TRV:00157

ID TRV:00157
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Materialer:
  1. Materialer: Det stilles ikke krav til tidligfasthet eller seighetsegenskaper til utjevningsbetongen. Utjevningsbetongen må imidlertid tilferdsstille krav til sluttfasthet og tetthet/porøsistet/bestandighet identisk med bergsikringssprøytebetongen. For øvrige krav gjelder Statens vegvesens håndbok R761 prosess 33.4.
  2. Materialer: Det skal benyttes fint tilslag med Dmax< 4 mm. Dette for å kunne oppnå tilstrekkelig ruhet i henhold til leverandørens anvisning.
Dersom utjevningslaget kun er en ren overflatebehandling, kan det være uten fiber. Dersom det er behov for en mer omfattende bergsikringssprøytebetong før vanntettingslaget påføres, bør denne sprøytebetongen fiberarmeres, og deretter påføres et lag uten fiber før sprøytemembranen legges på.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon