Forskjell mellom versjoner av «Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Vedlikehold»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (Oppdatert lenke)
m (Utbedring/utskifting)
 
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke)
Linje 42: Linje 42:
 
* har løst fundament
 
* har løst fundament
 
* har refleksevne nedsatt med mer enn 50 %
 
* har refleksevne nedsatt med mer enn 50 %
 +
 +
 +
{{sikkerhetskrav|c) Kontroll av om skilt/merker og stolper mangler opp mot}}
 +
* banedata
 +
* skiltplaner
 +
 +
{{lærebokstoff|Det er hensiktsmessig å bruke sjekkliste ved kontroll.}}
  
 
== Kontroll av refleksevnen ==
 
== Kontroll av refleksevnen ==

Nåværende revisjon fra 6. sep. 2019 kl. 08:46

1 Hensikt og omfang

 • Kapitlet beskriver regler for vedlikehold av skilt langs sporet.

2 Generelle krav

Det er av stor viktighet at skilt, merker og stolper til enhver tid er i fullverdig stand og godt synlige.

Regelmessig og riktig utført vedlikehold er avgjørende for skiltenes/merkenes/stolpenes levetid.

Sikkerhetskrav Skilt skal ikke være tildekket av smuss, snø, is eller lignende, slik at de er vanskelige å iaktta.


2.1 Inspeksjonsrutiner

Sikkerhetskrav Alle skilt, merker og stolper skal kontrolleres, og tilstanden skal noteres på eget registreringsskjema jf. Vedlegg a: Registreringsskjema


Sikkerhetskrav For å få oversikt over utbedringer og utskiftinger, bør dette katalogiseres. Produksjonsmåned og -år er stemplet inn på baksiden av skiltplatene.

Inspeksjonsintervaller er gitt i vedlegg b, Overbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav.

2.2 Utbedring/utskifting

Følgende retningslinjer skal følges:

Sikkerhetskrav a) Utbedring eller utskifting umiddelbart av skilt/merker/stolper som

 • har brukket stolpe
 • har stolpe bøyd mer enn 20º
 • er vridd slik at de vanskelig kan oppfattes
 • har mangler ved festeanordningen, slik at de er kommet ut av stilling


Sikkerhetskrav b) Utbedring eller utskifting senest før neste inspeksjon av skilt/merker/stolper som

 • har stolpe bøyd fra 10º - 20º
 • er vridd, men forståelig
 • er falmet eller avskallet, men forståelig
 • er bøyd, men forståelig
 • har løst fundament
 • har refleksevne nedsatt med mer enn 50 %


Sikkerhetskrav c) Kontroll av om skilt/merker og stolper mangler opp mot

 • banedata
 • skiltplaner
Det er hensiktsmessig å bruke sjekkliste ved kontroll.

2.3 Kontroll av refleksevnen

For at skilt, merker og stolper skal kunne oppfattes tydelig også i mørke, er det nødvendig at de

har tilfredsstillende refleksevne. Sollyset bryter ned refleksevnen. Under normale forhold vil refleksevnen ikke settes ned mer enn 50 % de første 7 år. Ved gunstig plassering i forhold til solen, vil den holde lenger.


Kontroll kan foretas i mørke fra materiell med tent frontlys.

Med et reflektometer kan refleksevnen avleses direkte, og en slik kontroll kan foretas både i

dagslys og i mørke.

Sikkerhetskrav Kontroll av refleksevnen skal gjennomføres iht. inspeksjonsintervall gitt vedlegg b, Overbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav.

3 Rengjøring

Sikkerhetskrav a) Rengjøring av skilt, merker og stolper skal skje hvis dette finnes påkrevd ved de periodiske kontroller (se inspeksjonsrutiner). Er de skitne, bør de imidlertid rengjøres umiddelbart.

Jo sjeldnere skilt vaskes, desto vanskeligere vil det være å få dem rene.


Prosedyrer for skiltvask er gitt i Vedlegg b: Prosedyrer for skiltvask.

3.1 Instruks for bruk av skiltvaskemaskin på elektrifiserte baner

Sikkerhetskrav a) All vask av skilt, merker og stolper langs spor med skiltvaskemaskin på elektrifiserte baner, skal foregå med utkoblet og jordet kontaktledning.

Det vises til Trafikkregler for Bane NORs nett,kapittel 8, Arbeid i spor og Sikkert arbeid på Banenor.no.


Sikkerhetskrav b) Vaskeutstyret skal alltid ved bruk være jordet til skinnegangen (dette kan gjøres ved jording til vognramme).

3.2 Annet vedlikehold for sikt til skilt

Om vinteren kan høye brøytekanter, snøfonner o.l. hindre sikten til skilt, merker og stolper, eller de

kan bli dekket av snø, is eller rim. Vegetasjon langs sporet kan utgjøre tilsvarende hindring av

sikten.

Sikkerhetskrav Dette skal fjernes så snart som mulig slik at den frie sikt til signalene opprettholdes, og det må utføres meget skånsomt, så signalene ikke skades.

Sikkerhetskrav Snø, is eller rim bør ikke fjernes fra lysreflekterende belegg med skarpe gjenstander som spade o.l., da belegget kan bli ødelagt. Det bør heller ikke brukes damp. Varmt vann opptil 50ºC kan brukes.

Sikkerhetskrav Det skal også kontrolleres at fri sikt til signalene opprettholdes med hensyn til vegetasjon. Behovet for vegetasjonskontroll for sikt til sporet fra tog er beskrevet i Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng.

4 Ansvar

Infrastruktureier er ansvarlig for oppsetting, regelmessig kontroll og vedlikehold av skilt, merker og stolper på eksisterende baner.

5 Vedlegg

Vedlegg a: Registreringsskjema

Vedlegg b: Prosedyrer for skiltvask