Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper/Signal

< Rullende materiell‎ | Infrastrukturens egenskaper
Revisjon per 20. jan. 2011 kl. 10:53 av Jetsaf (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Togdeteksjonssystemer = == Generelle egenskaper == Togdeteksjon skjer i stor grad via sporfelt og akseltellersystem. Krav til rullende materiell vil i fremtiden basere seg på internas...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Togdeteksjonssystemer

1.1 Generelle egenskaper

Togdeteksjon skjer i stor grad via sporfelt og akseltellersystem. Krav til rullende materiell vil i fremtiden basere seg på internasjonale normer, i første rekke EN50238. Inntil denne blir gjort gjeldende vil krav i forbindelse med togdeteksjon være basert på Teknisk regelverk (JD550, JD551 og JD552), som igjen bygger på UIC’s krav (UIC512). For beskrivelse av og krav til rullende materiell i forbindelse med EMC, se felles norsk-svensk dokument "Requirements on rolling stock in Norway and Sweden regarding EMC with the electrical infrastructure and coordination with the power supply and other vehicles" i vedlegg 5.a. Dette dokumentet inneholder også krav til verifikasjon og dokumentasjon.

Mekaniske krav til rullende materiell:

 • Avstand mellom etterfølgende hjulaksler må ikke være større enn 17,5 m
 • Avstand mellom første og siste aksel må ikke være mindre enn 3m
 • Avstand fra buffer til første hjulaksel må ikke være større enn 4,2m (UIC512)
 • På strekning med sporfelt: Minimum vekt på en aksel må ikke være mindre enn 5,0 tonn (3,5 tonn dersom hjulbaner skrubbes av kloss for brems eller pussebrems).
 • På strekning med askseltellersystem:
  • Hjuldiameter ≥ 330 mm
  • Hjulbredde 130…150 mm
  • Hjulflens h 26..38 mm
  • Hjulflens b 20..33 mm
  • Min akselavstand ≥ 700 mm

1.2 Sporfelttyper

 • Konvensjonelle
  • Isolerte skinneskjøter
  • Frekvens 95/105 Hz
  • Rullende materiell skal ha automatisk frakopling av hovedbryter dersom strømmen i noe frekvensbånd med 1 Hz bredde i intervallene 92 – 98 Hz og 102 – 108 Hz er større eller lik 2 Arms i 1 sek (eller lengre).
 • Likestrømsfelter
  • Isolerte skinneskjøter
 • FTGS (Siemens)
  • Uten isolerte skinneskjøter
  • Frekvens 4,7 – 16,5 kHz
 • TI 21
  • Uten isolerte skinneskjøter
  • Frekvens 1,5 – 2,6 kHz

1.3 Akseltellersystem

EN 50238-3 gjelder,

I Norge benyttes nå følgende typer fra liste i EN 50283-3, Annex A:

 • ZP30H
 • ZP 43.

Ytteligere installasjoner av akseltelleranlegg er planlagt. Andre typer kan da bli valgt.

2 utomatisk togbeskyttelse (ATC)

2.1 Utbyggingsgrad

- Ref. JD 550, kap.10.
 • System EBICAB 700
 • Utbygget på alle fjernstyrte strekninger
 • Punktformig system. Ikke kontinuerlig informasjonsoverføring til toget.
 • Informasjonspunkter ved hastighetssignaler er ikke lenket sammen (gjensidig kontrollert). Øvrige informasjonspunkter er lenket.
 • Maks. hastighet for informasjonsoverføring 250km/h.

2.1.1 Delvis overvåking (DATC)

 • Ca 90% av ATC – strekningene
 • Maksimum hastighet 130 km/h
 • Informasjonspunkter ved alle Hoved- og forsignaler
 • Standard bremsestrekning fra forsignal 800m
 • Informerer om ”vent stopp/vent kjør” fra forsignal og ”stopp/kjør” i hovedsignal.

2.1.2 Fullstendig overvåking (FATC)

 • Ca 10% av ATC – strekningene
 • Maksimum hastighet = maksimum linjehastighet opptil 210 km/h
 • Informasjonspunkter ved alle Hoved-, for- og hastighetssignaler
 • Bremsestrekninger basert på 0,7m/s gjennomsnittlig retardasjon, justert for fall og hastigheter over 150km/h i tillegg til 8 sek. Reaksjonstid (inkludert bremsenes tilsettingstid) ved linjehastighet.
 • For Gardermobanen kreves min. 0,8m/s gjennomsnittlig retardasjonsevne ved hastigheter >160km/h.

2.2 Informasjonspunkter

- Ref. JD 551, kap.10.
 • Min. avstand mellom informasjonspunkter er 10,5m
 • Antall baliser i et informasjonspunkt 2 – 5 stk.
 • Avstand mellom baliser 2,3 – 3,5m
 • Informasjon: Max. kjørehastighet, lenkingsavstand, hastighets- og avstandsinformasjon for bremsekurve over inntil 2 signalstrekninger, posisjonsnummer for togradio ved hovedsignaler, skille mellom toglederområder for togradio

2.3 Baliser

2.3.1 Elektriske egenskaper

- Ref. BVS 544,39002 16.08.00, Kap.3.2 (Luftgapspesifikasjon utgitt av Banverket, Sverige)
 • Aktivisering av balise 27.115MHz
 • Respons: Amplitudemodulert signal med bærefrekvens 4.5MHz. Overføringshastighet 50kb/s.

2.3.2 Telegramformat

EBICAB 700

- Ref: BVS 544,39002 16.08.00 (Luftgapspesifikasjon)
- Ref: BVH 544.3, kapittel 3.1 (ATC Håndbok)

(Dokumenter utgitt av Banverket, Sverige)

2.3.3 Montasjebegrensninger

- Ref. BVS 544,39002 16.08.00, Kap.12.2

(Luftgapspesifikasjon utgitt av Banverket, Sverige)

2.4 Krav til dokumentasjon av ATC - installasjon på rullende materiell

For hvert individ dokumenteres:

 1. Korrekt system/programversjon installert
 2. Installasjonen utført av verksted godkjent av systemleverandør
 3. Korrekt versjon av systemleverandørs komponenter benyttet
 4. Installasjonsbeskrivelse i henhold til systemleverandørs installasjonsmanual
 5. Liste over personer som er godkjent av systemleverandør til å:
  • Kontrollere/godkjenne installasjons¬beskrivelse
  • Installere anlegget
  • Foreta installasjonskontroll/godkjenne installasjon
 6. Protokoll fra installasjonstest undertegnet av person godkjent av systemleverandør.
 7. Eventuell endringsanalyse med hensyn på ATC – installasjonens innvirkning på rullende materiells opprinnelige sikkerhetsfunksjoner.
 8. JBV’s driftsprøveprotokoll, utfylt og undertegnet av person godkjent av JBV. To be documented for each vehicle:

3 EMC

Rullende materiell forutsettes å være i samsvar med EN 50121. Avvik kan etter nærmere vurdering aksepteres i enkelttilfeller. Samsvar med EN 50 121 legges til grunn ved nybygg og oppgradering av infrastrukturanlegg.