Signal/Bygging/Togdeteksjon

< Signal‎ | Bygging
Revisjon per 15. nov. 2010 kl. 13:38 av Jetsaf (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Hensikt og omfang = Kapittelet beskriver tekniske krav i forbindelse med bygging og innjustering av systemer for togdeteksjon. Med togdeteksjon menes system for deteksjon av posisjon til...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver tekniske krav i forbindelse med bygging og innjustering av systemer for togdeteksjon. Med togdeteksjon menes system for deteksjon av posisjon til tog og skift.


[[Image:]]

Figur 1 Systemoversikt signalanlegg

Kapittelet omfatter følgende systemer for togdeteksjon:

Sporfelt.

  • Vekselstrømssporfelt - 95/105 HzIsolert sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.
  • LikestrømssporfeltIsolert sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen på ikke elektrifiserte strekninger.
  • Vekselstrømssporfelt - 10/50 kHzSkjøteløse korte frekvensfelter som benyttes som kan benyttes ved veisikringsanlegg, rasvarslingsanlegg, sidespor på linjen og lignende.
  • FTG SAudiofrekvent sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.
  • TI21Audiofrekvent sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.

Akseltellere.

1.1 Systemdefinisjon

Systemdefinisjon for togdeteksjon er gitt i kapittel 7 [JD 550].

2 Bygging av sporavsnitt for togdeteksjon

Dette avsnittet angir generelle regler for bygging og justering av sporavsnitt.

2.1 Generelt

a) Togdeteksjon skal være prosjektert i henhold til regler for prosjektering, se kapittel 7 [JD 550]

b) I de tilfeller sporfelt benyttes og skinneskjøter ikke er sveiset skal de forbindes med skinneforbinder.

c) Når skinneforbinder benyttes bør den være av samme utførelse som skinneforbindere i returstrømkretsens returskinne.

Minimum for utførelsen er 16mm2 og godkjent skruforbindelse til skinnen (cembre­tilkobling).

2.2 Vekselstrømssporfelt 95/105 Hz

a) Vekselstrømssporfelt - 95/105 Hz skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.a.

b) Dobbeltisolert midtmatet sporfelt for linjen (Type 4) skal ikke lenger bygges.

Dette sporfeltet er nevnt her da det fortsatt er i bruk.

2.3 Likestrømssporfelt

a) Likestrømssporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.b.

2.4 Vekselstrømssporfelt 10/50 kHz

a) 10/50 kHz innkoblingsfelt med relé type JRS skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.c.

b) 10/50 kHz innkoblingsfelt med 3 i ett relé skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.d.

c) 50 kHz utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.e.

d) 10/50 kHz utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.f.

e) 10 kHz sporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.g.

f) 50 kHz sporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.h.

g) Likestrøm utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.i.

h) Likestrøm innkoblingsfelter skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.j.

2.5 FTG S

a) FTG S skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.k og i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

2.6 TI21

a) TI21 skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg 7.l og i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

2.7 Akselteller

a) Akseltellere skal bygges og justeres i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.