Forskjell mellom versjoner av «Signal/Kontroll/Generelle krav/Sjekklister for sluttkontroll»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(endret jbv til banenor i alle lenker)
(Oppdaterte sjekklister)
 
Linje 47: Linje 47:
 
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/553/Vedlegg/T5304f24_0%20603494.pdf Vedlegg 24: Sjekkliste for sluttkontroll - ATC frittliggende balisegruppe (parallell)]
 
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/553/Vedlegg/T5304f24_0%20603494.pdf Vedlegg 24: Sjekkliste for sluttkontroll - ATC frittliggende balisegruppe (parallell)]
  
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/553/Vedlegg/T5304f25_0%20603495.pdf Vedlegg 25: Sjekkliste for sluttkontroll - ATC ved fiktivt signal (parallell)]
+
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/553/Vedlegg/T5304f25_1%20603495.pdf Vedlegg 25: Sjekkliste for sluttkontroll - ATC ved fiktivt signal (parallell)]
  
 
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/553/Vedlegg/T5304f26_0%20603496.pdf Vedlegg 26: Sjekkliste for sluttkontroll - ATC tidsstyrt balise]
 
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/553/Vedlegg/T5304f26_0%20603496.pdf Vedlegg 26: Sjekkliste for sluttkontroll - ATC tidsstyrt balise]
Linje 53: Linje 53:
 
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/553/Vedlegg/T5304f27_0%20603497.pdf Vedlegg 27: Sjekkliste for  sluttkontroll - ATC testkjøring]
 
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/553/Vedlegg/T5304f27_0%20603497.pdf Vedlegg 27: Sjekkliste for  sluttkontroll - ATC testkjøring]
  
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/553/Vedlegg/T5304f28_0%20603612.pdf Vedlegg 28:  Sjekkliste for sluttkontroll - ATC ved optisk signal (parallell)]
+
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/553/Vedlegg/T5304f28_1%20603612.pdf Vedlegg 28:  Sjekkliste for sluttkontroll - ATC ved optisk signal (parallell)]
  
 
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/553/Vedlegg/T5304f29_0%20603625.pdf Vedlegg 29: Sjekkliste for sluttkontroll - CTC]
 
[https://trv.banenor.no/PDF/Signal/553/Vedlegg/T5304f29_0%20603625.pdf Vedlegg 29: Sjekkliste for sluttkontroll - CTC]

Nåværende revisjon fra 6. feb. 2019 kl. 06:57

Vedlegg 01: Sjekkliste for sluttkontroll - apparatskap

Vedlegg 02: Sjekkliste for sluttkontroll - blokksignal

Vedlegg 03: Sjekkliste for sluttkontroll - sporvekseldrivmaskin

Vedlegg 04: Sjekkliste for sluttkontroll - dvergsignal

Vedlegg 05: Sjekkliste for sluttkontroll - formsignal

Vedlegg 06: Sjekkliste for sluttkontroll - forsignal

Vedlegg 07: Sjekkliste for sluttkontroll - hovedkabler

Vedlegg 08: Sjekkliste for sluttkontroll - hovedsignal

Vedlegg 09: Sjekkliste for sluttkontroll - kabelstativ

Vedlegg 10: Sjekkliste for sluttkontroll - lokalstiller

Vedlegg 11: Sjekkliste for sluttkontroll - sporfelt stasjon - likestrøm - måleskjema

Vedlegg 12: Sjekkliste for sluttkontroll - sporfelt - vekselstrøm - måleskjema

Vedlegg 13: Sjekkliste for sluttkontroll - skiftesignal - middelkontroll

Vedlegg 14: Sjekkliste for sluttkontroll - skiftesignal - sporsperredrivmaskin

Vedlegg 15: Sjekkliste for sluttkontroll - strømforsyningsramme

Vedlegg 16: Sjekkliste for sluttkontroll - PLS-ramme

Vedlegg 17: Sjekkliste for sluttkontroll - relerammer

Vedlegg 18: Sjekkliste for sluttkontroll - rigel

Vedlegg 19: Sjekkliste for sluttkontroll - sikringsskap

Vedlegg 20: Sjekkliste for sluttkontroll - S-lås, SP/VX

Vedlegg 21: Sjekkliste for sluttkontroll - togsporsignal

Vedlegg 22: Sjekkliste for sluttkontroll - ATC ved optisk signal (EBILOCK 950)

Vedlegg 23: Sjekkliste for sluttkontroll - ATC ved optisk signal (ESTW-SIMIS C)

Vedlegg 24: Sjekkliste for sluttkontroll - ATC frittliggende balisegruppe (parallell)

Vedlegg 25: Sjekkliste for sluttkontroll - ATC ved fiktivt signal (parallell)

Vedlegg 26: Sjekkliste for sluttkontroll - ATC tidsstyrt balise

Vedlegg 27: Sjekkliste for sluttkontroll - ATC testkjøring

Vedlegg 28: Sjekkliste for sluttkontroll - ATC ved optisk signal (parallell)

Vedlegg 29: Sjekkliste for sluttkontroll - CTC