinger av sporets geometri og kvalitet

Grunnlag for vurdering om sporjustering er påkrevd er data fra målevogn. Sporgeometrien skal måles iht. frekvenser angitt i Generiske arbeidsrutiner

3 Sporets geometri

3.1 Sporvidde

3.1.1 Definisjon

Sporvidden er det vinkelrette mål mellom kjørekantene målt 14 mm under sporplan. Sporviddens grunnverdi er 1435 mm.

3.1.2 Toleranser

3.1.2.1 Avvik i sporvidden

TRV:05026

Sikkerhetskrav a) Tillatt avvik i sporvidden fra grunnverdien 1435 mm er angitt i Tabell 2.

Tabell 2: Tillatt avvik i sporvidde
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Avvik i sporvidde (mm)
Nytt spor Vedlikeholdsgrense Tiltaksgrense Umiddelbar grense
K0 145 - +4/-0 +5/-3 +15/-5 +28/-7
K1 125 - 140 +4/-0 +7/-3 +20/-5 +35/-8
K2 105 - 120 +4/-0 +7/-3 +20/-5 +35/-9
K3 75 - 100 +4/-3 +15/-5 +30/-8 +35/-9
K4 45 - 70 +4/-4 +15/-5 +30/-8 +35/-9
K5 - 40 +5/-5 +15/-5 +30/-8 +35/-9


TRV:05027

Sikkerhetskrav b) For Ofotbanen og Dunderlandsbanen Gullsmedvik - Ørtfjell med tilpasset skinnehelning 1:30 på skinnehodet, aksellast > 25 tonn og maksimal hastighet ≤ 50 km/h er tillatt avvik i sporvidden fra grunnverdien 1435 mm angitt i Tabell 3.

Tabell 3: Tillatt avvik i sporvidde for Ofotbanen og Dunderlandsbanen
Aksellast Hastighet (km/h) Avvik i sporvidde (mm)
Nytt spor Vedlikeholdsgrense Tiltaksgrense Umiddelbar grense
> 25 tonn ≤ 50 +4/-3 +15/-5 +20/-8 +35/-9
Toleranser for nytt spor i Tabell 2 og Tabell 3 gjelder for måling med målevogn i spor som er klar til trafikk. Tabellen er ikke ment for manuelle målinger i spor som ikke er justert.

3.1.2.2 Variasjoner i sporvidde over lengde

TRV:05028

a) Toleransene for endringen av sporvidden er angitt i Tabell 4.

Tabell 4: Tillatt avvik for endring av sporvidde
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Endring i sporvidde (mm)
Vedlikeholdsgrense Tiltaksgrense
K0 145 - 7 10
K1 125 - 140 8 12
K2 105 - 120 9 15
K3 75 - 100 10 18
K4 45 - 70 12 21
K5 - 40 15 25
 • Endringen regnes over 10 m sporlengde
Endring av sporvidde over lengde beregnes ikke av geometrimålevogn og må derfor utledes.

3.1.2.3 Variasjoner i sporvidde over tid

TRV:05029

Sikkerhetskrav a) Tiltaksgrense: Dersom sporvidden endrer seg med 6 mm eller mer i løpet av et år skal det iverksettes undersøkelser av sporkonstruksjonen for å avdekke årsak til den raske endringen.

Normalt endrer sporvidden seg langsomt over tid som følge av slitasje i skinner, isolatorer, mellomlegg og utvidelse av skruehull. Dersom sporvidden endrer seg raskt (> 5 mm/år) vil dette være et tegn på akselererende nedbryting av svillene i form av råte (tresviller) eller sprekker/brudd (betongsviller).

3.1.2.4 Sporvidder i kontrakurver

TRV:05030

Sikkerhetskrav a) I kontrakurver uten overgangskurver med mellomliggende rettlinje mindre enn 7 m (jf. Figur 1) skal sporvidden ikke være større enn verdien i Tabell 5.

Figur 1: Kontrakurve med mellomliggende rettlinje < 7 m

Tabell 5: Maksimal sporvidde for å unngå ombufring
R1 (m) R2 (m) Maks. sporvidde (mm)
140 - 200 140 - 200 1440
140 - 200 200 - 300 1450
200 - 300 200 - 300 1460

TRV:05031

b) Dersom en av kurveradiene er større enn 300 m, skal sporvidden ikke overstige 1465 mm.

3.1.2.5 Sporvidder ved sporveksler

TRV:05032

Sikkerhetskrav a) For sporvidden i sporveksler og i umiddelbar nærhet av sporveksler gjelder reglene gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler

3.1.2.6 Sporvidder for rilleskinner

TRV:05033

a) For rilleskinner eller vanlige skinner med rillelasker gjelder følgende toleranser:

Tabell 6: Maksimal sporvidde for spor med rilleskinner
Rillebredde (mm) Kurveradius (m) Maks. sporvidde (mm)
60 (rilleskinner) R ≥ 150 1442
125 ≤ R ≤ 149 1445
55 (rillelasker) R ≥ 1000 1440

TRV:05034

b) Rillelasker skal ikke brukes i kurver med radius ≤ 1000 m

3.1.3 Justering av for stor sporvidde

TRV:05035

Sikkerhetskrav a) På steder hvor sporvidden overskrider umiddelbargrenser i Tabell 2, skal utbedring foretas umiddelbart. Hastigheten reduseres inntil feilen er utbedret.

TRV:05036

Sikkerhetskrav b) Ved overskridelse av tiltaksgrenser i Tabell 2 skal feilen utbedres og følges opp slik at ikke grenseverdien i a) overskrides før neste måling.

TRV:05037

Sikkerhetskrav c) Ved overskridelse av vedlikeholdsgrenser i Tabell 2 skal utbedring planlegges slik at feilen er utbedret senest før tiltaksgrensen kan forventes overskredet. Overskridelser kan registreres på skjema i Oppfølging av sporgeometriske feil, som brukes til oppfølging og planlegging av utbedring.

3.1.4 Justering av for liten sporvidde

TRV:05038

Sikkerhetskrav a) På steder hvor sporvidden overskrider umiddelbargrenser i Tabell 2, skal utbedring foretas umiddelbart. Hastigheten reduseres inntil feilen er utbedret.

TRV:05039

Sikkerhetskrav b) Ved overskridelse av tiltaksgrenser i Tabell 2 skal feilen utbedres dersom det er registrert at tog har lateral, ustabil gange over strekningen med for liten sporvidde.

TRV:05040

Sikkerhetskrav c) Ved overskridelse av vedlikeholdsgrenser i Tabell 2 skal undersøkelse om sporets ekvivalente konisitet gjennomføres, se Skinner/Sporets ekvivalente konisitet, dersom det er registrert at tog har lateral, ustabil gange på strekningen med for liten sporvidde.

3.1.5 Utbedring av for stor sporvidde

3.1.5.1 Tresviller

TRV:05041

Sikkerhetskrav a) For stor sporvidde på tresviller som skyldes at underlagsplatene har gravd seg ned i svillen, kan utbedres ved innlegging av skordingsplater.

 1. Midlertidig utbedring kan foretas ved innskruing med strekkbolter. Strekkbolter skal ikke ligge lengre i spor enn det som er angitt i Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner - Strekkbolter. Permanent utbedring skal skje i hovedspor senest innen 12 måneder, i togspor og andre spor innen 4 år.
 2. Dersom det ikke er mulig å justere sporvidden med skording eller innskruing, skal det foretas utskifting av svillene.

3.1.5.2 Betongsviller

TRV:05042

a) For stor sporvidde som skyldes slitasje av isolatorer skal utbedres ved å skifte ut isolatorer.

3.1.6 Utbedring av for liten sporvidde

TRV:05043

Sikkerhetskrav a) For liten sporvidde som skyldes utvalsing av skinnehodet, skal utbedres ved høvling og/eller sliping, evt. ved svilleregulering.

3.2 Vertikalgeometri

Høydejusteringen skal utjevne sporets variasjoner i høyde med hensyn til den enkelte skinnes variasjoner i høyderetningen og skinnenes innbyrdes høydenivå.

TRV:05044

a) Det skal alltid foretas sidejustering samtidig med høydejustering.

3.2.1 Definisjoner

Overhøyde er høydeforskjellen mellom de to skinnestrenger målt vinkelrett på sporaksen.
Ujevnheter i overhøyden er avvik mellom midlere og målt overhøyde.
Ujevnheter i høyden er utslagene fra middellinjen gjennom vertikalmålte pilhøyder.
Et spor er vindskjevt når overhøyden varierer fra punkt til punkt i sporet som vist på figuren under. Vindskjevhet kan skyldes feil i skinnenes vertikale beliggenhet eller være tilsiktet i forbindelse med overhøyderamper.
Figur 2: Definisjon av vindskjevhet

Vindskjevheten = (H2-H1)/B i mm/m, der H1 og H2 er overhøyder, B er målebasis

3.2.2 Toleranser

TRV:05045

Sikkerhetskrav a) Tabell 7, Tabell 8, Tabell 9 og Tabell 10 viser hvilke grenseverdier som gjelder for de forskjellige kvalitetsklasser.

Tabell 7: Tillatte ujevnheter i høyde
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Ujevnheter i høyden av hver skinnestreng (+/- mm)
Nyjustert spor Vedlikeholdsgrense Tiltaksgrense Umiddelbar grense
K0 145 - 2 6 9 16
K1 125 - 140 2 6 10 23
K2 105 - 120 2 7 12 26
K3 75 - 100 4 10 16 26
K4 45 - 70 5 13 21 28
K5 - 40 6 17 27 28
 • Ujevnheter i høyde i hht. toleransene i Tabell 7 kan kun måles med målevogn, der feilene forekommer hyppigst i det kortbølgede området (bølgespekter: 3 - 25 m).
 • Nivellement av hver skinnestreng kan imidlertid gi verdifull informasjon om høydebeliggenheten til sporet og dermed vertikale ujevnheter for øvrig.

Tabell 8: Tillatte ujevnheter i overhøyde
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Ujevnheter i overhøyde (+/- mm)
Nyjustert spor Vedlikeholdsgrense Tiltaksgrense
K0 145 - 2 4 6
K1 125 - 140 2 4 7
K2 105 - 120 2 5 8
K3 75 - 100 3 7 10
K4 45 - 70 4 10 13
K5 - 40 5 12 16
 • Ved kontroll med målevogn måles ujevnheter i overhøyde som avvik fra en middellinje basert på overhøydemålinger over 20 m. Kontrollmålinger kan også utføres manuelt, men er ressurskrevende.
 • Avvik mellom teoretisk og opptredende overhøyde avdekkes derimot ikke av målevogn, men kan enkelt leses fra målevognsdokumentasjonen eller måles manuelt.

Tabell 9: Tillatte vindskjevheter med 2 meter målebasis
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Vindskjevhet (+/- mm)
Nyjustert spor Vedlikeholdsgrense Tiltaksgrense Umiddelbar grense
R ≥ 400 m 1) R < 400 m 1)
K0 145 - 2 7 10 14 12
K1 125 - 140 2 7 10 14 12
K2 105 - 120 2 7 10 14 12
K3 75 - 100 3 7 10 14 12
K4 45 - 70 4 7 10 14 12
K5 - 40 5 7 10 14 12


Tabell 10: Tillatte vindskjevheter med 9 meter målebasis
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Vindskjevhet (+/- mm)
Nyjustert spor Vedlikeholdsgrense Tiltaksgrense Umiddelbar grense
R ≥ 400 m 1) R < 400 m 1)
K0 145 - 6 24 31 43 34
K1 125 - 140 6 24 31 43 34
K2 105 - 120 6 24 31 43 34
K3 75 - 100 9 24 31 43 34
K4 45 - 70 12 24 31 43 34
K5 - 40 15 24 31 43 34


 • Ved kontroll av vindskjevheter i ubelastet spor skal vindskjevheten ikke overskride tiltaksgrensen, dvs. at tiltaksgrensen betraktes som umiddelbargrense.
 • I overhøyderampe gjelder tiltaksgrensen tilsiktet vindskjevhet (den rampestigningen som skal finnes i overhøyderampa) i tillegg til avvik fra grunnlinjen (utilsiktet vindskjevhet). Det er altså den totale vindskjevheten som betraktes.
 • For nyjustert spor gjelder verdien kun avvik fra grunnlinjen. Det er derfor utilsiktet overhøyde som betraktes.

1) radius i tilsluttende sirkelkurve


TRV:05046

Sikkerhetskrav b) Tabell 11 viser toleransegrenser for overhøyde ved ulike banetyper.

Tabell 11: Toleransegrenser for overhøyde
Banetype Tiltaksgrense (mm) Umiddelbargrense (mm)
Baner med blandet trafikk > 150 180
Persontrafikkbaner > 180 190

3.2.3 Justering

TRV:05047

Sikkerhetskrav a) På steder hvor vindskjevheten overstiger umiddelbargrenser i Tabell 9 eller Tabell 10, skal utbedring foretas umiddelbart

TRV:05048

Sikkerhetskrav b)

 1. Ved overskridelse av tiltaksgrensene skal vindskjevheter utbedres og kontrolleres manuelt slik at umiddelbar grenser i Tabell 9 og Tabell 10 ikke overskrides før neste måling.
 2. Ved overskridelse av tiltaksgrensene skal høyde- og overhøydefeil utbedres snarest, senest før neste måling.

TRV:05049

Sikkerhetskrav c) Ved overskridelse av vedlikeholdsgrensene skal utbedring planlegges slik at feilen er utbedret senest før tiltaksgrensen kan forventes overskredet. Overskridelser kan registreres på skjema i Oppfølging av sporgeometriske feil, som brukes til oppfølging og planlegging av utbedring.

Sidejusteringen skal sikre sporets nødvendige stabilitet og hovedform.

3.3 Horisontalgeometri

Sidejusteringen skal sikre sporets nødvendige stabilitet og hovedform.

TRV:05050

a) Høydejustering skal alltid utføres samtidig med sidejustering.

3.3.1 Definisjoner

Pilhøyde måles som den horisontale avstanden mellom skinnens kjørekant og midtpunktet til en 10 m lang korde, hvis ender følger skinnens kjørekant.
Figur 3: Definisjon av pilhøyde
Kortbølgede feil (pilhøydefeil) bestemmes som utslagene fra middellinjen gjennom pilhøydene.
Langbølgede feil er periodiske sidefeil med bølgelengder på over 25 m. Lange sidefeil gir små utslag i pilhøydemåling i hht. Tabell 12 pga. den korte målebasisen. Langbølgede feil filtreres ut ved målevognskjøring.
Solslyng er sidefeil med pilhøyde større enn 25 mm, målt over 10 m basis.

3.3.2 Toleranser

TRV:05051

a) Tabell 12 viser hvilke grenseverdier som gjelder for de forskjellige kvalitetsklasser.


Tabell 12: Tillatte pilhøydefeil
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Pilhøydefeil (+/- mm)
Nyjustert spor Vedlikeholdsgrense Tiltaksgrense Umiddelbar grense
K0 145 - 2 3 5 10
K1 125 - 140 2 4 6 14
K2 105 - 120 2 5 7 17
K3 75 - 100 3 6 10 17
K4 45 - 70 3 10 13 22
K5 - 40 4 13 16 22
 • Tabellen angir maks. tillatt avvik i forhold til pilhøydenes middellinje
 • Tillatte pilhøydefeil er angitt for det kortbølgede bølgeområdet fra målevognsresultater (bølgespekter: 3 - 25 m) men er samtidig relatert til korden på 10 m. Toleransene er derfor også gyldige for snormåling.
 • Formelen for pilhøyde er 12,5/R. Pilhøydefeil er avvik fra denne verdien.

3.3.3 Justering

TRV:05052

a) Ved overskridelse av tiltaksgrensene skal feilen utbedres snarest, senest før neste måling.

TRV:05053

b) Ved overskridelse av vedlikeholdsgrensene skal utbedring planlegges slik at feilen er utbedret senest før tiltaksgrensen kan forventes overskredet.

4 Sporets beliggenhet

4.1 Vertikal beliggenhet

Ved utfesting med VUL er det ikke definert krav til vertikal beliggenhet

TRV:05054

Sikkerhetskrav a) Ved utfesting med GVUL gjelder grenseverdiene i Tabell 13. Tabellen angir maks. tillatt avvik i forhold til sporets teoretiske beliggenhet.

Tabell 13: Tillatt avvik i vertikal beliggenhet ved utfesting med GVUL
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Avvik i vertikal beliggenhet (mm)
Nyjustert spor Vedlikeholdsgrense
K0 145 - +10/-20 +20/-30
K1-K5 - 140 +30/-40 +50/-75

TRV:05055

b) For nye baner/større linjeomlegginger og ved ballastrens skal det tas hensyn til de lokale forhold slik at sluttjustert spor får en gunstig vertikal beliggenhet i forhold til den tekniske linjeberegning (teoretisk beliggenhet).

4.2 Horisontal beliggenhet

TRV:05056

Sikkerhetskrav a) Ved utfesting med VUL eller GVUL gjelder grenseverdiene i Tabell 14. Tabellen angir maks. tillatt avvik i forhold til sporets teoretiske beliggenhet.

Vedlikeholdsgrensen ved mindre kurveradier gjenspeiler kravet til nøytraltemperatur (+/- 3°C). ifm. de aksialkrefter som oppstår i skinnene ved flytting av sporet. Krav til nyjustert spor er fastsatt ut fra samme prinsipp og gjenspeiler relevant behov for toleranser for horisontal beliggenhet.

Tabell 14: Tillatt avvik i horisontal beliggenhet
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Kurveradius (m) Avvik i horisontal beliggenhet (+/-mm)
Nyjustert spor Vedlikeholdsgrense
K0 145 - 20 30
K1-K5 - 140 1000 - 40 60
750 - 1000 40 40
500 - 750 30 30
350 - 500 20 20
- 350 15 15

4.3 Relativ beliggenhet mellom spor og plattform

TRV:05057

a) I driftsfasen gjelder grenseverdiene i Tabell 15. Tabellen angir maks. tillatt avvik fra plattformens prosjekterte beliggenhet i forhold til sporet. Toleransene oppfylles vha. sporjustering.

Tabell 15: Tillatt avvik i relativ beliggenhet mellom spor og plattformkant
Nyjustert spor Vedlikeholdsgrense
Avvik i horisontal beliggenhet (mm) Normal plattform +20/-10 +20/-15
Høy plattform +10/-10 +15/-15
Avvik i vertikal beliggenhet (mm) Normal plattform +20/-20 +50/-75
Høy plattform 0/-20 0/-75
Toleransene for plattformbeliggenhet kan kontrolleres vha. geodetiske målemetoder (plattformkant og GVUL/spormåling), men det enkleste og mest nøyaktige vil være å benytte måleinstrumenter for relativ beliggenhet mellom spormidt og plattformkant direkte.

4.4 Justering

TRV:05058

Sikkerhetskrav a) Overskrides vedlikeholdsgrensene skal sporet bakses tilbake til riktig beliggenhet ved første anledning (gjelder sidebeliggenhet).

TRV:05059

Sikkerhetskrav b) I tilfeller hvor det om våren oppdages at sporet har forskjøvet seg innover i kurven, skal baksearbeidet gis høy prioritet (gjelder sidebeliggenhet).

TRV:05060

Sikkerhetskrav c) Samtidig skal det tas hensyn til minste tverrsnitt. Dersom det er fare for konflikt, vil minste tverrsnitt være bestemmende for sporets beliggenhet.

4.5 Kontroll

Kontroll av sporets beliggenhet er beskrevet i Generiske arbeidsrutiner.

TRV:05061

a) Ved overskridelse av vedlikeholdsgrensene skal utbedring planlegges på neste års vedlikeholdsprogram.

5 Sporets kvalitet

5.1 Definisjon

Kvalitetstallet (K-tallet) angir hvor stor del av en strekning der samtlige σ-verdier er innenfor toleransene (kvalitetsgrensene).

5.2 Toleranser

σ-verdiene i Tabell 16 angir grenseverdier for god sporkvalitet, uttrykt som standardavvik av sporgeometrifeil. Tabellverdiene anvendes bl. a. for beregning av kvalitetstall.

Tabell 16: Kvalitetsgrenser
Kvalitetsklasse Hastighet(km/h) Kvalitetsgrenser (mm)
Vertikalgeometri
σH
Overhøyde
σR
Horisontalgeometri
σP
Samvirkning
σS
K0 145 - 1,1 0,9 1,1 1,6
K1 125 - 140 1,3 1,0 1,2 1,7
K2 105 - 120 1,5 1,2 1,3 1,9
K3 75 - 100 1,9 1,4 1,7 2,4
K4 45 - 70 2,4 1,8 2,0 3,1
K5 - 40 2,9 2,2 2,4 3,6


Størrelsen 'Samvirkning' er en vektorsum av hhv. horisontalgeometri og overhøyde, for å ivareta de tilfeller der denne er større enn de to parametrene hver for seg. Størrelsen er kun aktuell ved målevognskjøring.

Kvalitetstallet bør være så høyt som mulig. Lave kvalitetstall vil i tillegg framskynde nedbrytningen av sporet.

Tabell 17: Krav til kvalitetstall
Kvalitetsklasse Hastighet(km/h) Kvalitetstall
Nyjustert spor Vedlikeholdsgrense Tiltaksgrense
K0 145 - 90 90 50
K1 125 - 140 90 85 40
K2 105 - 120 90 80 30
K3 75 - 100 90 75 20
K4 45 - 70 90 70 20
K5 - 40 - - -

For overbygningsklassen Ofotbanen skal neste K-klasse over det hastigheten tilsier anvendes.

5.3 Justering

TRV:05062

a) Vedlikeholdsgrensene benyttes som utgangspunkt ved planlegging av gjennomgående sporjustering. Det skal søkes etter årsaker til redusert sporkvalitet med sikte på utbedring – både enkelttiltak som forebyggende vedlikehold og/eller større fornyelser.

TRV:05063

b) Ved underskridelse av tiltaksgrensene skal en nærmere vurdering av årsaker til den lave sporkvaliteten utføres snarest, med tanke på utbedring innen neste måling.

Ved underskridelse av tiltaksgrensen for K0- og K1-strekninger skal vurderingen av årsaksforholdene medføre kompenserende tiltak. Slike tiltak kan være:

 • hastighetsreduksjon til den høyeste kvalitetsklassen der strekningen tilfredsstiller tiltaksgrensen
 • sporjustering
 • utskifting av komponenter
 • hyppigere inspeksjoner frem til utbedring

6 Sporjustering og stabilisering

Sporets stabilitet er sporets evne til å motstå forskyvninger i side og høyderetning.

6.1 Stabilitetsøkende faktorer

Etter sporarbeid skal ballasten konsolideres innen full hastighet benyttes. Dette kan skje ved bruk av sporstabilisator og kantvibrator.

Sporet anses alltid for helt stabilisert etter 100 000 brt.
Bruk av sporstabilisator anses å tilsvare en trafikkbelastning på 50 000 brt. Dette gjelder under forutsetning av at sporstabilisatoren benyttes etter hver pakking.
Bruk av kantvibrator anses å tilsvare en trafikkbelastning på 25 000 brt.


6.2 Krav til sporarbeider

Arbeider som i stor grad kan redusere sporets sidemotstand og justeringsstandard kan være:
 • svillefornyelse
 • større løft eller senking av sporet
 • ballastfornyelse og ballastrensing
 • teleforebyggende arbeider og andre gravearbeider under sporet
 • sporjustering
 • utbedring av solslyng

Ved planlegging og under utførelse av arbeidene skal det tas hensyn til følgende:

TRV:05064

a) Partier hvor ballasten helt eller delvis må fjernes, skal ikke avsluttes ved en lasket skjøt eller mot veidekket i en planovergang. Mellom enden av slike partier og nærmeste lasket skjøt eller nærmeste kant av et veidekke skal det gjenstå en avstand på minst 4 m.

TRV:05065

b) I en avstand av 4 m fra landkaret for en bru som ikke har gjennomgående ballast, tillates ballasten fjernet helt eller delvis, men bare i den tiden som trengs for gjennomføring av arbeidene. Dvs. ballasten fjernes senest mulig og ballastprofilet settes i stand før arbeidsstedet forlates.

TRV:05066

c) Når det kan ventes skinnetemperaturer over 30 0C, skal ballasten ikke fjernes i en avstand av 15 m fra brukaret til en bru uten gjennomgående ballast eller fra veidekket i en planovergang.

TRV:05067

d) Når sporet skal bakses eller løftes, og når overhøyden skal endres, skal det tas hensyn til minste tverrsnitt og kontaktledningsanlegget.

TRV:05068

e) Kabler langs sporet må vises spesiell oppmerksomhet slik at ikke driftsforstyrrelser oppstår.

TRV:05069

f) Når det i forbindelse med arbeidets utførelse ikke er nødvendig at kurvens ytre streng straks løftes, bør overhøyden være minst 20 mm lavere enn den tilsiktede overhøyde. Den største overhøyde skal da ikke overskride 150-20 = 130 mm. Det gjenstående løft foretas i forbindelse med finjusteringen.

TRV:05070

g) Sideveis sikring av sporet ved avstempling kan tillates når det avstemples mot svilleendene, ikke direkte mot skinnene.

6.2.1 Midlertidige stigningsramper

Når sporet løftes eller senkes, må det ved enden av arbeidsstedet lages en midlertidig stigningsrampe som skal oppfylle følgende krav:

TRV:05071

a) Stigningen i forhold til opprinnelig trasé skal ikke være større enn 5 ‰.

TRV:05072

b) Rampen avsluttes i begge ender med vertikalkurver med radier (RV) på minst 1500 m.

TRV:05073

c) Mellom endene av disse vertikalkurver skal det være en avstand på minst 2,5 m.

6.3 Utbedring og forebygging av solslyng

6.3.1 Midlertidig utbedring

TRV:05074

Sikkerhetskrav a) Dersom tendenser til sideforskyvning av sporet på grunn av temperaturspenninger (solslyngtendenser) eller solslyng har oppstått, skal skinnene kappes og gis anled­ning til å ekspandere slik at trykkreftene reduseres.

TRV:05075

b) Kappstedet bør legges utenfor selve stedet for solslyngtendensen eller solslyngkurven, dvs. den delen av sporet som er direkte berørt av solslyng. Hvis det er nødvendig, bakses sporet deret­ter tilbake i riktig leie, den midlertidige skjøten sikres med lasker og nødlaskeforbindere og ekstra ballast tilføres og komprimeres. Sporets geometri kontrolleres i henhold til Kontroll av sporets beliggenhet og Kontroll av geometri

6.3.2 Permanent utbedring

Når forholdene har stabilisert seg, kan sporet utbedres permanent.

TRV:05076

a) Skinnene skal nøytraliseres minst 40 m til hver side av kappstedene før de sveises sammen. Nøytralisering utføres etter prosedyrer gitt i Prosedyre for nøytralisering. Før sluttsveising skal sporet være bakset i riktig leie og nøyaktig justert.

TRV:05077

b) Hvis solslyngtendensen eller solslyngen har laget en knekk i sveiseskjøten (spiss sveiseskjøt), skal det legges inn et skinnekapp for å eliminere den spisse skjøten. Skinnekappets lengde skal være min. 5 m for spor med sth ≤ 160 km/h og minst 10 m for spor med sth > 160 km/h.

TRV:05078

c) Etter alle tilfeller av solslyng skal Feil/skaderapport linjen utfylles. Data fra feilrapportskjema skal registreres i BaneData senest 1 måned etter at solslyngtilfellet har inntruffet.

6.3.3 Forebygging av solslyng

TRV:05079

a) På steder hvor man har hatt solslyngtendenser eller solslyng, bør det vurderes tiltak for å bedre sikkerheten, f.eks. om sporet bør nøytraliseres på nytt for å minske solslyngfaren. Nøytraltemperaturen bør da legges i øvre del av nøytraltemperaturområdet. I forbindelse med nøytraliseringen skal sporet utfestes i henhold til Utfesting og fastmerkenett.

6.4 Krav til kontroll

6.4.1 Tilsyn med helsveist spor

TRV:05080

a) Ved tilsyn med helsveist spor skal det kontrolleres at kravene for helsveist spor til enhver tid er oppfylt i henhold til Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor og Overbygning/Prosjektering/Ballast. Spesielt skal påses at ballastprofilet er fullverdig, og at alle befestigelser er påsatt og i orden.

6.4.1.1 Tilsyn ved høye temperaturer

TRV:05081

Sikkerhetskrav a) I perioder med sterk, vedvarende varme, og når det utføres sporarbeider som svekker sporets stabilitet, skal det foretas ekstra visitasjon.

 1. I tillegg skal det holdes spesielt oppsyn med skarpe kurver på smale fyllinger og strekningsavsnitt som erfaringsmessig er utsatt for solslyng eller solslyngtendenser.
 2. Tilsynet skal utføres i dagens varmeste timer, eller før eventuelle tog skal passere, og skal ikke opphøre før temperaturen er fallende.

6.4.1.2 Tilsyn ved lave temperaturer

TRV:05082

Sikkerhetskrav a) I sterk kulde og ved raske temperaturfall er risikoen for skinnebrudd størst. Under slike temperaturforhold bør det føres særlig tilsyn med isolerte skjøter og midlertidig laskede skjøter etter skinnebrudd.

6.4.2 Kontroll av sporets beliggenhet

TRV:05083

Sikkerhetskrav a) Etter sporjustering skal det kontrolleres at sporets horisontale beliggenhet ikke er endret utover grenseverdier gitt i Horisontal beliggenhet og Relativ beliggenhet mellom spor og plattform

TRV:05084

Sikkerhetskrav b) Dersom sporets teoretiske beliggenhet ikke er kjent, skal det foretas innmåling mot VUL merker, eventuelt mot midlertidige oppsatte stikker, før og etter sporjustering for kontroll av endring i horisontal beliggenhet.

6.4.3 Kontroll av geometri

Kontroll av sporets geometri skal foretas i følgende tilfeller:

TRV:05085

Sikkerhetskrav a) I grovjusterte sporavsnitt etter utførelse av arbeider, før og etter første togpassering.

TRV:05086

Sikkerhetskrav b) I grovjusterte sporavsnitt hvor det senere oppdages tendenser til lokale setninger av sporet.

TRV:05087

Sikkerhetskrav c) Etter grovjustering minst én gang hver tredje dag. Hyppigere kontrollfrekvens bør gjennomføres ved særskilte forhold som høy trafikkbelastning, høye temperaturer og store nedbørsmengder. Dette gjelder inntil sporet er pakket med skinnegående justeringsmaskin.

TRV:05088

Sikkerhetskrav d) I finjustert sporavsnitt etter utførelse av arbeider, før første togpassering

TRV:05089

Sikkerhetskrav e) Etter utbedring av solslyng

6.4.3.1 Vertikalgeometri

Kontroll av sporets vindskjevhet og overhøyde kan utføres ved hjelp av:
 • nivellering
 • måling med vater
 • hånddrevet måletralle
 • målevogn
 • sporjusteringsmaskin med kontrollmåleutstyr

TRV:05090

Sikkerhetskrav a) Det skal måles høydeforskjell mellom skinnestrengene for minimum hver 2. meter. Vindskjevheter skal beregnes for både 2 m og 9 m målebasis.

 1. For andre benyttede målebasiser enn 2 og 9 m skal omregning etter Vedlegg/Måling av vindskjevheter benyttes.
 2. Manuell måling bør utføres med metode beskrevet i Vedlegg/Måling av vindskjevheter.

TRV:05091

Sikkerhetskrav b) Verdier for sporets vindskjevhet, målt på ubelastet spor, skal ikke overskride tiltaksgrensene i Tabell 9 og Tabell 10.

TRV:05092

Sikkerhetskrav c) Toleransegrenser for overhøyde finnes i Tabell 11.

6.4.3.2 Horisontalgeometri

Kontrollen av sporets horisontalgeometri kan utføres ved hjelp av:
 • snor
 • hånddrevet måletralle
 • målevogn
 • sporjusteringsmaskin med kontrollmåleutstyr


Pilhøyden måles på 10 m målebasis, både på stedet hvor ujevnheten er iakttatt og på begge sider av dette stedet i avstander av 5 m. I sirkelkurver og overgangskurver måles pilhøydene på sporets ytre skinnestreng.

TRV:05093

a) Pilhøyder målt på ubelastet spor skal ikke overskride tiltaksgrensene i Tabell 12.

6.5 Krav til hastighet

6.5.1 Generelle krav

TRV:05094

Sikkerhetskrav a) Ved arbeider som nevnt i avsnitt Krav til sporarbeider skal kjørehastigheten nedsettes til 40 km/h eller mindre.

 1. Togpassering kan bare tillates når Krav til sporarbeider og Krav til kontroll er oppfylt.

TRV:05095

Sikkerhetskrav b) Ved sporfeil der tiltaksgrensene for vindskjevhet eller pilhøydefeil er overskredet, begrenses justeringen til vedkommende steder, og hastighetsreduksjoner gjennomføres i henhold til punktene c og d. Reglene gjelder også for lasket spor med skinnelengder over 30 m.

TRV:05096

c) Hastighetsreduksjonene skal gjennomføres over hele avsnittet hvor arbeidene har foregått samt 50 m til begge sider.

TRV:05097

d) Hastighetsreduksjoner etter sporarbeider er ikke nødvendig dersom det aktuelle sporavsnittet:

6.5.2 Tillatte hastigheter etter avsluttet sporarbeid

TRV:05098

Sikkerhetskrav a) Tillatt hastighet på bakgrunn av krav til stabilitet i Tabell 18 og Tabell 19 forutsetter at sporet har pukkballast og tilfredsstiller tekniske krav til ballastprofil, befestigelse og sporets beliggenhet:

Tabell 18: Tillatt hastighet for spor med betongsviller
Trafikkbelastning i 1000-tall bruttotonn 0-24 25-49 50-74 75-100
Maksimal hastighet ved gitt temperatur ≤30 0C: 70 km/h ≤40 0C: 100 km/h ≤50 0C: 130 km/h ≤55 0C: sth
>30 0C: 40 km/h >40 0C: 40 km/h >50 0C: 40 km/h >55 0C: 40 km/h

For gjennomgående sporjustering med bruk av kantvibrator og ballastfordeler, og der sporet ikke løftes mer enn maksimalt 2 cm, kan hastighetsnedsettelse utelates, dersom man med aktiv bruk av meteogrammer kan fastslå at skinnetemperaturen ikke kommer til å overstige +30 0C i tidsrommet frem til sporet er konsolidert tilsvarende 50 000 bruttotonn.


Tabell 19: Tillatt hastighet for spor med tresviller
Trafikkbelastning i 1000-tall bruttotonn 0-24 25-49 50-74 75-100
Maksimal hastighet ved gitt temperatur ≤25 0C: 70 km/h ≤30 0C: 100 km/h ≤40 0C: 130 km/h ≤40 0C: sth
>25 0C: 40 km/h >30 0C: 40 km/h >40 0C: 40 km/h >40 0C: 40 km/h


sth = strekningshastighet

TRV:05099

Sikkerhetskrav b) ved ikke nøytralisert spor skal maks. hastighet uansett ikke overstige 40 km/h.

6.5.3 Tillatt hastighet i krappe kurver

TRV:05100

Sikkerhetskrav a) Dersom ballastprofilet tilfredsstiller betingelsene som er angitt i Overbygning/Prosjektering/Ballast, skal det etter pakking/baksing i helsveist spor med kurveradier mindre enn 400 m gjennomføres hastighetsreduksjon til 40 km/h eller mindre på alle dager når skinnetemperaturen er over 30 0C eller kan ventes å bli større enn 30 0C.

 1. Dette gjelder inntil det har passert en samlet trafikkmengde på 50000 bruttotonn siden pakking/baksing ble foretatt.

TRV:05101

Sikkerhetskrav b) Dersom ballastprofilet har mindre dimensjoner enn angitt i Overbygning/Prosjektering/Ballast, skal det etter pakking/baksing i helsveist spor med kurveradier mindre enn 400 m gjennomføres hastighetsnedsettelse til 40 km/h eller mindre inntil det har passert en samlet trafikkmengde på 50000 bruttotonn.

 1. Dette gjelder uansett skinnetemperatur.

TRV:05102

Sikkerhetskrav c) Hastighetsreduksjonene er ikke nødvendig ved bruk av dynamisk sporstabilisator.

6.6 Bruk av dynamisk sporstabilisator

6.6.1 Generelle krav

TRV:05103

a) Dynamisk sporstabilisator bør kun anvendes på spor som har en tilfredsstillende overbygningsstandard (tilstrekkelig ballast, feilfrie sviller, ikke løs befestigelse o.l.) og som i forkant er justert med pakking og baksing.

TRV:05104

b) Ved oppstart og avslutning av sporstabilisering økes/reduseres den vertikale belastningen gradvis over en lengde på 20 meter for å gi jevne overganger mellom ikke-komprimert og komprimert ballast. Hastigheten til den dynamiske sporstabilisatoren bør opprettholdes så konstant som mulig innenfor en arbeidsstrekning.

TRV:05105

c) I områder med bløt grunn skal det alltid innhentes opplysninger om det er spesielle forhold knyttet til stedet før sporstabilisering kan utføres.

TRV:05106

d) Sporstabilisering skal stoppe og starte minimum 20 meter før og etter objekter hvor storstabilisering ikke tillates.

TRV:05107

Sikkerhetskrav e) Kurvatur, vindskjevhet, forskjell i skinnehøyde før og etter, samt høyde for hver skinne måles kontinuerlig under arbeidet.

6.6.2 Sporstabilisering på steder med ballastmatter eller frostisolasjonsmatter

TRV:05108

a) Sporstabilisering skal ikke utføres på partier med ballastmatter

TRV:05109

b) Sporstabilisering skal ikke utføres på partier med frostisolasjonsplater dersom ballastlag mellom fostisolasjonsplate og sville underkant er mindre enn 250 mm.

6.6.3 Sporstabilisering gjennom sporveksler

TRV:05110

a) Sporstabilisering gjennom sporveksler skal utføres med en vertikal belastning på maksimalt 40 bar.

6.6.4 Sporstabilisering på bruer/konstruksjoner

TRV:05111

Sikkerhetskrav a) Sporstabilisator skal bare anvendes på konstruksjoner der det er utført en analyse som viser at konstruksjon og fundamenter ikke tar skade av kreftene som påføres. Analysen skal godkjennes av Bane NOR, Teknisk avdeling og lagres i Teknisk arkiv tilknyttet den aktuelle konstruksjon.

Analysen skal ivareta følgende forhold:

 • Bruas egenfrekvenser
 • Vertikale akselerasjoner på brudekke fra dynamisk sporstabilisator
 • Egenvekt av dynamisk sporstabilisator
 • Korrosjonsbeskyttelse i ståltrau

TRV:05112

Sikkerhetskrav b) Konstruksjonens tilstand skal vurderes i forhold til evt. endringer siden analysen ble utført.

TRV:05113

Sikkerhetskrav c) Stabilisering av spor på bruer skal utføres med en frekvens med god margin fra bruas egenfrekvens og med en vertikal belastning på maksimalt 40 bar.

TRV:05114

Sikkerhetskrav d) Stabilisering skal utføres gjennomgående uten start eller stopp på brua.

6.6.5 Sporstabilisering i tunneler

TRV:05115

Sikkerhetskrav a) Sporstabilisering skal ikke utføres i tunneler som er fundamentert på pæler med mindre det er utført analyse som viser at tunnel og fundamentering kan motstå krefter fra dynamisk sporstabilisering.

TRV:05116

b) Sporstabilisering skal ikke utføres i tunneler dersom ballastlaget mellom sville underkant og fjell/betong er mindre enn 250 mm.

Det vil normalt ikke være noen begrensninger i bruk av dynamisk sporstabilisator i tunneler. Det er imidlertid ikke nødvendig med hensyn til sporets sidestabilitet å utføre sporstabilisering i tunneler

6.6.6 Sporstabilisering ved bygninger, støttemurer og andre konstruksjoner nær spor

TRV:05117

Sikkerhetskrav a) Sporstabilisering skal ikke utføres ved støttemurer og andre konstruksjoner som ikke er fundamentert på fjell og som er nærmere enn 15 meter fra spormidt.

TRV:05118

Sikkerhetskrav b) Sporstabilisering skal ikke utføres ved bygninger som ikke er fundamentert på fjell og som ligger nærmere en 15 m fra spormidt.

TRV:05119

Sikkerhetskrav c) Ved bygninger som ligger nærmere enn 15 m fra spormidt, skal det alltid innhentes opplysninger om det er spesielle forhold knyttet til stedet/bygningen før sporstabilisering kan utføres.

TRV:05120

d) Konstruksjon, tilstand og fundamentering til plattformer skal vurderes før bruk av dynamisk sporstabilisator.

Det vil normalt ikke være noen begrensninger i bruk av dynamisk sporstabilisator ved bygninger/konstruksjoner nær spor som er fundamentert på fjell. Ved bygninger nærmere enn 15 meter fra spormidt må det likevel undersøkes om det er spesielle forhold som må tas hensyn til

7 Vedlegg

Oppfølging av sporgeometriske feil

Kalibrering av måleutstyr

Måling av vindskjevheter