Signal/Bygging/Togdeteksjon/Justeringsregler likestrøm utløsningsfelt med avfalt c-rele

< Signal‎ | Bygging‎ | Togdeteksjon
Revisjon per 27. mai 2011 kl. 11:07 av Jetsaf (diskusjon | bidrag) (Justeringsregler likestrøms utkoblingsfelt med avfalt c-rele)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Innledning

Her beskrives innjustering og kontroll av likestrøms utløsningsfelt med avfalt c-rele.

Under arbeidet er det behov for

  • Godkjent universalinstrument
  • Kortslutningsmagnet (0,5 ohm)
  • vanlig småverktøy

Likestrøms utløsningsfelt med avfalt c-rele

Kontrollmålinger

Grenseverdi
1 Kontroller blinkapparat
2 Kontroller spenning på glødelampe hvitt lys maks 11 V på dagslys

maks 7 V på nattlys

3 Kontroller spenning på glødelampe rødt lys Skal brenne med ca. 11 V spenning

Justeringer for apparatskap 2 (Kiosken)

Grenseverdi
1 Batterispenningen måles Spenningen skal være 12,5 V til 15 V

(10 cellers batteri)

2 Ladestrømmen kontrolleres.

Signalet slås av. Amperemeter kobles over batteriklemme 1. Signalene slås på igjen. Sikringen i likeretteren skrus ut og instrumentet koples mellom bunn og topp på sikringselementet. De samme målinger gjentas for batteri 2.

Ladestrømmen skal være 6 til 10 Amp.

Strømmen skal være godt under likeretterens påstemplede ytelse.

Intervallen er instilt fra fabrikken. Hvis det er msitanke om at den ikke fungerer riktig, skal den byttes ut og sendes inn for kontroll. Se ellers instruks for hver enkelt "Intervall". Strømmen gjennom motstand 3 (som forbikobler "intervallen") skal være: normalbelastning m/fastlys/4 * 9/10 amp
3 Klemmen A7-B7 på rele KH kortsluttes. Strømmen i rele C måles over knivkontakt C samtidig med at klemme A4/F4 kortsluttes. Strømmen i rele C skal være 900 til 1000 mA. Se skissen.
På stasjoner hvor C-releene er tiltrukket måles strømmen i hvert rele over sine respektive kniver. Strømmen skal være 70 til 110 mA.
4 Forrigningen kontrolleres. Man tar tiden fra man trykker på trykknapp "senk" (rele a (b) faller) til kontaktor MKS trekker. Tiden skal være maks 10 sek.
5 Motorstrømmen skal måles. Man kopler da inn et amperemeter (30 A område) over sikring 5 - veibom 1 (6 - veibom 2, 7 - veibom 3, 8 - veibom 4). Strømmen skal ikke under drift overstige 15 A.
6 Forbindelsen mellom VAS 2 (kiosken) og sporfeltene i vegovergangen bryte. Klemmen kortsluttes på sporfeltsiden. Derpå måles ballastmotstanden i c-feltene over klemmen. Man foretar to målinger som nevnt foran. Ballastmotstanden må være større enn 35 ohm.
7 De isolerte skinneskjøter måles elektrisk.

Etter utførelsen av disse målingene og etter at alle kortslutninger er fjernet, skal det kontrolleres at den automatiske omstilling av bommene virker riktig, helst ved togs passering i begge kjøreretninger.