Signal/Vedlikehold/ATC

< Signal‎ | Vedlikehold
Revisjon per 13. jun. 2019 kl. 10:49 av Jcs (diskusjon | bidrag) (linjeskift)


1 Omfang

Dette kapitlet beskriver funksjonskrav og utløsende krav for vedlikehold av ATC. Kapitlet omfatter følgende delsystemer/komponenter:

  • Balise
- Parallell
- Serie
  • Styring av parallellbalise
- Koder for parallellbalise
- Fiktive signaler
  • BC/ATCI for seriebalise

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold av ATC finnes her: Generiske arbeidsrutiner.

2 Balise

2.1 Generelt

▶ a) Balise skal gi riktig kode til passerende tog og skift.

b) Balise og balisekabel skal være uskadet.

c) Balise skal være forsvarlig festet.

d) Beskyttelsesslange for balisekabel skal være forsvarlig festet i henhold til installasjonsmanual, og være gravd ned riktig i kabelfritt profil.

e) Kabel til balisekonnektor skal ikke være utsatt for strekkrefter.

f) Skilt på KL-mast eller markeringsstolpe skal være i orden.

2.2 Parallellbalise

a) Baliseplugger skal være fast skrudd.

2.3 Seriebalise

a) Deksel over kontakt for programmering skal være fastskrudd.

3 Styring av parallellbalise

Parallellbaliser styres av lampestrøm i optiske signaler eller direkte av av fiktive signaler.

3.1 Koder for parallellbalise

▶ a) Koder skal gi korrekt kode til styrte baliser.

b) Lampestrøm gjennom koder skal minimum være 1,4 A ved nattspenning og maksimalt 2,1 A ved dagspenning.

c) Koder skal ikke være utsatt for fukt.

d) Koder skal ikke ha synlige skader.

3.2 Fiktivt signal for ATC

a) Når fiktivt signal er aktivert skal strøm gjennom koder minimum være 1,4 A ved nattspenning og maksimalt 2,1 A ved dagspenning.

b) Fiktivt signal for ATC skal oppfylle generelle krav til lyssignal gitt i Signal/Vedlikehold/Lyssignal.

4 BC/ATCI for seriebalise (SIEMENS/ATSS)

4.1 Balise Controller (BC)

▶ a) BC skal sende korrekt telegram til styrte baliser.


▶ b) Skap for BC skal vedlikeholds i henhold til krav for tekniske rom gitt i Signal/Vedlikehold/Annet teknisk utstyr.


▶ c) Skjerm på kabel skal være jordet.


▶ d) Alle bolter og skruer skal være tilskrudd.

Dette gjelder spesielt jordingstilkopling for TEBO-kort.


▶ e) Alle kontakter skal gi god kontakt. 230 V skrukonnektor på FIBO skal være fastlimt.

4.2 ATC Interface (ATCI)

▶ a) Alle kontakter skal være ordentlig tilskrudd, og uten antydning til irr o.l.


▶ b) Kontroller lysdioder for inn- og utgangsspenning på strømforsyningsrammen for ATCI-computeren.

c) Alt utstyr skal være merket og merking bør være riktig.


▶ d) Vifte skal fungere og være fri for støv.

5 Vedlegg

Generiske arbeidsrutiner

Feilkoder