TABELL:Overbygningskonstruksjoner som forekommer på eksisterende spor