Forskjell mellom versjoner av «Signal/Bygging/Togdeteksjon»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (Vedlegg: Konvertering til wiki)
(Vedlegg: Ny lenke til justeringsregler)
(8 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 +
__NUMBEREDHEADINGS__
 +
 
= Hensikt og omfang =
 
= Hensikt og omfang =
  
Linje 34: Linje 36:
 
c) Når skinneforbinder benyttes bør den være av samme utførelse som skinneforbindere i returstrømkretsens returskinne.
 
c) Når skinneforbinder benyttes bør den være av samme utførelse som skinneforbindere i returstrømkretsens returskinne.
  
{{lærebokstoff|Minimum for utførelsen er 16mm<sup>2</sup> og godkjent skruforbindelse til skinnen (cembre­tilkobling).}}
+
{{lærebokstoff|Minimum for utførelsen er 16mm<sup>2</sup>, og ved tilkobling av elektriske forbindelser til skinne skal det benyttes godkjente tilkoblingsplugger.}}
  
 
== Vekselstrømssporfelt 95/105 Hz ==
 
== Vekselstrømssporfelt 95/105 Hz ==
Linje 80: Linje 82:
 
= Vedlegg =
 
= Vedlegg =
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/T5107a03.pdf Vedlegg a: Justeringsregler vekselstrømsporfelt 95/105 Hz]
+
[[Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg:_Justeringsregler_for_vekselstrømsporfelt_95/105_Hz|Vedlegg a: Justeringsregler vekselstrømsporfelt 95/105 Hz]]
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/T5107b04.pdf Vedlegg b: Justeringsregler likestrømsporfelt]
+
[[Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg:_Justeringsregler_for_likestrømsporfelt|Vedlegg b: Justeringsregler likestrømsporfelt]]
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/T5107c01.pdf Vedlegg c: Justeringsregler 10/50 kHz innkoblingsfelt, rele type JRS]
+
[[Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg:_Justeringsregler_10/50_KHz_innkoblingsfelt,_relé_type_JRS|Vedlegg c: Justeringsregler 10/50 kHz innkoblingsfelt, rele type JRS]]
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/T5107d02.pdf Vedlegg d: Justeringsregler 10/50 kHz innkoblingsfelt, 3 i ett rele]
+
[[Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg:_Justeringsregler_10/50_KHz_innkoblingsfelt,_rele_3_i_ett|Vedlegg d: Justeringsregler 10/50 kHz innkoblingsfelt, 3 i ett rele]]
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/T5107e03.pdf Vedlegg e: Justeringsregler 50 kHz utløsningsfelt]
+
[[Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg:_Justeringsregler_50_kHz_utløsningsfelt|Vedlegg e: Justeringsregler 50 kHz utløsningsfelt]]
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/T5107f03.pdf Vedlegg f: Justeringsregler 10/50 kHz utløsningsfelt]
+
[[Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg:_Justeringsregler_10/50_kHz_utløsningsfelt|Vedlegg f: Justeringsregler 10/50 kHz utløsningsfelt]]
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/T5107g01.pdf Vedlegg g: Justeringsregler 10 kHz sporfelt]
+
[[Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg:_Justeringsregler_10_KHz_sporfelt|Vedlegg g: Justeringsregler 10 kHz sporfelt]]
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/T5107h01.pdf Vedlegg h: Justeringsregler 50 kHz sporfelt]
+
[[Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg:_Justeringsregler_50_KHz_sporfelt|Vedlegg h: Justeringsregler 50 kHz sporfelt]]
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/T5107i01.pdf Vedlegg i: Justeringsregler likestrøm utløsningsfelt]
+
[[Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg:_Justeringsregler_likestrøm_utløsningsfelt|Vedlegg i: Justeringsregler likestrøm utløsningsfelt]]
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/T5107j01.pdf Vedlegg j: Justeringsregler likestrøm innkoblingsfelt]
+
[[Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg:_Justeringsforskrift_for_likestrøm_innkoblingsfelt|Vedlegg j: Justeringsregler likestrøm innkoblingsfelt]]
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/T5107k00.pdf Vedlegg k: Audiofrekvent sporfelt FTG S]
+
[[Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg:_Justeringsforskrift_audiofrekvent_sporfelt_-_FTG_S|Vedlegg k: Audiofrekvent sporfelt FTG S]]
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/T5107l01.pdf Vedlegg l: Audiofrekvent sporfelt TI21]
+
[[Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg:_Justeringsforskrift_audiofrekvent_sporfelt_–_TI21|Vedlegg l: Audiofrekvent sporfelt TI21]]
  
 
Vedlegg m: Akselteller Ikke utarbeidet
 
Vedlegg m: Akselteller Ikke utarbeidet
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Signal/551/Vedlegg/T5107a00.pdf Vedlegg n: Justeringsregler Westinghouse 1100 Hz sporfelt]
+
[[Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg:_Justeringsregler_Westinghouse1100_Hz_sporfelt|Vedlegg n: Justeringsregler Westinghouse 1100 Hz sporfelt]]
 +
 
 +
[[Signal/Bygging/Togdeteksjon/Justeringsregler_likestr%C3%B8m_utløsningsfelt_med_avfalt_c-rele|Vedlegg o: Justeringsregler likestrøm utløsningsfelt med avfalt c-rele]]
 +
 
 +
[[Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg:_Justeringsregler_10/50_KHz_innkoblingsfelt,_rele_3_i_ett,_5_tilkoblinger|Vedlegg p: Justeringsregler 10/50 kHz innkoblingsfelt, 3 i ett rele, 5 tilkoblinger]]

Revisjonen fra 14. jan. 2013 kl. 13:35


1 Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver tekniske krav i forbindelse med bygging og innjustering av systemer for togdeteksjon. Med togdeteksjon menes system for deteksjon av posisjon til tog og skift.

Figur 1: Systemoversikt signalanlegg

Kapittelet omfatter følgende systemer for togdeteksjon:

Sporfelt.

  • Vekselstrømssporfelt - 95/105 HzIsolert sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.
  • LikestrømssporfeltIsolert sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen på ikke elektrifiserte strekninger.
  • Vekselstrømssporfelt - 10/50 kHzSkjøteløse korte frekvensfelter som benyttes som kan benyttes ved veisikringsanlegg, rasvarslingsanlegg, sidespor på linjen og lignende.
  • FTG SAudiofrekvent sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.
  • TI21Audiofrekvent sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.

Akseltellere.

1.1 Systemdefinisjon

Systemdefinisjon for togdeteksjon er gitt i Signal/Bygging/Togdeteksjon.

2 Bygging av sporavsnitt for togdeteksjon

Dette avsnittet angir generelle regler for bygging og justering av sporavsnitt.

2.1 Generelt

a) Togdeteksjon skal være prosjektert i henhold til regler for prosjektering, se Signal/Prosjektering/Togdeteksjon

b) I de tilfeller sporfelt benyttes og skinneskjøter ikke er sveiset skal de forbindes med skinneforbinder.

c) Når skinneforbinder benyttes bør den være av samme utførelse som skinneforbindere i returstrømkretsens returskinne.

Minimum for utførelsen er 16mm2, og ved tilkobling av elektriske forbindelser til skinne skal det benyttes godkjente tilkoblingsplugger.

2.2 Vekselstrømssporfelt 95/105 Hz

a) Vekselstrømssporfelt - 95/105 Hz skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg a.

b) Dobbeltisolert midtmatet sporfelt for linjen (Type 4) skal ikke lenger bygges.

Dette sporfeltet er nevnt her da det fortsatt er i bruk.

2.3 Likestrømssporfelt

a) Likestrømssporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg b.

2.4 Vekselstrømssporfelt 10/50 kHz

a) 10/50 kHz innkoblingsfelt med relé type JRS skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg c.

b) 10/50 kHz innkoblingsfelt med 3 i ett relé skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg d.

c) 50 kHz utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg e.

d) 10/50 kHz utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg f.

e) 10 kHz sporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg g.

f) 50 kHz sporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg h.

g) Likestrøm utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg i.

h) Likestrøm innkoblingsfelter skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg j.

2.5 FTG S

a) FTG S skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg k og i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

2.6 TI21

a) TI21 skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg l og i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

2.7 Akselteller

a) Akseltellere skal bygges og justeres i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

3 Vedlegg

Vedlegg a: Justeringsregler vekselstrømsporfelt 95/105 Hz

Vedlegg b: Justeringsregler likestrømsporfelt

Vedlegg c: Justeringsregler 10/50 kHz innkoblingsfelt, rele type JRS

Vedlegg d: Justeringsregler 10/50 kHz innkoblingsfelt, 3 i ett rele

Vedlegg e: Justeringsregler 50 kHz utløsningsfelt

Vedlegg f: Justeringsregler 10/50 kHz utløsningsfelt

Vedlegg g: Justeringsregler 10 kHz sporfelt

Vedlegg h: Justeringsregler 50 kHz sporfelt

Vedlegg i: Justeringsregler likestrøm utløsningsfelt

Vedlegg j: Justeringsregler likestrøm innkoblingsfelt

Vedlegg k: Audiofrekvent sporfelt FTG S

Vedlegg l: Audiofrekvent sporfelt TI21

Vedlegg m: Akselteller Ikke utarbeidet

Vedlegg n: Justeringsregler Westinghouse 1100 Hz sporfelt

Vedlegg o: Justeringsregler likestrøm utløsningsfelt med avfalt c-rele

Vedlegg p: Justeringsregler 10/50 kHz innkoblingsfelt, 3 i ett rele, 5 tilkoblinger