Forskjell mellom versjoner av «Signal/Bygging/Togdeteksjon»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Hensikt og omfang)
Linje 38: Linje 38:
 
== Vekselstrømssporfelt 95/105 Hz ==
 
== Vekselstrømssporfelt 95/105 Hz ==
  
a) Vekselstrømssporfelt - 95/105 Hz skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.a.
+
a) Vekselstrømssporfelt - 95/105 Hz skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg a.
  
 
b) Dobbeltisolert midtmatet sporfelt for linjen (Type 4) skal ikke lenger bygges.
 
b) Dobbeltisolert midtmatet sporfelt for linjen (Type 4) skal ikke lenger bygges.
Linje 46: Linje 46:
 
== Likestrømssporfelt ==
 
== Likestrømssporfelt ==
  
a) Likestrømssporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.b.
+
a) Likestrømssporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg b.
  
 
== Vekselstrømssporfelt 10/50 kHz ==
 
== Vekselstrømssporfelt 10/50 kHz ==
  
a) 10/50 kHz innkoblingsfelt med relé type JRS skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.c.
+
a) 10/50 kHz innkoblingsfelt med relé type JRS skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg c.
  
b) 10/50 kHz innkoblingsfelt med 3 i ett relé skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.d.
+
b) 10/50 kHz innkoblingsfelt med 3 i ett relé skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg d.
  
c) 50 kHz utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.e.
+
c) 50 kHz utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg e.
  
d) 10/50 kHz utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.f.
+
d) 10/50 kHz utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg f.
  
e) 10 kHz sporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.g.
+
e) 10 kHz sporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg g.
  
f) 50 kHz sporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.h.
+
f) 50 kHz sporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg h.
  
g) Likestrøm utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.i.
+
g) Likestrøm utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg i.
  
h) Likestrøm innkoblingsfelter skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.j.
+
h) Likestrøm innkoblingsfelter skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg j.
  
 
== FTG S ==
 
== FTG S ==
  
a) FTG S skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.k og i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.
+
a) FTG S skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg k og i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.
  
 
== TI21 ==
 
== TI21 ==
  
a) TI21 skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.l og i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.
+
a) TI21 skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg l og i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.
  
 
== Akselteller ==
 
== Akselteller ==
  
 
a) Akseltellere skal bygges og justeres i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.
 
a) Akseltellere skal bygges og justeres i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

Revisjonen fra 26. nov. 2010 kl. 08:36

Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver tekniske krav i forbindelse med bygging og innjustering av systemer for togdeteksjon. Med togdeteksjon menes system for deteksjon av posisjon til tog og skift.

JD551 07 fig001.png

Figur 1 Systemoversikt signalanlegg

Kapittelet omfatter følgende systemer for togdeteksjon:

Sporfelt.

  • Vekselstrømssporfelt - 95/105 HzIsolert sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.
  • LikestrømssporfeltIsolert sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen på ikke elektrifiserte strekninger.
  • Vekselstrømssporfelt - 10/50 kHzSkjøteløse korte frekvensfelter som benyttes som kan benyttes ved veisikringsanlegg, rasvarslingsanlegg, sidespor på linjen og lignende.
  • FTG SAudiofrekvent sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.
  • TI21Audiofrekvent sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.

Akseltellere.

Systemdefinisjon

Systemdefinisjon for togdeteksjon er gitt i kapittel 7 [JD 550].

Bygging av sporavsnitt for togdeteksjon

Dette avsnittet angir generelle regler for bygging og justering av sporavsnitt.

Generelt

a) Togdeteksjon skal være prosjektert i henhold til regler for prosjektering, se kapittel 7 [JD 550]

b) I de tilfeller sporfelt benyttes og skinneskjøter ikke er sveiset skal de forbindes med skinneforbinder.

c) Når skinneforbinder benyttes bør den være av samme utførelse som skinneforbindere i returstrømkretsens returskinne.

Minimum for utførelsen er 16mm2 og godkjent skruforbindelse til skinnen (cembre­tilkobling).

Vekselstrømssporfelt 95/105 Hz

a) Vekselstrømssporfelt - 95/105 Hz skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg a.

b) Dobbeltisolert midtmatet sporfelt for linjen (Type 4) skal ikke lenger bygges.

Dette sporfeltet er nevnt her da det fortsatt er i bruk.

Likestrømssporfelt

a) Likestrømssporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg b.

Vekselstrømssporfelt 10/50 kHz

a) 10/50 kHz innkoblingsfelt med relé type JRS skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg c.

b) 10/50 kHz innkoblingsfelt med 3 i ett relé skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg d.

c) 50 kHz utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg e.

d) 10/50 kHz utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg f.

e) 10 kHz sporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg g.

f) 50 kHz sporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg h.

g) Likestrøm utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg i.

h) Likestrøm innkoblingsfelter skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg j.

FTG S

a) FTG S skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg k og i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

TI21

a) TI21 skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg l og i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

Akselteller

a) Akseltellere skal bygges og justeres i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.