Forskjell mellom versjoner av «TRV:00014»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Det er presisert at dette kravet gjeld "framand" infrastruktur)
Linje 5: Linje 5:
 
|Vedlegg=
 
|Vedlegg=
 
|Kravtekst=<onlyinclude>a) Valg av trasé for rørledning over Bane NORs grunn (og under jernbanespor) for kryssing av grov infrastruktur (inkludert VA-anlegg, kulverter, høyspenningskabler osv.) som ikke er del av jernbanens drensanlegg og rørkryssinger, skal godkjennes av Bane NOR ved infrastruktureier (banesjef).  
 
|Kravtekst=<onlyinclude>a) Valg av trasé for rørledning over Bane NORs grunn (og under jernbanespor) for kryssing av grov infrastruktur (inkludert VA-anlegg, kulverter, høyspenningskabler osv.) som ikke er del av jernbanens drensanlegg og rørkryssinger, skal godkjennes av Bane NOR ved infrastruktureier (banesjef).  
 +
 +
For slik infrastruktur gjelder:
  
 
# Utførelse: Overkant rør skal ligge under linjegrøft, og minimum 2,20 m under overkant laveste skinne.  
 
# Utførelse: Overkant rør skal ligge under linjegrøft, og minimum 2,20 m under overkant laveste skinne.  

Revisjonen fra 31. mar. 2022 kl. 09:54

ID TRV:00014
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Valg av trasé for rørledning over Bane NORs grunn (og under jernbanespor) for kryssing av grov infrastruktur (inkludert VA-anlegg, kulverter, høyspenningskabler osv.) som ikke er del av jernbanens drensanlegg og rørkryssinger, skal godkjennes av Bane NOR ved infrastruktureier (banesjef).

For slik infrastruktur gjelder:

  1. Utførelse: Overkant rør skal ligge under linjegrøft, og minimum 2,20 m under overkant laveste skinne.
  2. Utførelse: Overkant rør skal ligge under eventuelle elektriske kabler, med minimum 0,9 m avstand til kablene.
  3. Utførelse: Beskyttelsesrøret skal utstrekkes til minst 3 meter utenfor fyllingsfot og minst 5 meter fra nærmeste spormidt.
  4. Utførelse: VA-rør skal ligge frostfritt.
  5. Unntak: Ved spesielle forhold kan det vurderes om kravet på 2,20 m kan minskes, dersom de andre kravene (frostfritt, under linjegrøft og 0,9 m avstand til elektriske kabler) er tilfredsstilt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon