Forskjell mellom versjoner av «Signal/Bygging/Togdeteksjon»

Linje 20: Linje 20:
  
 
== Systemdefinisjon ==
 
== Systemdefinisjon ==
Systemdefinisjon for togdeteksjon er gitt i kapittel 7 [JD 550].
+
Systemdefinisjon for togdeteksjon er gitt i Signal/Bygging/Togdeteksjon.
  
 
= Bygging av sporavsnitt for togdeteksjon =
 
= Bygging av sporavsnitt for togdeteksjon =
Linje 28: Linje 28:
 
== Generelt ==
 
== Generelt ==
  
a) Togdeteksjon skal være prosjektert i henhold til regler for prosjektering, se kapittel 7 [JD 550]
+
a) Togdeteksjon skal være prosjektert i henhold til regler for prosjektering, se Signal/Bygging/Togdeteksjon
  
 
b) I de tilfeller sporfelt benyttes og skinneskjøter ikke er sveiset skal de forbindes med skinneforbinder.
 
b) I de tilfeller sporfelt benyttes og skinneskjøter ikke er sveiset skal de forbindes med skinneforbinder.

Revisjonen fra 21. jan. 2011 kl. 14:49

Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver tekniske krav i forbindelse med bygging og innjustering av systemer for togdeteksjon. Med togdeteksjon menes system for deteksjon av posisjon til tog og skift.

Figur 1: Systemoversikt signalanlegg

Kapittelet omfatter følgende systemer for togdeteksjon:

Sporfelt.

  • Vekselstrømssporfelt - 95/105 HzIsolert sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.
  • LikestrømssporfeltIsolert sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen på ikke elektrifiserte strekninger.
  • Vekselstrømssporfelt - 10/50 kHzSkjøteløse korte frekvensfelter som benyttes som kan benyttes ved veisikringsanlegg, rasvarslingsanlegg, sidespor på linjen og lignende.
  • FTG SAudiofrekvent sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.
  • TI21Audiofrekvent sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.

Akseltellere.

Systemdefinisjon

Systemdefinisjon for togdeteksjon er gitt i Signal/Bygging/Togdeteksjon.

Bygging av sporavsnitt for togdeteksjon

Dette avsnittet angir generelle regler for bygging og justering av sporavsnitt.

Generelt

a) Togdeteksjon skal være prosjektert i henhold til regler for prosjektering, se Signal/Bygging/Togdeteksjon

b) I de tilfeller sporfelt benyttes og skinneskjøter ikke er sveiset skal de forbindes med skinneforbinder.

c) Når skinneforbinder benyttes bør den være av samme utførelse som skinneforbindere i returstrømkretsens returskinne.

Minimum for utførelsen er 16mm2 og godkjent skruforbindelse til skinnen (cembre­tilkobling).

Vekselstrømssporfelt 95/105 Hz

a) Vekselstrømssporfelt - 95/105 Hz skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg a.

b) Dobbeltisolert midtmatet sporfelt for linjen (Type 4) skal ikke lenger bygges.

Dette sporfeltet er nevnt her da det fortsatt er i bruk.

Likestrømssporfelt

a) Likestrømssporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg b.

Vekselstrømssporfelt 10/50 kHz

a) 10/50 kHz innkoblingsfelt med relé type JRS skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg c.

b) 10/50 kHz innkoblingsfelt med 3 i ett relé skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg d.

c) 50 kHz utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg e.

d) 10/50 kHz utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg f.

e) 10 kHz sporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg g.

f) 50 kHz sporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg h.

g) Likestrøm utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg i.

h) Likestrøm innkoblingsfelter skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg j.

FTG S

a) FTG S skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg k og i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

TI21

a) TI21 skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg l og i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

Akselteller

a) Akseltellere skal bygges og justeres i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.