TABELL:Kvalitetsklasser

Denne tabellen beskriver kvalitetsklassene sporet er delt inn i med hensyn på strekningshastighet.

Tabell: Kvalitetsklasser
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h)
K0 145 -
K1 125 - 140
K2 105 - 120
K3 75 - 100
K4 45 - 70
K5 - 40