TABELL:Toleranser for høydefeil på kjøreflaten isolerte skjøter-målebasis = 1m

Denne tabellen beskriver toleranser for høydefeil på kjøreflaten målt på ubelastet spor, avhengig av kvalitetsklassen.

Tabell: Toleranser for høydefeil på kjøreflaten isolerte skjøter-målebasis = 1m.
Kvalitetsklasse Vedlikeholdsgrense [mm]
K0 ± 0,5 mm
K1 ± 0,8 mm
K2 ± 1,0 mm
K3 ± 1,2 mm
K4 ± 1,5 mm
K5 ± 2,0 mm