TRV:00118

ID TRV:00118
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Materialer og utførelse: For krav til utførelse av sprøytebetongbuer til stabilitetssikring henvises det til Statens vegvesens Tunnelveiledning V520 kapittel 6.7 og håndbok R761 prosess 33.44.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon