TRV:00126

ID TRV:00126
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Gitterbuer: Ved behov for tyngre sikring ved dårlig bergmasse skal det benyttes gitterdragere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon