Forskjell mellom versjoner av «Signal/Vedlikehold/Sporveksel- og sporsperreutrustning/Generiske arbeidsrutiner»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Sporvekseldrivmaskin Siemens Bsg.9: Ny generisk arbeidsrutine)
(fjernet jernbaneverket lagt til håndbok for vedlikehold.)
 
(En mellomliggende revisjon av en annen bruker er ikke vist)
Linje 31: Linje 31:
 
Andre spesielle arbeider kan være angitt i den enkelte arbeidsrutine.
 
Andre spesielle arbeider kan være angitt i den enkelte arbeidsrutine.
  
For kontroller med 12 måneders intervall eller mer skal det forebyggende vedlikeholdet utføres innenfor +/- 3 mnd. i forhold til det angitte tidspunktet. Overskridelser på mer enn 3 mnd. skal rapporteres iht. krav i gjeldende vedlikeholdshåndbok for Jernbaneverket.
+
For kontroller med 12 måneders intervall eller mer skal det forebyggende vedlikeholdet utføres innenfor +/- 3 mnd. i forhold til det angitte tidspunktet. Overskridelser på mer enn 3 mnd. skal rapporteres iht. krav i gjeldende håndbok for vedlikehold.
 
 
 
'''Myndighetsnivå:'''  
 
'''Myndighetsnivå:'''  
* H: Endring av type vedlikehold og/eller intervall skal godkjennes av banedirektør
+
* H: Endring av type vedlikehold og/eller intervall skal godkjennes av vedlikeholdsdirektøren
* L: Tilpasning av type vedlikehold og/eller intervall skal godkjennes av infrastruktureier.
+
* L: Tilpasning av type vedlikehold og/eller intervall skal godkjennes av infrastruktureier
  
Se for øvrig avsnitt om [[Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Omsorgsplikt|omsorgsplikt]] under [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser]] og Vedlikeholdshåndboka, vedlegg 3: prosedyre P-7.1.2.
+
Se for øvrig avsnitt om [[Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Omsorgsplikt|omsorgsplikt]] under [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser]] og håndbok for vedlikehold, vedlegg 3: prosedyre P-7.1.2.
 
   
 
   
 
'''Utløsende krav:''' Grenseverdier for tiltak.
 
'''Utløsende krav:''' Grenseverdier for tiltak.

Nåværende revisjon fra 3. jan. 2017 kl. 10:39

1 Forklarende tekst til mal for generiske arbeidsrutiner

Generisk: Med generisk menes stor grad av likhet og overførbarhet mellom komponenter og systemer med hensyn til teknisk oppbygging, virkemåte og sviktårsaker.

Nr.: Henvisning til kapittel i teknisk regelverk som aktuell generisk arbeidsrutine ”svarer på”

Objekttype: Unikt navn på komponent eller system i henhold til definisjon/nedbryting i BaneData

Arbeidsbeskrivelse: Beskrivelse av hva som skal gjøres ved utførelse av forebyggende vedlikehold

Type FV: I henhold til prosedyre for generisk RCM-analyse i 1B-Ve benyttes følgende:

 • TK-V: Periodisk visuell tilstandskontroll
 • TK-M: Periodisk tilstandsmåling
 • TK-F: Periodisk funksjonsprøve
 • TK-K: Kontinuerlig tilstandskontroll/måling
 • PO: Periodisk overhaling eller utskifting

Intervall: Intervall (måneder) mellom forebyggende vedlikehold. Intervall ES angir at vedlikehold skal vurderes gjennomført etter sporarbeid på bakgrunn av om sporarbeidet kan gi skade på aktuelle objekter. Sporarbeider omfatter alle arbeider som utføres ved jernbanen som kan tenkes å skade teknisk utstyr, eksempler er:

 • ballastrensing/-fornyelse
 • sporjustering
 • større løft eller senking av sporet
 • svillebytte
 • svilleregulering
 • arbeider som medfører helt eller delvis fjerning av ballastskuldre
 • utbedring av solslyng
 • teleforebyggende tiltak
 • gravearbeider under sporet (rør-/kabelkryssing)

Andre spesielle arbeider kan være angitt i den enkelte arbeidsrutine.

For kontroller med 12 måneders intervall eller mer skal det forebyggende vedlikeholdet utføres innenfor +/- 3 mnd. i forhold til det angitte tidspunktet. Overskridelser på mer enn 3 mnd. skal rapporteres iht. krav i gjeldende håndbok for vedlikehold. Myndighetsnivå:

 • H: Endring av type vedlikehold og/eller intervall skal godkjennes av vedlikeholdsdirektøren
 • L: Tilpasning av type vedlikehold og/eller intervall skal godkjennes av infrastruktureier

Se for øvrig avsnitt om omsorgsplikt under Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser og håndbok for vedlikehold, vedlegg 3: prosedyre P-7.1.2.

Utløsende krav: Grenseverdier for tiltak.

Dokumentreferanse: Referanse til aktuelle dokumenter

2 Generiske arbeidsrutiner

2.1 Sporvekseldrivmaskin Siemens Bsg.9

JD552 08a genarb01 1.svg

Sporvekseldrivmaskin Siemens Bsg.9(.pdf)

2.2 Sporvekseldrivverk Clamp Lock

Ikke utarbeidet

2.3 Sporvekseldrivverk Siemens Integra KCA

JD552 08a genarb03.svg

Sporvekseldrivverk Siemens Integra KCA(.pdf)

2.4 Sporvekseldrivverk Siemens S 700 V - CKA

Ikke utarbeidet

2.5 Sporvekseldrivverk Siemens S 700 K

Ikke utarbeidet

2.6 Sporvekseldrivverk Alstom MET

JD552 08a genarb06.svg

Sporvekseldrivverk Alstom MET(.pdf)

2.7 Sporsperredrivmaskin BELA

JD552 08a genarb07.svg

Sporsperredrivmaskin BELA(.pdf)

2.8 Sporsperredrivverk Siemens Integra KCA

Ikke utarbeidet

2.9 Lokalstiller

JD552 08a genarb09.svg

Lokalstiller(.pdf)

2.10 Kontrollås for sporveksel

JD552 08a genarb10.svg

Kontrollås for sporveksel(.pdf)

2.11 Kontrollås for sporsperre

JD552 08a genarb11.svg

Kontrollås for sporsperre(.pdf)

2.12 Rigel for sporveksel

JD552 08a genarb12.svg

Rigel for sporveksel(.pdf)

2.13 Rigel for sporsperre

JD552 08a genarb13.svg

Rigel for sporsperre(.pdf)

2.14 Sporsperre

JD552 08a genarb14.svg

Sporsperre(.pdf)

2.15 Frikoblingsenhet

JD552 08a genarb15.svg

Frikoblingsenhet(.pdf)