TRV:00142

ID TRV:00142
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Fuktisolering: For vanntett utførelse av portal i det fri gjelder:
  • Det skal benyttes utvendig membran på frittbærende del
  • Ved risiko for nedfall og skred på portal vurderes behov for beskyttelse/støtpute i hvert enkelt tilfelle.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon