Signal/Vedlikehold/Betjeningsanlegg

< Signal‎ | Vedlikehold
Revisjon per 6. mai 2019 kl. 11:05 av Hmh (diskusjon | bidrag) (#2317 Rettet lenke til Generiske arbeidsrutiner)


1 Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver krav til vedlikehold av betjeningsanlegg.

Figur 1: Systemoversikt signalanlegg

1.1 Systemdefinisjon

Figur 2: Systemdefinisjon betjeningsanlegg

Betjeningsanlegg består av:

  • Fjernstyringsanlegg med basisfunksjoner og støttefunksjoner for togleder.
  • Lokalt betjeningsanlegg med
    • stillerapparat eller
    • skjermbasert operatørplass.

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold for betjeningsanlegg finnes her: Generiske arbeidsrutiner.

2 Stillerapparat

2.1 Stillerapparat (MMI)

a) Stillerapparatet skal være fritt for støv og smuss, utvendig og innvendig.

b) Maling på stillerapparat skal ikke være skadet.

c) Skjematisk sporplan på stillerapparat skal stemme overens med utvendig anlegg.

d) Stillerene og stillerhåndtakene skal ha riktig farge, sitte fast og ikke være slitt.

e) Amperemeteret skal i normalstilling stå på null og gi utslag ved vekselomlegging (eventuelt indikeringslampe for nullstrøm).

For nyere anlegg uten amperémeter utgår punktet (eks. nye NSI-63, NSB-77, NSB-78, NSB-94)

f) Alle lampehetter skal være på plass og ha riktig farve.

g) Alle lamper i stillerapparatet skal være i orden.

h) Summerene skal virke tilfredsstillende

i) Ledningsopplegg og klemlisttilkoplinger skal ikke ha løse tilkoplinger eller isolasjonsfeil.

j) Stillerbord med beskyttelsesplate (plastplate) skal være ryddig og fri for støv og smuss.

k) Reserveutstyr, lamper, sikringer m.m. skal være tilstede.

l) Stillerapparat skal være plombert.

3 Vedlegg

Generiske arbeidsrutiner