TABELL:Overbygningskonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg i sporveksler

Denne tabellen beskriver overbygningskonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg i sporveksler.

Overbygningskonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg i sporveksler
Navn Skinner Befestigelse Sviller Overbygningsklasse
SPV 60 FC 60E1 Pandrol FC 1501 Fastclip/Pandrol e2039 Betongsville for sporveksel d
SPV 54 e2039 54E3 Pandrol e2039 Betongsville for sporveksel c
SPV 54 e2039 TRE 54E3 Pandrol e2039 Tresville for sporveksel c